Serbian subtitles

← Kako da oživite veru u demokratiju

Get Embed Code
23 Languages

Showing Revision 10 created 06/25/2019 by Ivana Korom.

 1. Donosim vam pozdrave
 2. iz 52. najslobodnije nacije na svetu.
 3. Kao Amerikanca, nervira me
  što moja nacija uporno tone
 4. na godišnjoj rang-listi
  koju objavljuje „Freedom House".
 5. Ja sam sin imigranata.
 6. Moji roditelji su rođeni u Kini
  za vreme rata i revolucije,
 7. otišli su na Tajvan i zatim došli
  u Sjedinjene Države,
 8. što znači da sam čitavog života
 9. bio veoma svestan koliko je
  zaista sloboda krhko nasleđe.
 10. Zato provodim vreme podučavajući,
  držeći govore i baveći se demokratijom.
 11. Ne gajim iluzije.

 12. Danas širom sveta
 13. ljudi sumnjaju u to da demokratija
  može ispuniti očekivanja.
 14. Autokrate i demagozi deluju ohrabreno,
 15. čak i arogantno.
 16. Slobodan svet oseća
  kao da mu nedostaje vođa.
 17. A ipak, i dalje se nadam.

 18. Ne mislim to u smislu da sam optimističan.
 19. Optimizam je za posmatrače.
 20. Nada podrazumeva delovanje.
 21. Znači to da imam udela u krajnjem ishodu.
 22. Demokratska nada zahteva veru
 23. ne u nekog moćnika
  ili harizmatičnog spasitelja,
 24. već veru koju imamo jedni u druge,
 25. i tera nas da se zapitamo kako možemo
  postati dostojni takve vere?
 26. Verujem da je ovo trenutak
  moralnog buđenja,
 27. kakvo nastaje kada se uruše
  stare izvesne stvari.
 28. U srcu tog buđenja je ono što ja zovem
  „građanska religija“.
 29. Danas želim da govorim
  o tome šta je građanska religija,
 30. kako je upražnjavamo
 31. i zašto je sada bitna više nego ikada.
 32. Počeću od „šta“.

 33. Definišem građansku religiju kao sistem
  zajedničkih verovanja i kolektivnih praksi
 34. po kojima pripadnici samoupravne zajednice
 35. biraju da žive kao građani.
 36. Kada kažem „građanin“,
  ne mislim na dokumenta ili pasoše.
 37. Govorim o dubljem, širem, etičkom konceptu
 38. o pružanju doprinosa zajednici,
  o članstvu u društvu.
 39. Govoriti o građanskoj religiji
  kao religiji nije poetska sloboda,
 40. jer je demokratija
 41. jedna od ljudskih aktivnosti
  koju najviše pokreće vera.
 42. Demokratija funkcioniše samo kada dovoljno
  nas veruje da demokratija funkcioniše.
 43. Istovremeno je i kockanje i čudo.
 44. Njen legitimitet ne potiče
  iz spoljašnjeg okvira ustavnih pravila,
 45. već unutrašnjeg funkcionisanja
  građanskog duha.
 46. Građanska religija, kao i svaka religija,

 47. sadrži svetu veru,
  sveta dela i svete rituale.
 48. Moja verovanja obuhvataju reči
  kao što su „podjednaka zaštita zakona“
 49. i „mi, narod“.
 50. Na mom spisku svetih dela
  nalaze se ukidanje ropstva,
 51. uvođenja prava žena da glasaju,
  pokret građanskih prava,
 52. savezničko iskrcavanje u Normandiji,
 53. pad Berlinskog zida.
 54. Imam i novi građanski ritual
  o kome ću vam ubrzo pričati.
 55. Sa kog god kraja planete da ste,

 56. možete pronaći ili stvoriti
  svoj skup verovanja, dela i rituala.
 57. Praksa građanske religije
  ne odnosi se na obožavanje države
 58. niti poslušnost vladajućoj stranci.
 59. Odnosi se na posvećenost jednih drugima
 60. i našim zajedničkim idealima.
 61. A svetost građanske religije se ne odnosi
  na božanstvo ili na nešto natprirodno.
 62. Radi se o grupi različitih ljudi
 63. koji govore o življenju naše sličnosti,
 64. naše grupnosti.
 65. Možda sad počinjete da malo brinete

 66. da pokušavam da vas uvedem u kult.
 67. Opustite se, ne radim to.
 68. Ne moram da vam prodajem te priče.
 69. Kao ljudi se uvek nalazite
  na tržištu kultova,
 70. nekih vrsta religijskih iskustava.
 71. U prirodi nam je da tražimo
  kosmološka objašnjenja,
 72. da sakralizujemo verovanja
  koja nas spajaju u transcendentnoj svrsi.
 73. Ljudi stvaraju religije
  jer ljudi stvaraju grupe.
 74. Jedini izbor koji imamo
 75. je da li da aktiviramo
  tu grupnost zarad dobra.
 76. Ako ste pobožna osoba, to znate.
 77. Ako niste,
 78. ako više ne idete na molitvene obrede
 79. ili nikada niste ni išli,
 80. možda ćete u tom slučaju reći
  da je joga vaša religija,
 81. ili fudbalska Premijer liga,
 82. pletenje, kodiranje ili TED Talks.
 83. Ali bilo da verujete u boga
  ili u odsustvo bogova,
 84. građanska religija ne zahteva
  da se odreknete svojih verovanja.
 85. Samo zahteva da se pojavite kao građanin.
 86. A to me navodi na moju drugu temu:

 87. kako da građansku religiju
  ispovedamo produktivno.
 88. Sada ću vam pričati
  o novom građanskom ritualu.
 89. Zove se „Građanska subota“
 90. i sledi princip verskih okupljanja.
 91. Pevamo zajedno,
 92. okrenemo se ka nepoznatoj osobi kraj sebe
  da bismo razmotrili neku zajedničku temu,
 93. slušamo poeziju i svete spise,
 94. postoji propoved koja povezuje te tekstove
 95. sa etičkim odlukama
  i kontroverzama našeg vremena,
 96. ali pesma, sveti tekst i propoved
 97. nisu iz crkve, sinagoge ili džamije.
 98. Oni su građanski,
 99. stvoreni na osnovu
  zajedničkih građanskih ideala
 100. i zajedničke istorije polaganja prava
  na te ideale i njihovog osporavanja.
 101. Nakon toga se okupimo u krugove
  da bismo organizovali skupove,
 102. registrovali birače, priključili se
  novim klubovima,
 103. sklopili nova prijateljstva.
 104. Moje kolege i ja smo počeli
  da organizujemo Građanske subote

 105. u Sijetlu 2016. godine.
 106. Od tada su se proširile po kontinentu.
 107. Ponekad ih pohađaju stotine,
  ponekad desetine ljudi.
 108. Odvijaju se u bibliotekama,
  mesnim zajednicama
 109. i radnim prostorima,
 110. pod prazničnim šatorima
  i u velikim halama.
 111. Nema nikakve visoke tehnologije
  u ovoj socijalnoj tehnologiji.
 112. Ona se odnosi na osnovnu ljudsku žudnju
  za druženjem lice u lice.
 113. Privlači mlade i stare, levicu i desnicu,
 114. siromašne i bogate, one koji pripadaju
  i koji ne pripadaju crkvi, svih rasa.
 115. Kada dođete na Građansku subotu,
  pozvani ste da razmotrite pitanje
 116. kao što je „Za koga ste odgovorni?“
 117. ili „Šta ste spremni da rizikujete
 118. ili čega biste se odrekli
  za svoju zajednicu?“
 119. Kada se to dogodi, nešto se pokrene.
 120. Vi se pokrenete.
 121. Počnete da iznosite svoju priču.
 122. Počemo da zaista vidimo jedni druge.
 123. Shvatate da beskućništvo, oružano nasilje,
  stvaranje bogataških naselja,
 124. užasan saobraćaj, nepoverenje
  pridošlica, lažne vesti -
 125. te stvari nisu tuđ problem,
 126. već su zbir vaših navika i propusta.
 127. Društvo postaje ono što radite.
 128. Od nas se nikada ne traži da razmislimo
  o sadržaju našeg građanstva.

 129. Većina nas nikad ne bude pozvana
  da uradimo više ili da budemo više,
 130. i većina nas nema pojma
  koliko žudimo za tim pozivom.
 131. U međuvremenu smo stvorili
  građansku bogosloviju

 132. da bismo počeli da obučavamo
  ljude sa svih strana
 133. da samostalno vode okupljanja
  Građanske subote u svojim gradovima.
 134. U zajednici Atine u Tenesiju,
 135. borbeni vođa Vitni Kimbal Ko
 136. vodi okupljanja u prodavnici
  umetničkih radova i ramova
 137. sa omladinskim horom i mnogo zastavica.
 138. Mladi aktivista po imenu Berto Agvajo
 139. predvodio je svoju Građansku subotu
  na uličnom ćošku
 140. u naselju Iza Jardsa u Čikagu.
 141. Berto je nekada učestvovao u bandama.
 142. Sada održava mir
 143. i organizuje političke kampanje.
 144. U Honoluluu, Rafael Bergstrom,
 145. bivši profesionalni igrač bejzbola
  koji je postao fotograf i konzervator,
 146. vodi pod sloganom
  „Građanska nauka je seksi“.
 147. I jeste.
 148. (Smeh)

 149. Ponekad me pitaju čak i naši bogoslovi:

 150. „Zar nije opasno koristiti
  religijski jezik?
 151. Zar to neće samo učiniti našu politiku
  još više dogmatskom i nadobudnom?“
 152. Ali ovo gledište pretpostavlja
 153. da je svaka religija
  fanatični fundamentalizam.
 154. A nije.
 155. Religija je takođe moralno rasuđivanje,
 156. prihvatanje sumnje,
 157. obavezivanje da se odvojimo od sebe
  i služimo drugima,
 158. izazov da se popravi svet.
 159. U tom smislu, politika bi mogla da podnese
  da bude malo više kao religija,
 160. a ne manje.
 161. Stoga je moja poslednja tema danas

 162. zašto je građanska religija danas važna.
 163. Hteo bih da iznesem dva razloga.
 164. Jedan je suprotstavljanje
  kulturi hiperindividualizma.
 165. Svaka poruka koju dobijemo
  sa svakog ekrana i površine
 166. savremenog tržišta
 167. je da je svako od nas sam na svome,
 168. slobodni činilac,
 169. slobodan da upravlja vlastitim brendovima,
 170. slobodan da živi pod mostom,
 171. slobodan da ima poslove sa strane,
 172. slobodan da umre sam bez osiguranja.
 173. Tržišni liberalizam nam kaže
 174. da smo gospodari
  koji nikome ništa ne duguju,
 175. ali nas zatim porobljava
 176. u groznoj izolaciji konzumerizma
  i statusne anksioznosti.
 177. (Publika) Tako je!

 178. Milioni nas su shvatili tu prevaru.

 179. Sada shvatamo
 180. da „slobodno za sve“
  nije isto što i sloboda za sve.
 181. (Aplauz)

 182. Ono što nas zaista oslobađa
  je vezanost za druge

 183. u uzajamnoj pomoći i obavezi,
 184. to što moramo da radimo što bolje možemo
  u svojim naseljima i gradovima,
 185. kao da su naše sudbine
  međusobno povezane -
 186. jer i jesu -
 187. kao da ne možemo da se otcepimo
  jedni od drugih,
 188. jer, na kraju krajeva, i ne možemo.
 189. Vezivanje na ovaj način
  nas zapravo oslobađa.
 190. Otkriva da smo jednaki u dostojanstvu.
 191. Podseća nas da uz prava idu i obaveze.
 192. Podseća nas, u stvari,
 193. da ispravno shvaćena prava
  jesu odgovornosti.
 194. Drugi razlog zašto je
  građanska religija sada važna

 195. je taj što nudi najzdraviju
  moguću priču o nama i njima.
 196. Govorimo o politici identiteta
  kao da je nešto novo,
 197. ali nije.
 198. Svaka politika je politika identiteta,
 199. beskrajna borba da se definiše
  ko zaista pripada.
 200. Umesto štetnih mitova o krvi i zemlji
 201. koji označavaju pojedine ljude
  kao večne strance,
 202. građanska religija svima nudi
  stazu ka pripadanju,
 203. isključivo zasnovanu
  na univerzalnom verovanju
 204. o doprisnosu, učešću i uključivanju.
 205. U građanskoj religiji,
  „mi“ smo oni koji žele da služe,
 206. dobrovoljno rade, glasaju, slušaju,
  uče, saosećaju, bolje raspravljaju,
 207. prenose moć na druge
  umesto da je gomilaju.
 208. „Oni“ su ljudi koji to ne žele.
 209. Može se o njima oštro suditi,
 210. ali to nije potrebno,
 211. jer u bilo kom trenutku
  neko od njih može postati jedan od nas,
 212. jednostavno tako što će odabrati
  da živi kao građanin.
 213. Poželimo im dobrodošlicu.

 214. Vitni, Berto i Rafael
  imaju dara za dobrodošlicu.
 215. Svaki ima karakterističan,
  lokalno ustanovljen način
 216. da poverenje u demokratiju
  približi drugima.
 217. Mogu imati sleng sa Apalača
  ili iz Južnog Čikaga ili sa Havaja.
 218. Njihova poruka je ista:
 219. građanska ljubav, građanski duh,
  građanska odgovornost.
 220. Možda sada mislite da je sve ovo
  sa građanskom religijom

 221. samo za preterano zanetu
  drugu generaciju Amerikanaca poput mene.
 222. Ali zapravo je za svakoga, bilo gde,
 223. ko želi da rasplamsa veze poverenja,
 224. ljubav i zajedničke akcije
 225. koje su potrebne
  da bismo vladali sobom u slobodi.
 226. Možda Građanske subote nisu za vas.
 227. To je u redu.
 228. Pronađite sopstvene načine
  da podstaknete građanske navike srca.
 229. Sada cvetaju mnogi oblici
  voljene građanske zajednice,

 230. u ovo doba buđenja.
 231. Grupe poput Organizovanja
  zajednica Japana,
 232. koja koristi kreativne
  performativne rituale pripovedanja
 233. da bi promovisala ravnopravnost žena.
 234. Na Islandu postoje građanske potvrde,
 235. gde mlade predvodi starešina
 236. da bi naučili istoriju
  i građanske tradicije svog društva,
 237. što kulminira ceremonijom obreda prelaska
 238. sličnom crkvenoj potvrdi.
 239. Krugovi Bena Frenklina
  u Sjedinjenim Državama,
 240. gde se prijatelji sastaju svakog meseca
 241. da raspravljaju i razmišljaju
  o vrlinama koje je Franklin kodifikovao
 242. u svojoj autobiografiji,
 243. kao što su pravičnost,
  zahvalnost i opraštanje.
 244. Znam da građanska religija nije dovoljna

 245. da bi se otklonile
  radikalne nejednakosti našeg doba.
 246. Za to nam je potrebna moć.
 247. Ali moć bez karaktera
  je gori lek od bolesti.
 248. Znam da sama građanska religija ne može
  popraviti korumpirane institucije,
 249. ali institucionalne reforme
  bez novih normi neće potrajati.
 250. Kultura je uzvodno od zakona.
 251. Duh je uzvodno od politike.
 252. Duša je uzvodno od države.
 253. Ne možemo da uklonimo zagađenja
  u politici ako čistimo samo nizvodno.
 254. Moramo doći do izvora.
 255. Izvor su naše vrednosti,
 256. a kada se radi o vrednostima,
  moj savet je jednostavan: imajte ih.
 257. (Smeh)

 258. (Aplauz)

 259. Postarajte se da te vrednosti
  budu prosocijalne.

 260. Primenite ih u praksi
 261. i činite to u društvu drugih ljudi,
 262. sa strukturom vere,
  dela i radosnog rituala
 263. kojoj ćete se uvek vraćati.
 264. Oni od nas koji veruju u demokratiju
  i veruju da je još uvek moguća,

 265. mi nosimo teret da to dokažemo.
 266. Ali upamtite, uopšte nije teret
 267. biti u zajednici u kojoj vas vide
  kao nekog ko je u celosti čovek,
 268. gde imate pravo glasa
  u stvarima koje utiču na vas,
 269. gde ne morate biti povezani
  da biste bili poštovani.
 270. To se zove blagoslov
 271. i dostupan je svima koji veruju.
 272. Hvala.

 273. (Aplauz)