Vietnamese subtitles

← 01-10 Select a Target SDK

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 2 created 07/12/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Sự phân chia và những phiên bản mới nhất của Android luôn thay đổi
  2. nhưng dựa vào đồ thị này, phiên bản Android nào
  3. mà ta nên đặt làm target SDK để có được trải nghiệm tốt nhất
  4. trên nhiều thiết bị nhất?