Vietnamese subtitles

← 09-57 Implementing Redlines on Your Own

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 08/04/2015 by Thanh Pham.

 1. Bạn hãy tự làm các phần còn lại của redline
 2. Test trên điện thoại và tablet
  và cả 2 chiều của thiết bị
 3. Đây là công cụ hữu ích
  để giúp bạn cùng với redline
 4. Dưới developer options,
  bạn có thể click show layout bounds
 5. Khi bạn trở lại Sunshine app,
 6. bạn có thể thấy các đường bao của tất cả các view
  bao gồm cả padding và margin
 7. Khi bạn xong, cứ tự nhiên kiểm tra
 8. bằng link được cung cấp phía dưới
  rồi oánh dấu để tiếp tục :D