Serbian subtitles

← Da li je život besmislen? I druga apsurdna pitanja

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 5 created 10/18/2020 by Ivana Korom.

 1. Alber Kami je odrastao okružen nasiljem.
 2. Njegova domovina Ažir se bila zaglibila
  u konfliktu između domaćih Alžiraca
 3. i kolonizatora, francuskih Evropljana.
 4. Izgubio je oca u Prvom svetskom ratu
 5. i ocenjeno je da je nesposoban
  da se bori u drugom.
 6. Boreći se sa tuberkulozom u Francuskoj
  i suočavajući se sa ratnim razaranjima
 7. kao novinar otpora,
  Kami je postajao malodušan.
 8. Nije mogao da pojmi bilo kakav smisao iza
  sveg tog beskrajnog krvoprolića i patnje.
 9. Zapitao se: ako svet nema smisla,
 10. da li individualni životi
  i dalje mogu da imaju vrednost?
 11. Mnogi Kamijevi savremenici
  su istraživali slična pitanja

 12. u okvirima nove filozofije
  nazvane egzistencijalizam.
 13. Egzistencijalisti su verovali
  da se ljudi rađaju kao neispisane table
 14. i da je svako odgovoran za stvaranje
  sopstvenog smisla usred haosa sveta.
 15. Međutim, Kami je odbacio
  njihovu školu mišljenja.
 16. Tvrdio je da se svi ljudi rađaju
  sa zajedničkom ljudskom prirodom
 17. koja ih povezuje ka zajedničkim ciljevima.
 18. Jedan od tih ciljeva je traženje smisla
  uprkos proizvoljnoj okrutnosti sveta.
 19. Kami je gledao na žudnju čovečanstva
  za smislom i tihu ravnodušnost univerzuma
 20. kao na dva neuklopiva delića slagalice
 21. i smatrao je potrebu za njihovim
  uklapanjem suštinski apsurdnom.
 22. Ova tenzija je postala središte
  Kamijeve filozofije apsurda,
 23. koja je tvrdila da je život
  po svojoj prirodi uzaludan.
 24. Istraživanje života bez smisla
 25. je postalo vodeće pitanje
  iza Kamijevog ranog dela,
 26. koje je naslovio „ciklus apsurda”.
 27. Zenit ovog ciklusa
  i Kamijev prvi objavljeni roman

 28. pruža krajnje sumoran odgovor.
 29. „Stranac” prati Mersoa,
  emocionalno obamrlog mladića
 30. koji ne pridaje mnogo smisla bilo čemu.
 31. Ne plače na majčinoj sahrani,
 32. podržava komšijinu intrigu da ponizi ženu,
 33. čak i vrši čin nasilja -
  ali Merso ne oseća grižu savesti.
 34. Za njega, svet je besmislen
  te za moralne sudove nema mesta u istom.
 35. Ovaj stav stvara
  neprijateljstvo između Mersoa
 36. i uređenog društva u kom živi,
 37. polako uvećavajući njegovu otuđenost
  sve do eksplozivnog vrhunca romana.
 38. Nasuprot njegovog prezrenog junaka, Kami
  je slavljen zbog svoje iskrene filozofije.

 39. „Stranac” ga je vinuo u zvezde
  i Kami je nastavio da stvara dela
 40. koja su istraživala
  vrednost života usred apsurda,
 41. a mnoga od njih su se vrtela
  oko istog filozofskog pitanja:
 42. ako je život uistinu besmislen,
 43. da li je samoubistvo
  jedini racionalan odgovor?
 44. Kamijev odgovor
  je bilo nedvosmisleno „ne”.

 45. Možda nema objašnjenja
  za naš nepravedni svet,
 46. ali odabrati život uprkos svemu
  je najsuštinskije ispoljavanje
 47. naše istinske slobode.
 48. Kami ovo objašnjava
  u jednom od svojih najčuvenijih eseja
 49. u čijem je središtu grčki mit o Sizifu.
 50. Sizif je bio kralj koji je varao bogove
 51. i bio je osuđen da beskonačno
  kotrlja kamen uz brdo.
 52. Okrutnost njegove kazne
  počiva u njenoj jedinstvenoj uzaludnosti,
 53. ali Kami tvrdi da je čitavo
  čovečanstvo u istoj situaciji.
 54. I tek kada prihvatimo
  besmisao naših života
 55. možemo da se suočimo sa apsurdom
  sa visoko uzdignutim glavama.
 56. Kako Kami kaže, kada kralj odabere
  da još jednom otpočne neumoljivi zadatak:
 57. „Moramo da zamislimo Sizifa srećnog.”
 58. Kamijevi savremenici
  nisu bili toliko otvoreni za uzaludnost.

 59. Mnogi egzistencijalisti
  su bili zagovornici nasilne revolucije
 60. kojom bi se svrgnuli sistemi
 61. za koje su verovali da lišavaju
  ljude aktivnog učešća i svrhe.
 62. Kami je odgovorio svojim drugim
  skupom dela: ciklusom pobune.
 63. U „Pobunjenom čoveku”
  je istraživao pobunu kao čin stvaranja,
 64. a ne kao čin destrukcije.
 65. Kami je verovao da bi
  izokretanje dinamike moći
 66. samo dovelo do beskrajnog ciklusa nasilja.
 67. Umesto toga, način da se izbegne
  bespotrebno krvoproliće
 68. je da se postigne razumevanje javnosti
  o našoj zajedničkoj ljudskoj priorodi.
 69. Ironično, baš je ovaj ciklus
  relativno miroljubivih ideja
 70. pokrenuo njegovo razilaženje
  sa mnogim kolegama piscima i filozofima.
 71. Uprkos kontroverzi,

 72. Kami je započeo rad na svom najdužem
  i najintimnijem romanu do tad:
 73. autobiografskom delu
  naslovljenom „Prvi čovek”.
 74. Planirao je da roman bude
  prvi deo u optimističnijem novom smeru:
 75. ciklusu ljubavi.
 76. Međutim, 1960. godine, Kami
  je iznenda umro u automobilskoj nesreći

 77. koja bi jedino mogla da se opiše
  kao besmislena i apsurdna.
 78. Iako svet nikad nije
  ugledao njegov ciklus ljubavi,
 79. njegovi ciklusi pobune i apsurda i dalje
  imaju odjek kod današnjih čitalaca.
 80. Njegov koncpet apsurda je postao
  deo svetske književnosti,
 81. filozofije 20. veka, pa čak i pop kulture.
 82. Danas, Kami ostaje vodič od poverenja
  za trenutke neizvesnosti;
 83. njegove ideje prkosno prožimaju
  nerazumni svet inspiracijom,
 84. a ne porazom.