Swedish subtitles

← Så kan nationalism och globalism fungera tillsammans

Get Embed Code
28 Languages

Showing Revision 31 created 12/03/2020 by Lisbeth Pekkari.

 1. För två veckor sedan sökte jag
  på Twitter på ordet "nationalist".
 2. Resultatet var överraskande
 3. med ord som:
  "Korkade rasistdumskallar".
 4. (Skratt)

 5. "Vita arroganta idioter"

 6. "Fascistoida nickedockor".
 7. (Skratt)

 8. "Orwellsk, Hitlerlik, hemsk".

 9. Sen sökte jag på "globalist".
 10. och då fick jag ord som:
  "socialistförrädare",
 11. "Osmaklig masspropaganda",
 12. "finansöverkucku",
 13. "skoningslös nationalistråtta".
 14. (Skratt)

 15. Även i sociala medier är sådana ord
  elaka och vidriga.

 16. Men de återspeglar kraften
  i en av de viktigaste frågorna
 17. av idag:
 18. Nationalism eller globalism -
  vilket är bästa vägen framåt?
 19. Frågan berör allt vi bryr oss om:
 20. vår kulturella identitet,
 21. vår välfärd,
 22. vårt politiska system -
 23. allt - hur vår planet mår - allt.
 24. På ena sidan har vi nationalismen.

 25. Collins definierar det som:
  "att vara hängiven sitt land",
 26. men också: "en lära som sätter
  nationella intressen
 27. framför internationella hänsyn".
 28. För nationalisterna bygger våra
  samhällen på en nationell grund:
 29. vi delar ett land, en historia, en kultur
  och vi försvarar varandra.
 30. I en stor och kaotisk värld
 31. ser de nationalismen som den enda
  möjligheten att bevara social stabilitet.
 32. Men upprörda globalister varnar:
 33. självcentrerad nationalism
  kan lätt bli smutsig.
 34. Det har vi sett under fascistregimer
  på 1900-talet:
 35. blodiga krig, miljontals döda,
  massiv förödelse.
 36. Och på andra sidan står globalismen.

 37. Definitionen enligt
  Oxford Living Dictionary är:
 38. "genomförande och planering av
  ekonomisk politik på global nivå."
 39. Nationalisterna anser att globalismen
  snabbt nedmonterar
 40. det som tog våra förfäder
  generationer att bygga upp.
 41. Det är som att spotta
  på våra soldaters gravar;
 42. det river itu vår nationella solidaritet
 43. och öppnar upp för invasion
  av främmande makt.
 44. Men globalisterna menar att
  vi måste förstärka den globala styrningen
 45. för att kunna tackla överstatliga problem,
 46. som spridning av kärnvapen,
 47. den globala flyktingkrisen,
 48. klimatkrisen och terrorismen.
 49. Eller konsekvenserna av
  artificiell intelligens, AI.
 50. Vi står vid ett vägskäl
 51. och vi ska välja:
 52. nationalism eller globalism?
 53. Jag har bott på fyra kontinenter
  och alltid varit intresserad av frågan.

 54. Men det tog en ny vändning när jag förstod
 55. att vi nu ser den största nationalistiska
  väljarkåren i demokratier i väst
 56. sedan andra världskriget.
 57. Plötsligen är det inte längre
  ett teoretiskt resonemang.
 58. Framgången för dessa politiska rörelser
  bygger på idéer
 59. som kan medföra att jag förlorar
  mitt franska medborgarskap
 60. för att jag är nordafrikan
 61. eller att jag inte kan åka hem till USA
 62. för att jag kommer från
  ett islamdominerat land.
 63. Ni vet ju att om man bor i en demokrati

 64. förväntar man sig skydd från myndigheterna
 65. så länge man följer landets lagar.
 66. Men med en ökad nationell populism,
 67. och fast jag försöker vara
  en god medborgare,
 68. måste jag anpassa mig till tanken
  att min regering kan skada mig
 69. av anledningar jag inte rår över.
 70. Det är väldigt obehagligt.
  Men det tvingade mig att tänka om
 71. och tänka om på frågan
  och försöka tänka djupare.
 72. Ju mer jag tänkte,
 73. desto mer ifrågasatte jag frågan.
 74. Varför måste vi välja
  mellan nationalism och globalism,
 75. mellan att älska vårt land
  och bry oss om världen?
 76. Det måste vi inte.
  Vi måste inte välja mellan familj och land
 77. eller mellan religion och land.
 78. Vi har redan flera identiteter
  och lever med det.
 79. Varför skulle vi behöva välja
  mellan landet och världen?
 80. Tänk om vi, istället för att acceptera
  detta absurda val,
 81. började bekämpa
  detta farliga binära tankesätt?
 82. Alla globalister i publiken -

 83. jag vill fråga er:
 84. När jag säger "nationalist",
  vad tänker ni på?
 85. Något sådant?
 86. Tro mig, jag kan också tänka så.
 87. Men kom ihåg att för de flesta
 88. känns nationalism mer så här.
 89. Eller kanske så här.
 90. Ni känner till den där känslan
 91. när man råkar se någon
  udda olympisk sport på tv.
 92. (Skratt)

 93. - vänta -

 94. och glimten av din nations färger
  på idrottarens kläder
 95. gör dig alldeles exalterad.
 96. Pulsen stiger, stressnivån stiger.
 97. Du står upp framför tv:n
  och hejar passionerat på idrottaren.
 98. Det är nationalism. Människor
  som är glada att vara tillsammans,
 99. glada att de tillhör
  en stor nationell gemenskap.
 100. Vad är fel med det?
 101. Ni globalister, ni kanske tänker
  på nationalism

 102. som någon artonhundratalstanke
  som bara ska bort.
 103. Jag är ledsen att säga det,
  men fakta talar inte för er.
 104. När World Values Survey frågade
  mer än 89 000 personer i sextio länder
 105. om hur stolta de var över sitt land,
 106. svarade 88,5 procent "mycket stolt"
  eller "ganska stolt".
 107. 88,5 procent.
 108. Nationalismen kommer inte
  att försvinna snart.
 109. Den är en stark känsla
  som enligt en annan studie
 110. är en viktig förutsättning
  för individuell lycka.
 111. Det är galet, men din lycka är starkare
  korrelerad till nationell samhörighet
 112. än till faktorer man skulle anta,
  såsom inkomst
 113. eller tillfredsställelse med jobbet
  eller med hälsan.
 114. Så om nationalism gör människor glada,
 115. varför skulle någon vilja
  ta det ifrån dem?
 116. Kära globalister, kanske ni, liksom jag,

 117. är anhängare av globalism
  av humanistiska skäl.
 118. Och ni ser med glädje på
  vad den åstadkommit sedan 1945.
 119. Trots allt
  har stora delar av världen levt i fred,
 120. andelen extremt fattiga i världen minskar
 121. och fler än två miljarder människor,
  främst i Asien,
 122. har fått en kraftig höjning
  av sin levnadsstandard.
 123. Men studier visar också
  globaliseringens baksida.
 124. Och kvarglömda
 125. är hundratals miljoner medelklassmänniskor
  i västvärlden
 126. med dåliga löneförhöjningar
  i mer än tjugo år,
 127. kanske trettio år enligt vissa studier.
 128. Vi kan inte bortse från
  elefanten i rummet.
 129. Vår gemensamma energi vore bättre använd
 130. om vi ordnade upp
  den här aspekten av globaliseringen
 131. istället för att slåss
  i en polariserad debatt mot nationalism.
 132. Så nu, alla nationalister i publiken,

 133. nu har jag några torra,
  ickebinära grejer till er.
 134. (Skratt)

 135. När jag säger "globalist",
  vad tänker ni på?

 136. Oåtkomliga miljonärer?
 137. (Skratt)

 138. Eller kanske den hjärtlösa, giriga
  Wall Street-typen?

 139. Eller kanske människor som jag,
  med brokig bakgrund,
 140. och som bor i en kosmopolitisk storstad.
 141. Ni kommer väl ihåg studien från
  World Values Survey som jag nämnde?

 142. Den visade något annat spännande:
 143. 71 procent av världens befolkning
  instämde i påståendet:
 144. "Jag är en världsmedborgare."
 145. Vet ni vad det betyder?
 146. De flesta av oss är samtidigt
  stolta över vårt land
 147. och världsmedborgare.
 148. Det blir ännu bättre.
 149. De som enligt studien är världsmedborgare
  är i högre grad stolta över sitt land
 150. än de som tog avstånd från uttrycket.
 151. En gång för alla - att vara globalist
  betyder inte att man sviker sitt land.
 152. Det betyder
  att man har tillräcklig social empati
 153. och att den når
  även utanför landets gränser.
 154. Jag vet att när jag rotar i mina egna
  nationalistiska känslor

 155. så är ett av mina största orosmoment
  med en globaliserad värld
 156. den nationella identiteten.
 157. Hur ska vi bevara
  det som gör oss speciella,
 158. som skiljer oss från andra,
  som håller oss samman?
 159. När jag började tänka på det
  insåg jag något märkligt;
 160. att en stor del av det vi kallar
  nationell identitet
 161. faktiskt kommit in utifrån.
 162. Tänk på bokstäverna
  som vi använder dagligen.
 163. Jag vet inte om ni förstått
 164. men det latinska alfabet vi använder
 165. har sina rötter tusentals år tillbaka
  vid Nilens strand.
 166. Det började med en ko
 167. som återgavs med ett tecken,
  en elegant hieroglyf.
 168. Den hieroglyfen översattes
  av en semit i Sinai
 169. till bokstaven alef.
 170. Alef reste med fenicierna
  och nådde Europas kust i Grekland
 171. där alef blev alfa,
  ursprunget till vår bokstav A.
 172. På så vis blev en egyptisk ko
  vår bokstav A.
 173. (Skratt)

 174. Samma sak hände med det egyptiska huset
  som blev bet, beta och B.

 175. Och den egyptiska fisken
  som blev daleth, delta och D.
 176. Våra grundläggande texter är
  fulla av egyptiska kor, hus och fiskar.
 177. (Skratt)

 178. Det finns så många exempel.

 179. Titta på Storbritannien och dess monarki.
 180. Drottning Elisabeth II?
 181. Tyskt ursprung.
 182. Mottot på Storbritanniens statsvapen?
 183. Det är skrivet på franska,
  inte ett ord är på engelska.
 184. Ta Frankrike och dess ikoniska Eiffeltorn.
 185. Inspirationen?
 186. USA .
 187. Jag menar inte Las Vegas,
  jag menar artonhundratalets New York.
 188. (Skratt)

 189. Detta var den högsta byggnaden
  i New York kring 1850.

 190. Påminner den er om något?
 191. Man kan tänka på Kina som ett slutet land
 192. skyddat bakom sin mur.
 193. Men tänk ett varv till.
 194. Kinas officiella ideologi?
 195. Marxismen - från Tyskland.
 196. En av Kinas största religioner?
 197. Buddhismen, importerad från Indien.
 198. Största sporten i Indien?
 199. Cricket.
 200. Jag älskar det här citatet
  från Ashis Nandy:
 201. "Cricket är en indisk sport
  som britterna råkade upptäcka."
 202. (Skratt)

 203. Detta påminner oss om att mycket av det
  vi älskar med våra nationella traditioner

 204. härrör från tidigare globaliseringsvågor.
 205. Bortom enskilda symboler
  finns det nationella traditioner
 206. som inte skulle ha existerat
  utan globalisering.
 207. Det jag kommer att tänka på är
  är en världskänd nationell tradition:
 208. det italienska köket.
 209. Kära vänner. Om ni får chansen att besöka
  en autentisk italiensk restaurang
 210. som bara serverar
  gamla romerska maträtter,
 211. är mitt råd: gå inte dit.
 212. (Skratt)

 213. Ni skulle bli väldigt besvikna.

 214. Ingen spaghetti, ingen pasta.
 215. Det kom på sjuhundratalet
  från Sicilien
 216. som var under arabiskt styre.
 217. Ingen perfekt espresso,
  ingen krämig cappuccino.
 218. Det kom från Etiopien via Jemen
  på sextonhundratalet.
 219. Och så klart,
  ingen perfekt Pizza Napoletana.
 220. Hur skulle den lagas utan tomater
  från kolonierna?
 221. Nej, man skulle bli serverad gröt,
 222. ost och lite grönsaker, troligen kål.
 223. Och kanske, om man har tur,
  den tidens största delikatess,
 224. mmm, perfekt tillagad hasselmus.
 225. (Skratt)

 226. Tack och lov var det ingen tvingande
  tradition som övervakades.

 227. Nej, det var ett rörligt förlopp
 228. som påverkades av upptäcktsresande,
  handlare och kreativa kockar.
 229. På många sätt är globaliseringen
  en möjlighet
 230. för våra traditioner att utmanas,
  omskapas, omtolkas,
 231. för att locka till sig nya anhängare
  och hänga med i tiden.
 232. Kom ihåg detta:

 233. de flesta av oss nationalister är
  globalister
 234. och de flesta av oss globalister är
  nationalister.
 235. Mycket av det vi gillar
  i våra nationella traditioner
 236. kommer från andra sidan nationsgränsen.
 237. Och anledningen till att vi reser
  utanför vårt lands gränser
 238. är att vi vill upptäcka
  dessa nationella traditioner.
 239. Så frågan borde inte vara
 240. ett val mellan
  att vara nationalist eller globalist.
 241. Frågan är: Hur kan vi vara båda
  på ett bättre sätt?
 242. Det är en komplex fråga i en komplex värld
 243. som kräver kreativa lösningar.
 244. Vad väntar ni på?

 245. Tack.

 246. (Applåder)