Return to Video

Czy życie ma sens? To i inne absurdalne pytania - Nina Medvinskaya

 • 0:08 - 0:12
  Albert Camus dorastał otoczony przemocą.
 • 0:12 - 0:16
  Jego rodzinna Algieria była pogrążona
  w konflikcie pomiędzy Algierczykami
 • 0:16 - 0:19
  a francuskimi kolonizatorami.
 • 0:19 - 0:21
  W pierwszej wojnie światowej stracił ojca,
 • 0:21 - 0:24
  a do walki w drugiej
  nie został dopuszczony.
 • 0:24 - 0:29
  Zmagając się z gruźlicą we Francji
  i stykając się z wojennymi zniszczeniami
 • 0:29 - 0:33
  jako dziennikarz ruchu oporu,
  Camus czuł się przybity.
 • 0:33 - 0:39
  Nie mógł pojąć sensu
  nieustannego rozlewu krwi i cierpienia.
 • 0:39 - 0:42
  Pytał, czy skoro świat
  pozbawiony jest sensu,
 • 0:42 - 0:47
  życie poszczególnych ludzi wciąż ma sens?
 • 0:47 - 0:51
  Wielu współczesnych mu rozmyślało
  nad podobnymi zagadnieniami
 • 0:51 - 0:56
  w ramach nowej filozofii,
  egzystencjalizmu.
 • 0:56 - 1:00
  Według egzystencjalistów ludzie
  rodzą się jako niezapisane karty,
 • 1:00 - 1:04
  a zadaniem każdego jest znalezienie
  sensu życia w chaotycznym świecie.
 • 1:04 - 1:08
  Camus odrzucał jednak tę szkołę.
 • 1:08 - 1:11
  Twierdził, że w momencie urodzenia
  wszystkich łączy ludzka natura,
 • 1:11 - 1:14
  która jednoczy ku wspólnym celom.
 • 1:14 - 1:21
  Jednym z nich jest szukanie sensu
  mimo panującego okrucieństwa.
 • 1:21 - 1:27
  Camus postrzegał ludzką potrzebę sensu
  i milczącą obojętność wszechświata
 • 1:27 - 1:31
  jako dwa niepasujące do siebie
  elementy układanki,
 • 1:31 - 1:37
  a próby ich połączenia
  uważał za absurdalne.
 • 1:37 - 1:42
  To napięcie stało się jądrem
  filozofii absurdyzmu Camusa,
 • 1:42 - 1:46
  według której życie jest
  z natury bezcelowe.
 • 1:46 - 1:49
  Dociekanie, jak żyć bez sensu,
 • 1:49 - 1:53
  stało się główną kwestią
  wczesnej twórczości Camusa,
 • 1:53 - 1:57
  którą nazywał "cyklem absurdu".
 • 1:57 - 2:01
  Główna i zarazem pierwsza
  opublikowana powieść tego cyklu
 • 2:01 - 2:04
  daje raczej beznadziejną odpowiedź.
 • 2:04 - 2:09
  "Obcy" to historia Meursaulta,
  emocjonalnie zdystansowanego młodzieńca,
 • 2:09 - 2:12
  który nie przypisuje niczemu
  zbyt wiele sensu.
 • 2:12 - 2:16
  Nie płacze na pogrzebie matki,
 • 2:16 - 2:19
  wspiera sąsiada w planie
  upokorzenia kobiety,
 • 2:19 - 2:25
  popełnia nawet brutalną zbrodnię,
  jednak nie czuje skruchy.
 • 2:25 - 2:31
  Dla niego świat jest bezsensowny
  i nie ma w nim miejsca na osądy moralne.
 • 2:31 - 2:35
  Takie podejście tworzy
  wrogość między Meursaultem
 • 2:35 - 2:37
  a uporządkowanym społeczeństwem,
 • 2:37 - 2:43
  co wzmaga jego alienację
  aż do punktu kulminacyjnego.
 • 2:43 - 2:49
  Chociaż jego bohaterem wzgardzono,
  Camusa doceniono za szczerą filozofię.
 • 2:49 - 2:54
  "Obcy" przyniósł mu sławę,
  więc Camus wciąż koncentrował twórczość
 • 2:54 - 2:58
  na wartości życia pośród absurdu,
 • 2:58 - 3:03
  krążąc wokół tego samego pytania.
 • 3:03 - 3:05
  Jeśli życie naprawdę
  pozbawione jest sensu,
 • 3:05 - 3:10
  czy samobójstwo to jedyne
  racjonalne rozwiązanie?
 • 3:10 - 3:13
  Odpowiedzią Camusa było zdecydowane "nie".
 • 3:13 - 3:18
  Może nie ma wyjaśnienia
  dla niesprawiedliwości świata,
 • 3:18 - 3:22
  ale wybranie mimo to życia
  to największy wyraz
 • 3:22 - 3:24
  prawdziwej wolności.
 • 3:24 - 3:27
  Camus wyjaśnia to w jednym
  z najsłynniejszych esejów,
 • 3:27 - 3:30
  który skupia się na greckim micie Syzyfa.
 • 3:30 - 3:33
  Syzyf był królem, który oszukał bogów
 • 3:33 - 3:38
  i został skazany na wieczne
  wtaczanie głazu na wzgórze.
 • 3:38 - 3:43
  Okrucieństwo kary polega na bezcelowości,
 • 3:43 - 3:47
  jednak według Camusa cała ludzkość
  znajduje się w tym samym położeniu.
 • 3:47 - 3:51
  Tylko akceptacja bezsensu życia pozwala
 • 3:51 - 3:55
  zmierzyć się z jego absurdem
  z podniesioną głową.
 • 3:55 - 4:01
  Jak mówił Camus: "Kiedy Syzyf postanawia
  zacząć nieustające zadanie od nowa,
 • 4:01 - 4:04
  trzeba wyobrazić go sobie szczęśliwym".
 • 4:04 - 4:08
  Współcześni Camusowi nie tak
  chętnie akceptowali bezcelowość.
 • 4:08 - 4:11
  Wielu egzystencjalistów
  popierało brutalną rewolucję
 • 4:11 - 4:17
  obalającą systemy, które według nich
  pozbawiały ludzi działania i celu.
 • 4:17 - 4:22
  Camus odpowiedział kolejnym cyklem,
  skupiającym się tym razem na buncie.
 • 4:22 - 4:26
  W "Człowieku zbuntowanym"
  rozpatrywał bunt jako akt bardziej twórczy
 • 4:26 - 4:28
  niż destrukcyjny.
 • 4:28 - 4:31
  Camus wierzył, że odwrócenie
  dynamiki władzy
 • 4:31 - 4:35
  prowadzi do nieskończonego cyklu przemocy.
 • 4:35 - 4:39
  Sposób na uniknięcie
  niepotrzebnego rozlewu krwi
 • 4:39 - 4:44
  to zrozumienie wspólnej ludzkiej natury.
 • 4:44 - 4:48
  Paradoksalnie to właśnie ten cykl
  względnie pacyfistycznych poglądów
 • 4:48 - 4:53
  przysporzył mu konfliktów z wieloma
  ówczesnymi pisarzami i filozofami.
 • 4:53 - 4:54
  Mimo kontrowersji
 • 4:54 - 4:59
  Camus zaczął pisać jedną z najdłuższych
  i najbardziej osobistych prac,
 • 4:59 - 5:04
  powieść autobiograficzną
  "Pierwszy człowiek".
 • 5:04 - 5:08
  Miała ona być pierwszym
  krokiem w nowym kierunku,
 • 5:08 - 5:10
  pełnym nadziei cyklu miłości.
 • 5:10 - 5:15
  Jednak w 1960 roku Camus nagle
  zginął w wypadku samochodowym,
 • 5:15 - 5:19
  który można określić jedynie
  jako bezsensowny albo absurdalny.
 • 5:19 - 5:22
  Mimo że świat nigdy
  nie poznał jego cyklu miłości,
 • 5:22 - 5:28
  cykle buntu i absurdu do dziś
  przemawiają do czytelników.
 • 5:28 - 5:32
  Koncepcja absurdu stała się
  częścią światowej literatury,
 • 5:32 - 5:37
  XX-wiecznej filozofii, a nawet popkultury.
 • 5:37 - 5:43
  Camus pozostaje przewodnikiem
  w chwilach niepewności.
 • 5:43 - 5:49
  W tym niedorzecznym świecie jego pomysły
  są raczej tchnieniem inspiracji,
 • 5:49 - 5:50
  a nie porażki.
Title:
Czy życie ma sens? To i inne absurdalne pytania - Nina Medvinskaya
Speaker:
Nina Medvinskaya
Description:

Zobacz całą lekcję: https://ed.ted.com/lessons/is-life-meaningless-and-other-absurd-questions-nina-medvinskaya

Albert Camus dorastał otoczony przemocą. Jego rodzinna Algieria pogrążona była w konflikcie. Stracił ojca w I wojnie światowej. Obserwując zniszczenia II wojny światowej, Camus czuł się coraz bardziej przybity. Jaki był sens nieskończonego rozlewu krwi i cierpienia? Jeśli świat pozbawiony jest sensu, czy nasze życia mogą wciąż mieć wartość? Nina Medvinskaya zgłębia filozofię absurdyzmu Camusa.

Lekcja: Nina Medvinskaya, reżyseria: Avi Ofer.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED-Ed
Duration:
05:54

Polish subtitles

Revisions