Return to Video

VISION - Motivational Video

 • 0:36 - 0:38
  Chúng ta là con người
 • 0:38 - 0:41
  Chúng ta có thứ gì đó mà động vật không có
 • 0:41 - 0:43
  và nó được gọi là trí tưởng tượng
 • 0:43 - 0:45
  và trí tưởng tượng cho phép bạn
 • 0:50 - 0:52
  thấy trước những điều xảy ra
 • 0:52 - 0:56
  ý tôi là bạn hãy đi đến 10 năm sau trong tương lai
 • 0:56 - 0:58
  20 năm sau trong tương lai
 • 0:58 - 1:02
  và bạn sẽ thấy chính mình thật sự trở thành con người mà bạn muốn trở thành
 • 1:03 - 1:05
  bạn phải sống trong tương lai
 • 1:07 - 1:11
  chặn toàn bộ thế giới lại
 • Not Synced
  hãy bật nhạc lên, các bài nhạc cổ điển
 • Not Synced
  đúng không? hãy chơi piano nếu bạn cần phải làm thế
 • Not Synced
  Tôi không biết bạn cần gì để lằng nghe
 • Not Synced
  nhưng tôi muốn bạn dành ra 30 phút
 • Not Synced
  đi đến tủ quần áo, đi vào tầng hầm
 • Not Synced
  đi đến thư viện, đi vào phòng 1 mình
 • Not Synced
  và tôi muốn bạn dành ra 30 phút
 • Not Synced
  và tôi muốn bạn hãy TƯỞNG TƯỢNG
 • Not Synced
  Tôi muốn bạn để mất 30 phút và tôi muốn bạn để sống trong về phía trước
 • Not Synced
  xem vấn đề là như tôi đang nói chuyện với một số bạn guys
 • Not Synced
  vấn đề mà bạn đang có là
 • Not Synced
  bạn đang sống trong tương lai và bạn đang sống trong hiện tại
 • Not Synced
  và bạn tiếp tục nói chuyện về những sai lầm
 • Not Synced
  bạn tiếp tục nói chuyện về quá khứ
 • Not Synced
  bạn tiếp tục nói chuyện về các thử nghiệm
 • Not Synced
  bạn không ngừng nói về tình hình của bạn
 • Not Synced
  Tôi muốn bạn biết rằng tất cả mọi người đã bao giờ được tuyệt vời
 • Not Synced
  Tất cả mọi người, đã có một trở ngại để vượt qua
 • Not Synced
  họ đã có một rào cản mà họ đã phải leo lên
 • Not Synced
  có là không có cá nhân mà đã bao giờ đạt đến thành công
 • Not Synced
  và ông không phải đi qua một trở ngại hoặc một rào cản để đạt được điều đó
 • Not Synced
  Tôi cần bạn để sống trong tương lai
 • Not Synced
  Tôi cần anh quay trong của bạn trong tương lai mỗi ngày
 • Not Synced
  Tôi cần bạn đi vào tương lai của bạn, để xem những gì bạn đang có
 • Not Synced
  nghe với tôi, những gì bạn đang phải bạn bây giờ đang trở nên
 • Not Synced
  và vì vậy, bạn phải sử dụng trí tưởng tượng của bạn
 • Not Synced
  và tưởng tượng của bạn đã đưa bạn vượt ra ngoài sự đau đớn
 • Not Synced
  trí tưởng tượng của bạn đã đưa bạn vượt ra ngoài những rắc rối
 • Not Synced
  trí tưởng tượng của bạn đã đưa bạn đến cấp độ tiếp theo
 • Not Synced
  chúng ta phải nhìn thấy bản thân có dài trước khi nó xảy ra
 • Not Synced
  Các công cụ thứ hai là, chúng ta phải nắm lấy niềm tin!
 • Not Synced
  Tôi cần phải có Đức tin để tin rằng những điều mà tôi thấy
 • Not Synced
  10 năm kể từ bây giờ, 20 năm kể từ bây giờ
 • Not Synced
  rằng một ngày nó sẽ được thành công
 • Not Synced
  Khi tôi đã vô gia cư tại 16 tôi có thể đã bỏ thuốc lá
 • Not Synced
  Khi tôi đã vô gia cư, tôi có thể đã đưa lên
 • Not Synced
  có rất nhiều một ngày mà tôi nghĩ về tự tử
 • Not Synced
  nhưng tôi nói với bản thân mình, "E" chỉ cần giữ tưởng tượng
 • Not Synced
  Hãy suy nghĩ, cứ nhìn thấy
 • Not Synced
  cứ nhìn thấy những gì bạn đang không phải bây giờ, nhưng những gì bạn đang có
 • Not Synced
  đôi khi nó sẽ khó khăn
 • Not Synced
  đôi khi bạn phải xem xét tất cả xung quanh bạn và không có nơi nào bạn thấy sự thành công
 • Not Synced
  không có nơi nào bạn thấy bất cứ điều gì từ xa giống thành công
 • Not Synced
  nhưng bạn phải nắm lấy số 2, bạn phải nắm lấy Đức tin
 • Not Synced
  bạn phải tin rằng mặc dù nó không xảy ra ngay bây giờ
 • Not Synced
  Nếu bạn giữ cách nhấn, nếu bạn tiếp tục đẩy đoán những gì?
 • Not Synced
  một ngày nó sẽ là ngày của bạn
 • Not Synced
  that's right, tôi cần anh nói thế với tôi.
 • Not Synced
  "Một ngày nó sẽ là ngày của bạn"
 • Not Synced
  ôm hôn Đức tin
 • Not Synced
  bạn phải có thể tin tưởng rằng nó và nhìn thấy nó ngay cả khi không có bằng chứng xung quanh bạn
 • Not Synced
  Khi không có không có bằng chứng xung quanh bạn, khi bạn đã đau trong cuộc sống của bạn
 • Not Synced
  Khi bạn mệt mỏi, bạn cảm thấy như bỏ
Title:
VISION - Motivational Video
Description:

Instagram: http://bit.ly/1fjzPrZ
Facebook: https://www.facebook.com/themateuszm
SoundCloud: http://bit.ly/Mon20y

If you like my videos
Feel free to send Donations on my Channel:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=a_miroslaw%40interia%2epl&lc=GB&item_name=Mateusz%20M&no_note=0&currency_code=USD&bn=PP%2dDonationsBF%3abtn_donate_LG%2egif%3aNonHostedGuest

Speakers:
Eric Thomas: http://www.youtube.com/user/etthehiphoppreacher
Will Smith: https://www.facebook.com/WillSmith
Lindsey Stirling: https://www.facebook.com/lindseystirlingmusic
Sylvester Stallone and Greg Plitt

Music:
(00:35) Ludovico Einaudi: Nuvole Bianche
(05:37) Steve Jablonsky: Battle
(09:04) Steve Jablonsky: I'm Just the Messenger
(09:43) Steve Jablonsky: It's Our Fight

Odważ Się Żyć: https://www.facebook.com/odwazsiezyc

Help me caption & translate this video:
http://amara.org/pl/videos/CWOUtd0eP7Wf/info/vision-motivational-video/

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:04

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions