Turkish subtitles

← ABD alkolü yasaklamaya çalıştığında ne oldu - Rod Phillips

Get Embed Code
27 Languages

Showing Revision 6 created 07/13/2020 by Cihan Ekmekçi.

 1. 17 Ocak 1920'de, altı silahlı adam
  bir Chicago yük treni soydu
 2. ama peşinde oldukları şey para değildi.
 3. Alkollerin ABD'de
  yasa dışı hâle gelmesinden
 4. bir saatten az bir süre sonra,
 5. soyguncular binlerce dolar
  değerinde viski çaldılar.
 6. Yasaklamanın istenmeyen
  sonuçlarının ilk demleriydi.
 7. ABD'de ülke çapında
  alkol üretimi ve satışı yasağı

 8. I. Dünya Savaşı sırasında, savaş
  zamanı tedbiri olarak başlayan
 9. Rusya'da benzer bir yasağın
  hemen ardından geldi.
 10. Fakat Batı dünyasında alkolün
 11. sosyal hastalıkların birincil
  nedeni olduğu görüşü çok daha eskidir.
 12. İlk olarak Sanayi Devrimi sırasında,
 13. şehirlere akın eden yeni işçi nüfusu
 14. ve içmek için salonlarda toplanan
  erkeklerden ilgi gördü.
 15. 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri
  ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde

 16. temferans akımı adı verilen içki karşıtı
  gruplar ortaya çıkmaya başladı.
 17. Temferans grupları, alkolün yoksulluk
  ve aile içi şiddet gibi sorunların
 18. temel itici gücü olduğuna inanmış
 19. ve hükûmetleri buna
  ikna etmeye başlamıştır.
 20. Bazıları sadece ölçülü içmeyi savunurken
 21. birçoğu alkolün tamamen
  yasaklanması gerektiğine inanıyordu.
 22. Bu akımlar, toplumun geniş
  kesimlerinden destek aldı.
 23. Kadın örgütleri, alkolün
  erkeklerin ailelerini ihmal etmeye
 24. ve eşlerine kötü davranmalarına
  neden olduğunu öne sürerek
 25. en başından beri akımın
  aktif katılımcılarıydı.
 26. Dini yetkililer, özellikle Protestanlar
 27. alkolü cezbedici olduğu
  ve günaha soktuğu için kınadılar.
 28. Yenilikçi işçi eylemcileri,
  alkol tüketiminin
 29. işçilerin örgütlenme yeteneğine
  zarar verdiğine inanıyorlardı.
 30. Hükûmetler de yasak fikrine
  yabancı değildi.

 31. Amerika Birleşik Devletleri
  ve Kanada'da beyaz göçmenler,
 32. yerli topluluklara rom gibi
  sert içkiler tanıttılar,
 33. daha sonra bu toplulukları
  bozduğu için alkolü suçladılar
 34. ancak etkileşimlerinin
  birçok yıkıcı yönü vardı.
 35. Amerikan ve Kanada hükûmetleri
 36. yerli nüfusa ve rezervasyon
  arazisine alkol satışını yasakladı.
 37. Amerikan temferans
  akımları, ilk zaferlerini

 38. Maine ve diğer bazı eyaletlerin 1850'lerde
  içki satışını ve üretimini yasaklamasıyla
 39. eyalet ve yerel seviyelerde elde etti.
 40. 1919'da ABD Anayasası'ndaki 18. değişiklik
 41. tüm alkollü içeceklerin
  üretimini, satışını
 42. ve taşınmasını yasakladı.
 43. Yasa değişikliği, bir yıl sonra
  Volstead Yasası uyarınca yürürlüğe girdi.

 44. Yasa, kişisel tüketimi yasaklamadığından
 45. zenginler stoklama fırsatı yakalarken
 46. restoranlar ve barlar kalan tedarikleri
  satmak için aceleci davrandılar.
 47. İçki fabrikaları, bira fabrikaları
  ve şarap imalathaneleri kapandığı için
 48. işçiler işlerini kaybetti.
 49. Bu arada organize suç grupları,
 50. yasa dışı içki üretimi,
  kaçakçılığı ve satışında
 51. kazançlı bir karaborsa oluşturarak
 52. alkol talebini karşılamak için
  aceleci davrandılar.
 53. Genellikle rüşvetçi polisler ve hükûmet
  yetkilileri ile yan yana çalıştılar.
 54. Hatta belirli bir siyasi grubun yararına
 55. Illinois eyalet avukatı için
  1928 birincil seçimini bombaladılar.
 56. "Gizli barlar" olarak bilinen
  on binlerce yasa dışı bar

 57. alkol servisine başladı.
 58. Karanlık bodrum barlarından,
  süslü dans salonlarına kadar
 59. çeşitlilik gösteriyordu.
 60. İnsanlar evde kendi tüketimleri için
 61. veya yasal olarak bir doktorun reçetesiyle
 62. veya dini amaçlar için alkol yapabilirdi.
 63. Endüstriyel alkolün
  tüketilmesini önlemek için
 64. hükûmet, üreticilerden binlerce
  zehirlenme ölümüne yol açan
 65. zararlı kimyasallar eklemelerini istedi.
 66. Yasak sırasında insanların
  ne kadar içtiğini tam olarak bilmiyoruz

 67. çünkü yasa dışı alkol düzene sokulmadı
  veya vergilendirilmedi.
 68. Fakat 1920'lerin sonunda,
 69. yasağın vaat ettiği sosyal
  gelişmeleri getirmediği açıktı.
 70. Bunun yerine, siyasi yolsuzluğa
  ve organize suçlara katkıda bulundu
 71. ve milyonlarca insan
  tarafından yasaklar delindi.
 72. Detroit bira salonuna yapılan bir baskında
 73. yerel şerif, belediye başkanı ve bir
  milletvekili alkol içtiği için tutuklandı.
 74. 1929'da Büyük Buhran'ın
  başlamasıyla birlikte,

 75. hükûmetin alkol satışlarından vergi
  gelirine fena hâlde ihtiyacı vardı
 76. ve yasağın kaldırılmasının
  ekonomiyi canlandıracağına inanıyordu.
 77. 1933'te tamamen yürürlükten kaldırılacak
  tek değişiklik 18'inci maddeyi feshederek
 78. 21. kanun değişikliğine geçti.
 79. Temferans akımlarının üyeleri,

 80. alkolün toplumun sorunlarının
  kökü olduğuna inanıyordu
 81. fakat gerçek çok daha karmaşıktı.
 82. Alkolü tamamen yasaklamak işe yaramazken
 83. alkolün sağlık ve sosyal etkileri,
 84. bugün endişe kaynağı olmaya devam ediyor.