Return to Video

ชีวิตนั้นไร้ความหมายจริงหรือ ? และคำถามอันไร้เหตุผลอื่น ๆ

 • 0:08 - 0:12
  อัลแบรต์ กามูส์ เติบโตท่ามกลางความรุนแรง
 • 0:12 - 0:16
  แอลจีเรียบ้านเกิดของเขาเกิดความขัดแย้ง
  ระหว่างชาวพื้นเมืองแอลจีเรีย
 • 0:16 - 0:19
  และเจ้าอาณานิคมชาวฝรั่งเศส
 • 0:19 - 0:21
  เขาสูญเสียพ่อไปในสงครามโลกครั้งที่ 1
 • 0:21 - 0:24
  และไม่ผ่านเกณฑ์
  ที่จะร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 2
 • 0:24 - 0:29
  ต่อสู้กับวัณโรค ณ ฝรั่งเศส
  และเผชิญกับความสูญเสียจากสงคราม
 • 0:29 - 0:33
  ในฐานะนักข่าวฝ่ายต่อต้าน
  กามูส์เริ่มรู้สึกสิ้นหวัง
 • 0:33 - 0:39
  เขาไม่เข้าใจความหมายของ
  เบื้องหลังการนองเลือดและความทุกข์ทรมาน
 • 0:39 - 0:42
  เขาตั้งคำถาม หากโลกใบนี้ไร้ความหมาย
 • 0:42 - 0:47
  ชีวิตของแต่ละคนยังมีค่าอยู่หรือไม่
 • 0:47 - 0:51
  งานร่วมสมัยของกามูส์หลายชิ้น
  ได้สำรวจลึกเกี่ยวกับคำถามในทำนองเดียวกัน
 • 0:51 - 0:56
  ภายใต้แนวคิดใหม่ทางปรัชญา
  ที่เรียกว่าอัตถิภาวนิยม
 • 0:56 - 1:00
  ผู้ที่เชื่อในแนวคิดนี้เชื่อว่า
  มนุษย์เกิดมามีจิตว่างเปล่า
 • 1:00 - 1:04
  แต่ละคนรับผิดชอบการสร้างความหมาย
  ชีวิตของตนเอง ท่ามกลางความโกลาหล
 • 1:04 - 1:08
  แต่กามูส์ไม่ยอมรับชุดความคิดนั้น
 • 1:08 - 1:11
  เขาแย้งว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมา
  พร้อมลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ร่วมกัน
 • 1:11 - 1:14
  ที่ยึดโยงพวกเขาสู่เป้าหมายที่เหมือนกัน
 • 1:14 - 1:21
  หนึ่งเป้าหมายคือการค้นหาความหมาย
  แม้ว่าโลกจะไร้กฎเกณฑ์และโหดร้าย
 • 1:21 - 1:27
  กามูส์เห็นว่าความปรารถนาหาความหมาย
  และความไม่แยแสต่อความเงียบงันของโลกนั้น
 • 1:27 - 1:31
  เป็นสองชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์ที่ไม่ลงรอยกัน
 • 1:31 - 1:37
  และการพยายามที่จะทำให้สองชิ้นส่วนนี้
  ลงรอยกันนั้นช่างเป็นการกระทำที่ไร้เหตุผล
 • 1:37 - 1:42
  ความรู้สึกนี้กลายมาเป็นหัวใจหลัก
  ในปรัชญาแห่งความไร้เหตุผลของกามูส์
 • 1:42 - 1:46
  ที่แย้งว่าโดยธรรมชาติแล้ว
  ชีวิตนั้นไร้ประโยชน์
 • 1:46 - 1:49
  การค้นหาว่าจะใช้ชีวิตโดยไร้ความหมายอย่างไร
 • 1:49 - 1:53
  กลายมาเป็นคำถามปลายเปิด
  ในงานของกามูส์ในช่วงแรก
 • 1:53 - 1:57
  ซึ่งเขาเรียกว่า
  "วัฏจักรแห่งความไร้เหตุผล"
 • 1:57 - 2:01
  จุดเด่นของวัฏจักรนี้และ
  นวนิยายที่ได้เผยแพร่ชิ้นแรกของกามูส์
 • 2:01 - 2:04
  คือนำเสนอการตอบสนองที่สิ้นหวัง
 • 2:04 - 2:09
  "คนนอก" โดยมีเมอโซ
  ชายหนุ่มผู้อ่อนไหวและโดดเดี่ยว
 • 2:09 - 2:12
  ผู้ที่ไม่ถือว่ามีความหมายต่อสิ่งใด
 • 2:12 - 2:16
  เขาไม่ร้องไห้ในงานศพของแม่
 • 2:16 - 2:19
  เขาร่วมแผนการกับเพื่อนบ้าน
  ในการทำให้ผู้หญิงหนึ่งต้องอับอาย
 • 2:19 - 2:25
  เขาทำแม้กระทั่งก่ออาชญากรรมอันเหี้ยมโหด
  แต่เมอโซไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดแต่อย่างใด
 • 2:25 - 2:31
  สำหรับเขานั้นโลกช่างไร้ความหมาย
  และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมจึงไม่จำเป็น
 • 2:31 - 2:35
  ความคิดนี้ทำให้เมอโซกลายเป็นปรปักษ์
 • 2:35 - 2:37
  กับสังคมอันสงบสุขที่เขาอาศัยอยู่
 • 2:37 - 2:43
  ทำให้เขาค่อย ๆ กลายเป็นคนนอก
  กระทั่งถึงจุดสำคัญของนวนิยาย
 • 2:43 - 2:49
  ต่างจากตัวเอกผู้ถูกมองข้ามของเขา
  กามูส์ได้รับการยกย่องในปรัชญาอันซื่อตรง
 • 2:49 - 2:54
  "คนนอก" ทำให้เขาโด่งดังในระยะเวลาอันสั้น
  และกามูส์ยังคงผลิตผลงานออกมาเรื่อยๆ
 • 2:54 - 2:58
  ซึ่งสำรวจคุณค่าของชีวิต
  ท่ามกลางความไร้เหตุผลนี้
 • 2:58 - 3:03
  หลายผลงานย้อนกลับไปที่
  คำถามเชิงปรัชญาคำถามเดิม
 • 3:03 - 3:05
  หากชีวิตนั้นไร้ความหมายจริง ๆ
 • 3:05 - 3:10
  การฆ่าตัวตายเป็นคำตอบเดียว
  ที่สมเหตุสมผลใช่หรือไม่
 • 3:10 - 3:13
  คำตอบของกามูส์นั้นหนักแน่นว่า "ไม่ใช่"
 • 3:13 - 3:18
  อาจจะไม่มีคำอธิบาย
  สำหรับโลกที่ไร้เหตุผลของเรา
 • 3:18 - 3:22
  แต่การเลือกที่จะใช้ชีวิตโดยไม่ใยดีต่อ
  ความไร้เหตุผลนั้นคือการแสดงออกอย่างลึกซึ้ง
 • 3:22 - 3:24
  ต่อเจตจำนงเสรีของเรา
 • 3:24 - 3:27
  กามูส์ได้อธิบายไว้ในงานเขียนความเรียง
  ที่มีชื่อเสียงอีกชิ้นหนึ่ง
 • 3:27 - 3:30
  ซึ่งเป็นเรื่องราวของซิซิฟัสในตำนานกรีก
 • 3:30 - 3:33
  ซิซิฟัสเป็นกษัตริย์ที่หลอกลวงเทพเจ้า
 • 3:33 - 3:38
  และถูกลงโทษ
  ให้เข็นหินขึ้นภูเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า
 • 3:38 - 3:43
  การถูกลงโทษอย่างทารุณของเขานั้น
  ปรากฏอยู่ในรูปของความไร้ประโยชน์
 • 3:43 - 3:47
  แต่กามูส์ให้เหตุผลว่ามนุษย์ทุกคน
  ต่างก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน
 • 3:47 - 3:51
  และหากเรายอมรับความไร้ความหมายของชีวิตได้
 • 3:51 - 3:55
  เราจะสามารถเผชิญหน้า
  กับความไร้เหตุผลอย่างภาคภูมิได้หรือไม่
 • 3:55 - 4:01
  ดังที่กามูส์กล่าวไว้ว่า เมื่อราชา
  เลือกที่จะเริ่มต้นภารกิจแสนทรหดนี้อีกครั้ง
 • 4:01 - 4:04
  "จะต้องจินตนาการว่าซิซิฟัสนั้นมีความสุข"
 • 4:04 - 4:08
  งานเขียนร่วมสมัยของกามูส์ไม่ค่อย
  เป็นที่ยอมรับในแง่ของความไร้ประโยชน์
 • 4:08 - 4:11
  นักอัตถิภาวนิยมสนับสนุน
  ให้มีการการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง
 • 4:11 - 4:17
  เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงระบบที่พวกเขาเชื่อว่า
  ทำให้ผู้คนสูญเสียหน้าที่และเป้าหมาย
 • 4:17 - 4:22
  กามูส์โต้ตอบกลับในงานเขียนชุดที่สองของเขา:
  วัฏจักรของการปฏิวัติ
 • 4:22 - 4:26
  ใน "คนขบถ" เขาได้สำรวจการก่อกบฏ
  ว่าเป็นการกระทำที่สร้างสรรค์
 • 4:26 - 4:28
  มากกว่าจะเป็นกิจกรรมบ่อนทำลาย
 • 4:28 - 4:31
  กามูส์เชื่อว่าการเปลี่ยนสถานะทางอำนาจนั้น
 • 4:31 - 4:35
  รังแต่จะนำไปสู่วงจรของความรุนแรงไม่จบสิ้น
 • 4:35 - 4:39
  ในทางกลับกัน หนทางที่จะหลีกหนี
  การนองเลือดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนั้น
 • 4:39 - 4:44
  คือการสร้างความรู้ความเข้าใจ
  เรื่องธรรมชาติร่วมกันของมนุษย์แก่สาธารณะชน
 • 4:44 - 4:48
  ที่น่าขันคือ
  วัฏจักรของแนวคิดอันเป็นสันตินี้เอง
 • 4:48 - 4:53
  ที่ทำให้เขาได้รับผลกระทบ
  จากบรรดานักเขียนและนักปรัชญา
 • 4:53 - 4:54
  แม้ว่าท่ามกลางความขัดแย้ง
 • 4:54 - 4:59
  กามูส์ได้เริ่มเขียน
  นวนิยายส่วนตัวที่มีความยาวมากที่สุด
 • 4:59 - 5:04
  งานเขียนเชิงอัตชีวประวัติ
  ที่มีชื่อว่า "มนุษย์คนแรก"
 • 5:04 - 5:08
  นวนิยายชิ้นนี้มีทีท่าว่าจะเป็น
  งานเขียนชิ้นแรกทีเสนอแนวทางแห่งความหวัง
 • 5:08 - 5:10
  วัฏจักรแห่งรัก
 • 5:10 - 5:15
  แต่ในปีค.ศ 1960 กามูส์เสียชีวิต
  อย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
 • 5:15 - 5:19
  ซึ่งกล่าวได้ว่า
  ช่างไร้ความหายและไร้เหตุผล
 • 5:19 - 5:22
  ขณะที่โลกไม่มีโอกาส
  ได้ยลโฉมวัฏจักรแห่งรักของเขา
 • 5:22 - 5:28
  วัฏจักรของการปฏิวัติและความไร้เหตุผลนั้น
  ยังคงมีอิทธิพลต่อนักอ่านในปัจจุบัน
 • 5:28 - 5:32
  แนวคิดของความไร้เหตุผล
  ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของโลกวรรณกรรม
 • 5:32 - 5:37
  นักปรัชญาในศตวรรษที่ 20
  รวมถึงวัฒนธรรมร่วมสมัยอีกด้วย
 • 5:37 - 5:43
  ทุกวันนี้กามูส์ยังคงเป็นผู้ชี้ทาง
  สำหรับช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน
 • 5:43 - 5:49
  แนวคิดของเขาเติมเต็ม
  โลกที่ไร้ความหมายใบนี้ด้วยแรงบันดาลใจ
 • 5:49 - 5:50
  มิใช่ความสิ้นหวัง
Title:
ชีวิตนั้นไร้ความหมายจริงหรือ ? และคำถามอันไร้เหตุผลอื่น ๆ
Speaker:
นีน่า แมดะวินสกายา
Description:

รับชมบทเรียนเต็มรูปแบบได้ที่ https://ed.ted.com/lessons/is-life-meaningless-and-other-absurd-questions-nina-medvinskaya

อัลแบรต์ กามูส์ เติบโตท่ามกลางความรุนแรง แอลจีเรียบ้านเกิดของเขาเกิดความขัดแย้ง
สูญเสียพ่อไปในสงครามโลกครั้งที่ 1 เผชิญกับความสูญเสียจากสงครามโลกครั้งที่ 2
กามูส์เริ่มรู้สึกสิ้นหวัง อะไรคือความหมายของเบื้องหลังการนองเลือดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและความทุกข์ทรมาน และหากโลกใบนี้ไร้ความหมาย ชีวิตของแต่ละคนยังมีค่าอยู่หรือไม่? นีน่า แมดะวินสกายา ได้สำรวจปรัชญาแห่งความไร้สาระของกามูส์

บทเรียนโดย นีน่า แมดะวินสกายา กำกับโดยอาวี โอเฟอร์

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED-Ed
Duration:
05:54

Thai subtitles

Revisions