Vietnamese subtitles

← 09-60 Coding Task on Accessibility

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 08/04/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Cảm ơn về đáp án.
 2. Nếu bạn đã thử TalkBack trên Súnhsine app,
 3. bạn sẽ nhận ra rằng có thể dễ dàng sửa chữa để làm app bạn có thể dễ tiếp cận hơn,
 4. và để thêm content descriptions ( chú thích) vào các image views.
 5. Vì ở đây không có text nào được nói ra khi người dùng chạm vào nó.
 6. Trong forecast adapter,
 7. sau khi ta đọc weather forecast từ cursor
 8. ta cũng đặt cho nó một content description trên icon.
 9. Tương tự, trong detail fragment, khi ta lấy weather forecast,
 10. ta set content description trên icon.
 11. Giờ click vào image, sẽ nói to chú thích thời tiết ra.