Return to Video

https:/.../_KxQ4G4fUG.mp4

 • 0:06 - 0:08
  WordPress 4.3 [JAZZ]
 • 0:08 - 0:10
  nazvan po džez legendi [JAZZER]
 • 0:10 - 0:12
  vaš način rada učinite bržim,
 • 0:12 - 0:13
  prilagodbu vaše stranice lakšom
 • 0:13 - 0:15
  i vaše šifre jačim.
 • 0:16 - 0:17
  Pogledajmo kako
 • 0:17 - 0:18
  WordPress 4.3 pomaže
 • 0:18 - 0:20
  jednom vlasniku malog biznisa.
 • 0:20 - 0:21
  Ovo je Kate,
 • 0:21 - 0:23
  a ovo je web stranica njenog kafića:
 • 0:23 - 0:24
  Schrodinger's Cup.
 • 0:24 - 0:25
  Kate želite prikazati dnevni meni
 • 0:25 - 0:27
  za svoje mušterije
 • 0:27 - 0:27
  kako bi oni znali
 • 0:27 - 0:29
  šta se servira svaki dan.
 • 0:29 - 0:31
  Ovog jutra će to napraviti
 • 0:31 - 0:32
  direktno u WordPressu.
 • 0:33 - 0:34
  Kateina nova stranica sa dnevnim menijem
 • 0:34 - 0:35
  će reći njenim mušterijama
 • 0:35 - 0:37
  šta kuha i
 • 0:37 - 0:38
  šta je danas za ručak.
 • 0:38 - 0:39
  Ona želi formatiranje učiniti lijepim i jasnim
 • 0:39 - 0:41
  da bi njene mušterije mogle brzo
 • 0:41 - 0:42
  vidjeti šta je u ponudi.
 • 0:42 - 0:44
  U WordPressu 4.3, ona može izmijeniti
 • 0:44 - 0:46
  izgled teksta bez klikanja.
 • 0:46 - 0:48
  Prečice za formatiranje joj dozvoljavaju kreiranje
 • 0:48 - 0:50
  listi, zaglavlja i citata,
 • 0:50 - 0:51
  bez prekida toka njenog rada.
 • 0:51 - 0:54
  To čini zadatak objave njenog dnevnog menija
 • 0:54 - 0:55
  jednostavnim i brzim,
 • 0:55 - 0:57
  ostavljajući je slobodnom za ozbiljni biznis
 • 0:57 - 0:58
  kuhanja kafe.
 • 0:59 - 1:01
  Vrijeme je da Kate doda novu stranicu u
 • 1:01 - 1:03
  navigacijski meni njene bočne trake.
 • 1:03 - 1:04
  Nema potrebe za otvaranjem
 • 1:04 - 1:05
  administracije da bi se ovo postiglo.
 • 1:05 - 1:07
  U WordPressu 4.3, Kate može dodati njenu
 • 1:07 - 1:08
  novu stavku menija iz prilagođavača,
 • 1:08 - 1:10
  gdje može uživo pregledati izmjene
 • 1:10 - 1:12
  na njenoj web stranici, prije nego ih objavi.
 • 1:12 - 1:15
  Prilikom pregleda njene stranice, sve što mora uraditi
 • 1:15 - 1:16
  je kliknuti na "prilagodi", odabrati "menije",
 • 1:16 - 1:19
  i dodati novu stranicu u meni u bočnoj traci.
 • 1:19 - 1:20
  To nije bilo teško.
 • 1:20 - 1:22
  Sada Kateine mušterije mogu
  pregledati njenu stranicu
 • 1:22 - 1:24
  svaki dan, kako bi vidjeli ponudu.
 • 1:24 - 1:26
  Dostupan je još jedan novi alat
  u prilagođivaču
 • 1:26 - 1:28
  Kate sada može dodati ikonu stranicu
 • 1:28 - 1:30
  kako bi se njen logo prikazivao
  u tabovima browsera
 • 1:30 - 1:31
  i u meniju sa zabilješkama.
 • 1:33 - 1:35
  Njene mušterije čak mogu kreirati i prečice
 • 1:35 - 1:37
  na početnom ekranu svog mobilnog uređaja.
 • 1:38 - 1:40
  Sada im je uvijek dostupan Katein dnevni meni,
 • 1:40 - 1:42
  kada god im je on potreban.
 • 1:42 - 1:43
  I to nisu sve promjene u
 • 1:43 - 1:44
  WordPressu 4.3.
 • 1:44 - 1:46
  Kada Kate doda novog radnika
 • 1:46 - 1:47
  na njenu web stranicu, WordPress će za njega
 • 1:47 - 1:49
  generisati jaku šifru.
 • 1:49 - 1:52
  Ako radnik želi promijeniti tu šifru,
 • 1:52 - 1:53
  WordPress će mu reći da li je šifra
 • 1:53 - 1:54
  jaka.
 • 1:54 - 1:56
  Dovoljno o WordPressu danas,
 • 1:56 - 1:57
  Kate ima biznis koji mora voditi.
 • 1:57 - 1:59
  Ali, ona je sretna zbog toga što
  se sa svakim ažuriranjem
 • 1:59 - 2:01
  WordPress poboljšava.
 • 2:01 - 2:02
  I zbog toga ona može učiniti sretnim
  svoje mušterije
 • 2:02 - 2:04
  dajući im informacije koje su im potrebne,
 • 2:04 - 2:05
  na dohvat njihove ruke.
 • 2:05 - 2:08
  WordPress 4.3 [JAZZ]
 • 2:08 - 2:10
  dodatno rafinirana mješavina.
Title:
https:/.../_KxQ4G4fUG.mp4
Video Language:
English
Kenan Dervišević edited Bosnian subtitles for https:/.../_KxQ4G4fUG.mp4

Bosnian subtitles

Revisions