Return to Video

Snaga otrova - i kako vam jednog dana može spasiti život

 • 0:01 - 0:04
  Kako morski puž hvata ribu?
 • 0:04 - 0:07
  Mislim, radi se o pužu, dakle, spor je,
 • 0:07 - 0:10
  a riba nije.
 • 0:10 - 0:12
  Međutim, ovo se ipak dešava.
 • 0:13 - 0:15
  Sakriven pod peskom je puž konus.
 • 0:15 - 0:18
  A ta narandžasta stvar koju vidite
  je nešto nalik jeziku.
 • 0:18 - 0:20
  Nazivamo je surlom.
 • 0:20 - 0:25
  Koristi je da prati i savlada
  ovu neupućenu ribu.
 • 0:26 - 0:28
  U ovoj interakciji između
  grabljivice i plena,
 • 0:28 - 0:31
  očito se ne radi o vašim
  uobičajenim plodovima mora.
 • 0:31 - 0:34
  Ovo su morske ubice.
 • 0:35 - 0:38
  A njihovo omiljeno oružje je otrov.
 • 0:38 - 0:42
  Otrov, poput otrova koji zatičete
  kod otrovnih zmija i škorpija,
 • 0:42 - 0:47
  ovi morski puževi koriste svoj otrov
  da savladaju ribe, crve
 • 0:47 - 0:48
  i druge puževe.
 • 0:48 - 0:50
  A otrov ovih puževa
 • 0:50 - 0:51
  nije nešto pojedinačno,
 • 0:51 - 0:55
  zapravo se radi o koktelu
  otrovnih molekula
 • 0:55 - 0:59
  koji su upakovani i isporučeni
  preko lažnog zuba koji se naziva radulom.
 • 0:59 - 1:02
  Možete da posmatrate radule
  kao potkožne igle.
 • 1:02 - 1:03
  Sad, ne brinite,
 • 1:03 - 1:06
  ovi puževi pametno koriste igle
 • 1:06 - 1:08
  jer svaku radulu mogu
  da upotrebe samo jednom.
 • 1:08 - 1:11
  Na osnovu vašeg ličnog znanja
  o otrovnim organizmima,
 • 1:11 - 1:15
  kao i snimka koji sam vam upavo prikazala
  a koji će vas držati budne po noći,
 • 1:15 - 1:19
  možete da pomislite
  da je otrov opasan i skroz loš.
 • 1:19 - 1:21
  Pa, i da i ne.
 • 1:21 - 1:23
  Ispravnije razmišljanje o otrovu
 • 1:23 - 1:27
  je da razmišljate o njemu
  i kao superzlikovcu i kao superheroju.
 • 1:27 - 1:31
  U mojoj laboratoriji izučavamo evoluciju
  otrova kod ovih morskih puževa
 • 1:31 - 1:33
  kao silu na strani dobra.
 • 1:33 - 1:34
  Zvuči nategnuto
 • 1:34 - 1:36
  ili možda čak kao zmijsko ulje,
 • 1:36 - 1:37
  ali zapravo,
 • 1:37 - 1:40
  iako su tu negde i zmije prisutne,
  proizvod je verodostojan.
 • 1:40 - 1:42
  Jedan od razloga zašto
  je otrov tako uspešan
 • 1:42 - 1:47
  je zato što fizičko ratovanje
  preobraća u biohemijsko.
 • 1:47 - 1:52
  Dok se obično interakcija između plena
  i grabljivice zasniva na sirovoj snazi,
 • 1:52 - 1:54
  otrov je prebacuje na molekularni nivo.
 • 1:54 - 1:56
  I nije veličina važna,
 • 1:56 - 1:58
  već smeša vašeg otrovnog arsenala.
 • 1:58 - 2:01
  Hemija toksina u vašem arsenalu
 • 2:01 - 2:04
  je ono što će da omogući
  Davidu da porazi Golijata.
 • 2:04 - 2:07
  A u našem scenariju, David je očito puž.
 • 2:07 - 2:11
  Druga osobina otrova
  zbog koje je uspešan
 • 2:11 - 2:15
  je to što toksini deluju
  preciznošću švajcarskog vojničkog noža.
 • 2:15 - 2:16
  Dakle, ovi toksini
 • 2:16 - 2:20
  potiču iz uporišta koja pomažu
  organizmu da funkcioniše.
 • 2:20 - 2:23
  Stoga oni ciljaju krv, mozak i membrane.
 • 2:23 - 2:26
  Bilo da se radi o otrovu puža ili zmije,
 • 2:26 - 2:29
  svi oni imaju sastojke
  koji mogu da uzrokuju stvari
 • 2:29 - 2:31
  poput zgrušavanja vaše krvi,
 • 2:31 - 2:32
  nešto što nazivamo „hemotoksičnošću”.
 • 2:32 - 2:36
  Ili uzrokuju da vam neuroni u mozgu
  ne funkcionišu normalno,
 • 2:36 - 2:38
  a to nazivamo „neurotoksičnošću”.
 • 2:38 - 2:42
  Ili poseduju otrove koji buše rupe
  na membranama vaših ćelija,
 • 2:42 - 2:46
  zbog čega one pucaju
  i, u suštini, eksplodiraju,
 • 2:46 - 2:47
  nešto što nazivamo „citotoksičnošću”.
 • 2:47 - 2:50
  Ćelijska eksplozija, ljudi.
 • 2:50 - 2:53
  Ako to nije svemoćno i sveprisutno,
 • 2:53 - 2:54
  ništa nije.
 • 2:54 - 2:56
  A sad malo o meni
 • 2:56 - 2:58
  i zašto sam toliko opsednuta otrovom.
 • 2:59 - 3:00
  Odrasla sam u Njujorku
 • 3:00 - 3:03
  sa prinudnim pristupom
  Muzeju prirodnjačke istorije.
 • 3:03 - 3:05
  Kažem „prinudnim pristupom”
 • 3:05 - 3:06
  jer sam jedna od petoro dece,
 • 3:06 - 3:10
  a moji roditelji su koristili muzeje
  kao oblik produženog boravka.
 • 3:10 - 3:11
  Imali smo dva pravila:
 • 3:11 - 3:13
  niko ne sme da se izgubi
 • 3:13 - 3:15
  i susret sa mamom i tatom
  je kod afričkih slonova
 • 3:15 - 3:17
  u 5:30 kada se muzej zatvara.
 • 3:18 - 3:23
  Ti dani bez ikakvog nadzora
  kada smo jurcali hodnicima muzeja
 • 3:23 - 3:26
  su bili ispunjeni
  avanturama i istraživanjem.
 • 3:26 - 3:29
  A upravo se tako osećam
  kada izučavam otrov.
 • 3:29 - 3:30
  Radi se o naučnoj avanturi.
 • 3:30 - 3:36
  Hrabro istražujemo ovaj entitet
  koji povezuje prirodu i čovečanstvo.
 • 3:36 - 3:38
  Drugi razlog zašto sam opsednuta otrovom
 • 3:38 - 3:40
  je njegova dualnost.
 • 3:40 - 3:43
  Kada ubrizgate u organizam
  sastojke iz otrovnog arsenala,
 • 3:43 - 3:46
  otrov može da ubije ili izleči.
 • 3:46 - 3:48
  Na molekularnom nivou,
  dešava se nekoliko stvari.
 • 3:49 - 3:52
  Videli ste jednu od njih, paraliza ribe.
 • 3:52 - 3:55
  To se dešava jer toksini u otrovu
 • 3:55 - 3:58
  napadaju to kako riblje ćelije
  međusobno komuniciraju,
 • 3:58 - 4:00
  sprečavajući je da otpliva.
 • 4:00 - 4:03
  Postoje li druge stvari
  koje bih želela da otrov napadne?
 • 4:04 - 4:05
  Zasigurno.
 • 4:05 - 4:07
  A jedna od njih je rak.
 • 4:07 - 4:09
  Karcinoidni tumori su ćelije.
 • 4:09 - 4:10
  I kao i sve ćelije,
 • 4:10 - 4:13
  komuniciraju međusobno
  i sa neposrednim okruženjem.
 • 4:13 - 4:15
  Voleli bismo da otkrijemo sastojke otrova
 • 4:15 - 4:19
  koji su veoma dobri u ometanju
  komunikacije između ćelija tumora.
 • 4:19 - 4:24
  Slično tome kako je otrov omeo
  ćelijsku komunikaciju kod ribe
 • 4:24 - 4:26
  i riba nije mogla da otpliva.
 • 4:26 - 4:30
  U mojoj laboratoriji,
  izučavamo rak kao kanalopatiju.
 • 4:30 - 4:33
  U suštini to znači
  da tražimo sastojke otrova
 • 4:33 - 4:37
  koji bi ciljali kanale koji su
  prekomerno izraženi kod ćelija tumora
 • 4:37 - 4:39
  nasuprot normalnim ćelijama.
 • 4:39 - 4:41
  Rak na koji smo trenutno
  najviše usredsređeni
 • 4:41 - 4:42
  je rak jetre.
 • 4:42 - 4:45
  A to je zato što od 1980-ih,
 • 4:45 - 4:48
  stopa smrtnosti
  od raka jetre se udvostručila
 • 4:48 - 4:50
  i radi se o sve većoj pretnji u SAD-u.
 • 4:50 - 4:53
  U ispitivanju gde smo imali
  ćelije raka grlića materice,
 • 4:53 - 4:55
  neuroblastoma, prostate i jetre,
 • 4:56 - 4:58
  otrkili mo da jedan
  sastojak iz puža terebrida
 • 4:58 - 5:01
  čini se da napada karcinoidne ćelije jetre
 • 5:01 - 5:05
  i isključivo karcinoidne ćelije jetre
  i nijedne druge na kojima je testirano.
 • 5:05 - 5:08
  Potom smo uzeli ovo jedinjenje
  i ubrizgali ga u mišje modele
 • 5:09 - 5:11
  koji su imali karcinoidne ćelije jetre,
 • 5:11 - 5:14
  ono je značajno inhibiralo rast tumora.
 • 5:14 - 5:16
  I dalje nismo potpuno sigurni
  kako ovo deluje,
 • 5:16 - 5:18
  i dalje istražujemo mehanizam
 • 5:18 - 5:21
  i kako možemo da jedinjenje
  učinimo efikasnijim,
 • 5:21 - 5:23
  te ne možete da pohitate u apoteku
 • 5:23 - 5:27
  i poručite terapijski tretman za rak jetre
  na bazi puževa ubica.
 • 5:27 - 5:28
  Još uvek ne.
 • 5:28 - 5:30
  U suštini, smatramo da se dešava
 • 5:30 - 5:34
  to da jedinjenje blokira
  specifične kanale,
 • 5:34 - 5:37
  sprečavajući prenos specifične hemikalije
 • 5:37 - 5:39
  koja dovodi do nizvodne signalizacije
 • 5:39 - 5:43
  i omogućuje tumoru da se množi
  i da za sebe prikuplja krv.
 • 5:43 - 5:46
  Naše izučavanje otrovnih jedinjenja
 • 5:46 - 5:49
  da bismo otkrili lekove
  za ljudske bolesti i poremećaje
 • 5:49 - 5:50
  nije novina,
 • 5:50 - 5:53
  radi se o nečemu što nazivamo
  otkrićem prirodnih lekova
 • 5:53 - 5:55
  i dešava se već vekovima
 • 5:55 - 5:57
  i to u kulturama širom sveta.
 • 5:57 - 5:59
  Otrovi nam ne pružaju
  samo nova strava jedinjenja,
 • 5:59 - 6:02
  već nam i pružaju nove načine razmišljanja
 • 6:02 - 6:05
  o tome kako lečimo
  ljudske bolesti i poremećaje.
 • 6:06 - 6:07
  I daću vam tri primera.
 • 6:07 - 6:10
  Prvi je o puževima ubicama, naravno.
 • 6:10 - 6:14
  Dakle, prvi lek od ovih puževa
  koji se nalazi na tržištu
 • 6:14 - 6:17
  se naziva zikonotid ili prialt
 • 6:17 - 6:21
  i koristi se kao tretman za hronični bol
  kod pacijenata sa HIV-om i rakom.
 • 6:21 - 6:24
  Terapija bola prialtom
  ne izaziva zavisnost.
 • 6:24 - 6:28
  Tri čarobne reči kada razmišljate
  o tome kako trenutno lečimo bol.
 • 6:28 - 6:32
  Koristimo stvari koje
  uzimaju veliki danak u vidu zavisnosti.
 • 6:32 - 6:33
  Setite se morfijuma
 • 6:33 - 6:36
  ili se setite bilo kog
  vama omiljenog opioida koji postoji.
 • 6:36 - 6:37
  Ono što su puževi uradili
 • 6:37 - 6:41
  jeste da su nam pokazali način
  kako da lečimo bol bez zavisnosti,
 • 6:41 - 6:43
  a to je ogromna stvar.
 • 6:43 - 6:46
  Sledeći primer dolazi
  od brazilske ljutice.
 • 6:46 - 6:50
  Iz ovih zmija smo dobili
  jedinjenje koje se naziva kaptopril.
 • 6:50 - 6:53
  Kaptopril se koristi za lečenje
  visokog krvnog pritiska
 • 6:53 - 6:55
  i kaptopril je revolucionaran lek.
 • 6:55 - 6:58
  Međutim, ne isključivo sam po sebi,
 • 6:58 - 7:01
  već jer je unapredio čitavu klasu lekova
 • 7:01 - 7:03
  koji se nazivaju ACE inhibitori,
 • 7:03 - 7:06
  koji se najčešće propisuju
  za lečenje hipertenzije
 • 7:06 - 7:08
  i zatajenja srca.
 • 7:08 - 7:11
  Poslednji primer je otrovni bradavičar.
 • 7:11 - 7:15
  A ovo je uistinu uzbudljiv primer
  razumevanja ekologije
 • 7:15 - 7:17
  ovih organizama
 • 7:17 - 7:19
  i njenog spajanja
  sa otkrićem učinkovitih lekova.
 • 7:19 - 7:21
  A otrovni bradavičari kad jedu banče.
 • 7:21 - 7:24
  Kada zagrizu veliki obrok,
 • 7:24 - 7:27
  oslobađaju sastojke u svom otrovu
  koji snižavaju šećer u krvi.
 • 7:27 - 7:31
  Dakle, šta mislite koji smo lek
  otkrili kod otrovnog bradavičara?
 • 7:31 - 7:35
  Jedinjenje koje se koristi
  za snižavanje šećera kod dijabetičara.
 • 7:35 - 7:37
  Sad, ovo su tri predivna primera,
 • 7:37 - 7:39
  ali tek smo zagrebali površinu.
 • 7:39 - 7:42
  Ima još toliko otrova
  suvda oko nas za izučavanje.
 • 7:42 - 7:46
  Zapravo, smatramo da je 15 procenata
  svih životinja na planeti
 • 7:46 - 7:47
  otrovno.
 • 7:47 - 7:49
  I ja to smatram nižom procenom,
 • 7:49 - 7:52
  imajući u vidu činjenicu da nismo
  ispitali sve životinje na planeti.
 • 7:52 - 7:55
  No, čini se da je priroda otkrila
  nešto što joj se sviđa
 • 7:55 - 7:58
  i ponavljala je to
  iznova, iznova i iznova,
 • 7:58 - 8:01
  dajući čitavu lepezu životinja
  koje vidimo svuda oko nas
 • 8:01 - 8:03
  i duž drveta života.
 • 8:03 - 8:06
  Dakle, bilo da govorimo
  o mojim favoritima, puževima ubicama,
 • 8:06 - 8:07
  ili meduzama
 • 8:07 - 8:10
  ili larvama leptira i moljaca
 • 8:10 - 8:13
  ili kljunaru ili lenjim lorijima,
 • 8:13 - 8:16
  bilo u moru, na kopnu ili u vazduhu,
 • 8:16 - 8:19
  zagarantovano ćete naleteti
  na otrovno biće.
 • 8:19 - 8:20
  Sećate se kad sam vam rekla
 • 8:20 - 8:24
  da otrov može da bude
  i superheroj i superzlikovac,
 • 8:24 - 8:26
  a vi ste posumnjali u mene?
 • 8:26 - 8:27
  Hm.
 • 8:27 - 8:30
  U trci smo da upregnemo
  svu ovu dobrobit otrova
 • 8:30 - 8:33
  pre nego što izgubimo veliku većinu
  životinja na našoj planeti.
 • 8:33 - 8:35
  Radi se o holističkom procesu.
 • 8:35 - 8:39
  Ne možete da imate
  terapijske tretmane bez životinja.
 • 8:39 - 8:41
  I ne možete da imate životinje
 • 8:41 - 8:43
  bez njihovih ekosistema.
 • 8:43 - 8:45
  To za mene i puževe
 • 8:45 - 8:47
  znači da moramo da spasimo okeane.
 • 8:47 - 8:50
  A kako su otrovne životinje
  prisutne svuda,
 • 8:50 - 8:52
  u suštini moramo da spasimo planetu.
 • 8:52 - 8:54
  Učinite to zbog otrovnih životinja,
 • 8:54 - 8:55
  ako ne želite zbog sebe.
 • 8:56 - 8:57
  I ko zna,
 • 8:57 - 9:00
  jednog dana, otrov puža
  vam možda jednostavno spasi život.
 • 9:01 - 9:02
  Hvala vam.
Title:
Snaga otrova - i kako vam jednog dana može spasiti život
Speaker:
Mande Holford (Mandë Holford)
Description:

Otrov može da ubije... ili može da izleči. U ovom opčinjavajućem govoru, morska hemijska biološkinja Mande Holford deli sa nama njeno istraživanje životinjskog otrova, od morskih puževa ubica preko kljunara do lenjih lorija - i ispituje potencijal otrova u lečenju ljudskih bolesti poput raka. Mehanizam iza ove moćne supstance je i dalje tajna, kaže Holford, ali: „Jednog dana, otrov puža vam možda jednostavno spasi život.”

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:16

Serbian subtitles

Revisions