YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Minecraft Giờ Lập Trình - Các chức năng

Get Embed Code
9 Languages

Showing Revision 3 created 12/04/2017 by Hien Pham.

 1. Preston: Tớ không định khoe khoang nhưng tớ khá giỏi trong những trò vượt chướng ngại vật.

 2. Lizzy: Hãy ngủ chút đi, sáng mai Stacy sẽ quay lại.
 3. Stacy: Ok, tớ sẽ quay trở lại văn phòng Minecraft, và tớ nghĩ tớ sẽ biết làm thế nào để giải quyết
 4. vấn đề mà tớ đang gặp phải trong trò chơi.
 5. Tớ nghĩ tớ có thể sử dụng một chức năng.
 6. Hãy để tớ mở cái này ra.
 7. Vậy một chức năng là một nhóm câu lệnh hướng dẫn để hoàn thành 1 nhiệm vụ, như kiểu
 8. một công thức.
 9. Ở các cấp độ tiếp theo, bạn sẽ được phép dùng các chức năng để bạn có thể sử dụng để giải quyết
 10. các câu đố.
 11. Hãy nhìn vào các câu lệnh trong chức năng khi nó nằm trong không gian làm việc để xem nó vận hành thế nào.
 12. Sau đó, hãy tìm khối lệnh với tên gọi trong hộp công cụ và kéo nó từ hộp công cụ vào
 13. khối lệnh "khi chạy".
 14. Hãy nhớ, bạn có thể sử dụng chức năng tương tự mỗi lần bạn cần chạy một nhóm câu lệnh hướng dẫn tương tự
 15. để làm một việc gì đó, như xây một cái cầu.
 16. Chúc may mắn, tớ biết là bạn có thể làm được!