Return to Video

Da li je život besmislen? I druga apsurdna pitanja

 • 0:08 - 0:12
  Alber Kami je odrastao okružen nasiljem.
 • 0:12 - 0:16
  Njegova domovina Ažir se bila zaglibila
  u konfliktu između domaćih Alžiraca
 • 0:16 - 0:19
  i kolonizatora, francuskih Evropljana.
 • 0:19 - 0:21
  Izgubio je oca u Prvom svetskom ratu
 • 0:21 - 0:24
  i ocenjeno je da je nesposoban
  da se bori u drugom.
 • 0:24 - 0:29
  Boreći se sa tuberkulozom u Francuskoj
  i suočavajući se sa ratnim razaranjima
 • 0:29 - 0:32
  kao novinar otpora,
  Kami je postajao malodušan.
 • 0:33 - 0:39
  Nije mogao da pojmi bilo kakav smisao iza
  sveg tog beskrajnog krvoprolića i patnje.
 • 0:39 - 0:42
  Zapitao se: ako svet nema smisla,
 • 0:42 - 0:47
  da li individualni životi
  i dalje mogu da imaju vrednost?
 • 0:47 - 0:51
  Mnogi Kamijevi savremenici
  su istraživali slična pitanja
 • 0:51 - 0:56
  u okvirima nove filozofije
  nazvane egzistencijalizam.
 • 0:56 - 1:00
  Egzistencijalisti su verovali
  da se ljudi rađaju kao neispisane table
 • 1:00 - 1:04
  i da je svako odgovoran za stvaranje
  sopstvenog smisla usred haosa sveta.
 • 1:04 - 1:08
  Međutim, Kami je odbacio
  njihovu školu mišljenja.
 • 1:08 - 1:11
  Tvrdio je da se svi ljudi rađaju
  sa zajedničkom ljudskom prirodom
 • 1:11 - 1:14
  koja ih povezuje ka zajedničkim ciljevima.
 • 1:14 - 1:21
  Jedan od tih ciljeva je traženje smisla
  uprkos proizvoljnoj okrutnosti sveta.
 • 1:21 - 1:27
  Kami je gledao na žudnju čovečanstva
  za smislom i tihu ravnodušnost univerzuma
 • 1:27 - 1:31
  kao na dva neuklopiva delića slagalice
 • 1:31 - 1:37
  i smatrao je potrebu za njihovim
  uklapanjem suštinski apsurdnom.
 • 1:37 - 1:42
  Ova tenzija je postala središte
  Kamijeve filozofije apsurda,
 • 1:42 - 1:46
  koja je tvrdila da je život
  po svojoj prirodi uzaludan.
 • 1:46 - 1:49
  Istraživanje života bez smisla
 • 1:49 - 1:53
  je postalo vodeće pitanje
  iza Kamijevog ranog dela,
 • 1:53 - 1:57
  koje je naslovio „ciklus apsurda”.
 • 1:57 - 2:01
  Zenit ovog ciklusa
  i Kamijev prvi objavljeni roman
 • 2:01 - 2:04
  pruža krajnje sumoran odgovor.
 • 2:04 - 2:09
  „Stranac” prati Mersoa,
  emocionalno obamrlog mladića
 • 2:09 - 2:12
  koji ne pridaje mnogo smisla bilo čemu.
 • 2:12 - 2:16
  Ne plače na majčinoj sahrani,
 • 2:16 - 2:19
  podržava komšijinu intrigu da ponizi ženu,
 • 2:19 - 2:25
  čak i vrši čin nasilja -
  ali Merso ne oseća grižu savesti.
 • 2:25 - 2:31
  Za njega, svet je besmislen
  te za moralne sudove nema mesta u istom.
 • 2:31 - 2:35
  Ovaj stav stvara
  neprijateljstvo između Mersoa
 • 2:35 - 2:37
  i uređenog društva u kom živi,
 • 2:37 - 2:43
  polako uvećavajući njegovu otuđenost
  sve do eksplozivnog vrhunca romana.
 • 2:43 - 2:49
  Nasuprot njegovog prezrenog junaka, Kami
  je slavljen zbog svoje iskrene filozofije.
 • 2:49 - 2:54
  „Stranac” ga je vinuo u zvezde
  i Kami je nastavio da stvara dela
 • 2:54 - 2:58
  koja su istraživala
  vrednost života usred apsurda,
 • 2:58 - 3:03
  a mnoga od njih su se vrtela
  oko istog filozofskog pitanja:
 • 3:03 - 3:05
  ako je život uistinu besmislen,
 • 3:05 - 3:10
  da li je samoubistvo
  jedini racionalan odgovor?
 • 3:10 - 3:13
  Kamijev odgovor
  je bilo nedvosmisleno „ne”.
 • 3:13 - 3:18
  Možda nema objašnjenja
  za naš nepravedni svet,
 • 3:18 - 3:22
  ali odabrati život uprkos svemu
  je najsuštinskije ispoljavanje
 • 3:22 - 3:24
  naše istinske slobode.
 • 3:24 - 3:27
  Kami ovo objašnjava
  u jednom od svojih najčuvenijih eseja
 • 3:27 - 3:30
  u čijem je središtu grčki mit o Sizifu.
 • 3:30 - 3:33
  Sizif je bio kralj koji je varao bogove
 • 3:33 - 3:38
  i bio je osuđen da beskonačno
  kotrlja kamen uz brdo.
 • 3:38 - 3:43
  Okrutnost njegove kazne
  počiva u njenoj jedinstvenoj uzaludnosti,
 • 3:43 - 3:47
  ali Kami tvrdi da je čitavo
  čovečanstvo u istoj situaciji.
 • 3:47 - 3:51
  I tek kada prihvatimo
  besmisao naših života
 • 3:51 - 3:55
  možemo da se suočimo sa apsurdom
  sa visoko uzdignutim glavama.
 • 3:55 - 4:01
  Kako Kami kaže, kada kralj odabere
  da još jednom otpočne neumoljivi zadatak:
 • 4:01 - 4:04
  „Moramo da zamislimo Sizifa srećnog.”
 • 4:04 - 4:08
  Kamijevi savremenici
  nisu bili toliko otvoreni za uzaludnost.
 • 4:08 - 4:11
  Mnogi egzistencijalisti
  su bili zagovornici nasilne revolucije
 • 4:11 - 4:13
  kojom bi se svrgnuli sistemi
 • 4:13 - 4:17
  za koje su verovali da lišavaju
  ljude aktivnog učešća i svrhe.
 • 4:17 - 4:22
  Kami je odgovorio svojim drugim
  skupom dela: ciklusom pobune.
 • 4:22 - 4:26
  U „Pobunjenom čoveku”
  je istraživao pobunu kao čin stvaranja,
 • 4:26 - 4:28
  a ne kao čin destrukcije.
 • 4:28 - 4:31
  Kami je verovao da bi
  izokretanje dinamike moći
 • 4:31 - 4:35
  samo dovelo do beskrajnog ciklusa nasilja.
 • 4:35 - 4:39
  Umesto toga, način da se izbegne
  bespotrebno krvoproliće
 • 4:39 - 4:44
  je da se postigne razumevanje javnosti
  o našoj zajedničkoj ljudskoj priorodi.
 • 4:44 - 4:48
  Ironično, baš je ovaj ciklus
  relativno miroljubivih ideja
 • 4:48 - 4:53
  pokrenuo njegovo razilaženje
  sa mnogim kolegama piscima i filozofima.
 • 4:53 - 4:54
  Uprkos kontroverzi,
 • 4:54 - 4:59
  Kami je započeo rad na svom najdužem
  i najintimnijem romanu do tad:
 • 4:59 - 5:03
  autobiografskom delu
  naslovljenom „Prvi čovek”.
 • 5:04 - 5:08
  Planirao je da roman bude
  prvi deo u optimističnijem novom smeru:
 • 5:08 - 5:10
  ciklusu ljubavi.
 • 5:10 - 5:15
  Međutim, 1960. godine, Kami
  je iznenda umro u automobilskoj nesreći
 • 5:15 - 5:19
  koja bi jedino mogla da se opiše
  kao besmislena i apsurdna.
 • 5:19 - 5:22
  Iako svet nikad nije
  ugledao njegov ciklus ljubavi,
 • 5:22 - 5:28
  njegovi ciklusi pobune i apsurda i dalje
  imaju odjek kod današnjih čitalaca.
 • 5:28 - 5:32
  Njegov koncpet apsurda je postao
  deo svetske književnosti,
 • 5:32 - 5:36
  filozofije 20. veka, pa čak i pop kulture.
 • 5:37 - 5:43
  Danas, Kami ostaje vodič od poverenja
  za trenutke neizvesnosti;
 • 5:43 - 5:49
  njegove ideje prkosno prožimaju
  nerazumni svet inspiracijom,
 • 5:49 - 5:50
  a ne porazom.
Title:
Da li je život besmislen? I druga apsurdna pitanja
Speaker:
Nina Medvinskaja (Nina Medvinskaya)
Description:

Pogledajte celu lekciju: https://ed.ted.com/lessons/is-life-meaningless-and-other-absurd-questions-nina-medvinskaya

Alber Kami je odrastao okuržen nasiljem. Njegova domovina Alžir se bila zaglibila u sukobu. Izgubio je oca u Prvom svetskom ratu. Svedočeći razaranjima Drugog svetskog rata, Kami je postao malodušan. Koji je bio smisao iza sveg tog beskrajnog krvoprolića i patnje? I, ako je svet besmislen, da li naši individualni životi i dalje mogu da imaju vrednost? Nina Medvinskaja istražuje Kamijevu filozofiju apsurda.

Lekcija: Nina Medvinskaja; režija: Avi Ofer.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED-Ed
Duration:
05:54

Serbian subtitles

Revisions