YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← VISION - Motivational Video

Get Embed Code
30 Languages

Showing Revision 2 created 04/04/2014 by namcam20.

 1. Chúng ta là con người
 2. Chúng ta có thứ gì đó mà động vật không có
 3. và nó được gọi là trí tưởng tượng
 4. và trí tưởng tượng cho phép bạn
 5. thấy trước những điều xảy ra
 6. ý tôi là bạn hãy đi đến 10 năm sau trong tương lai
 7. 20 năm sau trong tương lai
 8. và bạn sẽ thấy chính mình thật sự trở thành con người mà bạn muốn trở thành
 9. bạn phải sống trong tương lai
 10. chặn toàn bộ thế giới lại
 11. Not Synced
  hãy bật nhạc lên, các bài nhạc cổ điển
 12. Not Synced
  đúng không? hãy chơi piano nếu bạn cần phải làm thế
 13. Not Synced
  Tôi không biết bạn cần gì để lằng nghe
 14. Not Synced
  nhưng tôi muốn bạn dành ra 30 phút
 15. Not Synced
  đi đến tủ quần áo, đi vào tầng hầm
 16. Not Synced
  đi đến thư viện, đi vào phòng 1 mình
 17. Not Synced
  và tôi muốn bạn dành ra 30 phút
 18. Not Synced
  và tôi muốn bạn hãy TƯỞNG TƯỢNG
 19. Not Synced
  Tôi muốn bạn để mất 30 phút và tôi muốn bạn để sống trong về phía trước
 20. Not Synced
  xem vấn đề là như tôi đang nói chuyện với một số bạn guys
 21. Not Synced
  vấn đề mà bạn đang có là
 22. Not Synced
  bạn đang sống trong tương lai và bạn đang sống trong hiện tại
 23. Not Synced
  và bạn tiếp tục nói chuyện về những sai lầm
 24. Not Synced
  bạn tiếp tục nói chuyện về quá khứ
 25. Not Synced
  bạn tiếp tục nói chuyện về các thử nghiệm
 26. Not Synced
  bạn không ngừng nói về tình hình của bạn
 27. Not Synced
  Tôi muốn bạn biết rằng tất cả mọi người đã bao giờ được tuyệt vời
 28. Not Synced
  Tất cả mọi người, đã có một trở ngại để vượt qua
 29. Not Synced
  họ đã có một rào cản mà họ đã phải leo lên
 30. Not Synced
  có là không có cá nhân mà đã bao giờ đạt đến thành công
 31. Not Synced
  và ông không phải đi qua một trở ngại hoặc một rào cản để đạt được điều đó
 32. Not Synced
  Tôi cần bạn để sống trong tương lai
 33. Not Synced
  Tôi cần anh quay trong của bạn trong tương lai mỗi ngày
 34. Not Synced
  Tôi cần bạn đi vào tương lai của bạn, để xem những gì bạn đang có
 35. Not Synced
  nghe với tôi, những gì bạn đang phải bạn bây giờ đang trở nên
 36. Not Synced
  và vì vậy, bạn phải sử dụng trí tưởng tượng của bạn
 37. Not Synced
  và tưởng tượng của bạn đã đưa bạn vượt ra ngoài sự đau đớn
 38. Not Synced
  trí tưởng tượng của bạn đã đưa bạn vượt ra ngoài những rắc rối
 39. Not Synced
  trí tưởng tượng của bạn đã đưa bạn đến cấp độ tiếp theo
 40. Not Synced
  chúng ta phải nhìn thấy bản thân có dài trước khi nó xảy ra
 41. Not Synced
  Các công cụ thứ hai là, chúng ta phải nắm lấy niềm tin!
 42. Not Synced
  Tôi cần phải có Đức tin để tin rằng những điều mà tôi thấy
 43. Not Synced
  10 năm kể từ bây giờ, 20 năm kể từ bây giờ
 44. Not Synced
  rằng một ngày nó sẽ được thành công
 45. Not Synced
  Khi tôi đã vô gia cư tại 16 tôi có thể đã bỏ thuốc lá
 46. Not Synced
  Khi tôi đã vô gia cư, tôi có thể đã đưa lên
 47. Not Synced
  có rất nhiều một ngày mà tôi nghĩ về tự tử
 48. Not Synced
  nhưng tôi nói với bản thân mình, "E" chỉ cần giữ tưởng tượng
 49. Not Synced
  Hãy suy nghĩ, cứ nhìn thấy
 50. Not Synced
  cứ nhìn thấy những gì bạn đang không phải bây giờ, nhưng những gì bạn đang có
 51. Not Synced
  đôi khi nó sẽ khó khăn
 52. Not Synced
  đôi khi bạn phải xem xét tất cả xung quanh bạn và không có nơi nào bạn thấy sự thành công
 53. Not Synced
  không có nơi nào bạn thấy bất cứ điều gì từ xa giống thành công
 54. Not Synced
  nhưng bạn phải nắm lấy số 2, bạn phải nắm lấy Đức tin
 55. Not Synced
  bạn phải tin rằng mặc dù nó không xảy ra ngay bây giờ
 56. Not Synced
  Nếu bạn giữ cách nhấn, nếu bạn tiếp tục đẩy đoán những gì?
 57. Not Synced
  một ngày nó sẽ là ngày của bạn
 58. Not Synced
  that's right, tôi cần anh nói thế với tôi.
 59. Not Synced
  "Một ngày nó sẽ là ngày của bạn"
 60. Not Synced
  ôm hôn Đức tin
 61. Not Synced
  bạn phải có thể tin tưởng rằng nó và nhìn thấy nó ngay cả khi không có bằng chứng xung quanh bạn
 62. Not Synced
  Khi không có không có bằng chứng xung quanh bạn, khi bạn đã đau trong cuộc sống của bạn
 63. Not Synced
  Khi bạn mệt mỏi, bạn cảm thấy như bỏ