Return to Video

THE HARVEST IS PLENTIFUL... And Ripe. -Stop Believing Satan’s Lies

 • 0:02 - 0:04
  De oproep van Jezus
 • 0:05 - 0:08
  Welkom bij deze les 6 -
  'The Harvest is Plentiful'.
 • 0:08 - 0:12
  Ik wil het nog een keer zeggen:
  De oogst is er in overvloed.
 • 0:12 - 0:15
  Dit is een heel erg
  belangrijke waarheid,
 • 0:16 - 0:19
  die jij en ik moeten begrijpen.
 • 0:19 - 0:22
  We moeten het allemaal
  begrijpen: De oogst is er in overvloed.
 • 0:22 - 0:27
  En als je deze waarheid
  begrijpt, zal het je vrijmaken.
 • 0:27 - 0:30
  Maar dit is de waarheid die
  niet alleen jij vrij zal maken,
 • 0:30 - 0:33
  maar ook mensen om je heen.
 • 0:33 - 0:36
  Want als je deze
  simpele waarheid begrijpt,
 • 0:36 - 0:39
  dat de oogst overvloedig is.
 • 0:39 - 0:42
  Het zal niet alleen
  jouw leven veranderen,
 • 0:42 - 0:46
  maar het zal ook de manier veranderen
  waarop je Jezus deelt met mensen om je heen.
 • 0:46 - 0:51
  Het zal de manier veranderen
  waarop je leeft met mensen om je heen,
 • 0:51 - 0:55
  zodat andere mensen om je heen ook
  zullen ervaren dat hun leven veranderd is.
 • 0:56 - 1:00
  Dus als je luistert en
  begrijpt wat Jezus zegt,
 • 1:00 - 1:03
  toen Hij zei dat de
  oogst overvloedig is.
 • 1:03 - 1:06
  Halleluja! Het gaat
  alles veranderen.
 • 1:07 - 1:10
  En daarom zul je ook
  zien dat onze vijand, satan,
 • 1:10 - 1:14
  het heel, heel erg druk heeft
  gehad als het hier om gaat.
 • 1:15 - 1:18
  Hij heeft leugens
  verspreid over de oogst,
 • 1:18 - 1:22
  leugens die zeggen dat
  de oogst niet overvloedig is.
 • 1:22 - 1:25
  Dus ik hoop dat je klaar bent
  om naar dit onderwijs te luisteren,
 • 1:25 - 1:28
  omdat het zo belangrijk is.
 • 1:28 - 1:35
  Laten we beginnen met het lezen
  van Lucas 10:2, waar Jezus dit zegt:
 • 1:36 - 1:40
  'De oogst is er in overvloed,
  maar er zijn weinig arbeiders.
 • 1:40 - 1:46
  Vraag de Heer van de oogst daarom om
  arbeiders naar Zijn oogstveld te sturen.'
 • 1:47 - 1:52
  En er is zoveel waarheid in die
  paar woorden die Jezus hier zegt.
 • 1:52 - 1:58
  Ik zal de volgende drie video's
  alleen aan dit vers besteden.
 • 1:58 - 2:00
  Omdat er zoveel in zit.
 • 2:00 - 2:03
  Maar nu gaan we kijken
  naar de eerste regel,
 • 2:03 - 2:06
  het eerste wat Jezus zegt.
 • 2:06 - 2:09
  Het eerste wat Jezus hier
  tegen zijn discipelen zegt,
 • 2:09 - 2:12
  en wat Hij tegen jou en mij
  zegt, tegen de kerk van vandaag,
 • 2:12 - 2:17
  is dat de oogst overvloedig is.
 • 2:17 - 2:21
  Een andere vertaling zegt
  dat de oogst geweldig is.
 • 2:21 - 2:26
  Dus de oogst is er in
  overvloed. De oogst is geweldig.
 • 2:26 - 2:28
  Maar wat is de oogst?
 • 2:28 - 2:30
  Dat is het eerste.
 • 2:30 - 2:35
  Wat is de oogst? De oogst zijn
  die mensen die Jezus nodig hebben.
 • 2:35 - 2:40
  Er zijn zoveel mensen die er klaar
  voor zijn om Jezus te ontvangen,
 • 2:40 - 2:43
  die klaar zijn voor genezing,
  die klaar zijn voor bevrijding,
 • 2:43 - 2:45
  die bereid zijn het evangelie
  te horen, zich te bekeren.
 • 2:45 - 2:49
  Er zijn zoveel mensen
  die er klaar voor zijn.
 • 2:49 - 2:50
  Er zijn er veel.
 • 2:51 - 2:55
  De oogst is klaar. De
  oogst is er in overvloed.
 • 2:55 - 3:01
  De oogst is niet het probleem, en de
  oogst is nooit het probleem geweest.
 • 3:01 - 3:06
  Het probleem zijn de arbeiders.
  Er zijn maar weinig arbeiders.
 • 3:06 - 3:09
  En daar gaan we
  later naar kijken.
 • 3:09 - 3:14
  Maar eerst wil ik zeggen
  dat de oogst overvloedig is.
 • 3:14 - 3:16
  De oogst is geweldig.
 • 3:16 - 3:20
  Maar het is niet alleen overvloedig,
  het is niet alleen geweldig.
 • 3:20 - 3:24
  De oogst is ook
  klaar voor de oogst.
 • 3:24 - 3:28
  En dat zien we heel
  duidelijk in Johannes 4.
 • 3:28 - 3:32
  In Johannes 4 kun je lezen dat
  Jezus met zijn discipelen rondliep,
 • 3:32 - 3:35
  en Hij moest naar Samaria gaan.
 • 3:36 - 3:39
  Hier lezen we dus dat Jezus kwam
  en een vrouw ontmoette bij een bron,
 • 3:39 - 3:41
  en Hij begon met
  die vrouw te praten,
 • 3:41 - 3:44
  en die vrouw begon
  in Jezus te geloven.
 • 3:45 - 3:47
  Ze had geloof in Jezus,
 • 3:47 - 3:52
  dat Hij degene was die God
  heeft beloofd dat Hij zou zenden.
 • 3:52 - 3:54
  En die vrouw geloofde Jezus,
 • 3:54 - 3:59
  en later lazen we dat die vrouw naar beneden
  ging en het iedereen in de stad vertelde,
 • 3:59 - 4:03
  en ze kwamen allemaal tot geloof, kwamen
  naar buiten en wilden Jezus zelf ontmoeten.
 • 4:03 - 4:07
  We lezen hoe Jezus' discipelen
  toen later terugkwamen,
 • 4:07 - 4:12
  terwijl Jezus nog met die vrouw
  sprak, en ze waren heel erg verrast.
 • 4:12 - 4:17
  Waarom sprak Jezus met die vrouw?
  Een vrouw? Een Samaritaanse vrouw?
 • 4:17 - 4:20
  Waarom sprak Jezus
  met die zondares?
 • 4:20 - 4:28
  Jezus' discipelen waren dus zeer
  verrast dat Jezus met die vrouw sprak.
 • 4:28 - 4:32
  Maar toen zei Jezus iets tegen
  hen, dat is heel, heel, heel belangrijk,
 • 4:32 - 4:35
  iets wat Hij vandaag
  tegen jou en mij zegt.
 • 4:35 - 4:40
  We kunnen dat lezen in
  Johannes 4:35-38. Jezus zei dit:
 • 4:40 - 4:46
  'Zeg je niet:' Er zijn nog vier
  maanden en dan komt de oogst?
 • 4:46 - 4:52
  Zie, ik zeg je, hef uw ogen
  op en kijk naar de velden,
 • 4:52 - 4:55
  want ze zijn al
  wit voor de oogst!'
 • 4:56 - 5:00
  Jezus zei dus: Zeg niet dat er
  vier maanden zijn voor de oogst.
 • 5:00 - 5:04
  Maar dan gaat Hij verder:
  Open je ogen. Kijk de oogst,
 • 5:04 - 5:08
  is wit voor de oogst.
  De oogst is klaar.
 • 5:08 - 5:11
  Waarom zei Jezus dit
  tegen zijn discipelen?
 • 5:11 - 5:14
  Waarom zegt Hij
  dat tegen jou en mij?
 • 5:14 - 5:21
  Omdat Jezus' discipelen,
  toen ze daar aankwamen,
 • 5:21 - 5:24
  ze zagen die vrouw bij
  de bron, en in hun ogen,
 • 5:24 - 5:28
  die vrouw was niet
  klaar voor de oogst.
 • 5:28 - 5:31
  Dus ze geloofden in een leugen.
 • 5:31 - 5:35
  Ze waren van mening dat er nog
  vier maanden voor de oogst zijn.
 • 5:35 - 5:37
  Maar Jezus geloofde
  niet in die leugens.
 • 5:37 - 5:41
  Jezus wist wat de waarheid
  was en wat de waarheid is,
 • 5:41 - 5:46
  en de waarheid is dat de oogst
  klaar is. De oogst is er in overvloed.
 • 5:47 - 5:50
  En wat Jezus hier tegen zijn
  discipelen zegt, en tegen jou en mij,
 • 5:50 - 5:55
  is zo, zo krachtig,
  en het is zo belangrijk,
 • 5:55 - 5:59
  en iets dat satan van ons
  probeert weg te houden.
 • 5:59 - 6:03
  Hij heeft geprobeerd te
  zeggen dat de oogst niet klaar is.
 • 6:03 - 6:06
  Nee, nee, de oogst
  is niet overvloedig.
 • 6:06 - 6:09
  Nee, nee, nee, je moet
  nog vier maanden wachten.
 • 6:09 - 6:13
  Je moet nog steeds twee jaar
  wachten. Je moet nog tien jaar wachten.
 • 6:13 - 6:17
  En dan is de oogst
  misschien klaar.
 • 6:17 - 6:22
  Dit is wat satan tegen ons heeft
  gelogen, opnieuw en opnieuw en opnieuw,
 • 6:22 - 6:25
  en heel veel, heel veel mensen,
 • 6:25 - 6:28
  geloof zijn leugens.
 • 6:29 - 6:33
  Maar als je zijn leugens
  gelooft, dat de oogst niet klaar is,
 • 6:33 - 6:35
  zie je geen vrucht.
 • 6:36 - 6:41
  Je moet het op de juiste manier
  zien. Laat me een voorbeeld geven.
 • 6:41 - 6:44
  Wat denk je dat
  er zal gebeuren als,
 • 6:44 - 6:49
  het was niet Jezus die naar die vrouw
  kwam, maar het waren Zijn discipelen?
 • 6:49 - 6:53
  Als het Jezus' discipelen waren die daar
  kwamen en die vrouw bij de bron zagen,
 • 6:53 - 6:56
  ten eerste wilden ze
  helemaal niet naar Samaria.
 • 6:56 - 6:59
  Waarom zou je naar
  Samaria gaan? Deze mensen!
 • 6:59 - 7:02
  Ze hebben al veel negatieve dingen
  gehoord over die mensen in Samaria,
 • 7:02 - 7:06
  en ze wilden daar
  helemaal niet heen.
 • 7:06 - 7:09
  Zoals veel mensen vandaag in de kerk
  zoveel negatieve dingen hebben gehoord.
 • 7:09 - 7:12
  Oh, ga er niet opuit en deel...
  Nee, nee, nee. Doe voorzichtig.
 • 7:12 - 7:15
  Die mensen zijn gevaarlijk.
  Ze willen niet naar ons luisteren.
 • 7:16 - 7:20
  Laten we dus zeggen dat Jezus'
  discipelen daar kwamen, naar Samaria,
 • 7:20 - 7:25
  en ze zagen die vrouw
  daar. Wat zullen ze zien?
 • 7:25 - 7:30
  Zullen ze zien wat Jezus zag, een
  oogst die klaar en overvloedig was?
 • 7:30 - 7:34
  Nee, ze zouden gewoon
  een vrouw zien, een zondares,
 • 7:34 - 7:36
  een vrouw die daar bij de
  bron werkt. Nee, nee, nee.
 • 7:36 - 7:40
  Laten we om haar heen gaan. Laten
  we niet met haar praten. Waarom?
 • 7:41 - 7:45
  Omdat ze veel negatieve dingen
  hebben gehoord, veel geruchten en,
 • 7:45 - 7:50
  ze zagen haar heel anders
  dan hoe Jezus haar zag.
 • 7:51 - 7:56
  Als ze daar alleen waren
  geweest, hadden ze haar niet gezien,
 • 7:58 - 8:01
  geef haar leven aan Christus. Ze
  zouden haar niet zien ontvangen.
 • 8:01 - 8:05
  Waarom? Omdat ze gewoon
  om haar heen zouden zijn gegaan.
 • 8:05 - 8:13
  En dat laat zien dat hoe we naar
  de oogst kijken heel erg belangrijk is.
 • 8:13 - 8:17
  Als we naar de oogst kijken
  zoals Jezus' discipelen in die tijd,
 • 8:17 - 8:22
  dan zouden we de oogst niet zien binnenkomen.
  We zouden niet zien dat mensen gered worden.
 • 8:22 - 8:26
  Maar als we naar de oogst
  kijken zoals Jezus die zag,
 • 8:26 - 8:29
  dat de oogst klaar is en
  dat de oogst overvloedig is.
 • 8:30 - 8:33
  Halleluja! We zullen
  geweldige dingen zien.
 • 8:34 - 8:39
  En ik geloof dat Jezus op dat
  moment naar Samaria moest gaan,
 • 8:39 - 8:45
  die tijd. Waarom? Vanwege
  haar en omdat Hij les wilde geven,
 • 8:45 - 8:50
  jij en ik, die vandaag leven,
  dit heel erg belangrijke ding.
 • 8:50 - 8:57
  Ten eerste: Luister niet naar
  geruchten. Luister niet naar geruchten.
 • 8:57 - 9:00
  Hoe vaak hebben we
  mensen niet horen zeggen:
 • 9:00 - 9:04
  Oh, de oogst is nog niet klaar.
  Oh, de oogst is niet overvloedig.
 • 9:04 - 9:07
  Oh, mensen willen
  Jezus niet in onze stad.
 • 9:07 - 9:10
  Oh, in dit land willen
  mensen Jezus niet.
 • 9:10 - 9:13
  Oh, deze werkplek. Niemand
  hier in de buurt wil Jezus.
 • 9:13 - 9:17
  Oh, deze buurt. O, niemand
  wil Jezus op dit moment.
 • 9:17 - 9:19
  Ze zijn nog niet klaar.
 • 9:19 - 9:21
  Oh, hoe vaak hebben we
  mensen niet horen zeggen:
 • 9:21 - 9:24
  Oh, het volgende jaar, niet
  dit jaar, maar het volgende jaar.
 • 9:24 - 9:27
  Misschien is de oogst
  volgend jaar klaar,
 • 9:27 - 9:31
  of het volgende jaar weer. De
  oogst is nu helemaal niet klaar.
 • 9:31 - 9:35
  Weet je, al die woorden zijn
  een leugen, uit de poel van de hel.
 • 9:35 - 9:38
  Het is een leugen
  van onze vijand, satan,
 • 9:38 - 9:42
  die de mensen heeft
  verblind met zijn leugens,
 • 9:42 - 9:47
  dus we zien ten eerste de oogst niet
  gereed, ten tweede gaan we er niet op uit,
 • 9:47 - 9:52
  en zien de oogst die klaar is niet.
  Waarom? Omdat we in leugens geloofden.
 • 9:52 - 9:56
  Waarom probeert satan tegen ons te liegen
  en ons van deze waarheid af te houden,
 • 9:56 - 10:08
  zoals ik zei. Omdat hoe we de oogst
  bekijken, bepaalt of we vrucht zien of niet.
 • 10:08 - 10:13
  Want als je de oogst ziet zoals
  veel mensen tegenwoordig doen,
 • 10:14 - 10:18
  je zou niet naar buiten gaan,
  je zou je mond niet openen,
 • 10:18 - 10:19
  je zou ze gewoon passeren.
 • 10:19 - 10:24
  Je zou de tijd niet besteden
  om te stoppen en Jezus te delen.
 • 10:24 - 10:27
  Maar als je de oogst
  ziet zoals Jezus dat deed,
 • 10:27 - 10:30
  je zou naar hen gaan,
  je zou met hen praten,
 • 10:30 - 10:35
  en het zou je verbazen hoeveel
  mensen er klaar zijn en ze zijn open,
 • 10:35 - 10:37
  om Jezus te ontvangen.
 • 10:37 - 10:41
  Nogmaals, hoe vaak heb je niet
  gehoord, hoe vaak hebben we niet gehoord,
 • 10:42 - 10:45
  men zegt: De oogst is nog
  niet klaar. Op dit moment.
 • 10:46 - 10:49
  Het is nu nog niet de tijd.
 • 10:49 - 10:52
  Ik wil iets voorlezen uit
  mijn boek 'The Call of Jesus':
 • 10:52 - 10:55
  'Maar zoals ik al
  eerder zei, onze vijand,
 • 10:55 - 10:59
  satan, is druk bezig geweest de
  kerk te verblinden met zijn leugens.
 • 10:59 - 11:04
  Er zijn er maar een paar die
  dit echt zien, die het begrijpen,
 • 11:04 - 11:08
  en die erop uitgaan om
  de oogst binnen te halen.
 • 11:08 - 11:13
  Ik heb in veel verschillende landen
  gereisd. Bijna overal waar ik ga.
 • 11:13 - 11:17
  Ervaar ik dezelfde dingen.
  Ik ontmoet altijd christenen,
 • 11:17 - 11:20
  die een verkeerde kijk
  op de oogst hebben.
 • 11:20 - 11:26
  Ik heb zoveel mensen horen zeggen dat ze
  het verbazingwekkend vinden wat God doet,
 • 11:26 - 11:29
  op andere plaatsen in de wereld.
 • 11:29 - 11:36
  Maar ze vertellen me altijd dat niemand
  in hun stad openstaat voor het evangelie,
 • 11:36 - 11:40
  of waar ze zijn. Ze vertellen me
  vaak dat mensen in hun eigen land,
 • 11:40 - 11:45
  te religieus of te
  materialistisch zijn of iets anders,
 • 11:45 - 11:47
  en ze willen God niet.
 • 11:47 - 11:51
  Ze zeggen dingen als 'het is
  zo moeilijk in onze eigen stad'.
 • 11:51 - 11:57
  Ja, christenen die ik heb ontmoet,
  hebben een totaal andere kijk op de oogst,
 • 11:57 - 12:00
  dan wat Jezus erover zegt.'
 • 12:01 - 12:05
  Ik wil zeggen dat ik
  het overal heb gezien.
 • 12:06 - 12:09
  Ik ben in zoveel, veel landen
  geweest, zoals ik hier lees,
 • 12:09 - 12:11
  en elke plaats
  is altijd hetzelfde.
 • 12:12 - 12:15
  Oh, het is zo verbazingwekkend
  wat God daar en daar en daar doet,
 • 12:15 - 12:20
  maar in onze stad... Wauw! Oh, we zijn zo
  religieus en onze stad is zo materialistisch,
 • 12:20 - 12:25
  of, in onze stad zijn ze zo
  atheïstisch, of onze stad is zo arm.
 • 12:25 - 12:31
  of ze zijn zo rijk. En ik heb altijd weer
  hetzelfde gehoord, en opnieuw, en opnieuw.
 • 12:31 - 12:38
  Mensen geven de oogst altijd de schuld
  waarom dingen niet gebeuren waar ze zijn.
 • 12:39 - 12:43
  Maar Jezus zei dat de
  oogst niet het probleem is.
 • 12:43 - 12:48
  De problemen zijn de arbeiders.
  Laat me hier blijven lezen.
 • 12:49 - 12:53
  'Luister alsjeblieft naar de woorden van Jezus
  en open je ogen om te zien dat de oogst klaar is.
 • 12:53 - 12:58
  Zeg niet dat het vier maanden
  duurt en dan is de oogst klaar,
 • 12:58 - 13:02
  want vandaag is de dag
  van redding (2 Korintiërs 2:6).
 • 13:02 - 13:05
  De oogst is en zal
  nooit het probleem zijn.
 • 13:05 - 13:07
  Het probleem zijn de arbeiders.
 • 13:07 - 13:12
  Wij zijn het probleem, maar
  we kunnen er iets aan doen.'
 • 13:13 - 13:17
  Ja dat kunnen we. We
  kunnen er iets aan doen.
 • 13:17 - 13:21
  En ik kan zoveel
  geweldige verhalen delen,
 • 13:21 - 13:25
  van mensen die nog nooit
  iemand tot Christus hebben geleid,
 • 13:25 - 13:28
  die nooit de zieken hebben genezen,
  die nooit een demon hebben uitgeworpen,
 • 13:28 - 13:30
  die nooit echt vruchten
  hebben geplukt.
 • 13:30 - 13:37
  Maar dan staan ​​hun ogen
  plotseling open, en alles verandert.
 • 13:37 - 13:41
  Nu zien ze zoveel mensen genezen,
  zoveel mensen worden bevrijdt,
 • 13:41 - 13:45
  zoveel mensen om hen
  heen zijn opnieuw geboren.
 • 13:45 - 13:47
  Wat is er met hen gebeurd?
 • 13:47 - 13:51
  Het was niet de oogst
  die plotseling veranderde.
 • 13:51 - 13:58
  Nee, zij zijn veranderd. Als het de
  oogst was die plotseling veranderde.
 • 13:58 - 14:02
  Dan iedereen om hen heen, in
  hun kerk, christenen in die stad,
 • 14:02 - 14:06
  zien ineens ook
  dezelfde vruchten.
 • 14:06 - 14:09
  Maar dat doen ze niet. Waarom?
  Omdat ze niet veranderden.
 • 14:09 - 14:11
  En de oogst veranderde niet.
 • 14:12 - 14:15
  Ik heb mensen 20 jaar
  in de kerk zien zitten.
 • 14:15 - 14:19
  In 20 jaar hebben ze nooit
  één persoon tot Christus geleid.
 • 14:19 - 14:24
  En dan, plotseling. Er gebeurde
  er iets. Hun ogen gaan open.
 • 14:24 - 14:29
  De oogst is klaar. Ze beginnen
  te zien. Ze beginnen te ervaren.
 • 14:29 - 14:33
  En ze beginnen overal
  mensen naar Christus te leiden.
 • 14:33 - 14:36
  Niet de rest in
  hun kerk. Maar zij.
 • 14:36 - 14:40
  Nogmaals, waarom? Omdat
  niet de oogst veranderde.
 • 14:40 - 14:43
  Zij waren het die veranderden.
 • 14:45 - 14:48
  Als je dit begrijpt,
  wat Jezus hier zegt,
 • 14:48 - 14:52
  dat de oogst klaar is,
  de oogst is overvloedig,
 • 14:52 - 14:55
  het zal je veranderen en het
  zal niet alleen jou veranderen,
 • 14:55 - 14:57
  maar ook de mensen om je heen.
 • 14:57 - 15:00
  Omdat het de manier verandert
  waarop je met mensen praat,
 • 15:00 - 15:03
  de manier waarop je naar mensen gaat,
  de manier waarop je naar mensen kijkt.
 • 15:03 - 15:06
  Het zal de manier waarop je bidt
  veranderen. Het zal alles veranderen
 • 15:06 - 15:10
  wanneer je begint te
  begrijpen wat Jezus zegt.
 • 15:10 - 15:13
  Nogmaals, als je denkt
  dat de oogst niet klaar is,
 • 15:14 - 15:16
  zal er niets gebeuren.
 • 15:16 - 15:19
  Of, er zal heel weinig gebeuren.
 • 15:20 - 15:24
  Maar als je ziet wat Jezus
  je probeert te zeggen.
 • 15:24 - 15:29
  Halleluja! Als je dit ziet
  en het begint te ervaren,
 • 15:30 - 15:33
  zul je elke dag het leven leiden
  zoals in het boek Handelingen.
 • 15:33 - 15:36
  Waar je naar de persoon van vrede
  wordt geleid, en mensen worden genezen,
 • 15:36 - 15:39
  en bevrijdt en overal opnieuw
  worden geboren. Waarom?
 • 15:39 - 15:43
  Omdat dit de waarheid is en ik heb
  dat keer op keer en keer op keer gezien.
 • 15:43 - 15:44
  Ik kan nog een voorbeeld geven.
 • 15:44 - 15:46
  Enkele jaren geleden
  was ik in Nederland.
 • 15:46 - 15:50
  En er was een man uit Finland die
  naar Nederland vloog om bij mij te zijn,
 • 15:50 - 15:54
  om een ​​paar uur later of de
  dag erna naar huis te vliegen.
 • 15:54 - 15:59
  Hij kwam. Hij groeide op in Finland,
  hij zit zijn hele leven al in de kerk.
 • 15:59 - 16:02
  Hij heeft nooit iemand tot Christus
  geleid, hij heeft de zieken nooit genezen,
 • 16:02 - 16:05
  hij heeft nooit een demon
  uitgeworpen. Wat is er gebeurd?
 • 16:05 - 16:06
  Hij kwam naar Holland,
 • 16:06 - 16:10
  om een ​​paar uur bij mij te zijn, en
  daarna vloog hij naar huis naar Finland.
 • 16:10 - 16:14
  De volgende week in Finland
  heeft hij de eerste zieken genezen,
 • 16:14 - 16:18
  hij heeft de eerste demon uitgeworpen
  en hij heeft de eerste gedoopt,
 • 16:18 - 16:20
  in water en de Heilige Geest.
 • 16:21 - 16:26
  30 of 40 jaar in de kerk, en
  niet één persoon zien genezen,
 • 16:26 - 16:28
  niet één persoon
  komt tot Christus.
 • 16:28 - 16:32
  En toen kwam hij een paar uur
  naar me toe en dan ging hij naar huis,
 • 16:32 - 16:36
  en dan de volgende dagen, de volgende
  week, heeft hij het allemaal gezien.
 • 16:36 - 16:37
  Wat is er gebeurd?
 • 16:37 - 16:41
  Was het de oogst die plotseling
  veranderde terwijl hij weg was?
 • 16:41 - 16:46
  Nee, de oogst veranderde
  niet in die 24 uur dat hij weg was.
 • 16:46 - 16:49
  Hij veranderde.
  Hoe veranderde hij?
 • 16:49 - 16:51
  We liepen in
  Nederland, we praatten.
 • 16:51 - 16:55
  Ik vroeg hem of hij ooit heeft
  gebeden voor iemand die genezen is.
 • 16:55 - 16:57
  Hij zei: Nee. Ik zei:
  Hey, de oogst is klaar.
 • 16:57 - 16:59
  Je kunt het. Kom met mij mee.
  We gingen naar McDonald's,
 • 16:59 - 17:02
  Ik ging naar een tafel en
  zei: Is er iemand die ziek is?
 • 17:02 - 17:05
  Er was een meisje dat ziek was.
  Ik zei tegen hem: Bid nu voor haar.
 • 17:05 - 17:08
  En hij legde handen op en hij
  bad en dat meisje werd genezen.
 • 17:08 - 17:14
  Toen ze genezen werd door
  zijn hand. Gebeurde er iets in hem.
 • 17:14 - 17:19
  Hij begreep plotseling dat hij zijn
  hele leven in een leugen heeft geloofd.
 • 17:19 - 17:22
  Hij begreep opeens
  dat de oogst klaar is.
 • 17:22 - 17:25
  Hij begreep dat het gemakkelijk
  was. Hij begreep dat hij het kon.
 • 17:25 - 17:30
  Door dat bezoek aan McDonald's,
  toen hij voor iemand bad,
 • 17:30 - 17:33
  begreep hij dat
  de oogst klaar was.
 • 17:33 - 17:35
  Dat was wat hij nodig had.
 • 17:35 - 17:37
  Toen hij naar huis ging in Finland,
  werden de volgende week mensen genezen,
 • 17:37 - 17:40
  bevrijd en opnieuw geboren.
 • 17:40 - 17:42
  Dit is wat we nodig hebben.
 • 17:42 - 17:45
  En ik zou zo veel
  getuigenissen kunnen delen.
 • 17:46 - 17:51
  De volgende video die ik ga doen
  heet 'Believe That the Harvest is Ready'.
 • 17:51 - 17:55
  Daar wil ik meer van dit soort
  getuigenissen delen. Waarom?
 • 17:55 - 17:57
  Omdat het niet genoeg
  is, dat we het horen.
 • 17:57 - 17:59
  We moeten het geloven.
 • 18:00 - 18:03
  Wat ik je aanmoedig
  om te doen is dat:
 • 18:04 - 18:07
  Neem wat tijd, totdat we
  je de volgende keer zien.
 • 18:07 - 18:12
  Neem de tijd en luister
  naar Jezus' woorden.
 • 18:12 - 18:15
  Luister naar wat Jezus zegt,
  dat de oogst overvloedig is,
 • 18:15 - 18:20
  de oogst is rijp, de oogst is
  er in overvloed, de oogst is rijp.
 • 18:20 - 18:25
  En bid dan, bid, bid, bid, bid,
  dat Jezus je ogen zal openen.
 • 18:25 - 18:31
  Bid dat Hij je ogen zal openen
  zodat je kunt zien wat Jezus zegt.
 • 18:32 - 18:35
  Bid dat Hij je zal helpen,
 • 18:35 - 18:38
  want als dit een
  openbaring voor je wordt,
 • 18:38 - 18:40
  wanneer je begint te geloven,
 • 18:41 - 18:44
  wat Jezus zegt dat de oogst
  rijp is, de oogst is er in overvloed,
 • 18:44 - 18:48
  het zal je acties naar
  mensen veranderen,
 • 18:48 - 18:52
  en het zal, nogmaals, de
  vrucht die je ziet veranderen.
 • 18:52 - 18:56
  Maar als je satans leugens
  blijft geloven en zegt:
 • 18:56 - 18:59
  De oogst is niet overvloedig, er
  zijn nog vier maanden voor de oogst,
 • 18:59 - 19:03
  zul je niets zien. Je
  gelooft in een leugen.
 • 19:03 - 19:10
  Dus neem de tijd, neem
  Jezus' woorden, luister ernaar.
 • 19:10 - 19:13
  Bid, bid dat God
  je ogen zal openen.
 • 19:13 - 19:17
  En laat het dan
  iets in je opwekken.
 • 19:17 - 19:20
  Als je dan gaat lopen en als je
  naar mensen om je heen kijkt,
 • 19:20 - 19:24
  begin dan naar ze te kijken
  door de ogen van Jezus.
 • 19:24 - 19:27
  Als je mensen ziet, in plaats
  van te denken: Ah, die persoon.
 • 19:27 - 19:30
  Ik denk niet dat die persoon er
  klaar voor is, en die persoon zag eruit,
 • 19:30 - 19:33
  alsof hij God niet wil, en ze
  zag eruit alsof ze God niet wilde,
 • 19:33 - 19:37
  in plaats daarvan, kijk naar
  mensen door de ogen van Jezus,
 • 19:37 - 19:39
  zoals Jezus de
  vrouw in Samaria zag.
 • 19:39 - 19:46
  Kijk naar ze en zeg: Wauw. Er is hier
  iemand die heel, heel open kan zijn.
 • 19:46 - 19:50
  Er is hier iemand
  die misschien God wil.
 • 19:50 - 19:54
  Ik weet dat Jezus later in
  Lucas 10 zegt dat er mensen zijn,
 • 19:54 - 19:59
  die het niet willen, waar we gewoon het
  stof van onze handen en voeten halen,
 • 19:59 - 20:02
  en daar ga ik later
  meer over praten.
 • 20:02 - 20:04
  Maar daar richten
  we ons nu niet op.
 • 20:04 - 20:08
  We zijn niet gericht op die
  paar mensen die het niet willen.
 • 20:08 - 20:10
  We zijn gefocust op
  de oogst die klaar is.
 • 20:10 - 20:15
  We zijn gefocust op die mensen die
  het willen, zoals de vrouw in Samaria.
 • 20:15 - 20:22
  Dus, tot ik je de volgende keer
  zie, neem wat tijd, mediteer, bid,
 • 20:22 - 20:26
  spreek Jezus' woorden uit.
  De oogst is er in overvloed.
 • 20:26 - 20:31
  De oogst is er in overvloed.
  De oogst is rijp. De oogst is rijp.
 • 20:31 - 20:34
  En dan als je
  wegloopt, als je wegrijdt,
 • 20:34 - 20:36
  en je kijkt naar mensen,
  kijkt dan naar hen en zeg:
 • 20:36 - 20:38
  Wauw. De oogst is rijp.
 • 20:38 - 20:40
  Die persoon daar zou kunnen
  zijn zoals de vrouw in Samaria.
 • 20:40 - 20:45
  Die persoon daar kan de persoon
  zijn die klaar is om te ontvangen.
 • 20:45 - 20:50
  Als je dat doet, verwacht ik en ik
  geloof dat dat je leven zal veranderen,
 • 20:50 - 20:52
  en je zult verbazingwekkende,
  verbazingwekkende vruchten zien.
 • 20:52 - 20:55
  Dus begin het uit te bidden,
  begin het uit te spreken,
 • 20:55 - 20:57
  begin te geloven wat Jezus zegt,
 • 20:57 - 21:01
  en kijk er naar uit om je
  de volgende keer te zien.
 • 21:01 - 21:03
  God zegene jullie
  daar allemaal! Tot ziens!
 • 21:05 - 21:07
  De oproep van Jezus
Title:
THE HARVEST IS PLENTIFUL... And Ripe. -Stop Believing Satan’s Lies
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
21:13

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions