Catalan subtitles

← 01x-14 Channel Profit Fit

Get Embed Code
11 Languages

Showing Revision 1 created 04/19/2013 by 91837.

  1. En aquesta prova d’avaluació de la vostra comprensió dels diagrames de canals,
  2. emparelleu el diagrama de canal adient al canal corresponent
  3. i poseu el número adient a la casella correcta.