Return to Video

How to find equivalent expressions by combining like terms and using the distributive property

 • 0:00 - 0:03
  Ni milinganyo gani ni
 • 0:03 - 0:07
  sawa na x jumlisha mbili y jumlisha x jumlisha mbili?
 • 0:07 - 0:10
  Chagua mlinganyo sahihi.
 • 0:10 - 0:13
  Hebu tuone kama ninaweza kuufanya huu mlinganyo
 • 0:13 - 0:17
  Ngoja niuandike, kwa hiyo nina x jumlisha...
 • 0:17 - 0:22
  x jumlisha mbili y jumlisha x jumlisha mbili.
 • 0:22 - 0:23
  Kwa hiyo, kitu cha kwanza kinachokuja akilini mwangu,
 • 0:23 - 0:25
  kabla hata sijaangalia hii milinganyo,
 • 0:25 - 0:27
  Nina x hapa, nina x pale.
 • 0:27 - 0:29
  Kama ni x moja, kisha nikajumlisha na x nyingine
 • 0:29 - 0:33
  zitakuwa x mbili hivyo nitaandika tena kama hivi...
 • 0:33 - 0:34
  ngoja nitumie rangi nyingine.
 • 0:34 - 0:37
  Ninaweza kuiandika hii x na hii x,
 • 0:37 - 0:40
  kama nikizijumlisha zitakuwa x mbili
 • 0:40 - 0:43
  Kwa hiyo hii ni...sitaki kuruka hatua yoyote
 • 0:43 - 0:47
  hivyo, x jumlisha x jumlisha mbili y...
 • 0:47 - 0:49
  sasa ngoja nibadilishe mpangilio.
 • 0:49 - 0:52
  Na kisha hizi x mbili hapa,
 • 0:52 - 0:54
  ninaweza kuziandika ka mbili x.
 • 0:54 - 0:58
  Kwa hiyo, nina mbili x jumlisha mbili y...
 • 0:58 - 1:01
  jumlisha mbili y jumlisha mbili.
 • 1:01 - 1:03
  Sasa hebu tuone, katika hizi chaguzi zangu...
 • 1:03 - 1:06
  huu hapa,
 • 1:06 - 1:10
  huu mbili x jumlisha nne y jumlisha nne.
 • 1:10 - 1:14
  Huu siyo sahihi, nina mbili x jumlisha mbili y jumlisha 2,
 • 1:14 - 1:15
  kwa hiyo naweza kuichukua hii
 • 1:15 - 1:17
  Sasa, huu hapa unachekesha, unaonekana kama
 • 1:17 - 1:18
  wameizidisha mbili.
 • 1:18 - 1:21
  Hebu tuone kama tukizidisha mbili hapa nini kitatokea?
 • 1:21 - 1:23
  Kwa hiyo mbili ni kigawo cha hii namba
 • 1:23 - 1:26
  ni kigawo cha hii namba, ni kigawo cha hii namba
 • 1:26 - 1:29
  Hebu tuone kama tunaweza kugawanya.
 • 1:29 - 1:33
  Kwa hiyo, itakuwa mbili mara x,
 • 1:33 - 1:37
  kwa hiyo nitaiandika x kwa rangi hii hii, mbili mara x jumlisha,
 • 1:37 - 1:41
  y imebaki tulipoitoa mbili
 • 1:41 - 1:42
  Na kama ukiitoa mbili nje ya mabano hapa,
 • 1:42 - 1:44
  utabakiwa na moja.
 • 1:44 - 1:47
  Kwa hiyo, mbili mara x jumlisha y jumlisha moja.
 • 1:47 - 1:50
  Ambacho ni sawa na tulichopata hapa.
 • 1:50 - 1:52
  Kwa kuwa niliweza kuchagua jibu,
 • 1:52 - 1:56
  Sitachagua 'hakuna jibu sahihi'
Title:
How to find equivalent expressions by combining like terms and using the distributive property
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Khan Academy
Duration:
01:58

Swahili subtitles

Revisions