Hebrew subtitles

01-03 Overview of the Unit

Get Embed Code
23 Languages

Showing Revision 1 created 12/04/2012 by Gundega.

 1. המטרה של שלוש היחידות הראשונות בקורס זה היא לבנות זחלני מרשתת.
 2. הם יאספו מידע מהמרשתת למנוע החיפוש שלנו.
 3. וללמוד על רעיונות גדולים במחשוב דרך לעשות את זה.
 4. ביחידה אחת, נתחיל בלייצא את הקישור הראשון בדף מרשתת.
 5. זחלן מרשתת מוצא דפי אינטרנט עבור מנוע החיפוש שלנו
 6. על ידי התחלה מדף "זרע" ומעקב אחרי הקישורים בדף זה כדי למצוא דפים אחרים.
 7. כל אחד מהקישורים הללו מוביל לדף מרשתת אחר, שבעצמו יכול להכיל קישורים שמובילים לדפים אחרים.
 8. כשאנו עוקבים אחר הלינקים הללו, אנו נמצא עוד ועוד דפי מרשתת.
 9. הבונים מאגר מידע שנשתמש בו עבור מנוע החיפוש שלנו.
 10. דף מרשתת הוא באמת רק אוסף של טקסט שבא מן המרשתת לתוך הדפדפן שלך.
 11. נדבר יותר על איך זה עובד ביחידה 4.
 12. אך לעת עתה, הדבר החשוב להבין הוא
 13. שלינק הוא באמת רק סוג מיוחד של טקסט בדף המרשתת הזה.
 14. כשאתה לוחץ על קישור בדפדפן הוא יוביל אותך לדף אחר
 15. ואתה יכול להמשיך לעקוב אחרי הקישורים הללו (...)
 16. מה שנדבר עליו יותר ביחידה זו זה לכתוב תוכנה שמוציאה את הלינק הראשון בדף מרשתת.
 17. ביחידות מאוחרות יותר, אנו נברר כיצד להוציא את כל הלינקים ונבנה את האוסף שלהם עבור מנוע החיפוש שלנו.