YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← 00a_l_introductin_molly

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/23/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Tớ là Molly Mackinlay, tớ đến từ Belleview Washington và tớ là senior (sv năm 4)
 2. ở Standford. Lần tiếp xúc đầu tiên với computer science của tôi là
 3. khi tôi làm chương trình robotics đầu tiên ở cấp ba. Tôi vẫn chưa viết coding classes gì cả,
 4. cho đến khi tôi vào Standford và học CS106A, freshman year (năm nhất), fall quarter (học kỳ mùa thu).
 5. Và tôi đã thích nó, nhưng trước đó tôi đã nghĩ là tôi thích toán, khoa học,
 6. có thể là kỹ sư. Nên tôi đã học engineering course ở mùa hè
 7. tại Cornell University, thử tìm hiểu xem tôi thích cái gì.
 8. Và ở đó tôi được tham quan HCI lab, nó là Human Computer Interaction,
 9. và nó học theo cách con người tác động với công nghệ. Và tôi đã thực sự thích thú
 10. cách thiết kế công nghệ cho con người. Và làm cho nó trở nên
 11. hiệu quả và hữu dụng và như thế là cái đã khiến tôi thực sự phấn khích
 12. khi khám phá CS. Vì computer science là về thiết kế
 13. và giải quyết vấn đề để có thể trở nên hữu dụng cho con người
 14. bằng cách sử dụng các chương trình. Và do đó, từ đây tôi đã học rất nhiều lớp CS.
 15. Và sau đó tôi đã học các lớp CS còn lại
 16. và tôi đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời với chúng.