Bosnian subtitles

← Kako naš mozak obrađuje govor? - Gareth Gaskell

Get Embed Code
34 Languages

Showing Revision 8 created 09/21/2020 by Ivana Korom.

 1. Prosječni dvadesetogodišnjak zna
  između 27 000 i 52 000 različitih riječi.
 2. Do šezdesete godine taj broj prosječno
  iznosi između 35 000 i 56 000.
 3. Kada se izgovore, većina ovih riječi
  traje kraće od jedne sekunde.
 4. Tako sa svakom riječju
  mozak mora brzo donijeti odluku:
 5. koja od ovih hiljadu opcija
  odgovara signalu?
 6. U 98 posto slučajeva
  mozak izabere tačnu riječ.
 7. Ali kako?

 8. Razumijevanje govora je drugačije
  od razumijevanja čitanja,
 9. ali je slično razumijevanju
  znakovnog jezika -
 10. mada se raspoznavanje izgovorene riječi
  proučavalo više nego znakovni jezik.
 11. Ključ naše sposobnosti da razumijemo govor
 12. je uloga mozga kao paralelnog procesora,
 13. što znači da može raditi više
  različitih stvari istovremeno.
 14. Većina teorija podrazumijeva
  da je svaka riječ koju znamo
 15. predstavljena zasebnom procesnom jedinicom
  koja ima samo jedan zadatak:
 16. procijeniti vjerovatnoću da izgovoreno
  odgovara toj određenoj riječi.
 17. U kontekstu mozga,
  procesna jedinica koja predstavlja riječ

 18. je vjerovatno obrazac aktivnosti
  okidanja u skupini neurona
 19. u korteksu mozga.
 20. Kada čujemo početak riječi,
 21. nekoliko hiljada takvih jedinica
  mogu postati aktivne,
 22. jer kad gledamo samo početak riječi,
 23. ima mnogo mogućih podudaranja.
 24. Onda, kako se riječ nastavlja
  sve više i više jedinica registruje
 25. da neki ključni dio informacije
  nedostaje i gubi aktivnost.
 26. Vjerovatno, mnogo prije kraja riječi,
 27. samo jedan obrazac okidanja ostaje
  aktivan, koji odgovara jednoj riječi.
 28. Ovo se zove "tačka prepoznavanja".
 29. U procesu usavršavanja jedne riječi,
 30. aktivne jedinice suzbijaju
  aktivnost drugih
 31. štedeći vrijedne milisekunde.
 32. Većina ljudi može razumijeti
  do oko 8 slogova u sekundi.
 33. Ipak, nije cilj samo prepoznati riječ,

 34. nego i pristupiti njenom
  pohranjenom značenju.
 35. Mozak istovremeno pristupa
  mnogim mogućim značenjima
 36. prije nego što se riječ
  u potpunosti ne identifikuje.
 37. Ovo znamo iz istraživanja koja pokazuju
  da čak i nakon što čuju samo dio riječi -
 38. kao što je "kap" -
 39. slušaoci će početi registrovati
  višestruka moguća značenja,
 40. kao što su kapetan ili kapital,
  prije nego što se cijela riječ pojavi.
 41. Ovo ukazuje na to da se svaki put
  kada čujemo neku riječ

 42. u našem umu dešava
  kratka eksplozija značenja
 43. i do tačke prepoznavanja
  mozak se odluči za jednu interpretaciju.
 44. Proces prepoznavanja se kreće brže
 45. kada je u pitanju rečenica koja nam daje
  kontekst, nego u nasumičnom nizu riječi.
 46. Kontekst nam takođe pomaže da se usmjerimo
  prema namijenjenom značenju riječi
 47. koje se mogu različito interpretirati,
  kao što su "pas" ili "skup",
 48. ili u slučaju homofona
  poput "no" ili "know" (eng).
 49. Za multilingviste, jezik koji slušaju
  je još jedan nagovještaj
 50. koji pomaže da se eliminišu one riječi
  koje ne odgovaraju kontekstu jezika.
 51. A šta je sa dodavanjem
  potpuno novih riječi ovom sistemu?

 52. Čak i kao odrasli možemo svako malo
  naići na neku novu riječ.
 53. Ali ako se svaka riječ predstavi
  kao fino uštiman uzorak aktivnosti
 54. raspoređen preko mnoštva neurona,
 55. kako da spriječimo nove riječi
  da ne zamijene one stare?
 56. Mislimo da se, da bi se
  izbjegao ovaj problem,
 57. nove riječi inicijalno pohranjuju
  u dijelu mozga koji se zove hipokampus,
 58. dovoljno daleko od glavnog skladišta
  riječi u korteksu,
 59. kako ne bi dijelile neurone
  sa ostalim riječima.
 60. Onda, nakon više prespavanih noći,

 61. nove se riječi postepeno prenose
  i prepliću sa starima.
 62. Istraživači smatraju da ovaj
  postepeni proces usvajanja
 63. pomaže da se izbjegne
  ometanje postojećih riječi.
 64. Tako tokom dana,

 65. nesvjesna aktivnost stvara
  eksplozije značenja dok ćaskamo.
 66. Noću se odmaramo, ali naš mozak
  vrijedno radi na integraciji novog znanja
 67. u mrežu riječi.
 68. Kada se probudimo ovaj proces
  osigurava da budemo spremni
 69. za svijet jezika koji se stalno mijenja.