Return to Video

6: Az aratnivaló sok...és kész - ne higgy a sátán hazugságának

 • 0:02 - 0:04
  Jézus hívása
 • 0:05 - 0:09
  Üdvözöllek ezen a 6-ik alkalmon:
  "Az aratnivaló sok"
 • 0:09 - 0:12
  Újra szeretném mondani:
  Az aratnivaló sok
 • 0:12 - 0:15
  Ez egy nagyon nagyon
  fontos igazság,
 • 0:16 - 0:19
  amit neked és nekem meg kell értenünk.
 • 0:19 - 0:23
  Mindenkinek meg kell ezt érteni:
  Az aratnivaló sok.
 • 0:23 - 0:27
  Amikor megérted ezt az igazságot,
  akkor az szabaddá tesz.
 • 0:27 - 0:30
  De ez az igazság nemcsak hogy
  szabaddá tesz téged,
 • 0:30 - 0:33
  hanem a körülötted élőket is.
 • 0:33 - 0:36
  Mert ha ezt az egyszerű
  Igazságot megérted,
 • 0:36 - 0:40
  hogy az aratnivaló sok...
 • 0:40 - 0:42
  akkor ez nem csak
  a te életedet változtatja meg,
 • 0:42 - 0:47
  hanem azt is, ahogy Jézust
  megosztod a körülötted lévő emberekkel.
 • 0:47 - 0:51
  Ez megváltoztatja azt ahogy élsz
  a körülötted lévő emberekkel,
 • 0:51 - 0:56
  ezért a körülötted élő emberek is
  azt tapasztalják, hogy megváltozik az életük.
 • 0:56 - 1:00
  Ha figyelsz és megérted,
  hogy mit mond Jézus,
 • 1:00 - 1:03
  amikor azt mondta, hogy
  az aratnivaló sok...
 • 1:04 - 1:07
  Hallelujja!
  Ez mindent megváltoztat majd.
 • 1:07 - 1:10
  Ezért azt is meglátod majd,
  hogy a mi ellenségünk a sátán,
 • 1:10 - 1:15
  nagyon, de nagyon elfoglalt volt,
  amikor erről van szó.
 • 1:15 - 1:18
  Hazuságokat terjesztett
  az aratásról.
 • 1:18 - 1:22
  Olyan hazugságot, hogy
  nem sok az aratnivaló.
 • 1:23 - 1:25
  Remélem készen állsz meghallgatni
  ezt a tanítást,
 • 1:25 - 1:28
  mert ez fontos.
 • 1:28 - 1:35
  Kezdjük azzal, hogy elolvassuk
  a Lukács 10:2-t, ahol Jézus ezt mondja:
 • 1:36 - 1:40
  "sok az aratnivaló, és milyen
  kevés az aratómunkás!
 • 1:40 - 1:47
  Imádkozzatok hát, és kérjétek az Aratás Urát,
  hogy küldjön még több aratót,"
 • 1:47 - 1:52
  Nagyon sok igazság van ebben a pár
  szóban, amiket Jézus itt mond.
 • 1:52 - 1:58
  A következő 3 videót
  majd ezekkel az igékkel töltöm el.
 • 1:58 - 2:00
  Mert annyira sok minden van benne.
 • 2:00 - 2:03
  De először az első sort
  nézzük majd meg,
 • 2:03 - 2:06
  az első dolog, amit Jézus mond.
 • 2:06 - 2:09
  Az első dolog, amit
  Jézus itt mond a tanítványainak,
 • 2:09 - 2:12
  ugyanazt mondja neked és nekem is,
  az egész egyháznak,
 • 2:12 - 2:17
  hogy sok az aratnivaló.
 • 2:17 - 2:21
  Egy másik fordítás azt mondja,
  hogy az aratás hatalmas.
 • 2:21 - 2:26
  Tehát sok az aratnivaló.
  Az aratás hatalmas.
 • 2:26 - 2:29
  De mi maga az aratnivaló?
 • 2:29 - 2:30
  Ez az első dolog.
 • 2:30 - 2:31
  Mi az aratás?
 • 2:31 - 2:35
  Az aratnivaló azok az emberek
  kint a világban, akiknek szükségük van Jézusra.
 • 2:35 - 2:40
  Nagyon sok ember van ott kint,
  akik készen állnak elfogadni Jézust,
 • 2:40 - 2:43
  akik készek a gyógyulásra,
  akik készek a szabadulásra,
 • 2:43 - 2:45
  akik készek meghallgatni az evangéliumot,
  akik készek bűnbánatot tartani.
 • 2:45 - 2:49
  Annyira sok ember van ott kint,
  akik készen állnak.
 • 2:49 - 2:51
  Nagyon sokan vannak.
 • 2:51 - 2:53
  Az aratnivaló készen van.
 • 2:53 - 2:55
  Sok az aratnivaló.
 • 2:55 - 2:58
  Az aratnivaló nem probléma
 • 2:58 - 3:02
  és az aratnivaló sohasem volt probléma.
 • 3:02 - 3:05
  A probléma a munkásokkal van.
 • 3:05 - 3:06
  Kevés a munkás.
 • 3:06 - 3:09
  Ezt fogjuk később megnézni.
 • 3:09 - 3:14
  De először azt akarom mondani,
  hogy sok az aratnivaló.
 • 3:14 - 3:17
  Nagyon nagy az aratás.
 • 3:17 - 3:20
  Nem csak hogy sok,
  és nem csak hatalmas.
 • 3:20 - 3:24
  Az aratnivaló készen áll az aratásra.
 • 3:24 - 3:28
  Ezt világosan látjuk a
  János ev. 4. fejezetében.
 • 3:28 - 3:32
  A János 4-ben azt olvassuk, hogy
  Jézus a tanítványokkal megy
 • 3:32 - 3:36
  és Samáriába kellett mennie.
 • 3:36 - 3:39
  Itt azt olvassuk, hogy Jézus odament
  a kútnál lévő asszonyhoz,
 • 3:39 - 3:41
  és elkezdett beszélni
  az asszzonyhoz,
 • 3:41 - 3:45
  és az asszony elkezdett hinni Jézusban.
 • 3:45 - 3:47
  Hitre jutott Jézusban,
 • 3:48 - 3:52
  Jézus volt az, akit Isten
  megígért, hogy eljön majd.
 • 3:52 - 3:55
  Az asszony hitt Jézusnak
 • 3:55 - 3:59
  és később azt olvassuk, hogy az asszony
  elment és mindenkinek beszámolt erről a városban
 • 3:59 - 4:04
  és mindenki hitre jutott, és kijöttek
  és ők maguk is találkozni akartak Jézussal.
 • 4:04 - 4:07
  Arról olvasunk, hogy Jézus tanítványai
  később visszatértek,
 • 4:07 - 4:10
  amíg Jézus még beszélt
  az asszonnyal,
 • 4:10 - 4:13
  és nagyon, de nagyon meglepődtek.
 • 4:13 - 4:15
  Miért beszélt Jézus azzal az asszonnyal?
 • 4:15 - 4:17
  Egy asszonnyal?
  Egy samáriai asszonnyal?
 • 4:17 - 4:21
  Miért beszélt Jézus
  azzal a bűnössel?
 • 4:21 - 4:28
  A tanítványok nagyon meglepődtek,
  hogy Jézus azzal az asszonnyal beszél,
 • 4:28 - 4:33
  de aztán Jézus mondott nekik valamit,
  ami nagyon, de nagyon fontos,
 • 4:33 - 4:35
  amit neked és nekem is
  mond a mai napra.
 • 4:35 - 4:40
  Erről olvashatunk a János 4:35-38-ban,
  Jézus ezt mondja:
 • 4:40 - 4:46
  " Ti nem azt mondjátok-é, hogy még
  négy hónap és eljő az aratás?
 • 4:46 - 4:52
  Ímé, mondom néktek: Emeljétek fel
  szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat,
 • 4:52 - 4:56
  hogy már fehérek az aratásra."
 • 4:56 - 5:00
  Jézus azt mondja: Azt mondjátok
  hogy még van 4 hónap az aratásig?
 • 5:00 - 5:04
  De aztán folytatja: Nyissátok ki a szemeteket.
  Nézzétek meg az aratást.
 • 5:04 - 5:08
  Fehér az aratnivaló.
  Készen áll az aratásra.
 • 5:08 - 5:12
  Miért mondta ezt Jézus a tanítványoknak?
 • 5:12 - 5:14
  Miért mondja ezt Jézus neked és nekem?
 • 5:15 - 5:21
  Mert Jézus tanítványai,
  amikor odaértek,
 • 5:21 - 5:25
  akkor meglátták azt az asszonyt a kútnál,
  az ő szemükben viszont,
 • 5:25 - 5:28
  az az asszony nem volt kész az aratásra.
 • 5:28 - 5:32
  A tanítványok egy hazugságnak hittek.
 • 5:32 - 5:35
  Abban hittek, hogy még van
  4 hónap az aratásig.
 • 5:35 - 5:38
  De Jézus nem hitt ezekben
  a hazugságokban.
 • 5:38 - 5:41
  Jézus tudta mi volt az igazság,
  és mi ma az igazság,
 • 5:41 - 5:47
  az igazság az, hogy az aratnivaló kész.
  Sok az aratnivaló.
 • 5:47 - 5:51
  Azt mondja itt Jézus a tanítványoknak,
  és neked és nekem is
 • 5:51 - 5:55
  ugyanúgy és ez erőteljes,
  és nagyon fontos,
 • 5:56 - 6:00
  amit a sátán próbál
  eltitkolni előlünk.
 • 6:00 - 6:03
  Azt próbálja mondani, hogy
  az aratás nem áll készen.
 • 6:03 - 6:06
  Nem, nem, nincs is
  sok aratnivaló.
 • 6:06 - 6:10
  nem, nem, nem még várni
  kell 4 hónapot.
 • 6:10 - 6:14
  Még várnod kell 2 évet.
  Még várnod kell 10 évet.
 • 6:14 - 6:18
  És akkor talán
  az aratás készen áll majd.
 • 6:18 - 6:22
  A sátán ezt próbálja hazudni nekünk,
  újra és újra és újra,
 • 6:22 - 6:25
  és sok-sok, sok embernek
 • 6:26 - 6:29
  akik elhiszik ezt a hazugságot.
 • 6:29 - 6:34
  De ha hiszel a hazugságának,
  hogy az aratás nem áll készen,
 • 6:34 - 6:36
  akkor nem látsz
  majd semmi gyümölcsöt.
 • 6:36 - 6:40
  Neked ezt meg kell látnod.
 • 6:40 - 6:41
  Hadd mondjak egy példát.
 • 6:41 - 6:44
  Mit gondolsz mi
  történt volna, ha
 • 6:45 - 6:50
  nem Jézus megy oda ahhoz az asszonyhoz,
  hanem a tanítványai?
 • 6:50 - 6:54
  Ha Jézus tanítványai mentek volna oda
  és látták volna meg azt az asszonyt a kútnál?
 • 6:54 - 6:56
  Először is nem mentek volna
  egyáltalán Samáriába.
 • 6:56 - 6:59
  Miért is mentek volna Samáriába?
  Azok az emberek....!
 • 6:59 - 7:03
  Már nagyon sok negatív dolgot hallottak
  a Samáriai emberekről
 • 7:03 - 7:07
  és egyáltalán nem is akartak
  elmenni oda.
 • 7:07 - 7:09
  Mint sok ember ma is az egyházban,
  annyi negatív dolgot hallottak
 • 7:09 - 7:12
  Ó ne menj ki és ne oszd meg...
  Nem, nem. Légy óvatos.
 • 7:12 - 7:15
  Azok az emberk ott kint veszélyesek.
  nem akarnak minket meghallgatni.
 • 7:16 - 7:20
  Tegyük fel, hogy Jézus tanítványai
  elmennek mégis Samáriába,
 • 7:20 - 7:25
  és meglátjék ott azt az asszonyt.
  Mit látnak meg ott?
 • 7:25 - 7:30
  Azt látják, amit Jézus is látott,
  hogy az aratás készen áll és nagy?
 • 7:30 - 7:34
  Nem. Csak egy asszonyt láttak volna,
  egy bűnöst,
 • 7:34 - 7:36
  egy asszonyt aki a kútnál dolgozik.
  nem, nem, nem.
 • 7:36 - 7:40
  Kerüljük meg a nőt.
  ne szóljunk hozzá. Miért?
 • 7:41 - 7:45
  Mert sok negatív dolgot hallottak,
  és sok-sok pletykát
 • 7:45 - 7:51
  és nagyon másképp látták az asszonyt,
  mint ahogy Jézus látta őt.
 • 7:52 - 7:56
  Ha egyedül lettek volna ott,
  akkor meg se látják, ahogy az asszony
 • 7:58 - 8:01
  Krisztusnak adja az életét.
  Nem látják meg, ahogy megtér.
 • 8:01 - 8:05
  Miért? Mert csak elkerülték volna.
 • 8:05 - 8:14
  Ez megmutatja, hogy mennyire fontos,
  hogy hogyan is nézünk az aratásra, ez nagyon fontos.
 • 8:14 - 8:18
  Ha úgy nézünk az aratásra, ahogy Jézus
  tanítványai nézték azt abban az időben,
 • 8:18 - 8:22
  akkor nem látjuk meg, hogy betakarítódik.
  Nem látunk embereket megmenekülni.
 • 8:22 - 8:26
  De ha úgy nézünk az aratásra
  ahogy Jézus is látta azt,
 • 8:26 - 8:29
  hogy az aratnivaló készen áll
  és hogy az aratás nagyon nagy.
 • 8:30 - 8:34
  Hallelujja!
  Akkor csodálatos dolgokat látunk meg.
 • 8:34 - 8:39
  Én hiszem, hogy abban a pillanatban
  Jézusnak Samáriába kellett mennie,
 • 8:39 - 8:45
  abban az időben. Miért? Az asszony miatt
  és mert Jézus tanítani akart
 • 8:45 - 8:50
  téged és engem is, akik ma élünk,
  egy nagyon fontos dologot.
 • 8:50 - 8:55
  Az első dolog: ne hallgass a szóbeszédre.
 • 8:55 - 8:57
  Ne hallgass a szóbeszédre.
 • 8:57 - 9:01
  Hányszor hallottuk már,
  hogy az emberek azt mondják:
 • 9:01 - 9:05
  Ó az aratás nem áll készen.
  Nincs is sok aratnivaló.
 • 9:05 - 9:07
  Ó az emberek nem akarják
  Jézust a mi városunkban.
 • 9:07 - 9:11
  Ó ebben az országban
  az emberek nem akarják Jézust.
 • 9:11 - 9:14
  Ó ez a munkahely, itt senki
  nem akarja Jézust.
 • 9:14 - 9:17
  Ó ez a környék.
  senki se akarja most Jézust.
 • 9:17 - 9:19
  Még nem állnak készen.
 • 9:19 - 9:22
  Hányszor hallottuk, hogy
  ezt mondják az emberek:
 • 9:22 - 9:25
  Ó majd jövőre, nem az idén,
  de majd jövőre.
 • 9:25 - 9:27
  Lehet az aratnivaló készen
  áll majd jövőre,
 • 9:27 - 9:31
  vagy majd jövőre újra kész.
  De most egyáltalán nemkész az aratnivaló.
 • 9:31 - 9:36
  Ismered mindezeket a pokol
  méllyéről származó hazugságokat?
 • 9:36 - 9:38
  Ez a sátántól, a mi ellenségünktől jön,
 • 9:38 - 9:42
  aki megvakította hazugságaival
  az embereket,
 • 9:42 - 9:47
  mi pedig először is nem látjuk késznek
  az aratnivalót, másodszor ki sem megyünk
 • 9:47 - 9:52
  és nézzük meg a készen álló aratást.
  Miért? Mert hiszünk a hazugságnak.
 • 9:52 - 9:57
  Miért próbál a sátán hazudni nekünk
  és tart távol ettől az igazságtól, ahogy mondtam.
 • 9:57 - 10:09
  Mert ahogy az aratásra nézünk, az meghatározza,
  hogy látunk-e gyümölcsöt vagy sem.
 • 10:09 - 10:13
  Mert ha úgy látod az aratnivalót,
  ahogy sokan azt ma látják,
 • 10:14 - 10:18
  akkor nem mész ki
  és ki sem nyitod a szádat,
 • 10:18 - 10:20
  és csak elkerülöd
  az embereket.
 • 10:20 - 10:24
  Nem töltöd azzal az idődet,
  hogy megállsz és megosztod Jézust.
 • 10:24 - 10:28
  De ha látod az aratnivalót,
  úgy ahogy azt Jézus látta,
 • 10:28 - 10:30
  akkor odamennél hozzájuk
  és beszélgetnél velük,
 • 10:30 - 10:35
  és meglepődnél, hogy mennyi ember
  áll készen és nyitott,
 • 10:35 - 10:37
  hogy befogadja Jézust.
 • 10:37 - 10:41
  Újra mondom, mennyire sokszor hallottad,
  hogy az emberek azt mondják:
 • 10:42 - 10:46
  az aratás még nem áll készen.
 • 10:47 - 10:50
  Még nincs itt az idő.
 • 10:50 - 10:52
  Szeretnék valamit elolvasni
  a Jézus hívása c. könyvemből:
 • 10:53 - 10:59
  "Ahogy már előtte mondtam, a mi ellenségünk a sátán
  nagyon szorgosan megvakította az egyházat a hazugságaival.
 • 10:59 - 11:04
  Csak páran vannak, akik ezt látják
  és akik ezt megértik,
 • 11:04 - 11:08
  akik kimennek és behozzák az aratnivalót.
 • 11:08 - 11:13
  Sok különböző országban voltam már.
  Majdnem mindenhol ahová elmegyek,
 • 11:13 - 11:17
  ugyanazt tapasztalom.
  Találkozom keresztényekkel,
 • 11:17 - 11:20
  akik rosszul látják az aratást.
 • 11:20 - 11:26
  Annyi embertől hallottam, hogy azt mondják:
  csodálatos az, amit Isten csinál
 • 11:26 - 11:29
  a világ más országaiban.
 • 11:29 - 11:36
  De mindig azt mondják nekem, hogy senki
  sem nyitott az evangéliumra az ő városukban
 • 11:36 - 11:40
  vagy ahol vannak. Gyakran azt mondják nekem,
  hogy az országuk lakosai
 • 11:40 - 11:45
  túl vallásosak vagy anyagiasak,
  vagy valami más,
 • 11:45 - 11:48
  és nem akarják elfogadni Istent.
 • 11:48 - 11:51
  Ilyen dolgokat mondanak:
  "Annyira nehéz a mi városunkban."
 • 11:51 - 11:57
  Igen, azok a keresztények, akikkel találkoztam
  teljesen máshogy néznek az aratásra,
 • 11:57 - 12:00
  mint amit Jézus mond arról."
 • 12:02 - 12:06
  Azt akarom mondani, hogy
  mindenhol ezt látom.
 • 12:06 - 12:09
  Annyira sok országban jártam,
  ahogy itt is olvasom,
 • 12:09 - 12:12
  és minden helyen ugyanazzal
  találkozom.
 • 12:12 - 12:15
  Ó annyira csodálatos, amit Isten ott tesz,
  meg amott és ott is,
 • 12:15 - 12:21
  de a mi városunkban.. Húha! Mi annyira
  vallásosak vagyunk, a mi városunk materialista,
 • 12:21 - 12:25
  vagy a mi városunk túl ateista,
  vagy túl szegény,
 • 12:25 - 12:31
  vagy túl gazdag...Én mindig ezt hallom,
  újra és újra ugyanazt, újra és újra.
 • 12:31 - 12:39
  Az emberek az aratást hibáztatják,
  hogy ott ahol vannak miért nem történnek dolgok.
 • 12:39 - 12:43
  De Jézus azt mondta,
  hogy az aratás nem probléma.
 • 12:43 - 12:47
  A probléma a mukások.
 • 12:47 - 12:49
  Hadd olvassam tovább.
 • 12:49 - 12:54
  "Kérlek hallgasd meg Jézus szavait, és nyisd ki
  a szemedet, hogy az aratás készen áll.
 • 12:54 - 12:59
  Ne mond azt, hogy még 4 hónap
  és utána az aratás majd készen áll,
 • 12:59 - 13:02
  mert ma van az üdvösség napja
  (2Korithus 2:6).
 • 13:02 - 13:06
  Az aratnivaló nem probléma
  és soha nem is volt az.
 • 13:06 - 13:08
  A probléma a munkások.
 • 13:08 - 13:12
  Mi vagyunk a probléma,
  de tehetünk ez ellen valamit."
 • 13:13 - 13:17
  Igen, tehetünk.
  Tehetünk ez ellen valamit.
 • 13:17 - 13:21
  Nagyon sok csodálatos
  történetet tudok megosztani
 • 13:21 - 13:25
  olyan emberekről, akik soha
  előtte senkit se vezettek Krisztushoz,
 • 13:25 - 13:28
  akik soha nem gyógyítottak meg egy beteget sem,
  akik sohasem űztek ki egy démont se,
 • 13:28 - 13:31
  akik sohasem teremtek igazán gyümölcsöt.
 • 13:31 - 13:34
  De aztán hirtelen
  kinyílt a szemük
 • 13:34 - 13:37
  és minden megváltozott.
 • 13:37 - 13:41
  Most sok embert látnak meggyógyulni
  és sokat látnak megszabadulni,
 • 13:41 - 13:45
  sokan körülöttük
  újjászületnek.
 • 13:45 - 13:47
  Mi történik velük?
 • 13:47 - 13:51
  Nem az aratnivaló változott meg hirtelen.
 • 13:51 - 13:54
  Nem. Ők maguk változtak meg.
 • 13:54 - 13:58
  Ha az aratnivaló változott volna
  meg hirtelen,
 • 13:58 - 14:02
  akkor mindenki körülöttük,
  a gyülekezetükben, abban a városban élő keresztények
 • 14:02 - 14:06
  elkezdenék hirtelen ugyanazt
  a gyümölcsöt látni.
 • 14:06 - 14:07
  De ők ezt nem látják.
 • 14:07 - 14:10
  Miért? Mert nem változtak meg.
 • 14:10 - 14:12
  Az aratnivaló nem változott.
 • 14:12 - 14:15
  Láttam embereket, akik
  20 évet ültek a templomban.
 • 14:15 - 14:19
  20 év alatt senkit
  sem vezettek Krisztushoz.
 • 14:19 - 14:21
  Aztán egyszercsak.....
 • 14:21 - 14:23
  valami történt.
 • 14:23 - 14:24
  Kinyílt a szemük.
 • 14:24 - 14:29
  Az aratnivaló kész.
  Elkezdik meglátni. Elkezdik megtapasztalni.
 • 14:29 - 14:33
  Mindenhol elkezdik Krisztushoz
  vezetni az embereket.
 • 14:33 - 14:36
  Nem a többiek csinálják a gyülekezetből,
  hanem ők maguk teszik ezt.
 • 14:36 - 14:40
  Miért is?
  Mert nem az aratás változott meg.
 • 14:40 - 14:44
  Ők maguk változtak meg.
 • 14:45 - 14:48
  Amikor ezt megérted,
  hogy mit mond itt Jézus,
 • 14:48 - 14:53
  hogy az aratás készen áll,
  és sok az aratnivaló,
 • 14:53 - 14:57
  ez megváltoztat téged, és nem csak téged,
  hanem a körülötted lévőket is,
 • 14:57 - 15:00
  mert ez megváltoztatja azt,
  ahogy az emberekkel beszélsz,
 • 15:00 - 15:03
  ahogy odamész emberekhez,
  ahogy az emberekre nézel.
 • 15:03 - 15:06
  Megváltoztatja azt, ahogy imádkozol.
  Ez mindent megváltoztat,
 • 15:06 - 15:10
  amikor elkezded megérteni,
  hogy mit mond Jézus.
 • 15:10 - 15:13
  Újra mondom, ha abban hiszel, hogy
  az aratás nem áll készen...
 • 15:14 - 15:16
  semmi sem fog történni.
 • 15:16 - 15:20
  Vagy csak kevés dolog történik.
 • 15:20 - 15:24
  De ha meglátod azt, amit
  Jézus próbál neked elmondani...
 • 15:24 - 15:30
  Halleluja! Amikor ezt meglátod
  és elkezded megtapasztalni,
 • 15:30 - 15:33
  akkor minden nap megéled azt
  az életet, amilyen az Apcselben van.
 • 15:33 - 15:36
  Amikor odavezet majd Isten a békesség emberéhez,
  és az emberek meggyógyulnak
 • 15:36 - 15:39
  és megszabadulnak, és újjászületnek
  mindenhol. Miért?
 • 15:39 - 15:43
  Mert ez az igazság, és én ezt
  újra és újra látom.
 • 15:43 - 15:45
  Hozok még egy példát.
 • 15:45 - 15:46
  Néhány éve Hollandiában voltam.
 • 15:46 - 15:50
  Ott volt egy finn férfi, aki odarepült,
  hogy velem találkozzon,
 • 15:50 - 15:54
  és hogy pár óra múlva hazarepüljön
  vagy egy nappal később.
 • 15:56 - 15:59
  Finnországban nőtt fel, és egész
  életében bent volt a gyülekezetben.
 • 15:59 - 16:02
  Nem vezetett senkit se Krisztushoz,
  nem gyógyított még beteget,
 • 16:02 - 16:05
  nem űzött ki még démont.
  Mi történt vele?
 • 16:05 - 16:11
  Eljött Hollandiába, hogy pár órát velem
  töltsön, majd hazament Finnországba.
 • 16:11 - 16:14
  A következő héten Finnországban
  meggyógyította az első beteget,
 • 16:14 - 16:18
  és kiűzte az első démont,
  és bemerítette az első embert
 • 16:18 - 16:20
  vízbe és Szent Szellembe is.
 • 16:21 - 16:26
  30 vagy 40 év a gyülekezetben
  és nem lát egy embert sem meggyógyulni,
 • 16:26 - 16:28
  és senki sem lát Krisztushoz jönni.
 • 16:28 - 16:32
  Majd eljön és találkozik velem
  egy pár órára, majd hazamegy
 • 16:32 - 16:36
  és a következő napokban,
  a következő héten, mindent meglát.
 • 16:36 - 16:37
  Mi történt?
 • 16:37 - 16:41
  Az aratnivaló változott meg hirtelen,
  amíg az illető távol volt?
 • 16:41 - 16:46
  Nem. Az aratnivaló nem változott meg
  24 óra alatt, amíg távol volt.
 • 16:46 - 16:48
  Az illető változott meg.
 • 16:48 - 16:49
  Hogyan változott meg?
 • 16:49 - 16:51
  Sétáltunk és beszélgettünk
  Hollandiában.
 • 16:51 - 16:55
  Megkérdeztem, hogy imádkozott-e
  valaha valakiért, aki meggyógyult.
 • 16:55 - 16:57
  Azt mondta: Nem.
  Azt mondtam: Hé, de az aratás készen áll.
 • 16:57 - 16:59
  Meg tudod csinálni. Gyere velem.
  Elmentünk a McDonald's-ba
 • 16:59 - 17:02
  Odamentem egy asztalhoz:
  Van itt valaki, aki beteg?
 • 17:02 - 17:05
  Ott volt egy beteg lány.
  Azt mondtam: Na most imádkozz érte.
 • 17:05 - 17:09
  Rátette a kezét és imádkozott
  és a lány meggyógyult.
 • 17:09 - 17:14
  Amikor ez megtörtént, a keze által...
  Valami történt benne.
 • 17:14 - 17:19
  Hirtelen megértette, hogy egész életében
  egy hazugságban hitt.
 • 17:19 - 17:22
  Hirtelen megértette, hogy
  az aratás készen áll.
 • 17:22 - 17:25
  Megértette, hogy ez egyszerű.
  Megértette, hogy meg tudja csinálni.
 • 17:25 - 17:30
  Az a McDonald's-os látogatás,
  amikor valakiért imádkozott,
 • 17:30 - 17:33
  ekkor megértette, hogy
  az aratás készen áll.
 • 17:33 - 17:35
  Neki erre volt szüksége.
 • 17:35 - 17:38
  Amikor hazament Finnországba
  a következő héten az emberek meggyógyultak,
 • 17:38 - 17:40
  megszabadultak és újjászülettek.
 • 17:40 - 17:42
  Erre van szükségünk.
 • 17:42 - 17:45
  Olyan sok hasonló
  bizonyságot tudok mondani.
 • 17:46 - 17:52
  A következő videó, amit csinálok majd:
  "Hidd el, hogy az aratás készen áll"
 • 17:52 - 17:55
  Ott több ilyen bizonyságot mondok el.
  Miért?
 • 17:55 - 17:57
  Mert nem elég, hogy
  csak halljuk ezt.
 • 17:57 - 17:59
  Ebben hinnünk kell.
 • 18:01 - 18:03
  Amire bátorítalak, hogy tedd meg....
 • 18:04 - 18:07
  szánj rá időt
  a következő alkalomig,
 • 18:07 - 18:12
  Szánj rá időt
  és hallgasd meg Jézus szavait.
 • 18:12 - 18:15
  Hallgasd meg, hogy mit mond Jézus,
  hogy sok az aratnivaló,
 • 18:15 - 18:20
  és készen áll az aratás, és sok az aratnivaló,
  és megérett az aratásra.
 • 18:20 - 18:25
  Aztán pedig imádkozz és imádkozz és imádkozz,
  hogy Jézus nyissa meg a szemeidet.
 • 18:25 - 18:31
  Imádkozz, hogy megnyissa a szemeidet,
  hogy meglásd azt, hogy miről is beszél Jézus.
 • 18:32 - 18:35
  Imádkozz, hogy Jézus segítsen neked,
 • 18:35 - 18:38
  mert amikor ez kijelentés
  lesz a számodra,
 • 18:38 - 18:41
  és elkezded elhinni ezt,
 • 18:41 - 18:45
  amit Jézus mond, hogy az aratás készen áll,
  és sok az aratnivaló,
 • 18:45 - 18:48
  ez megváltoztatja az emberekhez
  való hozzáállásodat,
 • 18:48 - 18:52
  és ezt újra mondom, megváltoztatja
  majd, hogy mennyi gyümölcsöt látsz.
 • 18:52 - 18:56
  De ha továbbra is a sátán hazugságainak
  hiszel és azt mondod:
 • 18:56 - 18:59
  nem sok az aratnivaló,
  még van 4 hónap az aratásig,
 • 18:59 - 19:01
  akkor semmit sem fogsz látni.
 • 19:01 - 19:03
  Hazugságot hiszel el.
 • 19:03 - 19:10
  Szánj rá időt, vedd elő Jézus szavait,
  hallgasd meg őket.
 • 19:10 - 19:14
  Imádkozz, imádkozz, hogy
  Isten megnyissa a szemedet.
 • 19:14 - 19:17
  Aztán pedig, engedd,
  hogy ez felkavarjon valamit benned.
 • 19:17 - 19:20
  Aztán pedig amikor sétálni mész
  és meglátod az embereket magad körül,
 • 19:20 - 19:24
  akkor elkezded őket
  Jézus szemein keresztül látni.
 • 19:24 - 19:28
  Amikor látod az embereket,
  és ahelyett, hogy azt gondolnád: Ó az az ember
 • 19:28 - 19:30
  hát nem hiszem, hogy ő készen áll erre,
  és az meg úgy néz ki, mintha
 • 19:30 - 19:33
  nem akarná Istent,
  és ő se úgy néz ki, mint aki Istent akarná,
 • 19:33 - 19:37
  ehelyett, kezdj el úgy nézni
  az emberekre, ahogy Jézus nézett rájuk
 • 19:37 - 19:40
  ahogy Jézus nézett
  a samáriai asszonyra.
 • 19:40 - 19:46
  Nézz rájuk és mond azt: Húha! Itt van
  valaki, aki talán nagyon nyitott.
 • 19:46 - 19:50
  Itt van valaki,
  aki talán akarja Istent.
 • 19:50 - 19:54
  Tudom, hogy Jézus később
  a Lukács 10-ben azt mondja, hogy vannak
 • 19:54 - 19:59
  akik nem akarják ezt, ahol csak le kell
  vernünk a port a lábunkról és a kezünkről,
 • 19:59 - 20:02
  és ez az amiről később
  majd többet beszélek.
 • 20:02 - 20:04
  De most nem erre figyelünk.
 • 20:04 - 20:08
  Most nem arra a pár emberre
  figyelünk, akik nem akarják ezt,
 • 20:08 - 20:11
  hanem az aratásra figyelünk,
  ami készen áll.
 • 20:11 - 20:15
  Azokra az emberekre figyelünk, akik
  ezt akarják, mint a samáriai asszony.
 • 20:15 - 20:22
  A következő alkalomig szánj egy kis időt,
  gondolkodj el ezen és imádkozz
 • 20:23 - 20:27
  mond ki Jézus szavait.
  Az aratnivaló sok.
 • 20:27 - 20:31
  Az aratnivaló sok.
  Az aratás készen áll. Az aratás készen áll.
 • 20:31 - 20:34
  Aztán amikor kimész,
  amikor vezetni mész
 • 20:34 - 20:36
  és ránézel az emberekre,
  és megnézed őket, mondd azt:
 • 20:36 - 20:38
  "Húha! Az aratás készen áll.
 • 20:38 - 20:41
  Az a személy ott olyan lehet,
  mint a samáriai asszony.
 • 20:41 - 20:45
  Az az illető ott olyan lehet,
  aki készen áll elfogadni az üzenetet.
 • 20:45 - 20:50
  Ha ezt teszed, akkor azt remélem és hiszem,
  hogy ez megváltoztatja majd az életedet
 • 20:50 - 20:52
  és csodálatos és nagyszerű
  gyümölcsöket látsz majd.
 • 20:52 - 20:55
  Kezdj el hangosan imádkozni,
  kezd el ezeket mondani,
 • 20:55 - 20:57
  kezd el elhinni azt,
  amit Jézus mond,
 • 20:57 - 21:01
  és várom már,
  hogy legközelebb találkozzunk.
 • 21:01 - 21:03
  Viszlát mindenkinek!
  Sziasztok!
 • 21:06 - 21:07
  Jézus hívása
Title:
6: Az aratnivaló sok...és kész - ne higgy a sátán hazugságának
Description:

Ne higgy a sátán hazugságának, hogy még van pár hónap....

A sátán a mi ellenségünk nagyon tevékeny, amikor arról van szó, hogy hazugságot terjesszen az aratásról és azokról a dolgokról amikről beszélek majd. Igen, sok ember ma a sátán hazugságainak hisz, nem pedig Jézus nekünk mondott igazságainak.
Jézus azt mondta:
"Sok az aratni való de kevés a munkás"
Annyi igazság van Jézus itt elmondott szavaiban. Igen, valóban sok az aratnivaló. Az aratnivalóval nincs probléma és soha nem is volt vele probléma. A probléma a munkásokkal van. Én meg te vagyunk a probléma, de tehetünk ez ellen valamit!

Olvassunk egy kicsit a könyvemből, melynek címe 'Jézus hívása':
"Kérlek, hallgassátok meg Jézus szavait és nyissátok ki a szemeteket, és lássátok meg, hogy az aratás készen áll. Ne mondjátok azt, hogy még 4 hónap van az aratásig, mert ma van az üdvösség napja (2Kor 2:6).
Az aratás sohasem volt és nem is lesz probléma. A probléma a munkásokkal van. Mi vagyunk a probléma, de tehetünk ez ellen valamit."

Igen tehetünk...és tennünk is kell! Nagyon sok történetem van olyan emberekről, akik soha senkit nem vezettek Krisztushoz, de aztán kinyílt a szemük és minden megváltozott! Elkezdték meglátni, hogy emberek Krisztushoz jönnek és újjászületnek mindenhol!

Ez nem azt jelenti, hogy az aratás vagy a körülöttük lévő emberek egyszer csak megváltoztak. Nem. Az aratás mindig készen állt! Az aratás nem változott! Ők változtak meg!
Újra és újra azt látjuk, hogy az emberek 20 évig ülnek a gyülekezetben és nem látnak senkit hitre jutni. De amikor megértik, hogy az aratás készen áll, akkor minden megváltozik.
Kérlek oszd ezt meg és imádkozz, hogy az egyház elkezdje meglátni és megérteni, ezt a nagyon fontos igazságot!

Nézd meg a többi videót is, ami a Jézus hívása c. könyvről készült!
Nézd meg a többi videót is ebben a sorozatban:
https://www.youtube.com/watch?v=IEC3XyYaUIA&list=PL1dZjuSO2AOGVJ1i4s7oWy4SXbRhXwwOS

more » « less
Video Language:
English
Duration:
21:13

Hungarian subtitles

Revisions Compare revisions