Hungarian subtitles

← Mi az élet értelme? És más abszurd kérdések – Nina Medvinskaya

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 10 created 11/20/2020 by Zsófia Herczeg.

 1. Albert Camus-t gyermekkorában
  mindenhol erőszak vette körül.
 2. Hazájában, Algériában
  gyakoriak voltak a viszályok
 3. a helyiek és a francia gyarmatosítók közt.
 4. Apja elesett az I. világháborúban,
 5. őt pedig alkalmatlannak találták,
  hogy harcoljon a másodikban.
 6. Franciaországban a tuberkulózissal küzdve,
 7. és a háború pusztítását ellenzéki
  újságíróként látva, Camus elcsüggedt.
 8. Nem látta a vég nélküli öldöklés
  és szenvedés értelmét.
 9. Feltette a kérdést:
  Ha a világ értelmetlen,
 10. értékes-e az emberi élet?
 11. Több kortársa is hasonlóan gondolkodott:

 12. ők új filozófiai irányzat,
  az egzisztencializmus képviselői voltak.
 13. Az egzisztencialisták szerint
  az ember tiszta lappal születik,
 14. az értelmes élet megteremtése
  a káoszban egyéni felelősség.
 15. Camus elutasította ezt a gondolatmenetet.
 16. Szerinte mindannyian
  közös emberi természettel születünk,
 17. amely egyesít, és közös célokat ad nekünk.
 18. Az egyik ilyen cél az értelem keresése
  a világ önkényes kegyetlensége ellenére.
 19. Az értelmet kereső emberiséget,
  és a világ néma közönyét
 20. két kirakósdarabként látta,
 21. amelyek összeillesztését
  alapvetően abszurdnak találta.
 22. Ez az ellentét lett
  Camus abszurd filozófiájának alapja,
 23. amely szerint az élet
  alapvetően hiábavaló.
 24. Az élet hiábavalósága
 25. Camus korai munkássága,
 26. az ún. abszurd ciklus központi kérdése.
 27. A ciklus legismertebb darabja,
  Camus első regénye,

 28. kiábrándító választ kínál.
 29. A Közöny egy érzéketlen fiatalember,
  Meursault története,
 30. aki mindent értelmetlennek tart.
 31. Nem sír az anyja temetésén,
 32. segít a szomszédjának megalázni egy nőt,
 33. erőszakos bűncselekményt is elkövet,
  mégsem érez bűntudatot.
 34. Számára a világ értelmetlen,
  az erkölcsi ítéletnek nincs benne helye.
 35. Ez a szemlélet megmérgezi a viszonyt
 36. Meursault és a fegyelmezett
  társadalom között, amelyben él;
 37. lassan elidegenedik mindenkitől,
  egészen a regény tetőpontjáig.
 38. Kitaszított főszereplőjével ellentétben,
  Camus-t ünnepelték őszinteségéért.

 39. A Közöny meghozta számára a hírnevet,
  és tovább dolgozott művein,
 40. amelyek az élet értékét kutatták
  az abszurd világban,
 41. több írása is visszakanyarodott
  ugyanahhoz a filozófiai kérdéshez:
 42. Ha az élet valóban értelmetlen,
 43. vajon az öngyilkosság
  az egyetlen értelmes cselekedet?
 44. Camus válasza határozott nem.

 45. Talán nem tudjuk megmagyarázni,
  miért igazságtalan a világ,
 46. de ha mégis az életet választjuk,
 47. akkor élhetjük át az igazi szabadságot.
 48. Camus az egyik leghíresebb esszéjében
  járja körül a témát,
 49. amelynek középpontjában
  Sziszüphosz görög mítosza áll.
 50. Sziszüphosz király becsapta az isteneket,
 51. ezért arra ítélték, hogy örökké
  sziklát görgessen föl a hegyre.
 52. A büntetés azért olyan kegyetlen,
  mert a feladat értelmetlen,
 53. de Camus szerint az egész
  emberiség ebben a helyzetben van.
 54. Ha elfogadjuk életünk hiábavalóságát,
 55. csak akkor nézhetünk szembe büszkén
  az abszurd világgal.
 56. Ahogy Camus írja: mikor a király úgy dönt,
  hogy folytatja reménytelen küldetését,
 57. boldognak kell elképzelnünk Sziszüphoszt.
 58. Camus kortársai nem értettek
  egyet a hiábavalósággal.

 59. Az egzisztencialisták közül
  sokan támogatták az erőszakos forradalmat,
 60. a rendszer megdöntését,
  amely megfoszt minket az értelmes élettől.
 61. Camus második sorozatával,
  a lázadásciklussal felelt erre.
 62. A lázadó ember c. műve a lázadást kreatív,
 63. nem destruktív cselekedetként írja le.
 64. Camus szerint
  a hatalomért folytatott küzdelem
 65. csak vég nélküli erőszakhoz vezet.
 66. A fölösleges vérontást úgy kerülhetjük el,
 67. ha közös emberi természetünk
  megértésére törekszünk.
 68. Sajnos ezzel a békés megközelítéssel
 69. nem aratott nagy sikert
  író- és filozófustársai között.
 70. A viták ellenére

 71. Camus elkezdte addigi leghosszabb
  és legszemélyesebb művét:
 72. Az első ember című önéletrajzi regényt.
 73. A regény egy új sorozat
  első darabja lett volna,
 74. a szeretetciklusé.
 75. 1960-ban azonban Camus
  autóbalesetben meghalt,

 76. erre csak annyit mondhatunk,
  hogy értelmetlenül és abszurdan.
 77. Bár a szeretetciklus soha nem készült el,
 78. az abszurd- és a lázadásciklusok
  ma is megtalálják útjukat az olvasókhoz.
 79. Az abszurd gondolata a világirodalom,
 80. a 20. századi filozófia
  és a popkultúra része lett.
 81. Camus továbbra is megbízható társ
  a bizonytalan időkben.
 82. Gondolatai bátorságot adhatnak,
  hogy küzdjünk az értelmetlen világban,
 83. és ne adjuk fel.