Return to Video

چرا خشونت در شهرها جمع می‌شود - چگونه می‌توان آن را کاهش داد؟

 • 0:01 - 0:04
  شما یک جراح تروما هستید،
 • 0:04 - 0:07
  که در شیفت نیمه شب در یک اتاق اورژانس
  در داخل شهر کار می‌کنید.
 • 0:08 - 0:10
  در جلوی چشمتان مرد جوانی،
 • 0:10 - 0:12
  بیهوش دراز کشیده روی برانکار برده می‌شود.
 • 0:12 - 0:15
  او از ناحیه پا مورد اصابت گلوله
  قرار گرفته و خونریزی شدیدی دارد.
 • 0:16 - 0:18
  با توجه به زخم‌های ورود و خروج گلوله،
 • 0:18 - 0:20
  و همچنین میزان خونریزی،
 • 0:20 - 0:22
  گلوله به احتمال زیاد شریان استخوان ران،
 • 0:22 - 0:25
  یکی از بزرگترین رگ‌های خونی بدن را
  قطع کرده است.
 • 0:25 - 0:28
  به عنوان پزشک مرد جوان،
  چه کاری باید انجام دهید؟
 • 0:28 - 0:31
  یا به عبارت دقیق‌تر،
  ابتدا چه کاری باید انجام دهید؟
 • 0:32 - 0:36
  به لباس‌های مرد جوان که قدیمی
  و فرسوده به نظر می‌رسد، نگاه می‌کنید.
 • 0:36 - 0:37
  او ممکن است بیکار، بی‌خانمان،
 • 0:37 - 0:39
  فاقد تحصیلات مناسب باشد.
 • 0:40 - 0:43
  آیا درمان را با یافتن شغل برای او،
 • 0:43 - 0:44
  دادن آپارتمان به وی
 • 0:44 - 0:46
  یا کمک به تأمین هزینه GED او شروع می‌کنید؟
 • 0:47 - 0:48
  از طرف دیگر،
 • 0:48 - 0:51
  این مرد جوان به نوعی درگیری داشته
 • 0:51 - 0:52
  و ممکن است خطرناک باشد.
 • 0:52 - 0:54
  آیا قبل از بهوش آمدنش، او را
 • 0:54 - 0:55
  در محدودیت‌هایی قرار می‌دهید،
 • 0:55 - 0:58
  امنیت بیمارستان را هشدار می‌دهید
  یا با ۹۱۱ تماس می‌گیرید؟
 • 1:00 - 1:03
  بیشتر ما
  هیچ یک از این کارها را انجام نمی‌دهیم.
 • 1:03 - 1:05
  در عوض، ما تنها اقدام معقول
 • 1:05 - 1:08
  و انسانی موجود را
  در آن زمان انجام خواهیم داد.
 • 1:09 - 1:11
  ابتدا، خونریزی را متوقف می‌کنیم.
 • 1:11 - 1:13
  زیرا تا زمانی که خونریزی را متوقف نکنیم،
 • 1:13 - 1:16
  هیچ چیز دیگری مهم نیست.
 • 1:17 - 1:21
  آنچه در اتاق اورژانس صدق می‌کند
  برای شهرهای سراسر کشور صادق است.
 • 1:21 - 1:26
  وقتی صحبت از خشونت شهری می‌شود،
  اولین اولویت نجات جان انسان‌ها است.
 • 1:26 - 1:29
  درمان آن خشونت با همان فوریتی که
 • 1:29 - 1:31
  ما یک زخم گلوله را در ER درمان می‌کنیم.
 • 1:32 - 1:36
  وقتی می‌گوییم «خشونت شهری»
  درباره چه چیزی صحبت می‌کنیم؟
 • 1:36 - 1:39
  خشونت شهری خشونت مهلک
  یا بالقوه مهلک و کشنده‌ای است،
 • 1:39 - 1:41
  که در خیابان‌های شهرهای ما اتفاق می‌افتد.
 • 1:42 - 1:43
  نام‌های بسیاری دارد:
 • 1:43 - 1:45
  خشونت خیابانی، خشونت جوانان،
 • 1:45 - 1:47
  خشونت دسته جنایتکاران، خشونت مسلحانه.
 • 1:48 - 1:50
  خشونت شهری
 • 1:50 - 1:54
  در بین محروم‌ترین افراد از بین ما
  اتفاق می‌افتد.
 • 1:54 - 1:55
  بیشتر مردان جوان،
 • 1:55 - 1:58
  بدون اختیارات یا امید زیادی.
 • 1:59 - 2:02
  من صدها ساعت را
  با این مردان جوان گذرانده‌ام.
 • 2:02 - 2:05
  من به آنها در دبیرستانی
  در واشنگتن دی سی، مکانی که
 • 2:05 - 2:07
  یکی از دانش‌آموزانم به قتل رسید،
  آموزش دادم.
 • 2:07 - 2:10
  من در مقابل آنها در سالن‌های دادگاه
  شهر نیویورک ایستادم،
 • 2:10 - 2:12
  که به عنوان دادستان کار می‌کردم.
 • 2:12 - 2:13
  و سرانجام،
 • 2:13 - 2:17
  به عنوان یک سیاست‌گذار و یک محقق
  از شهری به شهر دیگر رفتم،
 • 2:17 - 2:19
  با این مردان جوان ملاقات کرده
 • 2:19 - 2:22
  و در مورد چگونگی ایمن سازی جوامع خود
  ایده‌هایی را رد و بدل کردم.
 • 2:25 - 2:27
  چرا باید به این مردان جوان اهمیت دهیم؟
 • 2:28 - 2:30
  چرا خشونت شهری اهمیت دارد؟
 • 2:31 - 2:32
  خشونت شهری مهم است،
 • 2:32 - 2:35
  زیرا در ایالات متحده
  بیش از هر نوع خشونت دیگری
 • 2:35 - 2:38
  باعث مرگ و میر می‌شود.
 • 2:39 - 2:40
  دلیل بعدی اهمیت آن این است
 • 2:40 - 2:43
  که ما واقعا می‌توانیم در این مورد
  کاری انجام دهیم.
 • 2:43 - 2:46
  کنترل آن چالشی غیرممکن و غیرقابل حل نیست،
 • 2:46 - 2:48
  که بعضی‌ها بر این باورند.
 • 2:48 - 2:52
  در حقیقت، امروزه
  تعدادی راه حل در دسترس است
 • 2:52 - 2:53
  که اثبات شده‌اند.
 • 2:54 - 2:58
  وجه اشتراك این راه‌حل‌ها یك جزء اصلی است.
 • 2:59 - 3:02
  همه آنها چسبنده بودن خشونت شهری را
  تصدیق می‌کنند،
 • 3:02 - 3:04
  به این معنی که این
 • 3:04 - 3:08
  تعداد بسیار کمی از مردم و مکان‌ها را
  کنار هم جمع می‌کند.
 • 3:09 - 3:11
  به عنوان مثال، در نیواورلئان،
 • 3:11 - 3:13
  شبکه‌ای با کمتر از ۷۰۰ نفر
 • 3:13 - 3:17
  عامل عمده خشونت‌های کشنده شهر است.
 • 3:17 - 3:19
  برخی این افراد را
  «افراد پر دردسر» می‌نامند.
 • 3:20 - 3:21
  اینجا در بوستون،
 • 3:21 - 3:22
  ۷۰ درصد تیراندازی‌ها
 • 3:22 - 3:27
  در بلوک‌ها و گوشه‌هایی متمرکز است که
  فقط پنج درصد از شهر را پوشش می‌دهد.
 • 3:28 - 3:31
  این مکان‌ها اغلب
  به عنوان «نقاط تنش» شناخته می‌شوند.
 • 3:31 - 3:33
  شهر به شهر،
 • 3:33 - 3:36
  تعداد کمی از مردم دردسرساز و نقاط تنش
 • 3:36 - 3:39
  عمده اکثریت خشونت‌های کشنده را
  تشکیل می‌دهند.
 • 3:39 - 3:42
  در واقع، این یافته بارها تکرار شده است
 • 3:43 - 3:47
  به طوری که اکنون محققان این پدیده را
  قانون تمرکز جرم می‌نامند.
 • 3:47 - 3:52
  وقتی به علم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که
  راه‌حل‌های چسبنده بهترین نتیجه را دارند.
 • 3:53 - 3:54
  اگر بخواهم صریح بگویم،
 • 3:54 - 3:58
  اگر با تیراندازان کنار نیایید،
  نمی‌توانید جلوی تیراندازی را بگیرید.
 • 3:59 - 4:02
  و اگر به جایی که مردم کشته می‌شوند نروید،
  نمی‌توانید قتل را متوقف کنید.
 • 4:04 - 4:05
  چهار سال پیش،
 • 4:05 - 4:07
  من و همکارانم یک بررسی منظم
 • 4:07 - 4:09
  از استراتژی‌های ضد خشونت انجام دادیم،
 • 4:09 - 4:15
  که خلاصه نتایج
  بیش از ۱,۴۰۰ ارزیابی تأثیر فردی بود.
 • 4:16 - 4:18
  آنچه ما بارها و بارها دریافتیم،
 • 4:18 - 4:21
  این بود که
  استراتژی‌هایی که در کانون توجه بودند،
 • 4:21 - 4:22
  هدفمندترین،
 • 4:22 - 4:24
  چسبناکترین استراتژی‌ها،
 • 4:24 - 4:26
  موفق‌ترین آنها بودند.
 • 4:26 - 4:27
  ما این را در جرم‌شناسی،
 • 4:27 - 4:31
  در مطالعات پلیس، ممانعت از باند خلافکاران
  و تشکیل مجدد آنها مشاهده کردیم.
 • 4:31 - 4:34
  اما این را
  در سلامت عمومی نیز دیدیم،
 • 4:34 - 4:37
  جایی که پیشگیری سوم و ثانویه هدفمند
 • 4:37 - 4:40
  عملکرد بهتری
  نسبت به پیشگیری اولیه کلی دارد.
 • 4:41 - 4:45
  وقتی سیاست‌گذاران روی
  خطرناکترین افراد و مکان‌ها تمرکز می‌کنند،
 • 4:45 - 4:47
  نتایج بهتری می‌گیرند.
 • 4:48 - 4:52
  ممکن است در مورد جایگزینی
  و جابجایی بپرسید.
 • 4:52 - 4:55
  تحقیقات نشان می‌دهد وقتی که
  فروشندگان مخدر زندانی‌اند،
 • 4:55 - 4:59
  فروشندگان جدید وارد عمل شده
  و جایگزین فروشندگان قبلی می‌شوند.
 • 4:59 - 5:03
  برخی نگرانند که وقتی پلیس
  به مکان‌های خاصی تمرکز کند،
 • 5:03 - 5:04
  مکان جنایت جابجا می‌شود،
 • 5:04 - 5:07
  در خیابان یا گوشه دیگر حرکت می‌کند.
 • 5:07 - 5:12
  خوشبختانه، اکنون می‌دانیم که
  به دلیل پدیده چسبندگی،
 • 5:12 - 5:16
  اثرات جایگزینی و جابجایی
  مرتبط با این استراتژی‌های چسبنده
 • 5:16 - 5:17
  حداقل است.
 • 5:18 - 5:21
  ایجاد یک تیرانداز به یک عمر آسیب روحی
 • 5:21 - 5:24
  و ایجاد یک منطفه تنش
  ده‌ها سال اتلاف سرمایه نیاز دارد.
 • 5:25 - 5:28
  بنابراین این افراد و مکان‌ها
  به راحتی جابجا نمی‌شوند.
 • 5:32 - 5:33
  علت اصلی چیست؟
 • 5:34 - 5:37
  آیا رسیدگی به فقر یا نابرابری
  یا کمبود فرصت
 • 5:37 - 5:39
  بهترین راه پیشگیری از خشونت نیست؟
 • 5:40 - 5:41
  خوب، طبق علم،
 • 5:41 - 5:43
  بله و خیر.
 • 5:43 - 5:46
  بله، میزان بالای خشونت به وضوح
 • 5:46 - 5:50
  با اشکال مختلف آسیب اجتماعی و اقتصادی
  همراه است.
 • 5:50 - 5:52
  اما نه، از این نظر که تغییر در این عوامل
 • 5:52 - 5:55
  لزوماً منجر به تغییر در خشونت نمی‌شود،
 • 5:55 - 5:57
  خصوصاً در کوتاه مدت.
 • 5:57 - 5:59
  به عنوان مثال فقر را در نظر بگیرید.
 • 5:59 - 6:03
  پیشرفت معنادار در مورد فقر
  ده‌ها سال به طول خواهد انجامید،
 • 6:03 - 6:07
  در حالی که مردم فقیر در حال حاضر به رهایی
  از خشونت نیاز دارند و شایسته آن هستند.
 • 6:07 - 6:11
  دلایل اصلی نیز نمی‌توانند
  پدیده چسبندگی را توضیح دهند.
 • 6:11 - 6:13
  اگر فقر همیشه باعث خشونت می‌شود،
 • 6:13 - 6:16
  پس ما باید انتظار مشاهده خشونت را
  در بین همه‌ی فقرا داشته باشیم.
 • 6:17 - 6:18
  اما ما چنین چیزی نمی‌بینیم.
 • 6:18 - 6:24
  در عوض، ما می‌توانیم به طور تجربی
  مشاهده کنیم که فقر جمع می‌شود،
 • 6:24 - 6:26
  جرم و جنایت بیشتر متمرکز می‌شود
 • 6:26 - 6:28
  و خشونت بیش از همه جمع می‌شود.
 • 6:29 - 6:31
  به همین دلیل راه‌حل‌های چسبنده
  کار می ‌کنند.
 • 6:32 - 6:35
  آنها نتیجه می‌دهند،
  زیرا ابتدا با اولین مورد سر و کار دارند.
 • 6:36 - 6:37
  و این مهم است،
 • 6:37 - 6:39
  زیرا گرچه فقر ممکن است
  منجر به خشونت شود،
 • 6:39 - 6:44
  اما شواهد قوی نشان می‌دهد که
  خشونت در واقع فقر را تداوم می‌بخشد.
 • 6:45 - 6:46
  اینجا مثالی از چگونگی آن آمده است.
 • 6:46 - 6:49
  همانطور که توسط پاتریک شارکی
  مستند شده است،
 • 6:49 - 6:50
  یک جامعه‎‌شناس -
 • 6:50 - 6:55
  او نشان داد که وقتی کودکان فقیر
  در معرض خشونت قرار می‌گیرند،
 • 6:55 - 6:56
  ضربه روحی می‌بینند.
 • 6:56 - 6:59
  این بر توانایی آنها در خوابیدن،
 • 6:59 - 7:02
  توجه کردن، رفتار و یادگیری تأثیر می‌گذارد.
 • 7:02 - 7:04
  و اگر کودکان فقیر نتوانند یاد بگیرند،
 • 7:04 - 7:06
  نمی‌توانند در مدرسه هم خوب عمل کنند.
 • 7:06 - 7:11
  و این در نهایت بر توانایی آنها برای کسب
  یک چک حقوق در زندگی که به اندازه کافی برای
 • 7:11 - 7:13
  نجات از فقر زیاد است، تأثیر می‌گذارد.
 • 7:13 - 7:16
  و متأسفانه، در یک سری مطالعات برجسته
 • 7:16 - 7:18
  توسط اقتصاددان راج چتی،
 • 7:18 - 7:20
  این دقیقاً همان چیزی است که ما دیده‌ایم.
 • 7:21 - 7:25
  کودکان فقیر در معرض خشونت
  از درآمد کمتری نسبت به کودکان فقیری
 • 7:25 - 7:27
  که با آرامش بزرگ می‌شوند برخوردار هستند.
 • 7:28 - 7:31
  خشونت به معنای واقعی کلمه کودکان فقیر را
  در فقر گرفتار می‌کند.
 • 7:31 - 7:37
  به همین دلیل تمرکز بی‌وقفه
  بر خشونت شهری بسیار مهم است.
 • 7:37 - 7:39
  در اینجا دو مثال از چگونگی آن وجود دارد.
 • 7:39 - 7:42
  در دهه ۱۹۹۰ در بوستون،
 • 7:42 - 7:44
  مشارکت پلیس و اعضای انجمن
 • 7:44 - 7:48
  به کاهش خیره‌کننده ۶۳ درصدی
  در قتل جوانان منجر شد.
 • 7:48 - 7:51
  در اوکلند، همین استراتژی
 • 7:51 - 7:55
  اخیراً ۵۵ درصد از حملات مسلحانه غیر مرگبار
  را کاهش داد.
 • 7:55 - 7:59
  در سینسیناتی، ایندیاناپولیس و نیوهیون،
 • 7:59 - 8:01
  خشونت مسلحانه را بیش از یک سوم کاهش داد.
 • 8:01 - 8:03
  در ساده‌ترین حالت،
 • 8:03 - 8:08
  این استراتژی به سادگی افرادی را
  که به احتمال زیاد شلیک می‌کنند یا مورد
 • 8:08 - 8:09
  اصابت گلوله قرار می‌گیرند،
 • 8:09 - 8:12
  و سپس آنها را با پیام مضاعف
 • 8:12 - 8:14
  همدلی و پاسخگویی روبرو می‌کند.
 • 8:14 - 8:17
  «ما می‌دانیم این شما هستید
  که تیراندازی می‌کنید.
 • 8:17 - 8:19
  این باید متوقف شود.
 • 8:19 - 8:21
  اگر به ما اجازه دهید
  به شما کمک خواهیم کرد.
 • 8:22 - 8:24
  اگر مجبورمان کنید،
  شما را متوقف خواهیم کرد.»
 • 8:25 - 8:28
  به کسانی که مایل به تغییر هستند
  خدمات و پشتیبانی ارائه می‌شود.
 • 8:29 - 8:31
  کسانی که در رفتار خشم‌آمیز خود
  اصرار دارند،
 • 8:31 - 8:34
  با اقدام اجرایی قانون هدفمند
  به محاکمه کشانده می‌شوند.
 • 8:35 - 8:40
  در شیکاگو، یک برنامه دیگر
  با استفاده از درمان رفتاری-شناختی
 • 8:40 - 8:41
  به پسران نوجوان کمک می‌کند
 • 8:41 - 8:44
  تا افکار و احساسات دشوار را،
 • 8:44 - 8:47
  با آموزش دادن نحوه جلوگیری
  و کاهش درگیری‌ها به آنها، مدیریت کنند.
 • 8:47 - 8:50
  این برنامه دستگیری‌های جرائم خشنونت‌آمیز
  را در بین شرکت‌کنندگان
 • 8:50 - 8:52
  به نصف کاهش داد.
 • 8:52 - 8:55
  استراتژی‌های مشابه باعث کاهش
  ۲۵ تا ۵۰ درصدی
 • 8:55 - 8:57
  ارتکاب مجدد جرم شده است.
 • 8:57 - 8:59
  اکنون شیکاگو تلاش جدیدی را آغاز کرده است،
 • 8:59 - 9:01
  با استفاده از همین تکنیک‌ها،
 • 9:01 - 9:03
  اما با کسانی که در معرض بالاترین خطر
  خشونت مسلحانه هستند.
 • 9:03 - 9:06
  و این برنامه نتایج امیدوارکننده‌ای را
  نشان می‌دهد.
 • 9:07 - 9:09
  علاوه بر این،
 • 9:09 - 9:12
  از آنجا که این استراتژی‌ها
  بسیار قابل توجه، بسیار هدفمند هستند،
 • 9:12 - 9:14
  تمایل زیادی به صرف هزینه مطلق ندارند.
 • 9:15 - 9:17
  و آنها امروز با قوانینی که
  در کتاب‌ها وجود دارد کار می‌کنند.
 • 9:19 - 9:20
  پس این خبر خوبی است.
 • 9:21 - 9:23
  در حال حاضر می‌توانیم در شهرهایمان
 • 9:23 - 9:25
  آرامش داشته باشیم،
 • 9:25 - 9:26
  بدون بودجه‌های کلان
 • 9:26 - 9:28
  و بدون قوانین جدید.
 • 9:30 - 9:32
  پس چرا هنوز این اتفاق نیفتاده است؟
 • 9:33 - 9:36
  چرا این راه‌حل‌ها هنوز
  به تعداد کمی از شهرها محدود شده‌اند،
 • 9:36 - 9:40
  و چرا آنها حتی در صورت موفقیت
  برای حفظ حمایت خود
 • 9:40 - 9:41
  مبارزه می‌کنند؟
 • 9:42 - 9:44
  خوب، این خبر بد است.
 • 9:44 - 9:47
  حقیقت این است که ما
  در سازماندهی تلاش‌های خود
 • 9:47 - 9:50
  پیرامون پدیده چسبندگی
  مهارت کافی نداشته‌ایم.
 • 9:50 - 9:53
  حداقل سه دلیل وجود دارد که چرا ما
  در مورد کاهش خشونت شهری
 • 9:53 - 9:55
  از شواهد پیروی نمی‌کنیم.
 • 9:55 - 9:58
  و اولین، همانطور که انتظار دارید،
 • 9:58 - 9:59
  سیاست است.
 • 10:00 - 10:04
  اکثر راه‌حل‌های چسبنده با یک سطح
  فکری سیاسی یا دیگری مطابقت ندارند.
 • 10:04 - 10:08
  در عوض، آنها تشویق و تهدید را
  ارائه می‌دهند،
 • 10:08 - 10:11
  متعادل کردن وعده درمان
  با تهدید به دستگیری،
 • 10:11 - 10:14
  ترکیب سرمایه‌گذاری مبتنی بر مکان
  و کنترل مناطق تنش.
 • 10:14 - 10:16
  به عبارت دیگر،
 • 10:16 - 10:19
  این راه‌حل‌ها همزمان
 • 10:19 - 10:21
  هم نرم و هم سخت هستند.
 • 10:22 - 10:23
  از آنجا که آنها
 • 10:23 - 10:27
  با صحبت معمولی دوطرفانه کنترل نمی‌شوند،
 • 10:27 - 10:31
  سیاستمداران بدون اندکی آموزش،
  و شاید حتی اندکی فشار،
 • 10:32 - 10:33
  مجذوب این عقاید نمی‌شوند.
 • 10:34 - 10:35
  این آسان نخواهد بود،
 • 10:35 - 10:38
  اما ما می‌‍توانیم سیاست‌های
  پیرامون این موضوعات را
 • 10:38 - 10:42
  با تغییر شکل خشونت
  به عنوان مشکلی که باید حل شود،
 • 10:42 - 10:45
  و نه بحثی برای پیروزی، تغییر دهیم.
 • 10:45 - 10:47
  ما باید بر شواهد بیش از ایدئولوژی
  و آنچه نتیجه می‌دهد
 • 10:47 - 10:50
  در مقابل چیزی که
  به نظر خوب می‌آید، تأکید کنیم.
 • 10:51 - 10:54
  دلیل دوم اینکه چرا ما
  همیشه از شواهد پیروی نمی‌کنیم،
 • 10:54 - 10:57
  ماهیت تا حدودی پیچیده‌ی این راه‌حل‌ها است.
 • 10:57 - 10:59
  در اینجا یک کنایه وجود دارد.
 • 10:59 - 11:02
  ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش خشونت کدامند؟
 • 11:03 - 11:04
  پلیس‌های بیشتر.
 • 11:04 - 11:06
  مشاغل بیشتر.
 • 11:06 - 11:07
  اسلحه‌های کمتر.
 • 11:08 - 11:10
  توضیح این موارد آسان است،
 • 11:10 - 11:13
  اما در عمل تمایل ندارند
  که به درستی کار کنند.
 • 11:13 - 11:14
  در حالی که از سوی دیگر،
 • 11:14 - 11:17
  توضیح راه‌حل‌های
  مبتنی بر تحقیق دشوارتر است،
 • 11:17 - 11:19
  اما نتایج بهتری می‌گیرند.
 • 11:20 - 11:22
  در حال حاضر، ما پرفسورهای زیادی داریم
 • 11:22 - 11:24
  که در مجلات دانشگاهی
  درباره خشونت می‌نویسند.
 • 11:24 - 11:27
  و بسیاری از افراد
  در خیابان از ما محافظت می‌کنند.
 • 11:28 - 11:29
  اما چیزی که ما نداریم
 • 11:29 - 11:31
  ارتباط زیاد بین این دو گروه است.
 • 11:31 - 11:35
  ما یک پل قوی بین تحقیق و عمل نداریم.
 • 11:36 - 11:38
  و وقتی تحقیق در واقع
  عمل را آگاه می‌کند،
 • 11:38 - 11:40
  آن پل به طور تصادفی ساخته نمی‌شود.
 • 11:40 - 11:43
  این اتفاق وقتی رخ می‌دهد
  که کسی وقت می‌گذارد
 • 11:43 - 11:45
  و به دقت معنی تحقیق را توضیح می‌دهد،
 • 11:45 - 11:46
  چرا مهم است
 • 11:46 - 11:49
  و چگونه می‌تواند
  تغییری در میدان ایجاد کند.
 • 11:50 - 11:52
  ما وقت زیادی را صرف انجام تحقیقات می‌کنیم،
 • 11:52 - 11:56
  اما آنها را به اندازه کافی
  تجزیه و تحلیل نمی‌کنیم
 • 11:56 - 12:00
  که یک پلیس یا مددکار اجتماعی مشغول
  بتواند به راحتی هضم کند.
 • 12:03 - 12:05
  ممکن است درک یا پذیرفتن آن دشوار باشد،
 • 12:05 - 12:08
  اما نژاد
  سومین و آخرین دلیل است که
 • 12:08 - 12:11
  چرا برای کاهش خشونت
  اقدامات بیشتری انجام نشده است.
 • 12:13 - 12:16
  خشونت شهری در میان
  جوامع رنگین پوست فقیر متمرکز است.
 • 12:17 - 12:21
  این امر برای ما که در آن جوامع
  زندگی نمی‌کنیم، نادیده گرفتن مشکل
 • 12:21 - 12:24
  یا وانمود کردن اینکه مربوط به ما
  نیست را آسان می‌کند.
 • 12:25 - 12:27
  البته که این اشتباه است.
 • 12:27 - 12:30
  خشونت شهری مشکل همه است.
 • 12:30 - 12:31
  مستقیم یا غیرمستقیم،
 • 12:31 - 12:34
  همه ما بهای تیراندازی و قتل‌هایی را
  که در خیابان‌های
 • 12:34 - 12:36
  شهرهایمان اتفاق می‌افتد، می‌پردازیم.
 • 12:36 - 12:40
  به همین دلیل است که ما باید
  راه‌های جدیدی بیابیم تا افراد بیشتری را
 • 12:40 - 12:43
  به عبور از خطوط طبقاتی و رنگی
  و پیوستن به این مبارزه ترغیب کنیم.
 • 12:44 - 12:47
  از آنجا که این استراتژی‌ها
  منابع زیادی ندارند،
 • 12:47 - 12:50
  نیازی به ایجاد انگیزه برای
  بسیاری از متحدان جدید نداریم-
 • 12:50 - 12:51
  فقط به چند مورد نیاز داریم.
 • 12:51 - 12:53
  و فقط نیاز داریم که آنها بلند باشند.
 • 12:55 - 12:57
  اگر ما بتوانیم بر این چالش‌ها غلبه کنیم
 • 12:57 - 13:00
  و این راه‌حل‌های مهم را در محله‌هایی
  که به آنها نیاز دارند گسترش دهیم،
 • 13:00 - 13:02
  می‌توانیم جان هزاران نفر را نجات دهیم.
 • 13:04 - 13:06
  اگر استراتژی‌هایی که
  امروز در اینجا گفتم
 • 13:06 - 13:11
  اکنون در ۴۰ شهر خشونت‌آمیز اجرا ‌شود،
 • 13:11 - 13:13
  ما می‌توانیم طی هشت سال آینده
 • 13:13 - 13:15
  جان بیش از ۱۲,۰۰۰ نفر را نجات دهیم.
 • 13:17 - 13:18
  این چقدر هزینه دارد؟
 • 13:18 - 13:20
  حدود ۱۰۰ میلیون در سال.
 • 13:21 - 13:24
  شاید خیلی زیاد به نظر برسد،
 • 13:24 - 13:26
  اما در واقع، این رقم کمتر از یک درصد
 • 13:26 - 13:29
  از بودجه سالانه فدرال را نشان می‌دهد.
 • 13:29 - 13:32
  وزارت دفاع حدود همین مبلغ را
 • 13:32 - 13:34
  برای یک فروند جنگنده F-۳۵ هزینه می‌کند.
 • 13:35 - 13:38
  به طور استعاره، درمان یکسان است،
 • 13:38 - 13:41
  خواه جوانی باشد که
  از زخم گلوله رنج می‌برد،
 • 13:41 - 13:44
  جامعه ای مملو از چنین زخم‌ها باشد،
 • 13:44 - 13:46
  یا کشوری باشد که مملو از چنین جوامعی باشد.
 • 13:46 - 13:50
  در هر حالت، درمان، قبل از هر چیز،
 • 13:50 - 13:52
  متوقف کردن خونریزی است.
 • 13:56 - 13:57
  می‌دانم که این می‌تواند کارساز باشد.
 • 13:58 - 14:00
  من می‌دانم، زیرا آن را دیده‌ام.
 • 14:01 - 14:04
  من دیده‌ام که
  تیراندازان اسلحه خود را پایین گذاشته
 • 14:04 - 14:07
  و زندگی خود را وقف دیگران می‌کنند
  تا همان کار را انجام دهند.
 • 14:07 - 14:11
  من در شهرک‌های مسکونی که به
  تیراندازی معروف بودند، قدم زده‌ام
 • 14:11 - 14:13
  و شاهد بازی کودکان در خارج بوده‌ام.
 • 14:13 - 14:15
  من با پلیس و اعضای انجمن نشسته‌ام
 • 14:15 - 14:19
  که قبلاً از یکدیگر متنفر بودند،
  اما اکنون با هم کار می‌کنند.
 • 14:19 - 14:21
  و من افرادی از هر قشر زندگی دیده‌ام،
 • 14:21 - 14:23
  افرادی مانند شما،
 • 14:23 - 14:26
  سرانجام تصمیم می‌گیرند که
  در این مبارزه شرکت کنند.
 • 14:26 - 14:28
  و به همین دلیل است که می‌دانم با هم،
 • 14:28 - 14:32
  ما می‌توانیم
  و این کشتار بی‌معنی را پایان خواهیم داد.
 • 14:33 - 14:34
  متشکرم.
 • 14:34 - 14:39
  (تشویق)
Title:
چرا خشونت در شهرها جمع می‌شود - چگونه می‌توان آن را کاهش داد؟
Speaker:
توماس آبت
Description:

توماس آبت، محقق و مربی جرم می‌گوید، کاهش خشونت در شهرهای ایالات متحده امری دشوار و غیرممکن نیست. او چگونگی «چسبندگی» خشونت شهری را توضیح می‌دهد - به این معنی که به طور شگفت‌انگیزی در میان تعداد کمی از مردم و مکان‌ها جمع شده است - و یک استراتژی مبتکرانه و هدفمند را ارائه می‌دهد تا در حال حاضر بدون بودجه‌های کلان و قوانین جدید، شهرهای ما را ایمن‌تر کند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:51

Persian subtitles

Revisions