Return to Video

https:/.../_KxQ4G4fUG.mp4

 • 0:06 - 0:08
  WordPress 4.3 [JAZZ]
 • 0:08 - 0:10
  ar ôl arwr o fyd jazz [JAZZER]
 • 0:10 - 0:12
  bydd eich llif gwaith yn gynt,
 • 0:12 - 0:13
  gwefan haws i'w gyfaddasu
 • 0:13 - 0:15
  a'ch cyfrinair yn gryfach.
 • 0:16 - 0:17
  Dyma olwg ar sut mae
 • 0:17 - 0:18
  mae WordPress 4.3 yn cynorthwyo
 • 0:18 - 0:20
  un perchennog busnes bach
 • 0:20 - 0:21
  Dyma Kate,
 • 0:21 - 0:23
  a dyma wefan caffi Kate:
 • 0:23 - 0:24
  Schroedinger's Cup.
 • 0:24 - 0:25
  Mae Kate am ddarparu bwydlen
 • 0:25 - 0:27
  dyddiol i'w chwsmeriaid
 • 0:27 - 0:27
  i'w hysbysu ar beth
 • 0:27 - 0:29
  yw ei harlwy bob dydd.
 • 0:29 - 0:31
  Bore 'ma mae hynny am ddigwydd
 • 0:31 - 0:32
  o fewn WordPress
 • 0:33 - 0:34
  Bydd bwydlen dyddiol Kate
 • 0:34 - 0:35
  yn hysbysu cwsmeriaid
 • 0:35 - 0:37
  beth mae hi'n ei baratoi a
 • 0:37 - 0:38
  beth sydd i ginio heddiw.
 • 0:38 - 0:39
  Mae hi eisiau gwneud e'n
  glir
 • 0:39 - 0:41
  i'w chwsmeriaid weld yn sydyn
 • 0:41 - 0:42
  beth sydd ar gael.
 • 0:42 - 0:44
  O fewn WordPress 4.3 gall newid
 • 0:44 - 0:46
  golwg y testun heb glicio
 • 0:46 - 0:48
  Mae llwybrau byr fformatio'n caniatáu
 • 0:48 - 0:50
  creu rhestrau, penawdau a dyfyniadau
 • 0:50 - 0:51
  heb dorri ar ei llif meddwl.
 • 0:51 - 0:54
  Mae hynny'n cadw'r dasg o gyhoeddi'r
 • 0:54 - 0:55
  fwydlen dyddiol yn hawdd,
 • 0:55 - 0:57
  a'i rhyddhau i'r gwaith go iawn
 • 0:57 - 0:58
  o wneud coffi.
 • 0:59 - 1:01
  Mae'n amser i Kate ychwanegu tudalen
 • 1:01 - 1:03
  i'r dudalen llywio ar ei bar ochr.
 • 1:03 - 1:04
  Does dim angen mynd i'r
 • 1:04 - 1:05
  gweinyddu i wneud hyn,
 • 1:05 - 1:07
  Yn WordPress 4.3 gall Kate ychwanegu
 • 1:07 - 1:08
  eitem dewislen o'r cyfaddaswr,
 • 1:08 - 1:10
  lle gall weld y newidiadau i'w gwefan
 • 1:10 - 1:12
  yn fyw cyn eu cyhoeddi
 • 1:12 - 1:15
  Dim ond clicio "cyfaddasu",
 • 1:15 - 1:16
  a"dewislenni", ac ychwanegu tudalen
 • 1:16 - 1:19
  i ddewislen y bar ochr.
 • 1:19 - 1:20
  Mae hynny'n hawdd.
 • 1:20 - 1:22
  Mae ei chwsmeriaid yn gwybod
 • 1:22 - 1:24
  beth sydd ar gael.
 • 1:24 - 1:26
  Mae yna declyn arall yn y cyfaddaswr.
 • 1:26 - 1:28
  Mae Kate yn gallu gosod eicon gwefan
 • 1:28 - 1:30
  fel bod y logo i'w weld mewn tabiau porwr
 • 1:30 - 1:31
  a dewislenni nodau tudalen.
 • 1:33 - 1:35
  Gall ei chwsmeriaid greu llwybr byr
 • 1:35 - 1:37
  ar dudalen cartref eu dyfais symudol.
 • 1:38 - 1:40
  Nawr, mae bwydlen Kate wrth law,
 • 1:40 - 1:42
  pryd bynnag mae ei hangen.
 • 1:42 - 1:43
  Nid rheini yw'r unig newidiadau i
 • 1:43 - 1:44
  WordPress 4.3.
 • 1:44 - 1:46
  Pan fydd Kate yn ychwanegu staff
 • 1:46 - 1:47
  i'w gwefan, bydd WordPress yn
 • 1:47 - 1:49
  cynhyrchu cyfrinair cryf ar eu cyfer.
 • 1:49 - 1:52
  Os yw'r aelod hwnnw o staff yn newid y cyfrinair
 • 1:52 - 1:53
  bydd WordPress yn dweud wrthynt
 • 1:53 - 1:54
  os yw eu cyfrinair'n gryf.
 • 1:54 - 1:56
  Dyna'r cyfan gan WordPress,
 • 1:56 - 1:57
  Mae gan Kate fusnes i'w redeg.
 • 1:57 - 1:59
  Ond mae'n hapus gyda phob diweddariad
 • 1:59 - 2:01
  Mae WordPress yn para i wella.
 • 2:01 - 2:02
  Mae hi'n cadw'i chwsmeriaid yn hapus,
 • 2:02 - 2:04
  gan roi'r wybodaeth mae nhw angen.
 • 2:04 - 2:05
  ar flaenau eu bysedd
 • 2:05 - 2:08
  WordPress 4.3 [JAZZ]
 • 2:08 - 2:10
  Cymysgedd mwy coeth.
Title:
https:/.../_KxQ4G4fUG.mp4
Video Language:
English

Welsh subtitles

Revisions Compare revisions