Serbian subtitles

← Čisto zbog rasprave

Get Embed Code
34 Languages

Showing Revision 11 created 09/14/2016 by Ivana Korom.

 1. Moje ime je Den Koen i ja sam akademik.
 2. I to znači da argumentujem.
 3. To je važan deo mog života
  i volim da se raspravljam.
 4. Nisam samo akademik već i filozof,
 5. pa volim da mislim
  da sam prilično dobar u raspravljanju.
 6. Ali takođe volim
  da puno razmišljam o raspravljanju.
 7. Razmišljajući o raspravljanju
  naleteo sam na neke zagonetke

 8. i jedna od zagonetki je ta
 9. da kako sam razmišljao
  o raspravljanju tokom godina,
 10. a sada su to već decenije,
  postao sam bolji u raspravljanju,
 11. ali što više raspravljam
  i što sam bolji u tome, to više gubim.
 12. I to je zagonetka.
 13. A druga zagonetka je
  da mi je to u stvari u redu.
 14. Zašto mi je u redu da gubim
 15. i zašto mislim da dobri raspravljači
 16. u stvari bolje gube?
 17. Ima i još nekih zagonetki.

 18. Jedna je: zašto raspravljamo?
  Ko ima koristi od rasprave?
 19. I kad razmišljam o raspravama,
  govorim o –
 20. nazovimo ih akademskim raspravama
  ili saznajnim raspravama,
 21. gde je ulog nešto saznajno.
 22. Da li je ova tvrdnja tačna?
  Da li je ova teorija dobra?
 23. Da li je ovo ostvarivo tumačenje
  podataka ili teksta?
 24. I tako dalje. Nisam baš zainteresovan
  za rasprave o tome
 25. čiji je red da pere sudove
  ili ko treba da iznese đubre.
 26. Da, imamo i te rasprave takođe.
 27. Obično dobijam te rasprave
  jer znam trikove.
 28. Ali to nisu važne rasprave.
 29. Zainteresovan sam
  za akademske rasprave danas
 30. i evo onoga što me zbunjuje.
 31. Prvo, šta dobri raspravljači dobiju
  kad dobiju raspravu?

 32. Šta dobijam ako vas ubedim
 33. da utilitarizam nije baš pravi okvir
  za razmišljanje o etičkim teorijama?
 34. Šta onda dobijamo kada dobijemo raspravu?
 35. Čak pre toga, ono što je meni važno je
 36. da li imate ideju
  da Kantova teorija funkcioniše
 37. ili je Mil pravi etičar kog treba slediti?
 38. Ne smeta mi ako mislite
 39. da je funkcionalizam
  upotrebljiva teorija uma.
 40. Zašto onda uopšte pokušavamo
  da raspravljamo?
 41. Zašto pokušavamo
  da ubedimo druge ljude
 42. da veruju u stvari
  u koje ne žele da veruju?
 43. I da li je to čak pristojno?
 44. Da li je to lep način ophođenja
  sa drugim ljudskim bićem,
 45. pokušati učiniti da misle nešto
  što ne žele da misle?
 46. U odgovoru ću se pozvati

 47. na tri modela rasprave.
 48. Prvi model, nazovimo ga
  dijalektički model –
 49. kad mislimo o raspravi kao o ratu
  i znate kako to izgleda.
 50. Ima puno vriske i vike
 51. i pobeđivanja i gubljenja
 52. i to nije baš koristan
  model raspravljanja,
 53. ali je vrlo uobičajen i ukorenjen.
 54. Ali postoji drugi model rasprave:
  rasprave kao dokazi.

 55. Pomislite na raspravu matematičara.
 56. Evo mog dokaza.
  Je l' funkcioniše? Je l' valja?
 57. Da li su pretpostavke opravdane?
  Da li su izvođenja valjana?
 58. Da li zaključak sledi iz pretpostavki?
 59. Bez opozicije, bez neprijateljstva,
 60. bez obaveznog raspravljanja
  u neprijateljskom smislu.
 61. Ali treba imati na umu
  i treći model

 62. koji će, ja mislim, biti veoma koristan
 63. i to su rasprave kao predstave,
 64. rasprave pred publikom.
 65. Možemo zamisliti političara
  koji pokušava da predstavi gledište,
 66. pokušava da ubedi publiku u nešto.
 67. Ali postoji drugi oblik ovog modela
  za koji stvarno mislim da je važan.
 68. Naime, kada raspravljamo pred publikom,
 69. ponekad ona ima
  više ulogu učesnika u raspravi
 70. to jest, rasprave su takođe
  saslušanja pred porotom
 71. koja presuđuje i donosi odluku.
 72. Nazovimo ovo retoričkim modelom,
 73. gde treba da skrojite vaše
  argumente za publiku pred vama.
 74. Ako predstavite zdrav,
  dobro postavljen,
 75. čvrst argument na engleskom
  pred frankofonom publikom,
 76. to prosto neće funkcionisati.
 77. Imamo ove modele – raspravu kao rat,
 78. raspravu kao dokaz
  i raspravu kao predstavu.
 79. Od ova tri,
  rasprava kao rat je dominantna.

 80. Ona dominira u tome
  kako govorimo o raspravama,
 81. dominira u tome
  kako razmišljamo o argumentima
 82. i zbog toga oblikuje
  ono kako raspravljamo,
 83. naše ponašanje u raspravama.
 84. Kada razgovaramo o argumentima,

 85. da, razgovaramo
  vrlo militarističkim jezikom.
 86. Hoćemo jake argumente,
  koji imaju puno oštrine,
 87. argumente koji pogađaju tačno u metu.
 88. Hoćemo da imamo
  podignute odbrane i spremne strategije.
 89. Hoćemo argumente koji ubijaju.
 90. To su argumenti koje hoćemo.
 91. To je dominantan način
  razmišljanja o argumentima.
 92. Kad govorim o argumentima, to je verovatno
 93. ono što ste pomislili,
  neprijateljski model.
 94. Ali metafora rata, paradigma rata
 95. ili model za razmišljanje
  o raspravama ima,
 96. ja mislim, deformišuće efekte
  na ono kako raspravljamo.
 97. Prvo, uzdiže taktiku iznad sadržaja.

 98. Možete uzeti čas iz logike, argumentaciju.
 99. Naučićete sve o izgovorima
  koje ljudi koriste
 100. da bi pokušali da pobede u raspravi,
  pogrešnim koracima.
 101. Ovo preuveličava aspekt "mi protiv njih".
 102. Raspravu čini neprijateljskom.
  Polarizuje je.
 103. I jedini predvidivi ishodi
 104. su trijumf, veličanstveni trijumf
  ili bedan, sraman poraz.
 105. Mislim da su to deformišući efekti
  i najgore od svega,
 106. kao da sprečavaju stvari
  kao što su pregovori
 107. ili dogovaranje ili kompromis
 108. ili saradnja.
 109. Razmislite o tome.
 110. Jeste li ikada ušli u raspravu misleći:
  "Hajde da ispregovaramo o nečemu,
 111. a ne da se borimo oko toga.
 112. Šta možemo da rešimo zajedno?"
 113. I mislim da metafora "rasprava kao rat"
 114. sprečava ove druge vrste
  rešavanja rasprave.
 115. I konačno, ovo je stvarno najgora stvar,
 116. rasprave nas ne vode nikuda.
 117. One su ćorsokaci.
 118. One su kružne raskrsnice
  ili zastoji u saobraćaju u razgovoru.
 119. Ne stižemo nikuda.
 120. I još jedna stvar, kao predavaču

 121. ovo mi stvarno smeta:
 122. ako je rasprava rat, onda to podrazumeva
 123. učenje uz gubljenje.
 124. Da objasnim šta mislim.
 125. Recimo da vi ja raspravljamo.
 126. Vi verujete u tvrdnju T, a ja ne.
 127. I ja kažem: "Zašto ne verujete u T?"
 128. I vi mi date vaše razloge.
 129. I ja prigovorim i kažem: "A šta ako...?"
 130. I vi odgovorite na moj prigovor.
 131. I ja imam pitanje: "Na šta mislite?
 132. Kako se to primenjuje u ovom slučaju?"
  I vi odgovorite na moje pitanje.
 133. Pretpostavite na kraju dana,
 134. prigovarao sam,
  dovodio sam u pitanje,
 135. izneo sam sve vrste
  suprotnih mišljenja
 136. i u svim slučajevima odgovorili ste
  tako da sam bio zadovoljan.
 137. Tako da na kraju dana kažem:
 138. "Znate šta? Mislim da ste u pravu. T."
 139. Tako da imam novo uverenje.
  I to nije bilo kakvo uverenje,
 140. nego jasno, ispitano,
 141. testirano u borbi.
 142. Veliki saznajni dobitak.
  Ok. Ko je dobio tu raspravu?

 143. Metafora rata nas primorava
  da kažemo
 144. da ste vi pobedili, iako sam ja onaj
  koji je ostvario saznajni dobitak.
 145. Šta ste vi dobili saznajno
  od ubeđivanja mene?
 146. Naravno, od toga ste dobili
  neko zadovoljstvo,
 147. možda vam je ego porastao,
 148. možda ste dobili neki profesionalni status
  u tom polju.
 149. Ovaj tip je dobar raspravljač.
 150. Ali saznajno – samo sa tačke gledišta
  saznanja – ko je pobednik?
 151. Metafora rata nas tera da razmišljamo
 152. da ste vi pobednik, a da sam ja izgubio
 153. i pored toga što sam dobio.
 154. Nešto nije u redu sa tom slikom.
 155. I to je slika koju bih stvarno hteo
  da promenimo ako možemo.
 156. Kako možemo da nađemo načine
  da učinimo da rasprave

 157. doprinesu nečem pozitivnom?
 158. Ono što nam treba
  su nove strategije izlaska iz rasprava.
 159. Ali nećemo imati nove
  strategije izlaska iz rasprava
 160. dok ne budemo imali nove
  polazne pristupe raspravama.
 161. Treba da razmišljamo
  o novim vrstama rasprava.
 162. Da bismo to uradili, pa,
 163. ne znam kako to da uradimo.
 164. To su loše vesti.
 165. Metafora "rasprava kao rat" je monstrum.
 166. Prosto se nastanila u našem umu
 167. i nema čarobnog metka koji će je ubiti.
 168. Nema čarobnog štapića
  koji će učiniti da nestane.
 169. Nemam odgovor.
 170. Ali imam neke predloge
 171. i evo mog predloga.
 172. Ako hoćemo da razmišljamo
  o novim vrstama rasprava,

 173. ono što treba da uradimo je
  da razmišljamo o novoj vrsti raspravljača.
 174. Pokušajte ovo.
 175. Pomislite na sve uloge
  koje ljudi igraju u raspravama.
 176. Tu su zagovornik i oponent
 177. u neprijateljskoj, dijalektičkoj raspravi.
 178. Tu je publika u retoričkim raspravama.
 179. Tu je onaj koji zaključuje
  u raspravi kao dokazivanju.
 180. Sve ove različite uloge.
  Možete li sada zamisliti raspravu
 181. u kojoj ste vi onaj koji raspravlja,
  ali ste takođe i u publici
 182. i gledate sebe kako raspravljate?
 183. Možete li da zamislite sebe
  kako raspravljate
 184. i gubite raspravu, pa ipak
  na kraju rasprave kažete:
 185. "Oh, ovo je bila dobra rasprava."
 186. Možete li to da uradite?
  Mislim da možete.
 187. I mislim da, ako zamislite
  tu vrstu rasprave
 188. u kojoj gubitnik kaže pobedniku
 189. i publika i porota mogu da kažu:
 190. "Da, to je bila dobra rasprava",
 191. onda ste zamislili dobru raspravu.
 192. I više od toga, mislim da ste zamislili
 193. dobrog raspravljača, takvog
 194. kakav biste vi trebalo
  da pokušate da budete.
 195. Ja gubim puno rasprava.

 196. Potrebna je vežba da biste postali
  dobri u raspravljanju
 197. u smislu da budete u stanju
  da izvučete korist iz gubljenja,
 198. ali srećom, imam puno kolega
 199. koji su bili voljni da istupe
  i omoguće mi tu vežbu.
 200. Hvala vam.

 201. (Aplauz)