Return to Video

Hogyan higgyünk újra a demokráciában?

 • 0:01 - 0:02
  Üdvözletet hoztam önöknek
 • 0:02 - 0:05
  a világ 52. legszabadabb államából.
 • 0:06 - 0:11
  Amerikaiként rendkívül bosszant,
  hogy országunk egyre lejjebb süllyed
 • 0:11 - 0:14
  a Freedom House
  évente közzétett listáján.
 • 0:14 - 0:15
  Bevándorlók gyermeke vagyok.
 • 0:15 - 0:19
  A szüleim Kínában a háború
  és forradalom idején születtek,
 • 0:19 - 0:22
  onnan Taiwanba mentek,
  majd tovább az Egyesült Államokba.
 • 0:22 - 0:23
  Ez pedig azt jelenti,
 • 0:23 - 0:29
  hogy egész életemben tudtam,
  a szabadság törékeny örökség.
 • 0:29 - 0:34
  Ezért azon vagyok, hogy tanítsam,
  hirdessem és gyakoroljam a demokráciát.
 • 0:35 - 0:36
  Nincsenek illúzióim.
 • 0:37 - 0:38
  A világ számos pontján
 • 0:38 - 0:41
  sokan kételkednek abban,
  hogy a demokrácia működőképes.
 • 0:41 - 0:44
  A diktátorok és népámítók egyre bátrabbak,
 • 0:44 - 0:45
  már-már szinte beképzeltek.
 • 0:45 - 0:48
  A szabad világ úgy érzi,
  vezető nélkül maradt.
 • 0:48 - 0:51
  Én viszont továbbra is reménykedem.
 • 0:51 - 0:53
  Ez nem azt jelenti, hogy optimista vagyok.
 • 0:53 - 0:55
  Az optimizmus külső szemlélőknek való.
 • 0:56 - 0:58
  A remény azt jelenti, teszünk is valamit,
 • 0:58 - 1:00
  teszünk valamit a cél érdekében.
 • 1:00 - 1:03
  A remény, hogy hiszünk a demokráciában,
  azt jelenti, hogy bízunk,
 • 1:03 - 1:06
  de nem egy diktátorban
  vagy karizmatikus megváltóban,
 • 1:06 - 1:08
  hanem egymásban.
 • 1:08 - 1:13
  Ebből következik a kérdés: Hogyan
  lehetünk méltók egymás bizalmára?
 • 1:15 - 1:18
  Hiszek abban, hogy az erkölcsi
  ébredés korszakát éljük,
 • 1:18 - 1:21
  ami akkor jön el, mikor a régi
  viszonyítási pontok megszűnnek.
 • 1:21 - 1:26
  Ennek az ébredésnek a mozgatója pedig az,
  amit én polgári hitvallásnak nevezek.
 • 1:26 - 1:30
  Ma arról szeretnék beszélni,
  mi is a polgári hitvallás,
 • 1:30 - 1:32
  hogyan gyakorolható,
 • 1:32 - 1:34
  és miért fontosabb ma,
  mint eddig bármikor.
 • 1:34 - 1:36
  Hadd kezdjem a fogalom magyarázatával.
 • 1:37 - 1:42
  Ez a hitvallás a közösség értékrendjének
  és hagyományainak rendszere,
 • 1:42 - 1:46
  melyben egy önkormányzattal
  rendelkező közösség tagjai
 • 1:46 - 1:48
  úgy döntenek: öntudatos polgárként élnek.
 • 1:48 - 1:52
  Az "öntudatos polgár" nem azt jelenti,
  hogy valakinek hivatalos papírjai vannak.
 • 1:52 - 1:56
  Egy mélyebb, tágabb értelemben vett,
  erkölcsi alapokon nyugvó elvről beszélek,
 • 1:56 - 1:59
  melyben az egyén úgy támogatja
  a közösséget, hogy szerves része annak.
 • 2:00 - 2:04
  Az, hogy a polgári hitet vallásként
  definiálom, nem pusztán költői kép.
 • 2:05 - 2:06
  Azért teszem ezt, mert a demokrácia
 • 2:06 - 2:09
  talán az egyik leginkább
  hitre alapozott emberi tevékenység.
 • 2:10 - 2:14
  A demokrácia csak akkor működik,
  ha elegen hisszük, hogy működni tud.
 • 2:15 - 2:18
  Egyszerre lutri és csoda.
 • 2:18 - 2:23
  Létjogosultságát nem az alkotmányos
  szabályok keretei adják,
 • 2:23 - 2:26
  hanem a belső tartás,
  melyet a polgári szellemiség ad.
 • 2:28 - 2:30
  A polgári hitvallásnak,
  mint minden más vallásnak,
 • 2:30 - 2:34
  van egy szent eszmerendszere,
  szent tevékenységei és szent szertartásai.
 • 2:35 - 2:37
  Az én hitvallásomban
  olyan kifejezések szerepelnek,
 • 2:37 - 2:42
  mint "törvény előtti egyenlőség",
  illetve "mi, az Egyesült Államok népe".
 • 2:42 - 2:46
  A szent tettek közé sorolom
  a rabszolgaság eltörlését,
 • 2:46 - 2:48
  a nők szavazati jogát, a polgárjogokat,
 • 2:48 - 2:50
  a szövetségesek normandiai partraszállását
 • 2:50 - 2:52
  és a berlini fal leomlását.
 • 2:53 - 2:57
  Hamarosan beszélek majd
  a polgári hitvallás új szertartásairól is.
 • 2:57 - 2:59
  A föld bármely pontjáról származzunk is,
 • 2:59 - 3:04
  meg tudjuk találni a magunk hitét,
  annak tevékenységeit és szertartásait.
 • 3:04 - 3:08
  A polgári hitvallás gyakorlása
  nem egyenlő az állam imádásával,
 • 3:09 - 3:11
  sem az uralkodó pártnak szóló
  feltétlen engedelmességgel.
 • 3:11 - 3:13
  Azt jelenti, hogy elkötelezzük magunkat
 • 3:13 - 3:15
  egymás és közös értékeink mellett.
 • 3:15 - 3:20
  A polgári hitvallás szentségét nem egy
  istenség vagy természetfölötti erő adja,
 • 3:21 - 3:23
  hanem különbözően gondolkodó
  emberek csoportjai,
 • 3:23 - 3:26
  akik felismerik azonosságaikat
 • 3:26 - 3:28
  és az egység erejét.
 • 3:29 - 3:31
  Lehet, hogy most már egy kicsit aggódnak,
 • 3:31 - 3:34
  hogy valamilyen kultuszt
  akarok itt eladni önöknek,
 • 3:34 - 3:35
  de nyugalom, nem erről van szó.
 • 3:35 - 3:37
  Nem akarok eladni semmit.
 • 3:37 - 3:41
  Mi emberek mindig is
  nyitottak voltunk a kultuszokra
 • 3:41 - 3:44
  és a vallásos élmények különböző fajtáira.
 • 3:44 - 3:47
  A vérünkben van, hogy metafizikus
  magyarázatokat keressünk,
 • 3:47 - 3:51
  szentnek tekintsünk eszméket, melyek egy
  transzcendens cél mentén egyesítenek.
 • 3:52 - 3:55
  Az emberek azért alapítanak vallásokat,
  mert szükségük van közösségekre.
 • 3:55 - 3:59
  Egyedül az múlik rajtunk, hogy közösségünk
  nemes célt fog-e képviselni.
 • 4:00 - 4:03
  A vallásos emberek tudják, miről beszélek.
 • 4:03 - 4:05
  Azok pedig, akik nem vallásosak,
 • 4:05 - 4:07
  már nem járnak istentiszteletre,
 • 4:07 - 4:08
  vagy soha nem is jártak,
 • 4:09 - 4:12
  talán azt mondják, hogy számukra
  a jóga jelenti a vallást,
 • 4:12 - 4:15
  vagy az első osztályú labdarúgó-bajnokság,
 • 4:15 - 4:18
  a kötés, a programozás, vagy akár a TED.
 • 4:19 - 4:23
  De akár hiszünk Istenben, akár nem,
 • 4:23 - 4:27
  a polgári vallás nem kívánja tőlünk
  hitünk feladását.
 • 4:27 - 4:31
  Az egyetlen követelmény az,
  hogy polgárként jelen legyünk.
 • 4:32 - 4:34
  És ezzel el is érkeztem
  előadásom második témájához:
 • 4:34 - 4:38
  Hogyan gyakorolhatjuk hatékonyan
  polgári hitvallásunkat?
 • 4:38 - 4:41
  Hadd meséljek most a már említett
  új polgári szertartásról:
 • 4:41 - 4:43
  a neve "polgári szombat",
 • 4:43 - 4:46
  ami tulajdonképpen úgy működik,
  mint egy istentisztelet.
 • 4:46 - 4:49
  Együtt éneklünk, odafordulunk
  a mellettünk álló ismeretlenekhez,
 • 4:49 - 4:51
  megvitatunk egy közös érdeklődésre
  számot tartó kérdést,
 • 4:52 - 4:54
  és verseket, szövegrészleteket
  hallgatunk meg.
 • 4:54 - 4:57
  Van olyan rész is, melyben
  ezeken a szövegeken keresztül
 • 4:57 - 5:00
  korunk erkölcsi kérdéseit
  és ellentmondásait vizsgáljuk.
 • 5:01 - 5:03
  De a dalok, a szövegek és a szertartás
 • 5:03 - 5:06
  nem egy templomban, zsinagógában
  vagy mecsetben hangzanak el.
 • 5:06 - 5:07
  Minden teljesen polgári,
 • 5:07 - 5:10
  és közös polgári értékrendünkön alapul,
 • 5:10 - 5:14
  illetve azon, hogy történelmünk során,
  hogy viszonyultunk ezekhez az értékekhez.
 • 5:15 - 5:20
  Ezután csoportokat alkotunk, gyűléseket
  rendezünk, szavazókat regisztrálunk,
 • 5:21 - 5:23
  új klubtevékenységeket indítunk
  vagy barátságokat kötünk.
 • 5:24 - 5:25
  A kollégáim és én
 • 5:25 - 5:29
  2016-ban Seattle-ben rendeztük meg
  az első polgári szombatot.
 • 5:29 - 5:32
  Azóta már egész Amerikában
  elterjedtek ezek a rendezvények –
 • 5:32 - 5:36
  néha több százan, máskor
  pár tucatnyian vesznek rajtuk részt.
 • 5:36 - 5:38
  Rendeznek ilyet könyvtárakban,
  közösségi házakban,
 • 5:38 - 5:40
  közösségi irodákban,
 • 5:40 - 5:43
  fesztiválsátrakban
  és nagy előadócsarnokokban.
 • 5:43 - 5:47
  Nincs ebben a közösségi
  törekvésben semmi forradalmi.
 • 5:47 - 5:52
  Egyszerűen arról van szó, hogy az emberek
  vágynak a személyes találkozásra.
 • 5:52 - 5:56
  Részt vesznek ezeken fiatalok és idősek,
  bal, illetve jobb oldaliak,
 • 5:56 - 5:59
  szegények és gazdagok,
  vallásosak és ateisták –
 • 5:59 - 6:01
  mindenféle embercsoport képviselői.
 • 6:01 - 6:06
  Ha eljönnek egy ilyen polgári szombatra,
  feltehetik önöknek a kérdést,
 • 6:06 - 6:08
  hogy például:
  "Ön kiért vállal felelősséget?"
 • 6:08 - 6:14
  vagy "Mit kockáztatna vagy adna fel
  a közösség érdekében?"
 • 6:15 - 6:17
  Amikor ez megtörténik, valami megmozdul.
 • 6:17 - 6:19
  Mi emberek mozdulunk meg.
 • 6:19 - 6:21
  Elkezdjük elmondani
  egymásnak a történetünket.
 • 6:21 - 6:24
  Elkezdjük észrevenni egymást.
 • 6:24 - 6:28
  Rájövünk, hogy a hajléktalankérdés,
  a fegyveres erőszak, a dzsentrifikáció,
 • 6:28 - 6:32
  a közlekedési gondok, a betelepülőkkel
  szembeni bizalmatlanság, az álhírek –
 • 6:32 - 6:34
  nem valaki más problémái,
 • 6:34 - 6:38
  hanem saját szokásaink
  és viselkedésünk következményei.
 • 6:38 - 6:41
  A társadalmat viselkedésünk alakítja.
 • 6:43 - 6:48
  Sosem kérdezik meg, hogy mit jelent
  számunkra, hogy polgárok vagyunk.
 • 6:49 - 6:55
  Legtöbbünket sosem kérnek fel arra,
  hogy többet tegyünk, vagy többek legyünk,
 • 6:55 - 6:59
  és legtöbben nem is tudjuk,
  mennyire hiányzik ez nekünk.
 • 7:01 - 7:03
  Azóta útnak indítottunk
  egy polgári szemináriumot is,
 • 7:03 - 7:07
  ahol arra készítjük fel az embereket,
  hogy a polgári szombatokat vezethessék –
 • 7:07 - 7:09
  ők maguk, ott, ahol élnek.
 • 7:10 - 7:12
  Athens-ben, Tennessee államban
 • 7:12 - 7:15
  egyik elszánt vezetőtársunk,
  Whitney Kimball Coe,
 • 7:15 - 7:17
  egy képkeretező- és művészboltot vezet,
 • 7:17 - 7:20
  van egy ifjúsági kórusa is –
  és rengeteg kis zászlójuk.
 • 7:20 - 7:22
  Fiatal aktivistánk, Berto Aguayo,
 • 7:22 - 7:25
  egy utcasarkon vezetett polgári szombatot,
 • 7:25 - 7:28
  Chicago Back of the Yards városnegyedében.
 • 7:28 - 7:30
  Berto régebben egy bűnbanda tagja volt.
 • 7:30 - 7:33
  Ma a béke őre,
 • 7:33 - 7:35
  aki politikai kampányprogramokat szervez.
 • 7:36 - 7:39
  Honoluluban Rafael Bergstorm,
 • 7:39 - 7:43
  korábbi profi baseballjátékos,
  ma fotográfus és természetvédő,
 • 7:43 - 7:46
  csapatával azt hirdeti:
  "Polgárnak lenni menő!".
 • 7:47 - 7:48
  És milyen igaza van!
 • 7:48 - 7:51
  (Nevetés)
 • 7:51 - 7:54
  Néha felteszik nekem a kérdést,
  még azok is, akik nálunk tanulnak:
 • 7:54 - 7:56
  "Nem veszélyes a vallás
  nyelvezetét használni?
 • 7:56 - 8:00
  Nem lehet, hogy az elveink ettől
  még dogmatikusabbnak tűnnek?"
 • 8:00 - 8:04
  E mögött az a gondolat áll, hogy minden
  vallás fanatikusan fundamentalista.
 • 8:05 - 8:06
  Pedig nem az.
 • 8:07 - 8:11
  A vallás erkölcsi tisztánlátást is jelent:
 • 8:11 - 8:13
  élhetünk a kétkedés jogával,
 • 8:13 - 8:16
  célunk lehet az, hogy eltávolodjunk
  az önzéstől, és másokat szolgáljunk –
 • 8:16 - 8:19
  kihívás arra, hogy jobbá tegyük a világot.
 • 8:19 - 8:23
  Ebben az értelemben a politika
  és a vallás között több a hasonlóság,
 • 8:23 - 8:25
  mint az eltérés.
 • 8:26 - 8:28
  Mai utolsó témám:
 • 8:28 - 8:30
  Miért olyan fontos ma a polgári hitvallás?
 • 8:32 - 8:33
  Két válaszom van erre a kérdésre.
 • 8:33 - 8:37
  Egyrészt, hogy a hiperindividualizmus
  kultúrájának ellenpontjaként szolgáljon.
 • 8:38 - 8:41
  Minden üzenetben, ami különböző
  eszközökön és felületeken keresztül
 • 8:41 - 8:43
  modern világunkban elér minket,
 • 8:43 - 8:45
  az áll, hogy magunk vagyunk,
 • 8:45 - 8:47
  a magunk urai,
 • 8:47 - 8:49
  szabadon útnak indíthatjuk
  saját márkás termékeinket,
 • 8:49 - 8:51
  szabadon élhetünk egy híd alatt,
 • 8:51 - 8:53
  szabadon vállalhatunk mellékállást,
 • 8:53 - 8:56
  és ha nincs biztosításunk,
  szabadon halhatunk meg egyedül.
 • 8:56 - 9:00
  A piaci liberalizmus azt sugallja,
  hogy senkinek nem tartozunk elszámolással,
 • 9:00 - 9:03
  de ez egyúttal a fogyasztói társadalom
 • 9:03 - 9:07
  és a státuszféltés rabszolgáivá is
  tesz bennünket.
 • 9:07 - 9:08
  (Közönség) Igen!
 • 9:08 - 9:11
  Ma már milliók ellenzik
  ezt a fajta gondolkodást.
 • 9:11 - 9:14
  Kezdjük felismerni,
 • 9:14 - 9:18
  hogy a "mindent szabad"
  nem egyenlő a szabadsággal.
 • 9:18 - 9:21
  (Taps)
 • 9:24 - 9:26
  Ami ténylegesen szabaddá tesz,
  az a többi emberhez fűződő,
 • 9:26 - 9:29
  kölcsönös segítségen
  és felelősségérzeten alapuló kötelék.
 • 9:29 - 9:33
  Az, hogy úgy hozzuk ki a lehető legtöbbet
  a közösségből, a városból, ahol élünk,
 • 9:33 - 9:35
  mintha sorsunk közös lenne –
 • 9:35 - 9:36
  mert az is.
 • 9:36 - 9:39
  Mintha sosem tudnánk elszakadni egymástól,
 • 9:39 - 9:41
  mert valóban nem is tudunk.
 • 9:42 - 9:45
  Ez a fajta kötelék felszabadító érzés.
 • 9:46 - 9:49
  Rávilágít arra, hogy mindenki
  tiszteletet érdemel.
 • 9:49 - 9:52
  Emlékeztet arra, hogy a jogok
  kötelességekkel járnak.
 • 9:53 - 9:55
  Még pontosabban arra,
 • 9:55 - 9:59
  hogy jól értelmezett jogaink
  egyszersmind kötelességeink is.
 • 10:00 - 10:03
  A másik oka annak, hogy a polgári
  hitvallás ma egyre fontosabb, az,
 • 10:03 - 10:08
  hogy a lehető legegészségesebb
  formában meséli a "mi és ők" történetet.
 • 10:09 - 10:15
  Úgy beszélünk ma az identitáspolitikáról,
  mintha ez valami újdonság lenne,
 • 10:15 - 10:17
  pedig nem az.
 • 10:17 - 10:19
  Minden politika identitáspolitika:
 • 10:19 - 10:23
  véget nem érő játszma
  annak eldöntésére, ki hová tartozik.
 • 10:23 - 10:29
  A "földim" és "vérem" ártalmas mítoszai
  helyett, melyekből valaki mindig kimarad,
 • 10:29 - 10:33
  a polgári hitvallás mindenki számára
  elérhetővé teszi az összetartozás érzését,
 • 10:33 - 10:36
  mivel a közösség segítésén, a részvételen
 • 10:36 - 10:39
  és az összetartozásba vetett hiten alapul.
 • 10:39 - 10:44
  A polgári hitvallásban a "mi"
  azokra utal, akik szolgálni akarnak:
 • 10:44 - 10:47
  önkénteskednek, szavaznak, figyelnek,
  tanulnak, együttéreznek másokkal,
 • 10:47 - 10:51
  elfogadhatóbban érvelnek, a hatalmat
  megosztják, nem maguknak tartogatják.
 • 10:51 - 10:54
  Az "ők" pedig azokra utal,
  akik ebben nem vesznek részt.
 • 10:54 - 10:57
  Mondhatnánk most ugyan
  szigorú ítéletet róluk,
 • 10:57 - 10:59
  de nem szükséges,
 • 10:59 - 11:04
  hiszen bármikor bármelyikükből
  lehet egy közülünk.
 • 11:04 - 11:07
  Bármikor dönthetnek úgy, hogy ők is
  felelős polgárként kívánnak élni.
 • 11:08 - 11:10
  Fogadjuk be hát őket is szeretettel.
 • 11:10 - 11:14
  Whitney, Berto és Rafael
  nagyon jók az újoncok fogadásában.
 • 11:15 - 11:18
  Mindhármójuknak van egy jellegzetes,
  helyi hagyományokon alapuló módszere,
 • 11:18 - 11:21
  ami mások számára is
  vonzóvá teszi a demokráciát.
 • 11:21 - 11:25
  Három különböző nyelvjárást
  beszélnek ugyan,
 • 11:25 - 11:27
  de az üzenet ugyanaz:
 • 11:27 - 11:31
  polgári szeretet, polgári szellemiség
  és polgári felelősségvállalás.
 • 11:33 - 11:36
  Talán most azt gondolják,
  hogy ez az egész polgári hitvallás-dolog
 • 11:36 - 11:39
  az olyan buzgó másodgenerációs
  amerikaiaknak való, mint én.
 • 11:40 - 11:43
  A helyzet viszont az,
  hogy ez bárhol bárkinek jó,
 • 11:43 - 11:45
  aki a bizalom, az érzelem
  és a közös tevékenység
 • 11:45 - 11:48
  szálait kívánja erősíteni,
 • 11:48 - 11:51
  melyek mind szükségesek ahhoz,
  hogy szabadságunkkal élni tudjunk.
 • 11:51 - 11:53
  Lehet, hogy a polgári szombat
  nem az önök műfaja.
 • 11:53 - 11:55
  Ez is rendben van.
 • 11:55 - 11:59
  Találják meg mi önöknek
  a legkedvesebb polgári tevékenység.
 • 12:00 - 12:03
  Napjainkban, öntudatra ébredésünk korában
 • 12:03 - 12:05
  sokféle közkedvelt civil csoport működik.
 • 12:05 - 12:08
  Például a "Közösségszervezés" Japánban,
 • 12:08 - 12:11
  ahol kreatív történetmeséléssel
  hívják fel a figyelmet
 • 12:11 - 12:14
  a női egyenjogúság kérdésére.
 • 12:14 - 12:16
  Izlandon ilyen a polgári felkészítő,
 • 12:17 - 12:19
  ahol egy tapasztalt személy
  avatja be a fiatalokat
 • 12:19 - 12:22
  közösségük polgári
  hagyományainak történetébe,
 • 12:22 - 12:25
  és ami végül egy hitvallással zárul -
 • 12:25 - 12:27
  úgy, mint az egyházi konfirmációkon.
 • 12:28 - 12:31
  Itt vannak a Ben Franklin körök
  az Egyesült Államokban,
 • 12:31 - 12:32
  ahol a barátok havonta találkoznak,
 • 12:32 - 12:36
  hogy azokról az értékekről beszélgessenek,
 • 12:36 - 12:38
  melyekről Franklin
  az önéletrajzában vallott:
 • 12:38 - 12:42
  úgy mint az igazságosság,
  a hála és a megbocsájtás.
 • 12:43 - 12:46
  Tudom, hogy a polgári vallás
  önmagában nem alkalmas arra,
 • 12:46 - 12:49
  hogy korunk óriási
  egyenlőtlenségeit feloldja.
 • 12:49 - 12:51
  Ehhez hatalomra van szükség.
 • 12:51 - 12:55
  De a hatalom jellem nélkül
  rosszabb gyógymód, mint maga a betegség.
 • 12:56 - 13:00
  Tudom, hogy a polgári vallás önmagában,
  nem tudja megoldani a korrupciót sem,
 • 13:01 - 13:06
  de új normák nélkül
  a szervezeti reformok mit sem érnek.
 • 13:06 - 13:08
  A jog fölött ott áll a kultúra.
 • 13:09 - 13:11
  A politika fölött a szellem.
 • 13:11 - 13:14
  Az állam fölött pedig a lélek.
 • 13:14 - 13:19
  Nem tehetünk rendet a politikában, ha azon
  a szinten próbálunk megoldást keresni.
 • 13:19 - 13:20
  A forrásig kell elmennünk.
 • 13:21 - 13:23
  A forrás pedig az értékekben keresendő.
 • 13:24 - 13:28
  És ha már értékekről beszélünk,
  a szabály egyszerű: Legyenek értékeink!
 • 13:29 - 13:31
  (Nevetés)
 • 13:31 - 13:34
  (Taps)
 • 13:36 - 13:38
  Ezeknek az értékeknek
  szolgálniuk kell a közösséget.
 • 13:38 - 13:40
  Gyakoroljuk ezeket,
 • 13:40 - 13:42
  lehetőleg másokkal együtt:
 • 13:42 - 13:46
  hittel, cselekedettel
  és olyan örömteljes formában,
 • 13:46 - 13:48
  hogy az emberek szívesen menjenek újra.
 • 13:49 - 13:52
  Mi, akik hiszünk a demokráciában,
  és hisszük, hogy mindez lehetséges,
 • 13:53 - 13:56
  mi vagyunk felelősek azért,
  hogy létjogosultságát igazoljuk.
 • 13:56 - 13:58
  Ne felejtsék el, nem teher
  olyan közösség tagjának lenni,
 • 13:58 - 14:02
  ahol pusztán emberként tekintenek ránk,
 • 14:02 - 14:04
  ahol beleszólásunk van
  a minket érintő ügyekbe,
 • 14:04 - 14:08
  ahol nincs szükség összeköttetésekre,
  hogy tisztelettel bánjanak velünk.
 • 14:08 - 14:09
  Szerintem ez áldás,
 • 14:10 - 14:13
  és mindenki számára elérhető, aki hisz.
 • 14:13 - 14:15
  Köszönöm.
 • 14:15 - 14:18
  (Taps) (Éljenzés)
Title:
Hogyan higgyünk újra a demokráciában?
Speaker:
Eric Liu
Description:

A polgári hitvallás evangélistája, Eric Liu előadásában megosztja velünk azt a hatékony módszert, melynek segítségével feléleszthetjük a polgári létben rejlő erőt és a hitet, hogy a demokrácia még ma is működőképes. Ismerkedjenek meg a "polgári szombatokkal", és tudjanak meg többet arról, hogyan erősítheti a heti rendszeres polgári szerepvállalás az összetartozás érzését, és segítheti a közösség általánosan elfogadott értékeken nyugvó építését.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:33

Hungarian subtitles

Revisions