Return to Video

THE HARVEST IS PLENTIFUL... And Ripe. -Stop Believing Satan’s Lies

 • 0:02 - 0:04
  Jeesuse Kutse
 • 0:05 - 0:09
  Tere tulemast õppetükki 6 -
  "Lõikust on palju"
 • 0:09 - 0:12
  Ma tahan seda veelkord öelda:
  lõikust on palju.
 • 0:12 - 0:15
  See on väga, väga oluline tõde,
 • 0:16 - 0:19
  millest sina ja mina peame aru saama.
 • 0:19 - 0:23
  Me kõik peame seda mõistma:
  lõikust on palju.
 • 0:23 - 0:27
  Ja kui sa seda tõde mõistad, siis
  see teeb sind vabaks.
 • 0:27 - 0:30
  Aga see ei ole ainult tõde,
  mis sind vabaks teeb,
 • 0:30 - 0:33
  vaid ka paljusid inimesi sinu ümber.
 • 0:33 - 0:36
  Sest kui sa mõistad seda lihtsat tõde,
 • 0:36 - 0:40
  et lõikust on palju...
 • 0:40 - 0:42
  siis see ei muuda mitte ainult sinu elu,
 • 0:42 - 0:47
  vaid see muudab ka viisi, kuidas sa
  jagad Jeesusest inimestele sinu ümber.
 • 0:47 - 0:51
  See muudab ka seda, kuidas
  sa elad oma elu sind ümbritsevate inimestega,
 • 0:51 - 0:56
  nii, et ka teised sinu ümber olevad inimesed
  hakkavad kogema, kuidas nende elu on muutunud.
 • 0:56 - 1:00
  Seega, kui sa kuulad ja mõistad,
  mida Jeesus ütleb,
 • 1:00 - 1:03
  kui Ta ütles, et lõikust on palju..
 • 1:04 - 1:07
  Halleluuja!
  See muudab kõik.
 • 1:07 - 1:10
  Ja seetõttu sa näed, et ka meie
  vaenlane, Saatan,
 • 1:10 - 1:15
  on olnud väga väga hõivatud
  kui asi puudutab seda teemat.
 • 1:15 - 1:18
  Ta on levitanud valet
  lõikuse kohta,
 • 1:18 - 1:22
  valet, mis ütleb, et lõikus
  pole külluslik.
 • 1:23 - 1:25
  Seega, ma loodan, et oled valmis
  kuulama seda õpetust,
 • 1:25 - 1:28
  kuna see on väga oluline.
 • 1:28 - 1:35
  Niisiis, alustame lugemisega siit
  Luuka 10:2, kus Jeesus ütleb nii:
 • 1:36 - 1:40
  "Lõikust on palju,
  töötegijaid aga vähe.
 • 1:40 - 1:47
  Paluge siis lõikuse Issandat, et Ta
  saadaks töötegijad välja oma lõikusele!"
 • 1:47 - 1:52
  Ja nendes vähestes sõnades,
  mida Jeesus siin ütleb, on nii palju tõde.
 • 1:52 - 1:58
  Ma kulutan järgmised kolm videot
  just sellele salmile keskendudes.
 • 1:58 - 2:00
  Sest selles on nii palju.
 • 2:00 - 2:03
  Kuid nüüd, vaatame esimest rida,
 • 2:03 - 2:06
  esimest asja, mida Jeesus ütleb.
 • 2:06 - 2:09
  Esimene asi, mida Jeesus siin
  oma jüngritele ütleb,
 • 2:09 - 2:12
  ja mida Ta ütleb sulle ja mulle,
  kogudusele täna
 • 2:12 - 2:17
  on, et lõikus on rikkalik.
 • 2:17 - 2:21
  Teine tõlge ütleb, et
  lõikust on palju.
 • 2:21 - 2:26
  Niisiis, lõikus on rikkalik.
  Lõikust on palju.
 • 2:26 - 2:29
  Kuid, mis see lõikus on?
 • 2:29 - 2:30
  See on esimene asi.
 • 2:30 - 2:31
  Mis see lõikus on?
 • 2:31 - 2:35
  Lõikus on need inimesed seal väljas, kes
  vajavad Jeesust.
 • 2:35 - 2:40
  On nii palju inimesi, seal väljas, kes on
  lihtsalt valmis Jeesust vastu võtma,
 • 2:40 - 2:43
  kes on valmis tervenemiseks,
  kes on valmis vabanemiseks,
 • 2:43 - 2:45
  kes on valmis kuulma
  evangeeliumi ja meelt parandama.
 • 2:45 - 2:49
  Seal väljas on nii palju inimesi,
  kes on valmis.
 • 2:49 - 2:51
  Neid on palju.
 • 2:51 - 2:53
  Lõikus on valmis.
 • 2:53 - 2:55
  Lõikus on rikkalik.
 • 2:55 - 2:58
  Probleem ei ole lõikuses
 • 2:58 - 3:02
  ja lõikus ei ole kunagi olnudki probleem.
 • 3:02 - 3:05
  Probleem on töötegijad.
 • 3:05 - 3:06
  Töötegijaid on vähe.
 • 3:06 - 3:09
  Ja see on miski, mida me hakkame
  hiljem vaatama.
 • 3:09 - 3:14
  Kuid esmalt, tahan ma öelda, et
  lõikus on rikkalik.
 • 3:14 - 3:17
  Lõikust on palju.
 • 3:17 - 3:20
  Kuid see ei ole ainult rikkalik,
  seda ei ole ainult palju.
 • 3:20 - 3:24
  Vaid lõikus on ka koristamiseks valmis.
 • 3:24 - 3:28
  Ja me näeme seda väga selgelt
  Johannese 4 peatükis.
 • 3:28 - 3:32
  Joh 4 võid sa lugeda, et Jeesus
  jalutas oma jüngritega
 • 3:32 - 3:36
  ja Ta pidi minema Samaariasse.
 • 3:36 - 3:39
  Niisiis, siin me loeme, et Jeesus tuli ja
  kohtus kaevul naisega
 • 3:39 - 3:41
  ja Ta hakkas naisega rääkima
 • 3:41 - 3:45
  ja see naine hakkas Jeesusesse uskuma.
 • 3:45 - 3:47
  Naine uskus Jeesusesse,
 • 3:48 - 3:52
  et Tema oli see, keda Jumal oli
  lubanud, et Ta saadab.
 • 3:52 - 3:55
  Ja see naine uskus Jeesusesse
 • 3:55 - 3:59
  ja hiljem võime lugeda, et see naine
  läks ja rääkis linnas kõigile
 • 3:59 - 4:04
  ja need kõik tulid usule, tulid linnast
  välja ja tahtsid Jeesusega ise kohtuda.
 • 4:04 - 4:07
  Me võime lugeda kuidas Jeesuse jüngrid
  tulid hiljem tagasi,
 • 4:07 - 4:10
  sel ajal kui Jeesuse
  veel naisega rääkida
 • 4:10 - 4:13
  ja nad olid väga väga üllatunud.
 • 4:13 - 4:15
  Miks Jeesus rääkis selle naisega?
 • 4:15 - 4:17
  Naisega? Samaaria naisega?
 • 4:17 - 4:21
  Miks Jeesus rääkis selle patusega?
 • 4:21 - 4:28
  Nii, et Jeesuse jüngrid olid väga
  üllatunud, et Jeesus selle naisega rääkis.
 • 4:28 - 4:33
  Kuid siis Jeesus ütles neile midagi,
  mis on väga, väga, väga oluline.
 • 4:33 - 4:35
  Midagi, mis Ta ütleb täna
  sulle ja mulle.
 • 4:35 - 4:40
  Võime seda lugeda Joh 4:35-38.
  Jeesus ütles nii:
 • 4:40 - 4:46
  "Eks te ise ütle, et veel on neli kuud
  ja siis tuleb lõikus?
 • 4:46 - 4:52
  Vaata, mina ütlen teile: Tõstke silmad
  ja vaadake põlde:
 • 4:52 - 4:56
  need on juba valged lõikuseks!"
 • 4:56 - 5:00
  Niisiis, Jeesus ütles neile: Eks te ise
  ütle, et nelja kuu pärast tuleb lõikus?
 • 5:00 - 5:04
  Kuid siis Ta jätkab: Avage oma silmad.
  Vaadake põlde.
 • 5:04 - 5:08
  Põllud on juba valged lõikuseks.
  Lõikus on valmis.
 • 5:08 - 5:12
  Miks Jeesus seda oma jüngritele ütles?
 • 5:12 - 5:14
  Miks Ta ütleb seda sulle ja mulle?
 • 5:15 - 5:21
  Kuna Jeesuse jüngrid,
  kui nad tuli sinna,
 • 5:21 - 5:25
  nägid naist kaevul ja
  nende silmade läbi
 • 5:25 - 5:28
  see naine ei olnud valmis lõikuseks.
 • 5:28 - 5:32
  Seega nad uskusid valet.
 • 5:32 - 5:35
  Nad uskusid, et on veel neli kuud
  enne kui tuleb lõikus.
 • 5:35 - 5:38
  Kuid Jeesus ei uskunud neid valesid.
 • 5:38 - 5:41
  Jeesus teadis mis oli tõde,
  ja mis on tõde,
 • 5:41 - 5:47
  ja tõde on see, et lõikus on valmis.
  Lõikus on rikkalik.
 • 5:47 - 5:51
  Ja see, mida Jeesus siin oma jüngritele
  ja sinule ja minule ütleb
 • 5:51 - 5:55
  on nii, nii võimas ja see on nii tähtis
 • 5:56 - 6:00
  See on midagi millest Saatan
  proovib meid eemale hoida.
 • 6:00 - 6:03
  Ta on üritanud meile sisendada,
  et lõikus ei ole valmis.
 • 6:03 - 6:06
  Ei, ei, lõikus ei ole rikkalik.
 • 6:06 - 6:10
  Ei, ei, ei, sa peaksid endiselt
  veel ootama neli kuud.
 • 6:10 - 6:14
  Sa peaksid veel ootama kaks aastat.
  Sa peaksid veel ootama kümme aastat.
 • 6:14 - 6:18
  Ja siis, võib-olla, lõikus on valmis.
 • 6:18 - 6:22
  See on mida Saatan on üritanud meile öelda
  üha uuesti ja uuesti ja uuesti
 • 6:22 - 6:25
  ja väga väga paljud inimesed
 • 6:26 - 6:29
  usuvad tema valesid.
 • 6:29 - 6:34
  Aga kui sa usud tema valesid,
  et lõikus ei ole valmis,
 • 6:34 - 6:36
  siis sa ei näe ühtegi vilja.
 • 6:36 - 6:40
  Sa pead seda õigesti nägema.
 • 6:40 - 6:41
  Las ma toon ühe näite.
 • 6:41 - 6:44
  Mida sa arvad, et juhtub kui
 • 6:45 - 6:50
  see ei oleks olnud Jeesus, kes selle naise juurde tuli
  vaid Tema jüngrid?
 • 6:50 - 6:54
  Kui need oleks olnud Jeesuse jüngrid,
  kes tulid sinna ja nägid seda naist kaevul
 • 6:54 - 6:56
  siis esimene asi - nad ei oleks
  üleüldse Samaariasse läinud.
 • 6:56 - 6:59
  Sest miks minna Samaariasse?
  Need inimesed!
 • 6:59 - 7:03
  Nad olid juba kuulnud palju negatiivset
  nende Samaaria inimeste kohta,
 • 7:03 - 7:07
  ja nad ei tahtnud sinna ülde minna.
 • 7:07 - 7:09
  Nagu paljud inimesed kogudustes
  on kuulnud nii palju negatiivset -
 • 7:09 - 7:12
  Oh, ära mine sinna ja ära jaga...
  Ei, ei, ei. Ole ettevaatlik!
 • 7:12 - 7:15
  Need inimesed seal on ohtlikud.
  Nad ei taha meid kuulata.
 • 7:16 - 7:20
  Seega, oletame, et Jeesuse jüngrid
  tulid sinna, Samaariasse
 • 7:20 - 7:25
  ja nägid seda naist seal.
  Mida nad näevad?
 • 7:25 - 7:30
  Kas nad näevad, mida Jeesus nägi -
  lõikust, mis oli valmis ja rikkalik?
 • 7:30 - 7:34
  Ei, nad oleks näinud lihtsalt naist,
  patust,
 • 7:34 - 7:36
  sel kaevul töötavat naist.
  Ei, ei, ei.
 • 7:36 - 7:40
  Lähme temast ringiga mööda.
  Ärme räägi temaga. Miks?
 • 7:41 - 7:45
  Kuna nad olid kuulnud nii palju negatiivset,
  palju kuulujutte ja
 • 7:45 - 7:51
  nad nägid teda väga erinevalt kui see
  kuidas Jeesus teda nägi.
 • 7:52 - 7:56
  Kui nad oleksid olnud seal üksinda,
  ei oleks nad näinud seda naist
 • 7:58 - 8:01
  oma elu Kristusele andmas.
  Nad ei oleks näinud teda vastu võtmas.
 • 8:01 - 8:05
  Miks? Kuna nad oleksid temast
  ringiga mööda läinud.
 • 8:05 - 8:14
  Ja see näitab seda kui väga
  oluline on see, kuidas me näeme lõikust.
 • 8:14 - 8:18
  Kui me vaataksime lõikusele nagu
  Jeesuse jüngrid sellel ajal,
 • 8:18 - 8:22
  ei näeks me lõikust sisse tulemas.
  Me ei näeks päästmisele tulevaid inimesi.
 • 8:22 - 8:26
  Aga kui me vaataksime lõikusele selliselt
  nagu Jeesus nägi seda,
 • 8:26 - 8:29
  et lõikus on valmis ja et
  lõikus on rikkalik -
 • 8:30 - 8:34
  Halleluuja!
  Me näeksime imelisi asju.
 • 8:34 - 8:39
  Ja ma usun, et Jeesus pidi
  Samaariasse minema, just sellel hetkel
 • 8:39 - 8:45
  sellel ajal. Miks? Naise pärast ja
  kuna Ta tahtis õpetada
 • 8:45 - 8:50
  sinule ja minule, kes me täna elame,
  seda väga, väga olulist asja.
 • 8:50 - 8:55
  Esimene asi - ära kuula kuulujutte.
 • 8:55 - 8:57
  Ära kuula kuulujutte.
 • 8:57 - 9:01
  Kui palju kordi me ei oleks
  kuulnud inimesi ütlemas:
 • 9:01 - 9:05
  Oh, lõikus ei ole valmis.
  Oh, lõikus ei ole rikkalik.
 • 9:05 - 9:07
  Oh, meie linnas inimesed ei taha Jeesust.
 • 9:07 - 9:11
  Oh, meie riigis inimesed ei taha Jeesust.
 • 9:11 - 9:14
  Oh, see töökoht.
  Keegi siin ei taha Jeesust.
 • 9:14 - 9:17
  Oh, see naabruskond.
  Oh, keegi ei taha praegusel hetkel Jeesust.
 • 9:17 - 9:19
  Nad ei ole veel valmis.
 • 9:19 - 9:22
  Oh kui palju kordi ei oleks me kuulnud
  inimesi ütlemas:
 • 9:22 - 9:25
  Oh, järgmine aasta, mitte see aasta,
  aga järgmine aasta.
 • 9:25 - 9:27
  Võib-olla järgmine aasta
  on lõikus valmis,
 • 9:27 - 9:31
  või sellest järgmine aasta.
  Praegu ei ole lõikus üldse valmis..
 • 9:31 - 9:36
  Kas sa tead, et kõik need sõnad
  on valed põrguaugust.
 • 9:36 - 9:38
  See on vale meie vanlase
  Saatana poolt,
 • 9:38 - 9:42
  kes on pimestanud inimesi oma valedega,
 • 9:42 - 9:47
  nii, et esmalt me ei näe, et lõikus oleks
  valmis ja teiseks, me ei lähe välja
 • 9:47 - 9:52
  ega näe seda lõikust, mis on valmis.
  Miks? Kuna me uskusime valedesse.
 • 9:52 - 9:57
  Miks Saatan üritab meile valetada ja hoida
  meid eemal sellest tõest, nii nagu ütlesin?
 • 9:57 - 10:09
  Kuna see kuidas me näeme lõikust
  määrab selle kas me näeme vilja või mitte.
 • 10:09 - 10:13
  Sest kui sa näed lõikust selliselt nagu
  paljud inimesed seda tänapäeval näevad,
 • 10:14 - 10:18
  siis sa ei läheks välja,
  sa ei avaks oma suud,
 • 10:18 - 10:20
  sa lihtsalt mööduksid neist.
 • 10:20 - 10:24
  Sa ei kulutaks oma aega, et
  peatuda ja jagada Jeesusest.
 • 10:24 - 10:28
  Aga kui sa näed lõikust sellisel viisil
  nagu Jeesus seda tegi,
 • 10:28 - 10:30
  siis sa läheksid nende juurde,
  sa räägiksid nendega,
 • 10:30 - 10:35
  ja sa oleksid üllatunud kui paljud
  inimesed seal on valmis ja nad on avatud,
 • 10:35 - 10:37
  et võtta Jeesus vastu.
 • 10:37 - 10:41
  Jällegi, kui tihti sa ei oleks kuulnud,
  kui tihti me ei ole kuulnud
 • 10:42 - 10:46
  inimesi ütlemas:
  lõikus ei ole veel valmis.
 • 10:47 - 10:50
  Veel ei ole õige aeg.
 • 10:50 - 10:52
  Ma tahan lugeda midagi oma raamatust
  "Jeesuse Kutse":
 • 10:53 - 10:59
  "Aga nagu ma varem ütlesin, meie vaenlane, Saatan,
  on olnud hõivatud koguduse pimestamisega, oma valedega.
 • 10:59 - 11:04
  On vähesed, kes tegelikult näevad seda,
  kes mõistavad seda
 • 11:04 - 11:08
  ja kes lähevad välja, et lõikus sisse tuua.
 • 11:08 - 11:13
  Olen reisinud mitmetes erinevates riikides.
  Peaaegu kõikjale kuhu lähen,
 • 11:13 - 11:17
  kogen ma sama asja.
  Ma alati kohtan kristlasi,
 • 11:17 - 11:20
  kellel on vale nägemus lõikusest.
 • 11:20 - 11:26
  Olen kuulnud nii paljusid inimesi ütlemas mulle,
  et nende arvates on imeline, mida Jumal teeb
 • 11:26 - 11:29
  teistes maailma paikades.
 • 11:29 - 11:36
  Aga nad alati ütlevad mulle, et mitte keegi
  ei ole nende linnas evangeeliumile avatud
 • 11:36 - 11:40
  või seal kus nemad on. Nad sageli ütlevad mulle,
  et inimesed nende oma maal on
 • 11:40 - 11:45
  liiga religioossed või materialistlikud
  või midagi muud
 • 11:45 - 11:48
  ja nad ei taha Jumalat.
 • 11:48 - 11:51
  Nad ütlevad asju nagu:
  "see on väga keeruline meie linnas".
 • 11:51 - 11:57
  Jah, kristlased kellega olen kohtunud omavad
  täiesti erinevat nägemust lõikusest
 • 11:57 - 12:00
  kui see millest Jeesus räägib."
 • 12:02 - 12:06
  Ma tahan öelda, et ma olen
  seda igal pool näinud.
 • 12:06 - 12:09
  Ma olen väga paljudes riikides käinud,
  nagu ma just lugesin,
 • 12:09 - 12:12
  ja igas kohas on alati samamoodi.
 • 12:12 - 12:15
  Oh, on nii imeline mida Jumal teeb
  seal ja seal, ja seal,
 • 12:15 - 12:21
  aga meie linnas...Wow! Oh, me oleme
  nii religioossed ja meie linn on nii materjalistlik,
 • 12:21 - 12:25
  või, meie linnas nad on nii ateistlikud,
  või, meie linnas nad on nii vaesed,
 • 12:25 - 12:31
  või nii rikkad...Ja ma olen alati kuulnud
  seda sama uuesti ja uuesti ja uuesti.
 • 12:31 - 12:39
  Inimesed süüdistavad alati lõikust selles,
  miks midagi ei juhtu seal kus nemad on.
 • 12:39 - 12:43
  Aga Jeesus ütles, et
  lõikuses ei ole probleem.
 • 12:43 - 12:47
  Probleem on töötegijates.
 • 12:47 - 12:49
  Las ma jätkan siit lugemist.
 • 12:49 - 12:54
  "Palun kuula Jeesuse sõnu ja ava oma
  silmad, et näeksid, et lõikus on valmis.
 • 12:54 - 12:59
  Ära ütle, et läheb veel neli kuud ja
  siis on lõikus valmis,
 • 12:59 - 13:02
  kuna täna on päästepäev
  (2.Korintlastele 6:2)
 • 13:02 - 13:06
  Probleem ei ole lõikuses,
  ega saa ka kunagi olema.
 • 13:06 - 13:08
  Probleem on töötegijates.
 • 13:08 - 13:12
  Probleem oleme meie,
  aga me saame sellega midagi ette võtta."
 • 13:13 - 13:17
  Jah, me saame.
  Me saame midagi sellega ette võtta.
 • 13:17 - 13:21
  Ja ma võin jagada mitmeid imelisi lugusid
 • 13:21 - 13:25
  inimestest, kes ei ole kunagi
  kedagi Kristuse juurde juhatanud,
 • 13:25 - 13:28
  kes ei ole kunagi kedagi terveks teinud,
  kes ei ole kunagi kurja vaimu välja ajanud,
 • 13:28 - 13:31
  kes ei ole kunagi tegelikult
  vilja kandnud.
 • 13:31 - 13:34
  Aga siis, äkitselt, nende silmad avanevad
 • 13:34 - 13:37
  ja kõik muutub.
 • 13:37 - 13:41
  Nüüd nad näevad nii palju inimesi
  tervenams, nii palju inimesi vabanemas,
 • 13:41 - 13:45
  nii palju inimesi enda ümber
  uuesti sündimas.
 • 13:45 - 13:47
  Mis nendega juhtus?
 • 13:47 - 13:51
  Asi ei olnud lõikuses, mis korraga muutus.
 • 13:51 - 13:54
  Ei, nemad muutusid.
 • 13:54 - 13:58
  Kui see oleks olnud lõikus mis
  äkitselt muutus,
 • 13:58 - 14:02
  siis kõik nende ümber,
  nende koguduses ja kristlased nende linnas
 • 14:02 - 14:06
  hakkaksid äkiselt nägema seda sama vilja.
 • 14:06 - 14:07
  Kuid nad ei näe.
 • 14:07 - 14:10
  Miks? Kuna nemad ei muutunud.
 • 14:10 - 14:12
  Ja lõikus ei muutunud.
 • 14:12 - 14:15
  Olen näinud inimesi 20 aastat
  koguduses istumas.
 • 14:15 - 14:19
  20 aasta jooksul ei ole nad mitte ühtegi
  inimest Kristuse juurde juhatanud.
 • 14:19 - 14:21
  Ja siis, äkitselt...
 • 14:21 - 14:23
  midagi juhtus.
 • 14:23 - 14:24
  Nende silmas avanesid.
 • 14:24 - 14:29
  Lõikus on valmis.
  Nad hakkavad seda nägema.
  Nad hakkavad seda kogema.
 • 14:29 - 14:33
  Ja nad hakkavad kõikjal
  inimesi Kristuse juurde juhatama.
 • 14:33 - 14:36
  Mitte ülejäänud nende koguduses.
  Vaid nemad.
 • 14:36 - 14:40
  Jällegi, miks?
  Kuna asi ei olnud lõikuses, mis muutus.
 • 14:40 - 14:44
  Nemad ise olid need, kes muutusid.
 • 14:45 - 14:48
  Kui sa seda mõistad,
  mida Jeesus siin ütleb,
 • 14:48 - 14:53
  et lõikus on valmis,
  lõikus on rikkalik,
 • 14:53 - 14:57
  siis see muudab sind ja see ei muuda
  üksnes sind, vaid ka inimesi sinu ümber.
 • 14:57 - 15:00
  Kuna see muudab viise kuidas sa
  inimestega räägid,
 • 15:00 - 15:03
  viise kuidas sa ligined inimestele,
  viise kuidas sa vaatad inimeste peale.
 • 15:03 - 15:06
  See muudab viise kuidas sa palvetad.
  See muudab kõike
 • 15:06 - 15:10
  kui sa hakkad aru saama mida
  Jeesus siin ütleb.
 • 15:10 - 15:13
  Jällegi, kui sa usud, et lõikus
  ei ole valmis -
 • 15:14 - 15:16
  mitte midagi ei juhtu.
 • 15:16 - 15:20
  Või, väga vähe juhtub.
 • 15:20 - 15:24
  Aga kui sa vaatad sellele, mida Jeesus
  üritab sulle öelda...
 • 15:24 - 15:30
  Halleluuja! Kui sa näed seda
  ja hakkad seda kogema,
 • 15:30 - 15:33
  siis hakkad sa iga päev elama elu nagu
  Apostlite tegude raamatus.
 • 15:33 - 15:36
  Kus sa oled juhitud rahulapseni
  ja inimesed saavad terveks
 • 15:36 - 15:39
  ja vabastatud ja sünnivad üleni uuesti.
  Miks?
 • 15:39 - 15:43
  Kuna see on tõde ja ma olen seda
  näinud üha uuesti ja uuesti ja uuesti.
 • 15:43 - 15:45
  Ma võin tuua veel ühe näite.
 • 15:45 - 15:46
  Mõned aastad tagasi
  olin ma Hollandis.
 • 15:46 - 15:50
  Ja seal oli kutt Soomest, kes lendas
  Hollandisse, et olla koos minuga,
 • 15:50 - 15:54
  et lennata siis mõned tunnid hiljem
  või päev hiljem koju tagasi.
 • 15:56 - 15:59
  Ta kasvas ülesse Soomes, ta oli olnud
  koguduses kogu oma elu.
 • 15:59 - 16:02
  Ta ei olnud kedagi Kristuse juurde juhatanud,
  ta ei olnud kedagi terveks teinud,
 • 16:02 - 16:05
  ta ei olnud kellegist kurja vaimu
  välja ajanud. Mis juhtus?
 • 16:05 - 16:11
  Ta tuli Hollandisse, et olla koos minuga
  mõned tunnid ja siis lenndas ta tagasi koju, Soome.
 • 16:11 - 16:14
  Järgmisel nädalal Soomes
  ta oli parandanud esimese haige,
 • 16:14 - 16:18
  ta oli ajanud välja esimese kurja vaimu
  ja oli ristinud esimese inimese
 • 16:18 - 16:20
  vee alla ja Püha Vaimuga.
 • 16:21 - 16:26
  30 või 40 aastat koguduses
  ja ei ole näinud ühegi inimese tervenemist,
 • 16:26 - 16:28
  ühegi inimese Kristuse juurde tulemist.
 • 16:28 - 16:32
  Ja siis ta tuli ja kohtus minuga mõned
  tunnid ja siis ta läks tagasi koju,
 • 16:32 - 16:36
  ja siis järgmised päevad, järgmine nädal -
  ta on seda kõike näinud.
 • 16:36 - 16:37
  Mis juhtus?
 • 16:37 - 16:41
  Kas see oli lõikus, mis järsku muutus
  sel ajal kui ta oli ära läinud?
 • 16:41 - 16:46
  Ei, lõikus ei muutunud selle 24h
  jooksul kui ta oli ära.
 • 16:46 - 16:48
  Tema muutus.
 • 16:48 - 16:49
  Kuidas ta muutus?
 • 16:49 - 16:51
  Me jalutasime Hollandis, me rääkisime.
 • 16:51 - 16:55
  Ma küsisin temalt kas ta on kunagi kellegi
  eest palvetanud, kes on terveks saanud.
 • 16:55 - 16:57
  Ta ütles: Ei.
  Mina ütlesin: Hei, lõikus on valmis.
 • 16:57 - 16:59
  Sa saad hakkama. Tule koos minuga.
  Me läksime McDonaldsisse,
 • 16:59 - 17:02
  ma läksin laua juurde ja ütlesin:
  Kas keegi siin on haige?
 • 17:02 - 17:05
  Seal oli üks tüdruk kes oli haige.
  Ma ütlesin talle: Nüüd palveta tema eest.
 • 17:05 - 17:09
  Ja ta pani käed peale ja ta palvetas
  ja see tüdruk sai terveks.
 • 17:09 - 17:14
  Kui tüdruk sai terveks, tema käte läbi...
  Midagi juhtus temas.
 • 17:14 - 17:19
  Äkitselt ta mõistis, et ta on
  kogu oma elu valet uskunud.
 • 17:19 - 17:22
  Äkitselt ta mõistis, et
  lõikus on valmis.
 • 17:22 - 17:25
  Ta mõistis, et see on lihtne.
  Ta mõistis, et ta suudab seda teha.
 • 17:25 - 17:30
  See külaskäik McDonaldsisse
  kui ta palvetas kellegi eest,
 • 17:30 - 17:33
  ta mõistis, et lõikus on valmis.
 • 17:33 - 17:35
  See oli see, mida ta vajas.
 • 17:35 - 17:38
  Kui ta läks tagasi Soome, järgmisel
  nädalal inimesed said terveks,
 • 17:38 - 17:40
  vabastatud ja sündisid uuesti.
 • 17:40 - 17:42
  See on see, mida meie vajame.
 • 17:42 - 17:45
  Ja ma võiksin jagada nii
  palju selliseid tunnistusi.
 • 17:46 - 17:52
  Järgmises videos, mida ma plaanin teha
  kannab nime: "Usu, et lõikus on valmis"
 • 17:52 - 17:55
  Seal tahan ma jagada rohkem selliseid tunnistusi.
  Miks?
 • 17:55 - 17:57
  Kuna ei piisa ainult kui me seda kuuleme.
 • 17:57 - 17:59
  Me peame seda uskuma.
 • 18:01 - 18:03
  Mida ma julgustan sind tegema on see, et...
 • 18:04 - 18:07
  võta natuke aega,
  kuniks me näeme järgmine kord.
 • 18:07 - 18:12
  Võta natuke aega ja kuula
  Jeesuse sõnu.
 • 18:12 - 18:15
  Kuula, mida Jeesus ütleb, seda et
  lõikus on rikkalik,
 • 18:15 - 18:20
  lõikus on küps, lõikus on rikkalik,
  lõikus on küps.
 • 18:20 - 18:25
  Ja siis palveta, palveta, palveta, palveta,
  palveta, et Jeesus avaks su silmad.
 • 18:25 - 18:31
  Palveta, et Ta avaks su silmad nii, et
  sa näeksid mida Jeesus ütleb.
 • 18:32 - 18:35
  Palveta, et Tema aitaks sind,
 • 18:35 - 18:38
  kuna kui sellest saab sulle ilmutus,
 • 18:38 - 18:41
  kui sa hakkad uskuma,
 • 18:41 - 18:45
  mida Jeesus ütleb, et lõikus on küps,
  lõikus on rikkalik,
 • 18:45 - 18:48
  see muudab sinu tegevust inimeste suhtes
 • 18:48 - 18:52
  ja see omakorda muudab vilja mida sa näed.
 • 18:52 - 18:56
  Aga kui sa jätkad Saatana valedesse
  uskumist ja ütled:
 • 18:56 - 18:59
  lõikus ei ole rikkalik,
  on veel neli kuud lõikuseni,
 • 18:59 - 19:01
  ei näe sa mitte kui midagi.
 • 19:01 - 19:03
  Sa usud valet.
 • 19:03 - 19:10
  Seega, võta aega,
  võta Jeesuse sõnad, kuula neid.
 • 19:10 - 19:14
  Palveta, palveta, et Jumal
  avaks su silmad.
 • 19:14 - 19:17
  Ja siis, lase sel endas
  midagi esile tuua.
 • 19:17 - 19:20
  Kui sa siis lähed jalutama
  ja kui sa vaatad inimesi enda ümber,
 • 19:20 - 19:24
  siis hakka neid vaatama
  Jeesuse silmade läbi.
 • 19:24 - 19:28
  Kui sa näed inimesid, selle asemel,
  et mõelda: Ah, see inimene,
 • 19:28 - 19:30
  ma ei usu, et see inimene on valmis
  ja see inimene näeb välja
 • 19:30 - 19:33
  nagu ta ei tahaks Jumalat, ja tema näeb
  välja nagu ta ei tahaks Jumalat,
 • 19:33 - 19:37
  selle asemel, hakka vaatama inimesi
  läbi Jeesuse silmade,
 • 19:37 - 19:40
  nii nagu Jeesus nägi Samaaria naist.
 • 19:40 - 19:46
  Vaata neid ja ütle: Vau. Siin on keegi,
  kes võib olla väga väga avatud.
 • 19:46 - 19:50
  Siin on keegi kes võib olla tahab Jumalat.
 • 19:50 - 19:54
  Ma tean, et hiljem Jeesus räägib Luuka 10
  peatükis, et seal on inimesi
 • 19:54 - 19:59
  kes ei taha seda, kus me lihtsalt pühime
  tolmu oma jalgadelt ja kätelt,
 • 19:59 - 20:02
  ja see on miski, millest
  ma räägin hiljem pikemalt.
 • 20:02 - 20:04
  Kuid see ei ole see, millele me
  hetkel keskendume.
 • 20:04 - 20:08
  Me ei keskendu neile vähestele
  inimestele, kes seda ei taha.
 • 20:08 - 20:11
  Me keskendume lõikusele,
  mis on valmis.
 • 20:11 - 20:15
  Me keskendume nendele inimestele,
  kes tahavad seda, nagu Samaaria naine.
 • 20:15 - 20:22
  Seega, kuniks me näeme järgmisel korral,
  võta aeg maha, mõtiskle, palveta,
 • 20:23 - 20:27
  räägi välja Jeesuse sõnu.
  Lõikus on rikkalik.
 • 20:27 - 20:31
  Lõikus on rikkalik.
  Lõikus on küps. Lõikus on küps.
 • 20:31 - 20:34
  Ja siis kui sa kõnnid välja,
  kui sa sõidad välja
 • 20:34 - 20:36
  ja sa vaatad inimesi,
  siis vaata neid ja ütle:
 • 20:36 - 20:38
  Vau. Lõikus on küps.
 • 20:38 - 20:41
  See inimene võib olla
  nagu Samaaria naine.
 • 20:41 - 20:45
  See inimene seal võib olla
  inimene kes on valmis vastu võtma.
 • 20:45 - 20:50
  Kui sa teed nii, siis ma ootan ja usun,
  et see saab muutma sinu elu
 • 20:50 - 20:52
  ja sa näed imelist, imelist vilja.
 • 20:52 - 20:55
  Nii, et hakka seda palvetama,
  hakka seda välja rääkima,
 • 20:55 - 20:57
  hakka uskuma mida Jeesus ütleb
 • 20:57 - 21:01
  ja siis, ootan ma sinuga kohtumist
  juba järgmisel korral.
 • 21:01 - 21:03
  Jumal õnnistagu sind seal!
  Nägemist!
 • 21:06 - 21:07
  Jeesuse Kutse
Title:
THE HARVEST IS PLENTIFUL... And Ripe. -Stop Believing Satan’s Lies
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
21:13

Estonian subtitles

Revisions Compare revisions