Vietnamese subtitles

← 13-03 Boolean Data Type

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/10/2015 by sp8.

 1. Nếu đánh dấu tích ô này trong ứng dụng
  nó sẽ thêm lớp nhân phủ vào
 2. món cà phê.
 3. Cái này sẽ làm cho
  cà phê thêm thơm ngon.
 4. Đúng đó.
  và chắc là cũng sẽ mắc hơn.
 5. Đúng.
 6. Cuối cùng chúng ta học cách
  tạo nhật ký đặt hàng
 7. sau đó gửi đi.
 8. Ồ, nghĩa là khi gửi nhật ký đặt hàng
  sẽ nhận được cà phê.
 9. Đúng không?
  Đúng.
 10. Hay quá.
 11. Vấn đề là không biết chính xác
  ô này đã đánh dấu tích chưa.
 12. Chưa
  Chờ chút nào, chị vừa đánh dấu.
 13. Tôi biết chị đã đánh dấu.
 14. Mắt người nhìn vô thì dễ thấy,
  bắt điện thoại nhìn thì khó cho nó lắm.
 15. Bây giờ chị gọi ai là con người nào?
 16. Trở lại vấn đề,
  khi bạn chèn ô đánh dấu vào ứng dụng
 17. nó sẽ tạo ra một đối tượng Java.
 18. [ÂM THANH] Giống vầy.
 19. Có cả thảy bao nhiêu
  ô đánh dấu như thế này?
 20. Nhiều lắm, vì bên trong đối tượng
  ô đánh dấu có một biến.
 21. OK.
 22. Một biến Boolean.
 23. Boolean?
 24. Tôi chưa nghe nói từ này bao giờ.
 25. Boolean nghĩa là
  giống như có hai "states"
 26. như New York và California phải không?
 27. Không.
  Cái này giống như là công tắc đèn.
 28. [ÂM THANH]
  Quái lạ.
 29. Làm sao chị làm được điều đó?
 30. Trở lại vấn đề.
 31. Ý chị là khi tạo ra ô đánh dấu
  sẽ tạo ra một đối tượng Java.
 32. Bên trong đối tượng đó
  có một biến thuộc loại Boolean.
 33. Đúng.
 34. Và loại biến đó
  có thể bật hoặc tắt.
 35. Đúng, giá trị nó có thể bật hoặc tắt.
 36. OK, nghĩa là
  Có thể chuyển giá trị từ bật sang tắt.
 37. Tôi không thấy đường gì cả.
 38. Anh mở nó lên lại xem?
 39. Vẫn chưa xong đâu mà.
 40. Ồ, ok.
  OK thế là.
 41. Boolean có thể có hai tình trạng,
  đúng hay sai.
 42. Tùy theo tình trạng đánh dấu hay chưa
  của ô đánh dấu.
 43. Whoa, một câu mà bao nhiêu "đánh dấu".
 44. Trở lại vấn đề nè.
 45. Tôi sẽ tóm tắt.
 46. Xem tôi có hiểu không.
 47. Khi tạo ô đánh dấu
  chúng ta tạo ra một đối tượng Java.
 48. Bên trong đối tượng Java
  có một biến.
 49. Loại của nó là Boolean
  và loại biến này có hai giá trị
 50. hoặc tắt hoặc mở, hoặc một hoặc zero
  hoặc đúng hoặc sai.
 51. Chính xác.
 52. OK.
  Thử Boolean xem nào.
 53. [ÂM THANH]
  OK.
 54. Chắc phải lấy cái này ra khỏi tay anh quá.
 55. [CƯỜI THÀNH TIẾNG]
  Nhìn vào sưu liệu
 56. về Boolean.
 57. Tôi sẽ Google tìm kiếm
  loại dữ liệu Java này.
 58. Vì Boolean là một trong những
  dữ liệu nguyên thủy trong Java.
 59. Nguyên thủy, nghĩa là dữ liệu cơ bản.
 60. Tôi sẽ kéo trang xuống dưới
  để xem một dọc danh sách
 61. dữ liệu nguyên thủy để thấy Boolean.
 62. Đây rồi.
 63. Ở đây nói loại dữ liệu Boolean chỉ có
  hai giá trị khả dĩ, đúng và sai.
 64. Được dùng làm cờ hiệu đơn giản
  để xác định tình trạng đúng hoặc sai.
 65. Cũng nói thêm là Boolean
  chiếm dung lượng một bít thông tin.
 66. Đây là dung lượng tổng cộng
  nó chiếm chỗ trên một máy tính.
 67. Vấn đề quan trọng là
  Boolean chỉ có thể có hai giá trị.
 68. Có thể bạn nghĩ Đúng và Sai
 69. là hai giá trị chuỗi
  vì chúng là dạng văn bản nội dung
 70. nhưng chúng nằm trong dấu ngoặc kép đôi
  nên chúng không phải là chuỗi.
 71. Chúng là những giá trị nguyên cố định.
 72. Bạn có nhớ giá trị này có thể là 0
  hoặc có thể là một trong
 73. chuỗi như "xin chào" hay "hôm nay"?
 74. Nghĩa là khi bạn tạo ra
  biến Boolean bạn có thể cấu hình nó
 75. về một trong hai giá trị.
 76. Trở về loại suy hình hộp,
  nếu có biến là isChecked [đã kiểm tra]
 77. Và nó chứa thông tin
  xác định xem ô đã đánh dấu tích hay chưa,
 78. bên trong biến Boolean này
  có thể lưu giá trị "đúng".
 79. Có thể diễn giải là
  lúc đó ô đang được tích.
 80. Hoặc có thể lưu giá trị
  bên trong biến số là "sai".
 81. Thì có thể hiểu là lúc đó
  Ô đánh dấu không được tích.
 82. Boolean là giải pháp rất tốt
  khi có hai tình trạng khả dĩ.
 83. Vì bạn là lập trình viên
  bạn sẽ định đúng và sai là cái gì.
 84. Nếu cần nhiều hơn hai tình trạng khả dĩ
  bạn không thể dùng Boolean.
 85. Bạn cần phải dùng một thứ khác
  ví dụ như chuỗi hay hằng nguyên.
 86. Trình báo biến Boolean
  giống với trình báo kiểu số nguyên int.
 87. Không phức tạp như khi
  tạo biến đối tượng.
 88. Nó tuân thủ định dạng cú pháp
  Boolean hasWhippedCream = true.
 89. Loại dữ liệu là Boolean,
  theo sau đó là tên biến
 90. nó có thể là bất kỳ thứ gì bạn muốn
  rồi tới giá trị ban đầu "đúng" hay "sai".
 91. Sau đây là một số ví dụ khác.
 92. Với cú pháp này tôi đặt giá trị sai
  cho cái Boolean.
 93. Đây là một Boolean khác
  tên là isRegistered [đã đăng ký],
 94. tôi đặt giá trị là sai.
 95. Ví dụ, biến này có thể dùng
  để hiển thị tình trạng người dùng ứng dụng
 96. xem họ đã đăng ký
  tài khoản hay chưa.
 97. Đây là một ví dụ khác.
 98. Boolean isOrderForPickup = true.
 99. Biến số này có thể có nghĩa là
  một khách hàng gọi món cà phê
 100. họ muốn nhận ngay tại cửa hàng
  hoặc muốn cửa hàng giao về nhà họ.
 101. Dù app không hỗ trợ tiện ích này
  có thể hình dung là khi sử dụng Boolean
 102. sẽ hữu ích đến mức nào
  khi có hai tình trạng cần chọn.
 103. Hãy để ý cách
  tôi đặt tên các biến này.
 104. Một tên biến Boolean phải
  tuân thủ các quy chuẩn như nhau.
 105. Các dạng tên biến khác.
 106. Thường người ta bắt đầu tên biến này
  bằng cụm từ như "có một thứ gì đó"
 107. hay "là một thứ gì đó".
 108. Khi bạn thấy tên có chữ "có" hay "là", rất
  có thể là Boolean dù không phải luôn vậy.
 109. Điều tôi sắp cho bạn xem là
  tính năng hơi nâng cao hơn, và tùy chọn.
 110. Nếu bạn thấy hay
  bạn có thể làm theo.
 111. Đây là các trang sưu liệu của
  lớp ô đánh dấu.
 112. Tôi click vào chức năng xem mã nguồn
  để xem mã nguồn của
 113. lớp ô đánh dấu.
 114. Code này được lưu trong
  tập tin the CheckBox.java.
 115. Tôi muốn cho bạn xem
  có một biến Boolean trong đối tượng này
 116. một lớp ô đánh dấu.
 117. Nhưng tôi vẫn không thấy nó ở đây
  cho nên tôi đánh dấu lớp con.
 118. Nếu giá trị là đúng thì có nghĩa là
  ô đánh dấu đã tích.
 119. Nếu là sai Ô không tích.
 120. Bạn sẽ nhận ra tên này không chứa
  chữ "có" hoặc "là"
 121. nhưng nhìn xuống dưới bạn sẽ thấy
  các biến Boolean
 122. có chữ "có" trong tên gọi.
 123. Cái này chỉ là vấn đề
  tiện lợi cho lập trình viên.
 124. Trong trường hợp này
  rõ ràng là Boolean được dùng xác định
 125. tình trạng đánh dấu.
 126. Dù không thấy Boolean này trực tiếp
  trong tập tin Checkbox. Java,
 127. vì đang kiểm tra lớp kế thừa
  từ CompoundButton,
 128. vẫn có được Boolean đã đánh dấu này.
 129. Nói chung,
  nhìn vào mã nguồn để tìm
 130. các lớp Android
  là không cần thiết.
 131. Để lập trình app Android
 132. những gì bạn cần làm là học cách tra cứu
  các trang sưu liệu.
 133. OK, trong video đã học
  các Boolean có thể lưu trữ
 134. giá trị đúng hoặc sai.
 135. Trong phần câu đố sau,
  thực hành tạo ra một biến Boolean
 136. rồi cập nhật bằng cách nhập các dòng code
  trong các ô đánh dấu được cung cấp.
 137. Gõ dòng này chính xác ở đây
  làm tương tự cho các ô đánh dấu khác.
 138. Sau đó tôi muốn bạn nghĩ về
  các trường hợp tiêu biểu khác
 139. để lưu thông tin trong Boolean.
 140. Nghĩ về các trường hợp
  có hai tình trạng lựa chọn khác nhau.
 141. Bạn đã bao giờ dùng đồng hồ báo thức
  trên điện thoại để đánh thức chưa?
 142. Nhiều khả năng là khi
  bạn bật hoặc tắt báo thức
 143. chức năng đó đã được
  lưu trữ dưới dạng biến Boolean.
 144. Một biến Boolean khả dĩ khác là
  khi bạn có hai lựa chọn
 145. báo thức lặp lại hoặc không lặp lại.
 146. Trong ứng dụng Gmail, nếu tôi muốn
  đánh sao cho email đặc biệt tôi đã nhận
 147. từ đội ngũ Gmail từ năm 2011,
  tôi có thể đánh sao, hoặc có thể bỏ sao.
 148. Vì có hai tình trạng khả dĩ,
  có thể lưu dưới dạng biến Boolean.
 149. Một tên biến Boolean khả dĩ khác
  có thể là isStarred [đã đánh dấu sao].
 150. Bạn có thể sử dụng biến Boolean
  để theo dõi xem một email
 151. đã được đọc hay chưa.
 152. Email này chưa đọc đây,
  còn mail này thì đã đọc rồi.
 153. Bây giờ bàn chút về Youtube,
  vào ứng dụng YouTube.
 154. Trong ứng dụng YouTube,
  khi nó hiển thị danh sách video,
 155. nếu tôi đã xem video này rồi,
  nó sẽ hiển thị hộp thoại nhỏ ở đây.
 156. Hộp thoại ghi: đã xem ở góc trên bên trái
  của hình thumbnail đại diện.
 157. Việc tôi đã xem video
 158. hay chưa xem video này
  cũng có thể lưu làm biến Boolean.
 159. Tôi vừa cho bạn xem một số ví dụ
  về chức năng hay của Boolean.
 160. Thử tự làm cái của bạn ở đây xem sao.
 161. Có thể tìm ứng dụng Android hiện có
  để thu thập ý tưởng.