Dutch subtitles

← Hoe verwerkt je brein spraak? - Gareth Gaskell

Get Embed Code
34 Languages

Showing Revision 5 created 07/30/2020 by Peter van de Ven.

 1. De gemiddelde 20-jarige
  kent tussen de 27.000 en 52.000 woorden.
 2. Als we 60 zijn, schommelt dat gemiddelde
  tussen de 35.000 en 56.000.
 3. Uitgesproken duren de meeste
  van die woorden minder dan een seconde.
 4. Dus bij ieder woord
  moet het brein snel beslissen:
 5. welke van die duizenden mogelijkheden
  past bij het signaal?
 6. In ongeveer 98% van de gevallen
  kiest het brein het juiste woord.
 7. Maar hoe?

 8. Begrijpend luisteren
  werkt anders dan begrijpend lezen,
 9. maar het lijkt op het begrijpen
  van gebarentaal --
 10. al is begrijpend luisteren
  meer onderzocht dan gebarentaal.
 11. De sleutel tot het begrijpen van spraak,
 12. is de rol van het brein
  als parallelle processor,
 13. wat betekent dat het
  meerdere dingen tegelijk kan doen.
 14. De meeste theorieën nemen aan
  dat elk woord dat we kennen,
 15. vertegenwoordigd wordt door een aparte
  proceseenheid die maar één taak heeft:
 16. beoordelen hoe waarschijnlijk het is
  dat we dat woord nu horen.
 17. In termen van ons brein
  is de proceseenheid van een woord

 18. waarschijnlijk een patroon
  van vuuractiviteit van een groep neuronen
 19. in de cortex van het brein.
 20. Als we het begin van een woord horen,
 21. activeert dat wellicht duizenden
  van dat soort eenheden,
 22. omdat alleen het begin van een woord
 23. nog naar veel verschillende
  woorden kan verwijzen.
 24. Terwijl het woord zich verder ontvouwt,
  merken steeds meer eenheden echter op
 25. dat er vitale informatie ontbreekt,
  waarop ze hun activiteit staken.
 26. Wellicht al ver voor
  het einde van het woord
 27. blijft nog maar één vuurpatroon actief,
  verwijzend naar één woord.
 28. Dit heet het 'herkenningspunt'.
 29. Tijdens dit proces
  van het inzoomen op één woord,
 30. onderdrukt de actieve eenheid
  de activiteit van de anderen,
 31. wat belangrijke milliseconden bespaart.
 32. De meeste mensen begrijpen tot ongeveer
  acht lettergrepen per seconde.
 33. Maar het doel is niet alleen
  het woord te herkennen,

 34. maar ook de opgeslagen
  betekenis ervan te benaderen.
 35. Het brein benadert vele mogelijke
  betekenissen tegelijkertijd
 36. voordat het woord
  volledig geïdentificeerd is.
 37. We weten dit van onderzoeken
  die laten zien
 38. dat zelfs als we
  een woordfragment horen --
 39. zoals 'kap' --
 40. luisteraars alvast op zoek gaan
  naar verschillende betekenissen,
 41. zoals 'kapitein' of 'kapitaal',
  voordat ze het woord volledig horen.
 42. Dit suggereert dat iedere keer
  dat we een woord horen,

 43. er een explosie van betekenissen
  in ons hoofd plaatsvind
 44. tot het brein pas op het herkenningspunt
  besluit tot de uiteindelijke betekenis.
 45. Het herkenningsproces
  speelt zich sneller af
 46. bij een zin die ons context geeft,
  dan bij een willekeurige rij woorden.
 47. Context helpt ook te begrijpen
  wat er precies wordt bedoeld
 48. als een woord meerdere betekenissen heeft,
  zoals 'muis', of 'vorst',
 49. of in het geval van homofonen
  zoals 'wij' of 'wei'.
 50. Voor meertaligen is de taal
  waarnaar ze luisteren ook een aanwijzing
 51. om woorden te elimineren
  die niet passen in de taalcontext.
 52. Hoe worden volstrekt nieuwe woorden
  dan aan dit systeem toegevoegd?

 53. Zelfs volwassenen komen iedere paar dagen
  wel weer een nieuw woord tegen.
 54. Maar als elk woord wordt gerepresenteerd
  door een genuanceerd activiteitenpatroon
 55. verspreid over meerdere neuronen,
 56. hoe voorkomen we dan
  dat nieuwe woorden oude overschrijven?
 57. We denken dat om dit te vermijden,
 58. nieuwe woorden eerst
  worden opgeslagen in de hippocampus,
 59. ver weg van de centrale
  woordenopslag in de cortex,
 60. zodat ze geen neuronen delen
  met andere woorden.
 61. Gedurende meerdere nachten slaap

 62. verhuizen dan de nieuwe woorden
  en worden ze verweven met bestaande.
 63. Onderzoekers denken
  dat dit geleidelijke acquisitieproces
 64. helpt voorkomen dat bestaande
  woorden worden beschadigd.
 65. Dus overdag

 66. genereert onbewuste activiteit
  explosies van betekenis
 67. tijdens het kletsen.
 68. 's Nachts rusten we, maar ons brein
  integreert ondertussen nieuwe kennis
 69. in het bestaande woordennetwerk.
 70. Als we wakker worden,
  zorgt dit proces dat we klaar zijn
 71. voor de voortdurend
  veranderende wereld van taal.