Return to Video

Ван Джоунс: Икономическата несправедливост на пластмасата

 • 0:04 - 0:06
  Чест е за мен да съм тук,
 • 0:06 - 0:08
  и да говоря на тази тема,
 • 0:08 - 0:10
  която, смятам, е от огромно значение.
 • 0:10 - 0:12
  Говорили сме много за
 • 0:12 - 0:14
  ужасния ефект на пластмасата
 • 0:14 - 0:17
  върху планетата и другите видове,
 • 0:17 - 0:19
  но пластмасата наранява и хората,
 • 0:19 - 0:22
  особено бедните.
 • 0:22 - 0:24
  И в производството,
 • 0:24 - 0:27
  и в употребата и изхвърлянето на пластмасата,
 • 0:27 - 0:29
  най-потърпевшите хора
 • 0:29 - 0:32
  са бедните.
 • 0:32 - 0:35
  Хората бяха потресени,
 • 0:35 - 0:37
  когато нефта в залива се разля,
 • 0:37 - 0:39
  и с право.
 • 0:39 - 0:41
  Те мислеха "О, Господи,
 • 0:41 - 0:43
  Това е ужасно, това е нефт. Той е във водата.
 • 0:43 - 0:45
  Ще унищожи
 • 0:45 - 0:47
  живота там.
 • 0:47 - 0:49
  Хора ще пострадат.
 • 0:49 - 0:51
  Ужасно е, че
 • 0:51 - 0:53
  хората в залива ще пострадат."
 • 0:53 - 0:55
  Но не си мислеха,
 • 0:55 - 0:58
  ами ако нефта всъщност беше стигнал до брега?
 • 0:58 - 1:01
  Там, за където е бил предназначен?
 • 1:01 - 1:03
  Не само щеше да гори в двигатели,
 • 1:03 - 1:06
  и да допринесе за глобалното затопляне,
 • 1:06 - 1:09
  но има и място наречено "Пътека към рака"
 • 1:09 - 1:11
  и е наречено така,
 • 1:11 - 1:14
  защото нефтохимическата индустрия
 • 1:14 - 1:16
  превръща този нефт в пластмаса
 • 1:16 - 1:19
  и този процес убива хора.
 • 1:19 - 1:22
  Съкращава живота на тези, които живеят в залива.
 • 1:22 - 1:25
  Нефтохимическите продукти не са проблем само при разлив,
 • 1:25 - 1:27
  но и когато няма разлив.
 • 1:27 - 1:29
  И ние не се замисляме
 • 1:29 - 1:31
  за цената, която плащат бедните,
 • 1:31 - 1:33
  за да имаме тези продукти за еднократна употреба.
 • 1:33 - 1:35
  Другото за което не мислим е, че
 • 1:35 - 1:38
  има засегнати не само при производството.
 • 1:38 - 1:40
  Бедните са засегнати
 • 1:40 - 1:42
  и при употребата.
 • 1:42 - 1:44
  Тези от нас с по-големи доходи
 • 1:44 - 1:46
  имаме избор.
 • 1:46 - 1:48
  Стремим се да работим усилено и да имаме работа,
 • 1:48 - 1:50
  и да не сме бедни,
 • 1:50 - 1:53
  за да имаме икономически избор.
 • 1:53 - 1:55
  Ние можем да изберем
 • 1:55 - 1:57
  да не ползваме продукти
 • 1:57 - 1:59
  съдържащи опасна, отровна пластмаса.
 • 1:59 - 2:02
  Но бедните нямат такъв избор.
 • 2:02 - 2:04
  Така че те са тези,
 • 2:04 - 2:06
  които купуват продуктите
 • 2:06 - 2:09
  с вредни химикали -- и децата им ги използват.
 • 2:09 - 2:11
  Тези са хората, които
 • 2:11 - 2:13
  поглъщат и използват огромни
 • 2:13 - 2:16
  количества от тези отровни пластмаси.
 • 2:16 - 2:19
  Някои казват "Ами, те трябва просто да използват други продукти."
 • 2:19 - 2:22
  Но когато си беден, нямаш този избор.
 • 2:22 - 2:24
  Трябва да купуваш най-евтините продукти.
 • 2:24 - 2:27
  А най-евтините продукти са най-опасните.
 • 2:27 - 2:29
  И не само това.
 • 2:29 - 2:31
  Не само при производството на пластмасата
 • 2:31 - 2:34
  хората получават рак и им се съкращава живота,
 • 2:34 - 2:37
  ами и при ползването,
 • 2:37 - 2:39
  и при изхвърлянето,
 • 2:39 - 2:41
  и отново бедните са тези,
 • 2:41 - 2:43
  които са засегнати.
 • 2:43 - 2:45
  Често си мислим, че правим нещо добро,
 • 2:45 - 2:47
  когато сте в офиса си,
 • 2:47 - 2:49
  и изпиете бутилка вода,
 • 2:49 - 2:52
  и мислите: "Ще я изхвърля...
 • 2:52 - 2:54
  Не, ще бъда добър
 • 2:54 - 2:56
  и ще я сложа в синьото кошче."
 • 2:56 - 2:58
  Мислите: "Ще я хвърля в синьото кошче."
 • 2:58 - 3:01
  Тогава поглеждате колегата си и казвате:
 • 3:01 - 3:03
  "Ти, кретен!
 • 3:03 - 3:05
  Ти си хвърли твоята в бялото кошче!"
 • 3:05 - 3:07
  И ни обзема морално самодоволство.
 • 3:07 - 3:09
  И се гордеем със себе си.
 • 3:10 - 3:12
  Може би ще си простя.
 • 3:12 - 3:15
  Може би не вие, но аз се чувствам така.
 • 3:16 - 3:19
  Имаме момент на морално самодоволсво.
 • 3:19 - 3:22
  Но ако проследим тази малка бутилка
 • 3:22 - 3:24
  по нейния път
 • 3:24 - 3:27
  ще разберем, че най-често
 • 3:27 - 3:29
  тя ще бъде натоварена на кораб.
 • 3:29 - 3:32
  Ще пропътува през океана
 • 3:32 - 3:34
  което ще струва някакви пари.
 • 3:34 - 3:37
  Ще пристигне в някоя развиваща се страна -- често Китай.
 • 3:37 - 3:40
  Вероятно си представяме, че някой ще вземе тази бутилка,
 • 3:40 - 3:43
  ще каже, "О малка бутилке,
 • 3:43 - 3:45
  Толкова се радваме да те видим"
 • 3:45 - 3:47
  (смях)
 • 3:47 - 3:50
  "Толкова добра работа си ни свършила"
 • 3:50 - 3:52
  Ще ѝ направи масаж,
 • 3:52 - 3:54
  ще ѝ даде медал
 • 3:54 - 3:56
  и ще каже "Какво искаш да правиш сега?"
 • 3:56 - 3:59
  Бутилката ще отговори "О, не знам."
 • 3:59 - 4:02
  Но всъщност нещата не стават така.
 • 4:04 - 4:06
  Тази бутилка
 • 4:06 - 4:09
  ще бъде изгорена.
 • 4:09 - 4:12
  Рециклирането на пластмасата
 • 4:12 - 4:14
  в много от развиващите се страни
 • 4:14 - 4:16
  означава изгаряне,
 • 4:16 - 4:18
  което отделя оргомно количество токсични вещества,
 • 4:18 - 4:20
  и което също убива хора.
 • 4:20 - 4:22
  И така бедните,
 • 4:22 - 4:24
  които правят тези продукти
 • 4:24 - 4:27
  в центрове като "Пътека към рака"
 • 4:27 - 4:29
  и които са най-големите консуматори на тези продукти;
 • 4:29 - 4:31
  а също и бедните,
 • 4:31 - 4:33
  на които при рециклирането
 • 4:33 - 4:36
  им се съкръщава живота --
 • 4:36 - 4:39
  всички те биват ощетени
 • 4:39 - 4:42
  от тази наша пристрастеност към
 • 4:42 - 4:44
  продуктите за еднократна употреба.
 • 4:44 - 4:46
  Сега може би си мислите
 • 4:46 - 4:48
  "Това наистина е ужасно
 • 4:48 - 4:50
  за тези бедни хора.
 • 4:50 - 4:52
  Просто ужасно,
 • 4:52 - 4:54
  горките хора!
 • 4:54 - 4:57
  Надявам се някой да им помогне."
 • 4:57 - 5:00
  Но не разбираме, че
 • 5:00 - 5:02
  ние сме тук, в Лос Анджелис.
 • 5:02 - 5:04
  Работили сме здраво да намалим смога
 • 5:04 - 5:06
  тук при нас.
 • 5:06 - 5:08
  Но знаете ли?
 • 5:08 - 5:10
  Заради цялата тази мръсна продукция в Азия,
 • 5:10 - 5:12
  където законите за околната среда
 • 5:12 - 5:14
  не предпазват хората там,
 • 5:14 - 5:16
  почти всичко, което сме постигнали
 • 5:16 - 5:18
  да имаме чист въздух
 • 5:18 - 5:20
  тук в Калифорния,
 • 5:20 - 5:23
  се обезсмисля, заради мръсния въздух идващ от Азия.
 • 5:24 - 5:27
  Така че всички сме засегнати.
 • 5:27 - 5:30
  Просто бедните биват засегнати първи и най-тежко.
 • 5:30 - 5:33
  Но мръсната продукция, горенето на токсините,
 • 5:33 - 5:35
  липсата на стандарти в Азия,
 • 5:35 - 5:38
  замърсяват въздуха толкова много, че
 • 5:38 - 5:41
  той идва тук през океана, и обезсмисля постигнатото тук в Калифорния.
 • 5:41 - 5:43
  И сме отново на същото ниво, на което бяхме през 70-те.
 • 5:43 - 5:45
  Ние живеем на една планета,
 • 5:45 - 5:48
  и трябва да стигнем до същината на проблема.
 • 5:48 - 5:51
  А същината на този проблем, според мен,
 • 5:51 - 5:54
  е идеята за еднократната употреба.
 • 5:54 - 5:57
  Ако разберете връзката
 • 5:57 - 5:59
  между нашите действия
 • 5:59 - 6:01
  които отравят и замърсяват планетата
 • 6:01 - 6:04
  и това, което причиняваме на бедните,
 • 6:04 - 6:06
  ще получите много тревожнo,
 • 6:06 - 6:09
  но и много полезно прозрение:
 • 6:09 - 6:11
  Ако замърсяваме планетата,
 • 6:11 - 6:13
  ще замърсяваме и хората.
 • 6:13 - 6:16
  Но ако създадем свят, в който не замърсяваме хората,
 • 6:16 - 6:18
  няма да замърсяваме и планетата.
 • 6:18 - 6:20
  Така че сега е моментът,
 • 6:20 - 6:23
  в който ще се слеят идята за социална справедливост
 • 6:23 - 6:25
  и идеята за екологията
 • 6:25 - 6:27
  и най-накрая ще видим, че
 • 6:27 - 6:30
  те са, всъщност, една идея.
 • 6:30 - 6:33
  И идеята че нямаме нищо еднократно.
 • 6:33 - 6:36
  Нямаме еднократни ресурси,
 • 6:36 - 6:38
  нямаме еднократни животински видове.
 • 6:38 - 6:41
  И нямаме еднократни хора.
 • 6:41 - 6:43
  Нямаме планета за изхвърляне,
 • 6:43 - 6:46
  и нямаме деца за изхвърляне -- всички са ценни.
 • 6:46 - 6:49
  И ако се върнем към това основно разбиране,
 • 6:49 - 6:52
  нови пътища за действие ще изникнат.
 • 6:52 - 6:54
  Биомимикрията,
 • 6:54 - 6:56
  която е
 • 6:56 - 6:58
  новa наука,
 • 6:58 - 7:01
  се оказва много важна за социалната справедливост.
 • 7:01 - 7:03
  За тези, които тепърва научават за това -
 • 7:03 - 7:05
  биомимикрията означава
 • 7:05 - 7:07
  уважение към мъдростта на всички видове
 • 7:07 - 7:09
  Демокрацията, между другото,
 • 7:09 - 7:11
  е уважение към мъдростта на всички хора.
 • 7:11 - 7:14
  Но биомимикрията -- към мъдростта на всички видове.
 • 7:14 - 7:17
  Оказва се, че сме доста умен вид.
 • 7:17 - 7:20
  Този голям мозък, от който така се гордеем.
 • 7:20 - 7:23
  Но ако искаме да направим нещо твърдо,
 • 7:23 - 7:26
  казваме "Знам, ще направя твърдо вещество,
 • 7:26 - 7:29
  ще взема вакуум и пещи,
 • 7:29 - 7:31
  и ще извадя тези неща от земята.
 • 7:31 - 7:34
  Ще сгорещя, ще отровя и замърся,
 • 7:34 - 7:37
  но ще съм създал нещо твърдо.
 • 7:37 - 7:39
  Толкова съм умен!"
 • 7:39 - 7:42
  Но поглеждате назад, и виждате унищожение навсякъде.
 • 7:42 - 7:44
  Но знаете ли? Може да сте умен,
 • 7:44 - 7:46
  но не колкото една мида.
 • 7:46 - 7:48
  Черупката на мидата е твърда.
 • 7:48 - 7:51
  Няма вакуум, големи пещи,
 • 7:51 - 7:53
  няма отрови, няма замърсяване.
 • 7:53 - 7:55
  Оказва се че други животински видове
 • 7:55 - 7:57
  са разбрали много отдавна
 • 7:57 - 8:00
  как да създават много от нещата, които са ни нужни,
 • 8:00 - 8:03
  използвайки биологическите процеси на природата.
 • 8:03 - 8:05
  С това прозрение на биомимикрията,
 • 8:05 - 8:07
  нашите учени накрая разбират,
 • 8:07 - 8:09
  че имаме какво да научим от другите видове.
 • 8:09 - 8:11
  И нямам пред вид да вземем мишка
 • 8:11 - 8:13
  и да я надупчим с нещо.
 • 8:13 - 8:16
  Не да злоупотребяваме с малките животни,
 • 8:16 - 8:19
  а да ги уважаваме, и това което са постигнали.
 • 8:19 - 8:21
  Това се нарича биомимикрия,
 • 8:21 - 8:23
  и това отваря вратите към
 • 8:23 - 8:25
  продукция без отпадъци,
 • 8:25 - 8:27
  без замърсяване.
 • 8:27 - 8:29
  И така ще можем да се радваме
 • 8:29 - 8:31
  на висок стандарт на живота
 • 8:31 - 8:33
  без да унищожаваме планетата.
 • 8:33 - 8:36
  Тази идея за биомимикрията,
 • 8:36 - 8:38
  уважението към мъдростта на всички видове,
 • 8:38 - 8:40
  комбинирана с идеята
 • 8:40 - 8:42
  за демокрация и социална справедливост,
 • 8:42 - 8:45
  уважавайки мъдростта и ценността на всички хора,
 • 8:45 - 8:47
  биха ни дали различно общество.
 • 8:47 - 8:49
  С различна икономика.
 • 8:49 - 8:51
  Ще имаме зелено общество
 • 8:51 - 8:53
  от което д-р Кинг би се гордял.
 • 8:53 - 8:55
  Това трябва да е нашата цел.
 • 8:55 - 8:58
  И начина да я постигнем е да разберем,
 • 8:58 - 9:01
  че идеята за еднократност
 • 9:01 - 9:03
  не само наранява
 • 9:03 - 9:05
  видовете за които говорихме,
 • 9:05 - 9:08
  но и корумпира нашето общество.
 • 9:08 - 9:11
  Толкова сме горди да живеем тук, в Калифорния.
 • 9:11 - 9:13
  Наскоро имаше гласуване, и всеки казваше,
 • 9:13 - 9:16
  "Не в нашия щат.
 • 9:16 - 9:19
  Не знам какво са правили другите щатове."
 • 9:19 - 9:21
  (смях)
 • 9:21 - 9:23
  Толкова горди.
 • 9:23 - 9:26
  И да, и аз съм горд.
 • 9:26 - 9:29
  Но в Калифорния,
 • 9:29 - 9:32
  въпреки че водим света по зелени инциативи,
 • 9:32 - 9:34
  също водим света
 • 9:34 - 9:37
  и по гулаг.
 • 9:37 - 9:40
  Калифорния е един от щатите с най-голям брой затворници
 • 9:40 - 9:42
  от всичките 50 щата.
 • 9:42 - 9:45
  И сега имаме морален проблем.
 • 9:45 - 9:48
  Имаме силно желание да спасим
 • 9:48 - 9:50
  неживи материали от сметището,
 • 9:50 - 9:52
  но понякога не толкова силно желание
 • 9:52 - 9:55
  да спасим живите същества, живите хора.
 • 9:55 - 9:58
  И бих казал, че живеем в страна --
 • 9:58 - 10:00
  5 процента от населението в света,
 • 10:00 - 10:03
  25 процента от парниковите газове,
 • 10:03 - 10:05
  но и 25 процента от затворниците в света.
 • 10:05 - 10:08
  Един от всеки пет човека зад решетки
 • 10:08 - 10:10
  е затворник тук, в Америка.
 • 10:10 - 10:13
  И това е последователно с идеята
 • 10:13 - 10:16
  че еднократността е нещо, в което вярваме.
 • 10:16 - 10:19
  И все пак,
 • 10:19 - 10:21
  като движение,
 • 10:21 - 10:23
  което трябва да увеличи поддръжниците си,
 • 10:23 - 10:25
  което трябва да се разрастне,
 • 10:25 - 10:28
  да достигне извън естествената си среда,
 • 10:28 - 10:31
  едно от препятствията към успеха му
 • 10:31 - 10:34
  с неща като пластмасата и икономиката,
 • 10:34 - 10:37
  е това че хората са подозрителни към нас.
 • 10:37 - 10:40
  И те задават следния въпрос:
 • 10:40 - 10:43
  Как могат тези хора да са толкова ревностни?
 • 10:43 - 10:46
  Някой беден, в "Пътеката към рака"
 • 10:46 - 10:49
  някой в Уатс,
 • 10:49 - 10:51
  или в Харлем, или в индиански резерват,
 • 10:51 - 10:53
  би си казал, и с право,
 • 10:53 - 10:56
  "Как могат тези хора да са толкова ревностни
 • 10:56 - 10:58
  към това да се уверят,
 • 10:58 - 11:00
  че една пластмасова бутилка
 • 11:00 - 11:02
  или една алуминиева консервна кутия
 • 11:02 - 11:05
  има втори шанс в живота,
 • 11:05 - 11:07
  а когато детето ми е в беда
 • 11:07 - 11:09
  и отиде в затвора,
 • 11:09 - 11:11
  не получава втори шанс?"
 • 11:11 - 11:13
  Как може това движение да е толкова ревностно
 • 11:13 - 11:16
  към това да казва че нямаме материали за изхвърляне,
 • 11:16 - 11:18
  но да приема
 • 11:18 - 11:21
  групи хора за изхвърляне, като "Пътеката към рака"?
 • 11:21 - 11:24
  И сега имаме шанс
 • 11:24 - 11:27
  да сме горди от това движение.
 • 11:27 - 11:29
  Когато поемаме теми като тази,
 • 11:29 - 11:31
  това ни дава допълнителна причина
 • 11:31 - 11:33
  да се свържем с други движения,
 • 11:33 - 11:36
  да включим другите и да растем.
 • 11:36 - 11:39
  И най-накрая да разрешим тази дилема.
 • 11:40 - 11:42
  Повечето от вас са добри, благородни хора.
 • 11:42 - 11:45
  Когато сте били по-млади, сте обичали целия свят,
 • 11:45 - 11:47
  но в един момент
 • 11:47 - 11:49
  някой ви е казал да изберете проблем,
 • 11:49 - 11:51
  и да съсредоточите любовта си върху него.
 • 11:51 - 11:53
  Не можете да обичате целия свят --
 • 11:53 - 11:55
  трябва да работите върху дърветата,
 • 11:55 - 11:57
  или имиграцията.
 • 11:57 - 12:00
  Трябва да се фокусирате върху едно нещо.
 • 12:00 - 12:03
  Това, което всъщност са ви казали, е
 • 12:03 - 12:05
  "Дърво ли ще прегърнеш,
 • 12:05 - 12:07
  или дете? Избирай.
 • 12:07 - 12:09
  "Дърво ли ще прегърнеш,
 • 12:09 - 12:11
  или дете? Избирай."
 • 12:11 - 12:13
  Но като работите върху проблеми като пластмасата,
 • 12:13 - 12:16
  разбирате, че всичко е свързано.
 • 12:16 - 12:18
  За щастие, повечето от нас имаме две ръце.
 • 12:18 - 12:20
  Можем да прегърнем и двете.
 • 12:20 - 12:22
  Благодаря ви много.
 • 12:22 - 12:28
  (Ръкопляскания)
Title:
Ван Джоунс: Икономическата несправедливост на пластмасата
Speaker:
Van Jones
Description:

Ван Джоунс излага доводи срещу замърсяването от пластмасата, от гледна точка на социалната несправедливост. Той ни показва как пластмасовите боклуци навреждат първо и най-силно на бедните хора и страни, с последствия които засягат всички нас, независимо къде живеем и колко пари изкарваме. В TEDxGPGP той предлага няколко силни идеи как да възстановим нашата занемарена планета.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:29
ilina simeonova added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions