Return to Video

How to find equivalent expressions by combining like terms and using the distributive property

 • 0:00 - 0:03
  Који изрази су еквивалентни
 • 0:03 - 0:07
  са х плус два-у плус х плус два?
 • 0:07 - 0:10
  Изаберите све који одговарају томе. У реду.
 • 0:10 - 0:13
  Да видимо да ли могу ово малчице трансформисати.
 • 0:13 - 0:17
  Дозволите ми да препишем то дакле, имам х плус...
 • 0:17 - 0:22
  х плус два-у плус х плус два.
 • 0:22 - 0:23
  Дакле, ова прва ствар која ми пада на памет,
 • 0:23 - 0:25
  пре него што чак и погледам ове понуђене одговоре,
 • 0:25 - 0:27
  овде имам једно х овде, имам једно х тамо.
 • 0:27 - 0:29
  Па, ако имам једно х и онда то могу сабрати са другим х
 • 0:29 - 0:33
  то ће бити два х, дакле, могао бих преписати ово...
 • 0:33 - 0:34
  дозволите ми да урадим ово различитом бојом.
 • 0:34 - 0:37
  Могао бих преписати ово х и ово х,
 • 0:37 - 0:40
  ако их саберем заједно то ће бити два х.
 • 0:40 - 0:43
  Дакле, ово је... заправо, не желим да прескочим ниједан корак.
 • 0:43 - 0:47
  Дакле, то је х плус х плус два у...
 • 0:47 - 0:49
  сада само замењујем редослед...плус два.
 • 0:49 - 0:52
  А онда ова два х-а овде,
 • 0:52 - 0:54
  могао бих преписати то као два х.
 • 0:54 - 0:58
  Дакле, имам два х плус два у...
 • 0:58 - 1:01
  плус два у плус два.
 • 1:01 - 1:03
  Сада, да видимо, све понуђене одговоре...
 • 1:03 - 1:06
  значи, овај,
 • 1:06 - 1:10
  ово је два х плус четири у плус четири.
 • 1:10 - 1:14
  Дакле, то није тачно, имам два х плус два у плус 2,
 • 1:14 - 1:15
  дакле, овај могу изоставити.
 • 1:15 - 1:17
  Сада, овај је интересантан, чини се
 • 1:17 - 1:18
  да су извукли двојку испред.
 • 1:18 - 1:21
  Да видимо ако извучемо два испред заграде овде шта се дешава?
 • 1:21 - 1:23
  Значи, видимо да је два заједнички чиниоц тог израза,
 • 1:23 - 1:26
  два је чиниоц тог члана и два је чиниоц тог члана.
 • 1:26 - 1:29
  Значи, да видимо да ли можемо извући то испред.
 • 1:29 - 1:33
  Дакле, ово ће бити два пута х,
 • 1:33 - 1:37
  записаћу х у тој истој магента боји, два пута х плус,
 • 1:37 - 1:41
  остаје нам само у када извучете два.
 • 1:41 - 1:42
  И онда ако извучете два овде,
 • 1:42 - 1:44
  остаће вам један.
 • 1:44 - 1:47
  Значи, два пута х плус у плус један.
 • 1:47 - 1:50
  Што је тачно оно што имају овде.
 • 1:50 - 1:52
  И пошто сам био у стању да пронађем понуђен одговор,
 • 1:52 - 1:56
  нећу изабрати "ниједан од понуђених".
Title:
How to find equivalent expressions by combining like terms and using the distributive property
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Khan Academy
Duration:
01:58

Serbian subtitles

Revisions