Dutch subtitles

← De volgende softwarerevolutie: cellen programmeren

Get Embed Code
27 Languages

Showing Revision 12 created 03/17/2020 by Rik Delaet.

 1. De tweede helft van de vorige eeuw
  werd volledig gekenmerkt
 2. door een technologische revolutie:
 3. de softwarerevolutie.
 4. De mogelijkheid om elektronen
  in silicium te programmeren
 5. liet technologieën,
  bedrijven en industrieën ontstaan
 6. die toen voor velen van ons
  nog onvoorstelbaar waren,
 7. maar die nu de aard van de wereld
  fundamenteel hebben veranderd.
 8. Maar de eerste helft van deze eeuw
 9. zal worden getransformeerd
  door een nieuwe softwarerevolutie:
 10. de revolutie van levende software.
 11. Die zal in staat zijn
  om biochemie te programmeren
 12. op een materiaal dat we biologie heten.
 13. Daardoor zullen we gebruik kunnen maken
  van de eigenschappen van de biologie
 14. om nieuwe soorten therapieën te ontwerpen,
 15. om beschadigd weefsel te herstellen,
 16. defecte cellen te herprogrammeren
 17. of zelfs biochemisch programmeerbare
  besturingssystemen te bouwen.
 18. Als we dit kunnen realiseren --
  en we moeten dit realiseren --
 19. zal de impact ervan zo enorm zijn
 20. dat de eerste softwarerevolutie
  erbij zal verbleken.
 21. Levende software zou de geneeskunde
  namelijk helemaal veranderen,

 22. en ook de landbouw en energiesector,
 23. en deze sectoren overvleugelen veruit
  de sectoren gedomineerd door de IT.
 24. Stel je programmeerbare planten voor
  die stikstof efficiënter fixeren
 25. of nieuwe fungale pathogenen weerstaan,
 26. of zelfs eenjarige gewassen
  tot doorlevende herprogrammeren
 27. zodat je je jaarlijkse oogst
  zou kunnen verdubbelen.
 28. Dat zou de landbouw hervormen
 29. en onze groeiende wereldbevolking
  van voedsel voorzien.
 30. Of stel je programmeerbare immuniteit voor
 31. door het ontwerpen en inschakelen
  van moleculaire apparaten
 32. die je immuunsysteem leren
 33. om ziektes op te sporen, uit te roeien
  of zelfs te voorkomen.
 34. Dit zou de geneeskunde hervormen
 35. en onze toenemende en vergrijzende
  bevolking gezond houden.
 36. We hebben al veel methodes
  om levende software te realiseren.

 37. We kunnen met CRISPR
  genen precies bewerken.
 38. We kunnen de genetische code
  base per base herschrijven.
 39. We kunnen zelfs functionerende
  synthetische circuits bouwen uit DNA.
 40. Maar uitzoeken hoe en wanneer
  deze tools te hanteren
 41. is nog maar in het stadium
  van gissen en missen.
 42. Er is diepgaande expertise
  en jaren van specialisatie nodig.
 43. Experimentele protocollen
  zijn moeilijk te ontdekken
 44. en maar al te vaak
  moeilijk te reproduceren.
 45. In de biologie focussen we
  ons vaak op de details,
 46. maar we weten toch dat iets als vliegen
  niet begrepen kan worden
 47. door alleen maar veren te bestuderen.
 48. Het programmeren van biologie
  gaat nog niet zo eenvoudig
 49. als het programmeren van je computer.
 50. Tot overmaat van ramp
 51. lijken levende systemen grotendeels
  niet op de ontwikkelde systemen
 52. die jullie en ik elke dag programmeren.
 53. In tegenstelling tot technische systemen
  doen levende systemen aan zelfgeneratie,
 54. zelforganisatie
 55. en werken ze op moleculaire schaal.
 56. Interacties op moleculair niveau
 57. leiden over het algemeen
  tot een robuuste output op macroschaal.
 58. Ze kunnen zelfs zelfreparatie aan.
 59. Denk maar aan de nederige kamerplant

 60. die thuis op je schoorsteenmantel staat
 61. en die je vergat water te geven.
 62. Ondanks je verwaarlozing moet
  die plant elke dag wakker worden
 63. en uitzoeken hoe ze
  haar middelen zal benutten.
 64. Zal ze groeien, aan fotosynthese doen,
  zaden produceren of bloeien?
 65. Dat is een beslissing
  op het niveau van het hele organisme.
 66. Maar een plant heeft geen hersens
  om dat allemaal uit te zoeken.
 67. Ze moet het doen
  met de cellen op haar bladeren.
 68. Die moeten reageren op de omgeving
 69. en beslissingen nemen
  die de hele plant beïnvloeden.
 70. Dus moet er in die cellen
  een of ander programma lopen,
 71. een programma dat reageert
  op ingangssignalen
 72. en bepaalt wat die cel zal doen.
 73. Dan moet dat programma
  op een gedistribueerde manier werken
 74. in individuele cellen,
 75. zodat ze kunnen coördineren
  en de plant kan groeien en bloeien.
 76. Als we deze biologische programma's
  konden begrijpen,

 77. als we biologisch computeren begrepen,
 78. konden we snappen
 79. hoe en waarom cellen doen wat ze doen.
 80. Want als we deze programma's begrepen,
 81. konden we ze debuggen als er iets misgaat.
 82. Of konden we van hen leren
  hoe synthetische circuits te ontwerpen
 83. die de rekenkracht
  van de biochemie echt zouden benutten.
 84. Mijn passie over dit idee leidde me
  naar een carrière in het onderzoek

 85. op het raakpunt van wiskunde,
  informatica en biologie.
 86. In mijn werk richt ik me op het concept
  van biologie als computerwerk.
 87. Dat betekent uitzoeken
  wat cellen berekenen
 88. en hoe deze bio-programma's te vinden.
 89. Samen met enkele schitterende medewerkers
  begon ik me dat af te vragen
 90. bij Microsoft Research
  en de Universiteit van Cambridge
 91. waar we samen wilden begrijpen
 92. hoe biologische programma’s
  verlopen in een uniek type cel:
 93. een embryonale stamcel.
 94. Deze cellen zijn uniek
  omdat ze helemaal naïef zijn.
 95. Ze kunnen alles worden wat ze willen:
 96. een hersencel, een hartcel,
  een botcel, een longcel,
 97. elk type volwassen cel.
 98. Deze naïviteit maakt ze speciaal,
 99. maar dat ontstak ook
  de verbeelding van de wetenschappers,
 100. die beseften dat als we
  dat potentieel konden aanboren,
 101. we een krachtige
  medische tool zouden hebben.
 102. Als we kunnen achterhalen
  hoe deze cellen beslissen
 103. om een of ander type cel te zijn,
 104. kunnen we dat misschien benutten
 105. om cellen te genereren die ziek
  of beschadigd weefsel herstellen.
 106. Maar die visie realiseren
  loopt niet van een leien dakje,
 107. vooral omdat deze specifieke cellen
 108. tot slechts zes dagen
  na de bevruchting ontstaan.
 109. Na een paar dagen zijn ze weer weg.
 110. Ze volgen dan de verschillende paden
 111. die alle structuren en organen
  van je volwassen lichaam gaan uitmaken.
 112. Maar nu blijkt het lot van cellen

 113. veel plastischer te zijn
  dan we eerder dachten.
 114. Ongeveer dertien jaar geleden vonden
  enkele wetenschappers iets revolutionairs.
 115. Door het inbrengen van enkele genen
  in een volwassen cel,
 116. zoals een huidcel,
 117. kan je die cel terug
  naar de naïeve staat omvormen.
 118. Het is een proces dat bekend staat
  als ‘herprogrammering’
 119. en laat ons dromen van een stamcel-utopie,
 120. waar je een staal van de eigen cellen
  van een patiënt kan nemen,
 121. ze terug naar de naïeve staat
  kan transformeren
 122. en ze gebruiken om de cellen te maken
  die de patiënt nodig heeft,
 123. ongeacht het nu hersen-
  of hartcellen zijn.
 124. Maar in de afgelopen tien jaar

 125. bleef uitzoeken hoe het lot
  van de cel te veranderen
 126. toch nog steeds een proces
  van gissen en missen.
 127. Zelfs in gevallen waarin we succesvolle
  experimentele protocollen hebben ontdekt,
 128. zijn ze nog steeds inefficiënt
 129. en weten we niet
  hoe en waarom ze werken.
 130. Als je vindt hoe je een stamcel
  in een hartcel kan veranderen,
 131. vertelt je dat nog niets
  over hoe je een stamcel kan veranderen
 132. in een hersencel.
 133. Dus wilden we begrijpen
  hoe het biologische programma
 134. in een embryonale stamcel verloopt.
 135. Om de berekening te begrijpen
  die verloopt in een levend systeem
 136. moet je beginnen
  met een uiterst simpele vraag:
 137. wat moet dat systeem eigenlijk doen?
 138. Nu heeft de informatica
  eigenlijk een set strategieën

 139. om om te gaan met wat de software
  en de hardware moeten doen.
 140. Wanneer je een programma
  of een stukje software schrijft,
 141. wil je dat die software goed werkt.
 142. Je wil prestaties, functionaliteit.
 143. Je wil bugs voorkomen.
 144. Die kunnen je duur komen te staan.
 145. Wanneer iemand
  een programma schrijft,
 146. kan hij een bestek maken.
 147. Dat bepaalt wat
  je programma hoort te doen.
 148. Misschien de grootte
  van twee getallen vergelijken
 149. of ze ordenen naar grootte.
 150. Technologie bestaat
  om automatisch na te gaan
 151. of aan onze specificaties is voldaan,
 152. of dat programma
  doet wat het moet doen.
 153. Ons idee bestond erin
  om op dezelfde manier na te gaan
 154. of experimentele waarnemingen,
  dingen die we meten in het lab,
 155. beantwoorden aan specificaties
 156. van wat het biologische
  programma moet doen.
 157. We hoefden maar een manier te vinden

 158. om deze nieuwe vorm
  van specificatie te coderen.
 159. Stel dat je in het lab
  uitzocht wat je genen doen
 160. en je ontdekte dat als gen A actief is,
 161. gen B of gen C ook actief lijken te zijn.
 162. We kunnen die observatie opschrijven
  als een wiskundige uitdrukking.
 163. In de taal van de logica:
 164. als A, dan B of C.
 165. Nu is dit wel een heel
  eenvoudig voorbeeld, oké.
 166. Alleen om het punt te illustreren.
 167. Maar we kunnen
  echt rijke uitdrukkingen coderen
 168. die het gedrag van meerdere genen
  of eiwitten in de tijd vastleggen
 169. over meerdere verschillende experimenten.
 170. Door onze observaties
 171. zo in wiskundige vorm te gieten,
 172. wordt het mogelijk om te testen
  of deze waarnemingen
 173. al dan niet kunnen ontstaan
 174. uit een programma
  van genetische interacties.
 175. We ontwikkelden een tool
  om net dat te doen.

 176. We konden deze tool gebruiken
  om waarnemingen te coderen
 177. als wiskundige uitdrukkingen
 178. en daardoor het genetische
  programma ontdekken
 179. dat ze allemaal zou kunnen verklaren.
 180. En dan passen we deze aanpak toe
 181. om het genetische programma
 182. in embryonale stamcellen
  zichtbaar te maken
 183. om te zien of we kunnen begrijpen
  hoe die naïeve toestand te krijgen.
 184. Deze tool was eigenlijk gebouwd
 185. op een solver die routinematig
  wereldwijd wordt ingezet
 186. voor conventionele softwareverificatie.
 187. Dus begonnen we met een set
  van bijna 50 verschillende specificaties
 188. gegenereerd uit experimentele
  waarnemingen van embryonale stamcellen.
 189. Door het coderen van die
  waarnemingen in deze tool,
 190. konden we het eerste
  moleculaire programma ontdekken
 191. dat ze allemaal zou kunnen verklaren.
 192. Dat is toch wel
  een prestatie op zich, niet?

 193. Al die verschillende waarnemingen
  met elkaar verzoenen,
 194. is niet iets dat je even doet
  op de achterkant van een envelop,
 195. zelfs niet op een echt grote envelop.
 196. Nu we dat begrepen,
  konden we een stap verder.
 197. We kunnen dit gebruiken
 198. om te voorspellen
  wat deze cel zou kunnen doen
 199. in nieuwe omstandigheden.
 200. We konden het programma
  in silico uittesten.
 201. We deden precies dat:

 202. we maakten voorspellingen
  die we testten in het lab
 203. en we vonden dat dit programma
  een hoge voorspellende waarde had.
 204. Het vertelde ons hoe we
  de voortgang konden versnellen
 205. om snel en efficiënt
  naar de naïeve staat terug te keren.
 206. Het vertelde ons op welke genen
  we ons moesten richten
 207. en welke genen dit proces
  zelfs zouden kunnen hinderen.
 208. We vonden zelfs dat het programma
 209. de volgorde voorspelde
  waarin de genen inschakelden.
 210. Deze benadering liet ons echt
  de dynamiek ontdekken
 211. van wat de cellen doen.
 212. Wat we hebben ontwikkeld, is geen methode
  die specifiek is voor stamcelbiologie.

 213. Nee, ze stelt ons in staat te begrijpen
 214. wat de cel aan berekeningen uitvoert
 215. in de context van
  genetische wisselwerkingen.
 216. Het is slechts één bouwsteen.
 217. Het gebied moet dringend
  nieuwe methodes ontwikkelen
 218. voor een breder begrip
  van biologische berekening
 219. en wel op verschillende niveaus,
 220. vanaf DNA tot aan
  de informatiestroom tussen cellen.
 221. Alleen dit soort transformatief begrip
 222. zal ons toelaten om de biologie
 223. op een voorspelbare
  en betrouwbare manier te benutten.
 224. Maar om biologie te programmeren,
  is ook de ontwikkeling nodig

 225. van tools en talen
 226. waarmee zowel experimentalisten
  als computationele wetenschappers
 227. biologische functies kunnen ontwerpen
 228. en dan die ontwerpen vertalen
  naar het machinecodeniveau van de cel,
 229. haar biochemie,
 230. zodat we vervolgens
  die structuren kunnen bouwen.
 231. Dat lijkt wel een samensteller
  van levende software
 232. en ik ben trots deel te zijn
  van een team van Microsoft
 233. dat werkt aan de ontwikkeling daarvan.
 234. Dat het een grote uitdaging is,
  is wel een understatement,
 235. maar eens gerealiseerd,
 236. zou het de laatste brug zijn
  tussen software en wetware.
 237. Biologieprogrammering zal echter
  alleen maar mogelijk worden

 238. als we het gebied echt
  interdisciplinair kunnen maken.
 239. De wetenschappen van de fysica
  en het leven moeten we verbinden
 240. en wetenschappers uit
  elk van deze disciplines
 241. moeten kunnen samenwerken
  met gemeenschappelijke talen
 242. en gedeelde wetenschappelijke vragen.
 243. Uiteindelijk moeten we beseffen
  dat veel van de grote softwarebedrijven

 244. en de technologie
  waarmee wij dagelijks werken,
 245. nauwelijks voorstelbaar was
 246. toen we voor het eerst
  programmeerden op silicium microchips.
 247. Nu we gaan nadenken
  over de technologische mogelijkheden
 248. van de computationele biologie,
 249. zien we een aantal van de stappen
  die we moeten nemen
 250. om dat te realiseren.
 251. Nu is er de ontnuchterende gedachte
  dat van dit soort technologie
 252. misbruik gemaakt kan worden.
 253. Als we willen praten over de mogelijkheden
 254. van immuuncellen programmeren,
 255. moeten we ook bedenken
 256. dat we bacteriën kunnen ontwerpen
  om ze ontwijken.
 257. Er kunnen mensen zijn
  die dat zouden willen doen.
 258. Een geruststellende gedachte is
 259. dat -- nou ja, minder
  voor de wetenschappers --
 260. is dat biologie een fragiel ding is
  om mee te werken.
 261. Biologie programmeren is niet iets
 262. dat je in je tuinhuisje gaat doen.
 263. Omdat we aan het begin hiervan staan,
 264. kunnen we verder gaan
  met onze ogen wijd open.
 265. We kunnen vooraf
  de moeilijke vragen stellen,
 266. de nodige waarborgen instellen
 267. en gecombineerd hiermee
  nadenken over onze ethiek.
 268. We moeten nadenken
  over het trekken van grenzen
 269. voor het implementeren
  van biologische functies.
 270. Als onderdeel hiervan zal onderzoek
  in de bio-ethiek prioritair moeten zijn.
 271. Ze mag niet op de tweede plaats komen
 272. in de opwinding
  over de wetenschappelijke innovatie.
 273. Maar de ultieme prijs,
  de ultieme bestemming op deze reis,

 274. zouden baanbrekende toepassingen
  en baanbrekende industrieën zijn
 275. op het gebied van landbouw,
  geneeskunde, energie en materialen,
 276. en zelfs van het computeren.
 277. Stel dat we ooit de planeet duurzaam
  konden voorzien van ultieme groene energie
 278. als we iets zouden kunnen nabootsen wat
  planten millennia geleden al uitvonden:
 279. hoe zonne-energie te benutten
  met een rendement
 280. dat buiten het bereik ligt
  van onze huidige zonnecellen.
 281. Als we het programma begrepen
  van de kwantuminteracties
 282. die planten het zonlicht
  zo efficiënt laten absorberen,
 283. konden we dat vertalen
  in de bouw van synthetische DNA-circuits
 284. die een materiaal vormen
  voor betere zonnecellen.
 285. Er zijn nu teams en wetenschappers
  die aan de fundamenten hiervan werken.
 286. Met de juiste aandacht
  en de juiste investeringen,
 287. zou het in 10 of 15 jaar
  kunnen worden gerealiseerd.
 288. We staan dus aan het begin
  van een technologische revolutie.

 289. Inzicht in deze oude soort
  van biologische berekening
 290. is de cruciale eerste stap.
 291. Als we dit kunnen realiseren,
 292. zouden we het tijdperk betreden
  van een besturingssysteem
 293. dat levende software draait.
 294. Veel dank.

 295. (Applaus)