Polish subtitles

← Czy życie ma sens? To i inne absurdalne pytania - Nina Medvinskaya

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 14 created 12/22/2020 by Ola Królikowska.

 1. Albert Camus dorastał otoczony przemocą.
 2. Jego rodzinna Algieria była pogrążona
  w konflikcie pomiędzy Algierczykami
 3. a francuskimi kolonizatorami.
 4. W pierwszej wojnie światowej stracił ojca,
 5. a do walki w drugiej
  nie został dopuszczony.
 6. Zmagając się z gruźlicą we Francji
  i stykając się z wojennymi zniszczeniami
 7. jako dziennikarz ruchu oporu,
  Camus czuł się przybity.
 8. Nie mógł pojąć sensu
  nieustannego rozlewu krwi i cierpienia.
 9. Pytał, czy skoro świat
  pozbawiony jest sensu,
 10. życie poszczególnych ludzi wciąż ma sens?
 11. Wielu współczesnych mu rozmyślało
  nad podobnymi zagadnieniami

 12. w ramach nowej filozofii,
  egzystencjalizmu.
 13. Według egzystencjalistów ludzie
  rodzą się jako niezapisane karty,
 14. a zadaniem każdego jest znalezienie
  sensu życia w chaotycznym świecie.
 15. Camus odrzucał jednak tę szkołę.
 16. Twierdził, że w momencie urodzenia
  wszystkich łączy ludzka natura,
 17. która jednoczy ku wspólnym celom.
 18. Jednym z nich jest szukanie sensu
  mimo panującego okrucieństwa.
 19. Camus postrzegał ludzką potrzebę sensu
  i milczącą obojętność wszechświata
 20. jako dwa niepasujące do siebie
  elementy układanki,
 21. a próby ich połączenia
  uważał za absurdalne.
 22. To napięcie stało się jądrem
  filozofii absurdyzmu Camusa,
 23. według której życie jest
  z natury bezcelowe.
 24. Dociekanie, jak żyć bez sensu,
 25. stało się główną kwestią
  wczesnej twórczości Camusa,
 26. którą nazywał "cyklem absurdu".
 27. Główna i zarazem pierwsza
  opublikowana powieść tego cyklu

 28. daje raczej beznadziejną odpowiedź.
 29. "Obcy" to historia Meursaulta,
  emocjonalnie zdystansowanego młodzieńca,
 30. który nie przypisuje niczemu
  zbyt wiele sensu.
 31. Nie płacze na pogrzebie matki,
 32. wspiera sąsiada w planie
  upokorzenia kobiety,
 33. popełnia nawet brutalną zbrodnię,
  jednak nie czuje skruchy.
 34. Dla niego świat jest bezsensowny
  i nie ma w nim miejsca na osądy moralne.
 35. Takie podejście tworzy
  wrogość między Meursaultem
 36. a uporządkowanym społeczeństwem,
 37. co wzmaga jego alienację
  aż do punktu kulminacyjnego.
 38. Chociaż jego bohaterem wzgardzono,
  Camusa doceniono za szczerą filozofię.

 39. "Obcy" przyniósł mu sławę,
  więc Camus wciąż koncentrował twórczość
 40. na wartości życia pośród absurdu,
 41. krążąc wokół tego samego pytania.
 42. Jeśli życie naprawdę
  pozbawione jest sensu,
 43. czy samobójstwo to jedyne
  racjonalne rozwiązanie?
 44. Odpowiedzią Camusa było zdecydowane "nie".

 45. Może nie ma wyjaśnienia
  dla niesprawiedliwości świata,
 46. ale wybranie mimo to życia
  to największy wyraz
 47. prawdziwej wolności.
 48. Camus wyjaśnia to w jednym
  z najsłynniejszych esejów,
 49. który skupia się na greckim micie Syzyfa.
 50. Syzyf był królem, który oszukał bogów
 51. i został skazany na wieczne
  wtaczanie głazu na wzgórze.
 52. Okrucieństwo kary polega na bezcelowości,
 53. jednak według Camusa cała ludzkość
  znajduje się w tym samym położeniu.
 54. Tylko akceptacja bezsensu życia pozwala
 55. zmierzyć się z jego absurdem
  z podniesioną głową.
 56. Jak mówił Camus: "Kiedy Syzyf postanawia
  zacząć nieustające zadanie od nowa,
 57. trzeba wyobrazić go sobie szczęśliwym".
 58. Współcześni Camusowi nie tak
  chętnie akceptowali bezcelowość.

 59. Wielu egzystencjalistów
  popierało brutalną rewolucję
 60. obalającą systemy, które według nich
  pozbawiały ludzi działania i celu.
 61. Camus odpowiedział kolejnym cyklem,
  skupiającym się tym razem na buncie.
 62. W "Człowieku zbuntowanym"
  rozpatrywał bunt jako akt bardziej twórczy
 63. niż destrukcyjny.
 64. Camus wierzył, że odwrócenie
  dynamiki władzy
 65. prowadzi do nieskończonego cyklu przemocy.
 66. Sposób na uniknięcie
  niepotrzebnego rozlewu krwi
 67. to zrozumienie wspólnej ludzkiej natury.
 68. Paradoksalnie to właśnie ten cykl
  względnie pacyfistycznych poglądów
 69. przysporzył mu konfliktów z wieloma
  ówczesnymi pisarzami i filozofami.
 70. Mimo kontrowersji

 71. Camus zaczął pisać jedną z najdłuższych
  i najbardziej osobistych prac,
 72. powieść autobiograficzną
  "Pierwszy człowiek".
 73. Miała ona być pierwszym
  krokiem w nowym kierunku,
 74. pełnym nadziei cyklu miłości.
 75. Jednak w 1960 roku Camus nagle
  zginął w wypadku samochodowym,

 76. który można określić jedynie
  jako bezsensowny albo absurdalny.
 77. Mimo że świat nigdy
  nie poznał jego cyklu miłości,
 78. cykle buntu i absurdu do dziś
  przemawiają do czytelników.
 79. Koncepcja absurdu stała się
  częścią światowej literatury,
 80. XX-wiecznej filozofii, a nawet popkultury.
 81. Camus pozostaje przewodnikiem
  w chwilach niepewności.
 82. W tym niedorzecznym świecie jego pomysły
  są raczej tchnieniem inspiracji,
 83. a nie porażki.