Return to Video

How to find equivalent expressions by combining like terms and using the distributive property

 • 0:00 - 0:03
  นิพจน์ใดต่อไปนี้มีค่าเท่ากับ
 • 0:03 - 0:07
  x บวก 2y บวก x บวก 2
 • 0:07 - 0:10
  ให้เลือกทุกข้อที่ถูกต้อง
 • 0:10 - 0:13
  ลองดูกันว่าผมจะจัดรูปก้อนนี้สักหน่อยได้ไหม
 • 0:13 - 0:17
  ลองเขียนใหม่นะ ตอนนี้ผมมี
 • 0:17 - 0:22
  x บวก 2y บวก x บวก 2
 • 0:22 - 0:23
  สิ่งแรกที่ผมนึกได้
 • 0:23 - 0:25
  ก่อนจะดูตัวเลือกเหล่านี้
 • 0:25 - 0:27
  คือผมมี x ตรงนี้ตัวหนึ่ง
  และ x ตรงนั้นอีกหนึ่ง
 • 0:27 - 0:29
  ถ้าผมมี x ผมนำไป
  บวกกับ x อีกตัวได้
 • 0:29 - 0:33
  มันจะเป็น 2x ผมจึงเขียนใหม่ได้เป็น --
 • 0:33 - 0:34
  ขอเปลี่ยนสี่นะ
 • 0:34 - 0:37
  ผมเขียนใหม่ได้เป็น x ตัวนี้ และ x ตัวนี้
 • 0:37 - 0:40
  ถ้าผมบวกมันเข้าด้วยกัน
  มันจะกลายเป็น 2x
 • 0:40 - 0:43
  มันจึงเท่ากับ --
  ที่จริงอย่าให้ผมข้ามขั้นเลย
 • 0:43 - 0:47
  เอาใหม่ มันคือ x บวก x บวก 2y --
 • 0:47 - 0:49
  ผมแค่สลับลำดับ -- บวก 2
 • 0:49 - 0:52
  จากนั้น x สองตัวตรงนี้
 • 0:52 - 0:54
  ผมเขียนใหม่ได้เป็น 2x
 • 0:54 - 0:58
  ผมจึงได้ 2x บวก 2y
 • 0:58 - 1:01
  (บวก 2y) บวก 2
 • 1:01 - 1:03
  ทีนี้ มาดูตัวเลือกทั้งหมดกัน
 • 1:03 - 1:06
  เอาล่ะ ตัวเลือกนี้
 • 1:06 - 1:10
  มันคือ 2x บวก 4y บวก 4
 • 1:10 - 1:14
  มันไม่ถูกแน่ ๆ ผมมี 2x บวก 2y บวก 2
 • 1:14 - 1:15
  ผมจึงตัดตัวเลือกนี้ออกได้
 • 1:15 - 1:17
  แต่ตัวนี้น่าสนใจ ดูเหมือน
 • 1:17 - 1:18
  เขาดึงตัวร่วม 2 ออกมา
 • 1:18 - 1:21
  ลองดูว่าถ้าเราดึงตัวร่วม 2 ออกมาตรงนี้
  จะเกิดอะไรขึ้น
 • 1:21 - 1:23
  สังเกตว่า 2 เป็นตัวประกอบของทุกพจน์
 • 1:23 - 1:26
  มันเป็นตัวประกอบของพจน์นี้
  และของพจน์นั้นด้วย
 • 1:26 - 1:29
  ลองดึงตัวร่วมออกมานะ
 • 1:29 - 1:33
  มันก็จะเป็น 2 คูณ x
 • 1:33 - 1:37
  ผมจะเขียน x ด้วยสีบายเย็นเหมือนเดิม --
  2 คูณ x บวก
 • 1:37 - 1:41
  เราเหลือแค่ y ถ้าคุณดึง 2 ออกไปแล้ว
 • 1:41 - 1:42
  และถ้าคุณดึง 2 จากตรงนี้
 • 1:42 - 1:44
  คุณก็จะเหลือแค่ 1
 • 1:44 - 1:47
  เราจึงได้ 2 คูณ (x บวก y บวก 1)
 • 1:47 - 1:50
  ซึ่งเท่ากับตัวเลือกนี้เป๊ะ
 • 1:50 - 1:52
  และเนื่องจากมีตัวเลือกที่ถูกต้อง
 • 1:52 - 1:56
  ผมก็จะไม่กาเลือก "ผิดทุกข้อ"
Title:
How to find equivalent expressions by combining like terms and using the distributive property
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Khan Academy
Duration:
01:58

Thai subtitles

Revisions