Vietnamese subtitles

← 01-07 Chọn view cho YouTube App

Get Embed Code
15 Languages

Showing Revision 1 created 10/05/2015 by Nga Vu.

 1. Giờ bạn đã hiểu các loại view khác nhau,
  như TextView,
 2. ImageView và Button mà bạn có thể dùng
  khi tạo các Android app.
 3. Giờ tôi có một thử thách khác cho bạn.
 4. Thử thách YouTube!
 5. Được rồi.
  Đây là một ảnh chụp màn hình
 6. của app YouTube khi mở lên.
 7. Hãy nhìn một lúc và liệu bạn có thể
  tưởng tượng view sẽ xuất hiện ở đâu không?
 8. Bạn có thể dừng video
  trong lúc suy nghĩ.
 9. Rồi, đây là nơi mà tôi vẽ chúng
  và giờ tôi muốn bạn
 10. xác định những loại view này,
  là TextView, ImageView, hay Button.