Return to Video

ធ្វើ​អ្វី​ដែល​មិន​អាច​ទៅ​រួច កាត់ចេញ​នូវ​ភាព​ភ័យខ្លាច | ដាន មេយើរ | ថេដអ៊ិចស៍ ម៉ាស្ទ្រីច

 • 0:08 - 0:10
  អរគុណ។
 • 0:16 - 0:21
  សម័យថ្ងៃមួយនៅឥណ្ឌាមានមហារាជ១អង្គ
  នៅថ្ងៃកំណើតទ្រង់ គេចេញរាជក្រឹត្យ១
 • 0:21 - 0:24
  បង្គាប់ឱ្យនាម៉ឺនមន្ត្រីយកអំណោយ
  ដែលសក្តិសមមកថ្វាយទ្រង់។
 • 0:24 - 0:28
  ខ្លះយកសូត្រប្រណិតមកថ្វាយ
  ខ្លះយកដាវដ៏ល្អឯកមកថ្វាយ
 • 0:28 - 0:29
  ខ្លះទៀតថ្វាយមាស។
 • 0:29 - 0:33
  នៅក្រោយគេបង្អស់ តាចាស់ជ្រៀវជ្រួញ
  មាឌល្អិតម្នាក់ដែលបាន
 • 0:33 - 0:37
  ធ្វើដំណើរថ្មើរជើងនិងឆ្លងសមុទ្រ
  ជាច្រើនថ្ងៃពីភូមិគាត់មក។
 • 0:37 - 0:41
  ពេលឃើញគាត់ដើរចូលមក បុត្រាមហារាជសួរ៖
  «តើលោកតាយកអ្វីមកថ្វាយមហារាជ?»។
 • 0:41 - 0:45
  តាចាស់បានលាដៃគាត់យឺតៗ
  បង្ហាញអំណោយដែលជា
 • 0:45 - 0:50
  សំបកខ្យងសមុទ្រដ៏ស្អាត១ ដែលមាន
  ខ្នួចពណ៌ស្វាយលាយលឿង ក្រហមលាយខៀវ។
 • 0:50 - 0:51
  បុត្រាមហារាជសួរទៀត៖
 • 0:51 - 0:54
  «យករបស់អញ្ចឹងមកថ្វាយមហារាជ!
  អាហ្នឹងជាស្អីដែរ?»។
 • 0:55 - 0:57
  តាចាស់ងើបឡើងយឺតៗ
  ហើយពោលថា៖
 • 0:58 - 1:01
  «ការដើរពីនាយដល់អាយ...
  ក៏ជាចំណែក១នៃអំណោយដែរ។»។
 • 1:01 - 1:03
  (សំណើច)
 • 1:03 - 1:06
  បន្តិចទៀត ខ្ញុំនឹងឱ្យអំណោយ១
  ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា
 • 1:06 - 1:08
  នូវអំណោយ១ដែលខ្ញុំជឿថា
  វាមានប្រយោជន៍។
 • 1:08 - 1:10
  ប៉ុន្តែមុននឹងឱ្យ ខ្ញុំចង់ប្រាប់
 • 1:10 - 1:12
  អ្នករាល់គ្នាពីរឿងខ្ញុំ។
 • 1:12 - 1:14
  មិនខុសពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទេ
 • 1:14 - 1:15
  ខ្ញុំធ្លាប់ជាក្មេង។
 • 1:15 - 1:17
  ប៉ុន្មាននាក់នៅទៅនេះ
  ធ្លាប់ជាកូនក្មេង?
 • 1:17 - 1:19
  ធ្លាប់ជាកូនក្មេង?
 • 1:19 - 1:20
  ប្រហែលពាក់កណ្ដាល... អូខេ...
 • 1:21 - 1:22
  (សំណើច)
 • 1:22 - 1:25
  ចុះអ្នកផ្សេង ម៉េចដែរ?
  កើតមក ធំហ្មង?
 • 1:25 - 1:28
  អូហូ ខ្ញុំចង់ជួបម៉ាក់ៗអ្នក!
 • 1:28 - 1:29
  និយាយពីអ្វីដែលមិនអាចទៅរួច!
 • 1:31 - 1:35
  កាលពីក្មេង ខ្ញុំតែងតែចង់ធ្វើអ្វី
  ដែលគេមិនអាចធ្វើបាន។
 • 1:36 - 1:39
  ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលខ្ញុំទន្ទឹងរងចាំ
  រាប់ឆ្នាំមកហើយ
 • 1:39 - 1:41
  ព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ
  ដែលខ្ញុំចង់សាក
 • 1:41 - 1:44
  ធ្វើអ្វីដែលមិនអាចធ្វើបាន
  នៅមុខអ្នករាល់គ្នា
 • 1:44 - 1:45
  នៅទីនេះ ថេដអ៊ិច ម៉ាស្ទ្រីចត៍។
 • 1:46 - 1:48
  ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើម
 • 1:49 - 1:51
  ដោយបង្ហាញពីចុងបញ្ចប់៖
 • 1:51 - 1:53
  ហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ឱ្យ
 • 1:53 - 1:55
  អ្នកដឹងថាអ្វីដែលមិនអាចទៅរួច
  អាចទៅរួច។
 • 1:55 - 1:58
  ហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ដោយឱ្យ
  អំណោយដ៏មានតម្លៃ១៖
 • 1:58 - 2:01
  ខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាអ្នកអាច
  ធ្វើអ្វីក៏បានដែរក្នុងជីវិតអ្នក។
 • 2:03 - 2:05
  ក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងនៃ
  ការធ្វើអ្វីដែលមិនអាចធ្វើបាន
 • 2:05 - 2:08
  ខ្ញុំរកឃើញចំណុច២
  ដែលនរណាៗក៏មាន។
 • 2:08 - 2:10
  នរណាក៏ចេះភ័យខ្លាច
 • 2:10 - 2:12
  ហើយនរណាក៏មានក្ដីសុបិនដែរ។
 • 2:13 - 2:18
  ក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងនៃ
  ការធ្វើអ្វីដែលមិនអាចធ្វើបាន
 • 2:18 - 2:20
  ខ្ញុំរកឃើញចំណុច៣
  ដែលខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀត
 • 2:20 - 2:23
  ដើម្បីធ្វើឱ្យបាននូវអ្វី
  ដែលមិនអាចទៅរួច៖
 • 2:24 - 2:27
  បាល់គប់ ឬ គេហៅថា «ត្រែហ្វបល»
 • 2:27 - 2:28
  ស៊ូភើមែន
 • 2:28 - 2:29
  និង មូស។
 • 2:29 - 2:31
  នេះជាពាក្យគន្លឹះទាំង៣។
 • 2:31 - 2:34
  ឥឡូវអ្នកដឹងពីមូលហេតុដែល
  អាចឱ្យខ្ញុំធ្វើបាន។
 • 2:34 - 2:36
  ចឹង ខ្ញុំនឹងនាំអ្នកដើរ
  លើផ្លូវជីវិតរបស់ខ្ញុំ
 • 2:36 - 2:39
  ពី ការភ័យខ្លាចទៅរកក្ដីសុបិន
 • 2:39 - 2:41
  ពីពាក្យពេជន៍ទៅដាវ
 • 2:41 - 2:43
  ពីបាល់គប់
 • 2:43 - 2:44
  ទៅស៊ូភើមែន
 • 2:44 - 2:45
  ទៅមូស។
 • 2:46 - 2:47
  ហើយ ខ្ញុំចង់បង្ហាញពី
 • 2:47 - 2:50
  របៀបដែលធ្វើឱ្យអ្នកអាចធ្វើបាន
  នូវអ្វីដែលមិនអាចទៅរួច។
 • 2:52 - 2:55
  ខែតុលា ទី៤ ឆ្នាំ២០០៧។
 • 2:56 - 2:58
  បេះដូងលោតញាប់
  ជង្គង់ញ័រទទ្រើត
 • 2:58 - 2:59
  ពេលខ្ញុំឡើងឆាក
 • 2:59 - 3:01
  នៅមហោស្រពស៊ែនឌើរស៍
 • 3:01 - 3:03
  នៃសាកលវិទ្យាល័យហាវើដដើម្បីទទួល
 • 3:03 - 3:06
  ពានរង្វាន់ណូប៊ែល អ៊ីហ្គ ផ្នែកឱសថ ២០០៧
 • 3:06 - 3:09
  ដែលខ្ញុំបានសហសរសេរអត្ថបទស្រាវជ្រាវ
  អំពីឱសថ
 • 3:09 - 3:10
  ចំណងជើង «ការលេបដាវ...
 • 3:10 - 3:12
  ...និងផលប៉ះពាល់»។
 • 3:12 - 3:13
  (សំណើច)
 • 3:14 - 3:18
  ចុះផ្សាយក្នុងព្រឹត្តិបត្រតូច១
  ដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់អានពីមុនមក
 • 3:18 - 3:20
  គឺ ព្រឹត្តិបត្រឱសថអង់គ្លេស។
 • 3:21 - 3:25
  សម្រាប់ខ្ញុំ នោះជាសុបិនដែល
  មិនអាចក្លាយជាការពិតបាន
 • 3:25 - 3:28
  វាពិតជាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់
  ដែលខ្ញុំអាចធ្វើវាបាន
 • 3:28 - 3:31
  វាជាកិត្តិយសដ៏ឧត្តមដែល
  ខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបាន។
 • 3:31 - 3:35
  តែវាមិនមែនជាអនុស្សាវរីយ
  ដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំទេ។
 • 3:36 - 3:38
  ខែតុលា ទី៤ ឆ្នាំ១៩៦៧
 • 3:38 - 3:40
  ក្មេងម្នាក់ដែល សម្គម
  អៀនប្រៀន ញញើតញញើម
 • 3:41 - 3:43
  រងទុក្ខដោយសារការភ័យខ្លាច។
 • 3:43 - 3:46
  រាល់ពេលក្មេងហ្នឹងត្រូវក្រោកឡើងឆាក
 • 3:46 - 3:47
  បេះដូងវាលោតញាប់
 • 3:48 - 3:49
  ជង្គង់វាញ័រទទ្រើត។
 • 3:50 - 3:52
  ដល់ពេលត្រូវនិយាយជាសាធារណៈ
 • 3:56 - 3:58
  វានិយាយមិនចេញហ្មង។
 • 3:58 - 4:00
  វាឈរយំញ័រចំប្រប់។
 • 4:01 - 4:02
  វាខ្លាចដល់ថ្នាក់ធ្វើអីមិនកើត
 • 4:02 - 4:04
  ស្រឡាំកាំងដោយភាពភ័យខ្លាច។
 • 4:04 - 4:06
  ក្មេងសម្គម អៀនប្រៀន ញញើតញញើម
 • 4:06 - 4:08
  រងទុក្ខដោយសារការភ័យខ្លាចហ្នឹង។
 • 4:09 - 4:10
  វាខ្លាចងងឹត
 • 4:11 - 4:12
  វាខ្លាចខ្ពស់
 • 4:12 - 4:13
  វាខ្លាចពីងពាង ពស់...៘
 • 4:13 - 4:15
  មានអ្នកខ្លាចពីពាង ខ្លាចពស់ឬអត់?
 • 4:15 - 4:17
  មានពីរបីនាក់ដែរ...
 • 4:17 - 4:19
  ក្មេងហ្នឹងក៏ខ្លាចទឹក ខ្លាចឆ្លាម...
 • 4:19 - 4:22
  ខ្លាចពេទ្យ គិលានុបដ្ឋាក ទន្តពេទ្យ
 • 4:22 - 4:25
  ហើយខ្លាចម្ជុល និងឧបករណ៍ស្រួចៗ។
 • 4:25 - 4:27
  តែអីដែលក្មេងហ្នឹង
  ខ្លាចជាងគេបង្អស់គឺ
 • 4:27 - 4:28
  មនុស្ស។
 • 4:29 - 4:32
  ក្មេងសម្គម អៀនប្រៀន ញញើតញញើមហ្នឹង
 • 4:32 - 4:33
  គឺខ្ញុំ។
 • 4:33 - 4:36
  ខ្ញុំធ្លាប់ខ្លាចបរាជ័យ និងការបដិសេធ
 • 4:37 - 4:40
  ឱ្យតម្លៃខ្លួនឯងទាប មិនដល់គេ
 • 4:40 - 4:43
  ហើយក៏មិនដឹងថាខ្លូនឯង
  ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាដែរ៖
 • 4:43 - 4:45
  ភាពមិនប្រក្រតីនៃកាខ្លាចសង្គម។
 • 4:45 - 4:49
  ដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចរបស់ខ្ញុំ
  ពួកក្មេងទំនើងចេះតែធ្វើបាបខ្ញុំ។
 • 4:49 - 4:52
  គេសើចចំអកដាក់ខ្ញុំ ជេរខ្ញុំ។
  គេមិនឱ្យខ្ញុំលេងជាមួយ
 • 4:52 - 4:54
  ពួកគេឡើយ។
 • 4:55 - 4:58
  អ្ហា មានល្បែង១ប្រភេទដែល
  គេឱ្យខ្ញុំលេងជាមួយ...
 • 4:58 - 4:59
  គឺល្បែងបាល់គប់
 • 5:00 - 5:01
  តែខ្ញុំមិនសូវចេះគេចទេ។
 • 5:02 - 5:04
  គេខ្ញុំ
 • 5:04 - 5:06
  ហើយពេលងើបឡើង
  ខ្ញុំឃើញបាល់គប់ពណ៌ក្រហមច្រើន
 • 5:06 - 5:08
  ហោះយ៉ាងលឿនមករកមុខខ្ញុំ
 • 5:08 - 5:10
  ប៉ាំង ប៉ាំង ប៉ាំង!
 • 5:11 - 5:13
  ហើយខ្ញុំចាំថា មិនលោះថ្ងៃទេ
  ពេលមកពីសាលាវិញ
 • 5:13 - 5:18
  មុខខ្ញុំឡើងក្រហមជាំ
  ត្រចៀកខ្ញុំក៏ហ៊ឹង។
 • 5:18 - 5:21
  ភ្នែកខ្ញុំឡើងក្ដៅចេញទឹកភ្នែក
 • 5:21 - 5:24
  ហើយសំឡេងគេនៅក្ដាំងក្នុងត្រចៀកខ្ញុំ។
 • 5:24 - 5:25
  គេតែពោលថា៖
 • 5:25 - 5:29
  «ធ្វើបានខ្លួនប្រាណខ្ញុំបាន
  តែមិនអាចបញ្ឈឺខ្ញុំនឹងសម្ដីទេ»...
 • 5:29 - 5:30
  នោះជាសម្ដីកុហក។
 • 5:30 - 5:32
  សម្ដីមុតជាងកាំបិតទៅទៀត។
 • 5:32 - 5:34
  សម្ដីអាចចាក់មុតដូចជាដាវអញ្ចឹង។
 • 5:34 - 5:36
  សម្ដីអាចបង្កឱ្យមានរបួសយ៉ាងជ្រៅ
 • 5:36 - 5:38
  ដែលគ្មាននរណាអាចមើលឃើញ។
 • 5:38 - 5:41
  ខ្ញុំភ័យខ្លាច។
  ហើយសត្រូវដ៏មហិមារបស់ខ្ញុំគឺសម្ដី។
 • 5:41 - 5:42
  តាំងពីដើមដល់ឥឡូវ។
 • 5:43 - 5:45
  តែខ្ញុំក៏មានសុបិនដែរ។
 • 5:45 - 5:48
  ពេលមកដល់ផ្ទះ
  ខ្ញុំមើលរឿងស៊ូភើមែន
 • 5:48 - 5:50
  ខ្ញុំអានរឿងស៊ូភើមែន
 • 5:50 - 5:53
  ហើយខ្ញុំធ្លាប់សុបិនចង់ក្លាយជា
  អ្នកខ្លាំងដូចស៊ូភើមែន។
 • 5:53 - 5:56
  ខ្ញុំចង់ទាមទារយុត្តិធម៌និងសេចក្ដីពិត
 • 5:56 - 5:59
  ខ្ញុំចង់ប្រយុទ្ធប្រឆាំង
  នឹងមនុស្សកំណាចៗ។
 • 5:59 - 6:03
  ខ្ញុំចង់ហោះជុំវិញផែនដីជួយសង្គ្
  រោះជីវិតមនុស្សដូចស៊ូភើមែន។
 • 6:03 - 6:06
  ខ្ញុំក៏មានបំណងធ្វើអ្វី
  ដែលមែនទែនដែរ។
 • 6:06 - 6:09
  ខ្ញុំបានអានសៀវភៅគីណេស
  និងសៀវភៅ ជឿឬមិនជឿ របស់រីភ្លី។
 • 6:09 - 6:13
  មានអ្នកធ្លាប់អានសៀវភៅគីណេស
  ឬ សៀវភៅរបស់រីភ្លីទេ?
 • 6:13 - 6:14
  ខ្ញុំស្រឡាញ់សៀវភៅហ្នឹង។
 • 6:14 - 6:16
  ខ្ញុំឃើញមនុស្សពិតៗធ្វើអ្វីពិតៗ។
 • 6:16 - 6:18
  ហើយខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរ។
 • 6:18 - 6:19
  បើក្មេងទំនើងមិនឱ្យខ្ញុំ
 • 6:19 - 6:21
  លេងកីឡាជាមួយពួកគេ
 • 6:21 - 6:23
  ខ្ញុំចង់ចេះប្រើវេទមន្តពិតៗ អ្វីពិតៗ
 • 6:23 - 6:27
  ខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលអស្ចារ្យដែល
  ពួកអស់នោះមិនអាចធ្វើបាន។
 • 6:27 - 6:29
  ខ្ញុំចង់រកឱ្យឃើញនូវគោលដៅនិងដុង។
 • 6:29 - 6:31
  ខ្ញុំចង់ដឹងថាជីវិតខ្ញុំមានន័យ
 • 6:31 - 6:33
  ខ្ញុំចង់ធ្វើឱ្យពិភពលោកប្រសើរឡើង
 • 6:33 - 6:37
  ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគ្មានអ្វី
  ដែលយើងមិនអាចធ្វើបានទេ។
 • 6:38 - 6:40
  ក្នុងរយៈ១០ឆ្នាំ
 • 6:40 - 6:43
  មុនថ្ងៃខួបកំណើតទី២១របស់ខ្ញុំ
 • 6:43 - 6:47
  មានព្រឹត្តិការណ៍២កើតឡើងក្នងថ្ងៃតែ១
  ដែលបានធ្វើឱ្យជីវិតខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរហូត។
 • 6:47 - 6:49
  ខ្ញុំកំពុងនៅតាមិលណាឌូ ឥណ្ឌាខាងត្បូង
 • 6:50 - 6:51
  ខ្ញុំជាបេសកជននៅទីនោះ
 • 6:51 - 6:53
  ហើយឱវាទទាយកដែលជាមិត្តខ្ញុំសួរ៖
 • 6:53 - 6:55
  «ដានីញែល ឯងមានស្រូមឬអត់?»។
 • 6:55 - 6:57
  ខ្ញុំលាន់មាត់៖ «ស្រូម?
  ស្រូមហ្នឹងអីគេ?»
 • 6:57 - 7:00
  គាត់ឆ្លើយ៖ «ស្រូមជាគោលដៅធំៗក្នុងជីវិត។»។
 • 7:00 - 7:05
  វាជាបន្សំរវាង ក្ដីសុបិននិងគោលដៅ
  ឧបមាថាយើងអាច
 • 7:05 - 7:07
  ធ្វើអីក៏បានតាមចិត្ត
  ទៅណាក៏បានតាមចិត្ត
 • 7:07 - 7:08
  ក្លាយជានរណាក៏បានតាមចិត្ត
 • 7:08 - 7:10
  តើយើងចង់ធ្វើអី?
  តើយើងចង់ទៅណា?
 • 7:10 - 7:11
  ចង់ក្លាយជានរណា?
 • 7:11 - 7:14
  ខ្ញុំថា៖ «ខ្ញុំធ្វើមិនបានទេ!
  ខ្លាចណាស់! ខ្លាចមាំណាស់!»។
 • 7:14 - 7:18
  យប់នោះ ខ្ញុំយកកន្ទេលកក់
  ឡើងលើដំបូលផ្ទះ
 • 7:18 - 7:19
  ដេកមើលផ្កាយ
 • 7:19 - 7:22
  ហើយឃើញប្រចៀវហោះដេញចាប់មូសស៊ី។
 • 7:22 - 7:26
  ហើយខ្ញុំក៏នឹកឃើញពាក្យស្រូម
  និងសុបិននិងគោលដៅ
 • 7:26 - 7:28
  ហើយនិងក្មេងទំនើងកាន់បាល់គប់។
 • 7:29 - 7:31
  ពីរបីម៉ោងក្រោយមក ខ្ញុំភ្ញាក់ឡើង។
 • 7:31 - 7:34
  បេះដូងខ្ញុំលោតញាប់
  ជង្គង់ខ្ញុំញ័រ។
 • 7:34 - 7:36
  ម្ដងនេះមិនមែនមកពីខ្ញុំខ្លាចទេ។
 • 7:36 - 7:38
  ខ្លួនខ្ញុំទាំងមូលញ័រចម្រប់។
 • 7:38 - 7:40
  ហើយ៥ថ្ងៃបន្ទាប់ពីនោះ
 • 7:40 - 7:44
  ដឹងខ្លួនបន្តិច សន្្លប់បន្តិច
  នៅលើគ្រែដេកតតាំងនឹងសេចក្ដីស្លាប់។
 • 7:44 - 7:48
  ខួរក្បាលខ្ញុំឡើងក្ដៅដូចឆេះ
  ១០៥អង្សាដោយសារគ្រុនចាញ់។
 • 7:48 - 7:52
  ហើយរាល់ពេលខ្ញុំដឹងខ្លួន
  អ្វីដែលខ្ញុំនឹកឃើញគឺស្រូម។
 • 7:52 - 7:54
  ខ្ញុំគិត៖ «តើខ្ញុំចង់ធ្វើអី
  ឱ្យប្រាកដក្នុងជីវិតខ្ញុំ?»។
 • 7:54 - 7:56
  ទីបំផុត នៅយប់មុនខួបកំណើតខ្ញុំ
 • 7:56 - 7:58
  ច្បាស់ដូចថ្ងៃ
 • 7:58 - 8:00
  ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញ៖
 • 8:00 - 8:02
  ខ្ញុំនឹកឃ្ញើញថា មូសតូច១
 • 8:03 - 8:05
  អាណូភីលីស ស្ទីហ្វិនសាយ
 • 8:05 - 8:07
  មូសតូច១
 • 8:07 - 8:08
  មានទម្ងន់មិនដល់៥មីក្រូក្រាមផង
 • 8:08 - 8:10
  តូចជាងគ្រាប់អំបិលទៀត
 • 8:10 - 8:13
  តើមូសតូចហ្នឹងអាចសម្លាប់
  បុរសទម្ងន់១៧០ផោន ៨០គីឡូ
 • 8:13 - 8:15
  ខ្ញុំនឹកឃើញថានោះជាគ្រីបតូណៃ។
 • 8:15 - 8:17
  បន្ទាប់មក ខ្ញុំនឹកឃើញថា
  ទេៗ មិនមែនមូសទេ
 • 8:17 - 8:19
  គឺប៉ារ៉ាស៊ីតនៅក្នុង
  មូសហ្នឹងទេតើ
 • 8:19 - 8:23
  ប្លាស្មូឌីយ៉ូម ហ្វាលស៊ីប្រ៉ារ៉ុម
  ដែលសម្លាប់មនុស្សជា១លាននាក់/ឆ្នាំ។
 • 8:24 - 8:26
  ខ្ញុំក៏នឹកឃើញទៀតថា
  ទេៗ មានអាតូចជាហ្នឹងទៀត
 • 8:26 - 8:29
  តែសម្រាប់ខ្ញុំ វាហាក់ដូចជាធំណាស់។
 • 8:29 - 8:30
  ខ្ញុំនឹកឃើញថា
 • 8:30 - 8:31
  ភាពភ័យខ្លាចគឺជាគ្រីបតូណៃខ្ញុំ
 • 8:31 - 8:32
  ដែលជាប៉ារ៉ាស៊ីតខ្ញុំ
 • 8:32 - 8:35
  ដែលរារាំងនិងធ្វើឱ្យខ្ញុំ
  ធ្វើអីមិនកើតក្នុងជីវិតខ្ញុំ។
 • 8:35 - 8:38
  ដឹងទេ គ្រោះថ្នាក់និងភ័យខ្លាច
  ខុសគ្នា។
 • 8:38 - 8:40
  គ្រោះថ្នាក់មានមែន។
 • 8:40 - 8:42
  ការភ័យខ្លាចជាជម្រើស។
 • 8:42 - 8:44
  ហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំមានជម្រើស៖
 • 8:44 - 8:48
  ខ្ញុំអាចរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាច
  ហើយស្លាប់ទាំងបរាជ័យនៅយប់នោះ
 • 8:49 - 8:52
  ឬមួយក៏សម្លាប់ភាពភ័យខ្លាចរបស់ខ្ញុំ
  ដើម្បី
 • 8:52 - 8:56
  ឈោងចាប់សុបិនរបស់ខ្ញុំ
  ខ្ញុំគួរតែហ៊ានរស់នៅ។
 • 8:57 - 9:00
  ដឹងទេ ពេលយើងនៅដេកស្តិលើគ្រែ
  ឈឺជិតស្លាប់
 • 9:00 - 9:04
  ហើយចំពោះមុខសេចក្ដីស្លាប់
  យើងកាន់តែចង់រស់។
 • 9:04 - 9:07
  ខ្ញុំនឹកឃើញថានរណាក៏ស្លាប់ដែរ
  តែមិនគ្រប់គ្នារស់ទេ។
 • 9:08 - 9:10
  សេចក្ដីស្លាប់ធ្វើឱ្យយើងចង់រស់។
 • 9:10 - 9:12
  ដឹងទេ ពេលយើងរៀនស្លាប់
 • 9:12 - 9:13
  យើងរៀនរស់។
 • 9:13 - 9:15
  ហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរ
 • 9:15 - 9:16
  ជីវិតខ្ញុំនៅយប់នោះ។
 • 9:17 - 9:18
  ខ្ញុំលែងចង់ស្លាប់
 • 9:18 - 9:20
  ខ្ញុំក៏អធិដ្ឋានខ្លី១ថា
 • 9:20 - 9:22
  «ព្រះអម្ចាស់ បើទ្រង់ទុកជីវិត
  ទូលបង្គំឱ្យ
 • 9:22 - 9:25
  ឆ្លងផុតខួបទី២១ ទូលបង្គំនឹងមិនទុក
  ឱ្យភាពភ័យខ្លាចគ្រប់គ្រប់ជីវិតទូលបង្គំទៀតទេ។
 • 9:25 - 9:27
  ទូលបង្គំនឹងសម្លាប់ភាពភ័យខ្លាច
 • 9:27 - 9:30
  ទូលបង្គំនឹងឈោងចាប់ក្ដីសុបិន
 • 9:30 - 9:31
  ទូលបង្គំចង់ប្ដូរអាកប្បកិរិយា
 • 9:31 - 9:34
  ទូលបង្គំចង់ធ្វើកិច្ចអស្ចារ្យក្នុងជីវិត
 • 9:34 - 9:36
  ទូលបង្គំចង់រកឱ្យឃើញនូវគោលបំណងនិងដុង
 • 9:36 - 9:39
  ទូលបង្គំដឹងថាគ្មានអ្វីដែល
  យើងមិនអាចធ្វើបានទេ»។
 • 9:39 - 9:43
  ខ្ញុំមិនបាច់ប្រាប់ថាខ្ញុំឆ្លងផុត
  យប់នោះឬអត់ទេ គិតខ្លួនឯងទៅ។
 • 9:43 - 9:44
  (សំណើច)
 • 9:44 - 9:47
  នៅយប់នោះ ខ្ញុំបានសរសេរស្រូម
  ចំនួន១០ដំបូងរបស់ខ្ញុំ៖
 • 9:47 - 9:50
  ខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំចង់ទៅលេងទ្វីប
  ធំៗ
 • 9:50 - 9:52
  ទៅលេងកន្លែងអច្ឆរិយៈទាំង៧លើលោក
 • 9:52 - 9:53
  រៀនភាសាបួនដប់
 • 9:53 - 9:55
  រស់នៅលើកោះដាច់ស្រយាល១
 • 9:55 - 9:56
  រស់នៅក្នុងកប៉ាល់លើផ្ទៃសមុទ្រ
 • 9:56 - 9:59
  រស់នៅជាមួយកុលសម្ពន្ធឥណ្ឌា១
  ក្នុងព្រៃអាម៉ាហ្សូន
 • 9:59 - 10:01
  ឡើងឱ្យដល់កំពូលភ្នំខ្ពស់បំផុត
  ក្នុងប្រទេសស្វ៊ីស
 • 10:01 - 10:03
  ខ្ញុំចង់ទៅមើលថ្ងៃលិចនៅភ្នំអេវីរេស
 • 10:03 - 10:05
  ចង់ធ្វើអាជីវកម្មផ្នែកតន្រ្តី
  នៅណាស្វៀល
 • 10:05 - 10:07
  ខ្ញុំចង់សម្ដែងជាមួយក្រុមសៀក
 • 10:07 - 10:09
  ហើយខ្ញុំចង់លោតឆត្រយោងពីលើយន្តហោះ។
 • 10:09 - 10:12
  ជាង២០ឆ្នាំក្រោយមក ខ្ញុំបានសម្រេច
  ស្រូមនោះស្ទើរតែទាំងអស់។
 • 10:12 - 10:15
  រាល់ពេលខ្ញុំបានសម្រេច
  ស្រូមអស់ពីបញ្ជី
 • 10:15 - 10:18
  ខ្ញុំនឹងថែម៥ទៅ១០ទៀតទៅក្នុងបញ្ជី
  ហើយបញ្ជីហ្នឹងធំទៅៗ។
 • 10:19 - 10:23
  ៧ឆ្នាំក្រោយមក ខ្ញុំបានរស់នៅលើកោះ
  តូច១នៅបាហាម៉ាស់
 • 10:23 - 10:25
  អស់រយៈពេល៧ឆ្នាំ
 • 10:25 - 10:27
  ក្នុងខ្ទមស្លឹក
 • 10:29 - 10:34
  ចាក់ឆ្លាម និងត្រីស៊ី
  តែឯងគត់នៅលើកោះហ្នឹង
 • 10:34 - 10:36
  ស្លៀកស្បែកតោ
 • 10:37 - 10:39
  និង រៀនហែលទឺកជាមួយត្រីឆ្លាម។
 • 10:39 - 10:41
  ក្រោយមក ខ្ញុំដូរទៅនៅមិចស៊ីកូ
 • 10:41 - 10:45
  ហើយក៏ដូរទៅនៅទន្លេអាម៉ាហ្សូន
  នៅអេក្វាឌ័រ
 • 10:45 - 10:48
  ពូចូ ប៉ុងហ្គោ អេក្វាឌ័រ
  រស់នៅជាមួយកុលសម្ពន្ធ១នៅទីនោះ
 • 10:48 - 10:52
  ហើយយូរៗទៅ ខ្ញុំក៏មានទំនុកចិត្ត
  លើខ្លួនឯងតាមរយៈស្រូមខ្ញុំ។
 • 10:52 - 10:55
  ខ្ញុំដូរមកធ្វើអាជីវកម្មតន្ត្រី
  នៅណាសវីល និង ស្វ៊ីស
 • 10:55 - 10:58
  ដូរទៅនៅស្តុកហូម
  ធ្វើការងារខាងតន្ត្រីនៅទីនោះ
 • 10:58 - 11:02
  ដែលជាកន្លែងខ្ញុំបានឡើងដល់កំពូល
  ភ្នំកេបនេកៃស៍ ខ្ពស់ជាងតំបន់អាកទិក។
 • 11:03 - 11:05
  ខ្ញុំរៀនធ្វើជាមនុស្សត្លុក
 • 11:05 - 11:06
  និង ត្រែះ
 • 11:06 - 11:07
  និង ដើរតជើងឈើ
 • 11:07 - 11:10
  ជិះកង់មានតែកង់១
  ស៊ីភ្លើង ស៊ីកញ្ចក់
 • 11:10 - 11:14
  ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ ខ្ញុំឮថាមានអ្នក
  លេបដាវមិនដល់ម៉ាឡូទេ
 • 11:14 - 11:15
  ហើយក៏ថា៖ «ខ្ញុំធ្វើវាឱ្យបាន!»
 • 11:15 - 11:18
  ខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកលេបដាវ
  ហើយក៏សុំរៀនសូត្រពីគេ។
 • 11:18 - 11:20
  គេថា៖ «បាទ ខ្ញុំនឹងឱ្យគន្លឹះ២៖»
 • 11:20 - 11:22
  ទី១ វាគ្រោះថ្នាក់ណាស់
 • 11:22 - 11:24
  មានអ្នកខ្លះស្លាប់ក៏មាន
 • 11:24 - 11:25
  ទី២
 • 11:25 - 11:26
  កុំចង់សាកអី!»
 • 11:26 - 11:28
  (សំណើច)
 • 11:28 - 11:30
  ដូច្នេះខ្ញុំក៏ថែមវាក្នុងបញ្ជីស្រូម។
 • 11:30 - 11:33
  ខ្ញុំអនុវត្ត១០ទៅ១២
  ក្នុង១ថ្ងៃ រាល់ថ្ងៃ
 • 11:34 - 11:35
  ៤ឆ្នាំ។
 • 11:35 - 11:37
  បើគន់គូមើលទៅ...
 • 11:37 - 11:40
  ៤x៣៦៥(x១២)
 • 11:40 - 11:43
  ការសាកហើយបរាជ័យរបស់ខ្ញុំ
  ប្រហែល១៣ ០០០
 • 11:43 - 11:45
  មុនពេលខ្ញុំធ្វើបាន
  នៅឆ្នាំ២០០១។
 • 11:46 - 11:48
  ពេលនោះខ្ញុំបានថែមស្រូមថ្មី១
 • 11:48 - 11:51
  ដើម្បីក្លាយជាអ្នកឯកទេសលេបដាវ
  ឈានមុខលើពិភពលោក។
 • 11:51 - 11:54
  ខ្ញុំដើររកសៀវភៅ ទស្សនាវដ្ដី
  អត្ថបទកាសែត របាយការណ៍ពេទ្យ
 • 11:54 - 11:58
  ខ្ញុំបានសិក្សាពីរូបសាស្ត្រ
  សរីរវិទ្យា។
 • 11:58 - 12:00
  ខ្ញុំបានសួរពេទ្យ និង គិលានុបដ្ឋាកយិកា
 • 12:00 - 12:02
  ហើយក៏ទាក់ទងអ្នកលេបដាវ
 • 12:02 - 12:04
  ឱ្យចូលសមាគមអ្នកលេបដាវអន្តរជាតិ
 • 12:04 - 12:06
  ហើយក៏ស្រាវជ្រាវផ្នែក
  វេជ្ជសាស្ត្រ២ឆ្នាំ
 • 12:06 - 12:09
  ស្ដីពីការលេបដាវនិងគុណវិបត្តិរបស់វា
 • 12:09 - 12:11
  ដែលបានចុះផ្សាយក្នុងព្រឹត្តិបត្រ
  វេជ្ជសាស្ត្រអង់គ្លេស។
 • 12:11 - 12:12
  (សំណើច)
 • 12:12 - 12:13
  អរគុណ។
 • 12:13 - 12:18
  (ទះដៃ)
 • 12:18 - 12:22
  ខ្ញុំបានដឹងពីរឿងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍
  ខ្លះៗពីការលេបដាវ។
 • 12:22 - 12:25
  រឿងខ្លះខ្ញុំភ្នាល់ថាអ្នកមិនបានគិត
  ដល់ទេ តែនឹងភ្លឺភ្នែកហើយយប់នេះ។
 • 12:25 - 12:29
  ពេលទៅដល់ផ្ទះវិញ ពេលយកកាំបិត
  ឬ ដាវមកហាន់សាច់ប៉ីស្តឹក
 • 12:29 - 12:32
  អ្នកនឹងដឹងច្បាស់ហើយ...
 • 12:34 - 12:37
  ការលេបដាវចាប់ផ្ដើមដំបូងក្នុង
  ប្រទេសឥណ្ឌា
 • 12:37 - 12:40
  និយាយទៅ ខ្ញុំឃើញគេលេបដាវ
  ដំបូង ពេលនោះខ្ញុំមានអាយុ២០
 • 12:40 - 12:42
  ប្រហែល៤០០០ឆ្នាំមុន
  ប្រហែលឆ្នាំ២០០០មុនគ.ស.។
 • 12:42 - 12:46
  ១៥០ឆ្នាំមុន គេប្រើវិធីលេបដាវក្នុងផ្នែក
 • 12:46 - 12:47
  វិទ្យាសាស្ត្រ និងវេជ្ជសាស្ត្រ
 • 12:47 - 12:51
  ដើម្បីអភិវឌ្ឍអង់ដូស្កូបនៅឆ្នាំ១៨៦៨
 • 12:51 - 12:54
  ដោយវេជ្ជបណ្ឌិត អាដូលហ្វ៍ គូស្សមៅល៍
  នៅហ្វ្រៃបឺហ្គ អាឡឺម៉ង់។
 • 12:54 - 12:57
  នៅ១៩០៦ អេឡិចត្រូខាឌីអូក្រាមនៅវេលស៍
 • 12:57 - 13:00
  ដើម្បីសិក្សាពីការលេប និងរំលាយអាហារ
  មិនប្រក្រតី
 • 13:00 - 13:02
  ប្រូនកូស្កូប ជាដើម។
 • 13:02 - 13:04
  តែជាង១៥០ឆ្នាំមុន
 • 13:04 - 13:08
  យើងក៏ដឹងដែរថាមានរបួសរាប់រយ
  និងការស្លាប់រាប់សិប...
 • 13:08 - 13:15
  នេះជាអង់ដូស្កូបដែលបង្កើតដោយ
  វេជ្ជបណ្ឌិត អាដូលហ្វ៍ គូស្សមៅល៍។
 • 13:15 - 13:19
  តែយើងក៏រកឃើញដែរថា១៥០ឆ្នាំកន្លងមក
  មានមនុស្ស២៩នាក់បានស្លាប់
 • 13:19 - 13:22
  រួមទាំងអ្នកលេបដាវម្នាក់នេះនៅឡុងដ៍
  ដាវហ្នឹងកាត់ចំបេះដូងគាត់។
 • 13:23 - 13:25
  យើងក៏រកឃើញទៀតថា មានអ្នកលេបដាវ
 • 13:25 - 13:28
  ៣ទៅ៨នាក់រងរបួសរាល់ឆ្នាំ។
 • 13:28 - 13:30
  ខ្ញុំដឹងរឿងនេះព្រោះគេតេមកខ្ញុំ។
 • 13:30 - 13:31
  គេតេមកខ្ញុំ២ដងហើយ
 • 13:31 - 13:34
  ២មកពីស៊ុយអែត និង១មកពីអូរលែនដូ
  កាលពីប៉ុន្មានអាទិត្យមុន
 • 13:34 - 13:37
  អ្នកលេបដាវដែលរបួសសម្រាកនៅពេទ្យ។
 • 13:37 - 13:39
  អញ្ចឹង វាគ្រោះថ្នាក់មែនទែន។
 • 13:39 - 13:42
  ១ទៀតដែលខ្ញុំរៀនបានគឺ
  ការលេបដាវត្រូវការពេល
 • 13:42 - 13:44
  ពី២ទៅ១០ឆ្នាំដើម្បី
  ហាត់រៀន
 • 13:44 - 13:46
  សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន។
 • 13:46 - 13:48
  តែការរកឃើញដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍
  បំផុតដែល
 • 13:48 - 13:51
  ខ្ញុំរៀនបានគឺអ្នកលេបដាវ
  រៀនធ្វើអ្វីដែលមិនអាចទៅរួច។
 • 13:51 - 13:53
  ហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ការណ៍សម្ងាត់១៖
 • 13:54 - 13:58
  កុំផ្ដោតលើ៩៩,៩%ដែលថា
  វាមិនអាចទៅរួច។
 • 13:58 - 14:02
  ត្រូវផ្ដោតលើ០,១%ដែលថាវាអាចទៅរួច
  ហើយរកវិធីធ្វើវាឱ្យទាល់តែបាន។
 • 14:03 - 14:06
  ឥឡូវខ្ញុំសូមនាំទៅក្នុងដំណើរនៃ
  គំនិតរបស់អ្នកលេបដាវ។
 • 14:06 - 14:09
  ដើម្បីអាចលេបដាវ១បាន
  គេត្រូវការសមាធិតាំងចិត្តខ្ពស់
 • 14:09 - 14:12
  យកចិត្តទុកដាក់មែនទែន
  ប៉ាន់ស្មានឱ្យត្រូវឥតខ្ចោះដើម្បី
 • 14:12 - 14:16
  អាចញែកសរីរាង្គហើយ
  យកឈ្នះរេផ្លិចនៃរាង្គកាយ
 • 14:16 - 14:20
  តាមរយៈការជម្រុញខួរក្បាល
  តាមរយៈសាច់ដុំចងចាំដដែល
 • 14:20 - 14:24
  ដោយមានចេតនាអនុវត្ត
  ជាង១០ ០០០ដង។
 • 14:24 - 14:28
  ឥឡូវខ្ញុំសូមនាំទៅក្នុងខ្លួន
  របស់អ្នកលេបដាវ។
 • 14:28 - 14:30
  ដើម្បីលេបដាវ១បាន
 • 14:30 - 14:32
  ខ្ញុំត្រូវរុញដាវរំលងអណ្ដាត
 • 14:32 - 14:35
  សង្កត់លើកន្លើតត្រង់
  ដើមបំពង់ក
 • 14:35 - 14:38
  ចូលទៅហើយបត់៩០ដឺក្រេ
  ចុះទៅបំពង់អាហារ
 • 14:38 - 14:41
  កាត់តាមចន្លោះបំពង់ក
  សាច់ដុំខ្ជឹបបំពង់អាហារខាងលើ
 • 14:41 - 14:43
  ជ្រៀតសាច់ដុំបំពង់អាហារ
 • 14:43 - 14:44
  រុញផ្លែដាវចូលទៅក្នុងប្រអប់ទ្រូង
 • 14:44 - 14:46
  ចន្លោះសួត។
 • 14:46 - 14:48
  ដល់ត្រឹមនេះ
 • 14:48 - 14:50
  ខ្ញុំត្រូវរំកិលបេះដូងមកខាង
 • 14:50 - 14:52
  បើមើលឱ្យដិតដល់
 • 14:52 - 14:54
  យើងឃើញបេះដូងលោតនៅកៀកនឹងដាវ
 • 14:54 - 14:56
  ព្រោះដាវនៅជាប់ហ្នឹងហ្មង
 • 14:56 - 14:59
  ជ្រៀសគ្នាតែ១ភាគ៨អ៊ីញ
  នៃភ្នាសបំពង់អាហារ
 • 14:59 - 15:01
  នោះមិនអាចបន្លំបានទេ។
 • 15:01 - 15:03
  បន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវ
  រុញកាត់ឆ្អឹងទ្រូង
 • 15:03 - 15:06
  កាត់តាមបំពង់អាហារខាងក្រោម
  ចុះដល់ក្រពះ
 • 15:06 - 15:09
  សង្កត់រេផ្លិចកំអួតក្នុងក្រពះ
  ចុះក្រោមរហូតដល់ពោះវៀនតូច
 • 15:09 - 15:10
  ងាយមែនទែន។
 • 15:10 - 15:11
  (សំណើច)
 • 15:11 - 15:13
  បើខ្ញុំរុញចុះទៅទៀត
 • 15:13 - 15:18
  វានឹងចុះដល់បំពង់ដៃស្បូន។
  (ហូឡង់) ហ្វាឡូពៀនធ្យូប!
 • 15:18 - 15:21
  ប្រុសៗ ចាំសួរប្រពន្ធទៅ
  ថាចុងក្រោយហ្នឹងអីគេ...
 • 15:22 - 15:24
  គេសួរខ្ញុំថា៖
 • 15:24 - 15:27
  «ទាល់តែក្លាហានណាស់
  ទើបហ៊ានប្រថុយជីវិត
 • 15:27 - 15:29
  រំកិលបេះដូងដើម្បី
  លេបដាវបាន...»។
 • 15:29 - 15:30
  ទេ។ ភាពក្លាហានរបស់
 • 15:30 - 15:33
  ក្មេងសម្គម អៀនប្រៀន ញញើតញញើម
 • 15:33 - 15:36
  ដែលហ៊ានប្រថុយគ្រោះថ្នាក់និងការបដិសេធ
 • 15:36 - 15:37
  ចេញមកលាតត្រដាងការពិត
 • 15:37 - 15:38
  មិនក្លាចបាក់មុខ
 • 15:38 - 15:41
  មកឈនៅមុខមហាជន
  ដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាសោះ
 • 15:41 - 15:44
  ដើម្បីប្រាប់ប្រវត្តិភ័យខ្លាច
  និងក្ដីសុបិនរបស់គាត់
 • 15:44 - 15:48
  ហ៊ានសារភាពដោយត្រង់ៗ
  និងដោយប្រយោល។
 • 15:48 - 15:49
  ឃើញទេ - អរគុណ
 • 15:49 - 15:54
  (ស្នូរទះដៃ)
 • 15:54 - 15:56
  ឃើញទេ អ្វីដែលអស្ចារ្យយ៉ាងពិតប្រាកដ
 • 15:56 - 15:59
  គឺខ្ញុំតែងតែចង់ធ្វើអ្វី
  អស្ចារ្យក្នុងជីវិត
 • 15:59 - 16:00
  ឥឡូវធ្វើបានហើយ។
 • 16:00 - 16:03
  តែការអស្ចារ្យនោះមិនមែន
  សំដៅលើការលេបដាវ
 • 16:03 - 16:05
  ២១ដើមក្នុងពេលតែ១ទេ
 • 16:08 - 16:10
  ក៏មិនមែនចុះទឹកជម្រៅ២០ហ្វ៊ីត
  មានឆ្លាមនិងបបែល៨៨
 • 16:10 - 16:12
  ក្នុងកម្មវិធីរីព្លី ជឿឬមិនជឿ ទេ
 • 16:14 - 16:18
  ក៏មិនមែនដុតដល់កម្ដៅ១៥០០ដឺក្រេ
  សម្រាប់កម្មវិធីស៊ូភើមែន ស្ទែនលី
 • 16:18 - 16:19
  ជាផ្នែក១នៃ «មនុស្សដែក»
 • 16:20 - 16:22
  ហើយអាហ្នឹងក្ដៅយកតែមែនទែន!
 • 16:22 - 16:25
  ក៏មិនមែនអូសឡានដោយប្រើដាវឱ្យរីព្លី
 • 16:25 - 16:26
  ឬ គីណេស
 • 16:26 - 16:29
  ក៏មិនមែនចូលដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ
  ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតដុងអាមេរិក
 • 16:29 - 16:32
  ក៏មិនមែន ឈ្នះរង្វាន់ណូបែល
  ឆ្នាំ២០០៧ផ្នែកឱសថ។
 • 16:32 - 16:34
  មិនមែនរឿងទាំងអស់នេះទេ
  ដែលពិតជាអស្ចារ្យនោះ។
 • 16:34 - 16:36
  នោះជាការគិតរបស់គេទេ។
  ទេ ទេ ទេ។ មិនមែនទេ។
 • 16:36 - 16:38
  ការអស្ចារ្យនោះគឺ
 • 16:38 - 16:41
  ព្រោះអាចធ្វើឱ្យក្មេងសម្គម
  អៀនប្រៀន ញញើតញញើមម្នាក់នោះ
 • 16:41 - 16:42
  ដែលខ្លាចខ្ពស់
 • 16:42 - 16:44
  ដែលខ្លាចទឹក ខ្លាចឆ្លាម
 • 16:44 - 16:46
  ខ្លាចពេទ្យនិងគិលានុបដ្ឋាក
  ខ្លាចម្ជុលនិងរបស់ស្រួចៗ
 • 16:46 - 16:48
  ខ្លាចនិយាយជាមួយមនុស្ស
 • 16:48 - 16:50
  ហើយឥឡូវព្រះឱ្យខ្ញុំហោះ
  ជុំវិញពិភពលោក
 • 16:50 - 16:51
  កម្ពស់៣០ ០០០ហ្វ៊ីត
 • 16:51 - 16:54
  លេបរបស់មុតស្រួច
  ក្នុងអាងទឹកមានឆ្លាម
 • 16:54 - 16:57
  ហ៊ាននិយាយជាមួយពេទ្យហ្ម
  និយាយជាមួយមនុស្សនៅលើពិភពលោក។
 • 16:57 - 17:00
  នោះហើយជាការអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំ។
 • 17:00 - 17:01
  ខ្ញុំតែងតែចង់ធ្វើអ្វីដែលមិនអាចទៅរួច -
 • 17:01 - 17:02
  អរគុណ។
 • 17:02 - 17:04
  (ស្នូរទះដៃ)
 • 17:04 - 17:05
  អរគុណ។
 • 17:06 - 17:09
  (ស្នូរទះដៃ)
 • 17:10 - 17:13
  ខ្ញុំចេះតែចង់ធ្វើអ្វីដែលមិនអាច
  ទៅរួច ហើយបានមែន។
 • 17:13 - 17:16
  ខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលអស្ចារ្យ
  ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកក្នុងជីវិតខ្ញុំ
 • 17:16 - 17:17
  ខ្ញុំធ្វើបានមែន។
 • 17:17 - 17:20
  ខ្ញុំតែងតែចង់ហោះជុំវិញពិភពលោក
  ធ្វើដូចស៊ូភើមែន
 • 17:20 - 17:21
  សង្គ្រោះជីវិត
  ហើយធ្វើបានមែន។
 • 17:21 - 17:23
  តើអ្នកដឹងទេ?
 • 17:23 - 17:26
  នៅមានផ្នែកតូច១នៃក្ដីសុបិន
  ធំរបស់ក្មេងនោះ
 • 17:26 - 17:27
  ក្នុងក្រឳបេះដូង។
 • 17:30 - 17:36
  (សំណើច)(ស្នូរទះដៃ)
 • 17:37 - 17:40
  ដឹងទេ ខ្ញុំតែងតែស្វែងរកគោលបំណង
  និងដុងរបស់ខ្ញុំ
 • 17:40 - 17:42
  ឥឡូវរកឃើញហើយ។
 • 17:42 - 17:43
  សាកទាយមើល៍?
 • 17:43 - 17:46
  មិនមែនដាវហ្នឹងទេ
  គិតខុសហើយ ខ្ញុំមិនប្រើភាពខ្លាំងទេ។
 • 17:46 - 17:49
  គឺជាភាពខ្សោយរបស់ខ្ញុំ សម្ដីខ្ញុំ។
 • 17:49 - 17:51
  គោលបំណង និង ដុងខ្ញុំ
  គឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោក
 • 17:51 - 17:52
  ដោយជំនះភាពភ័យខ្លាច
 • 17:52 - 17:55
  ដាវ១ម្ដងៗ ពាក្យ១ម៉ាត់ម្ដងៗ
 • 17:55 - 17:57
  កាំបិត១ម្ដងៗ ជីវិត១ម្ដងៗដើម្បី
 • 17:58 - 18:00
  ជម្រុញទឹកចិត្តមនុស្សឱ្យមានវីរភាព
 • 18:00 - 18:02
  និងធ្វើអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចក្នុងជីវិត។
 • 18:02 - 18:05
  គោលបំណងខ្ញុំគឺដើម្បីជួយគេឱ្យរកឃើញរបស់គេ?
 • 18:05 - 18:06
  តើរបស់អ្នកជាអ្វី?
 • 18:06 - 18:07
  គោលបំណងអ្នកជាអ្វី?
 • 18:07 - 18:09
  តើនៅលើផែនដីនេះដើម្បីធ្វើអ្វី?
 • 18:09 - 18:12
  ខ្ញុំជឿថាយើងរាល់គ្នាអាចក្លាយជាវីរបុរសបាន។
 • 18:12 - 18:14
  តើវីរពលអ្នកជាអ្វី?
 • 18:15 - 18:18
  ក្នុងចំណោមមនុស្សជាង៧ពាន់លាននាក់
 • 18:18 - 18:20
  មានមនុស្សបួនដប់អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលជា
  អ្នកលេបដាវ
 • 18:20 - 18:22
  នៅមានជីវិតលើលោកសព្វថ្ងៃ
 • 18:22 - 18:23
  តែមានតែអ្នកតែ១គត់។
 • 18:23 - 18:24
  គ្មាននរណាដូងអ្នកទេ។
 • 18:24 - 18:26
  រឿងរបស់អ្នកជាអ្វី?
 • 18:26 - 18:28
  តើអ្វីធ្វើឱ្យអ្នកខុសពីគេ?
 • 18:28 - 18:29
  និទានរឿងអ្នកទៅ
 • 18:29 - 18:32
  ទោះបើអ្នកមានសំឡេងញ័រ ឆ្មារក៏ដោយ។
 • 18:32 - 18:33
  តើស្រូមរបស់អ្នកជាអ្វី?
 • 18:33 - 18:36
  បើអ្នកអាចធ្វើអ្វីក៏បាន
  ក្លាយជានរណាក៏បាន ទៅណាក៏បាន -
 • 18:36 - 18:37
  តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?
  តើអ្នកនឹងទៅណា?
 • 18:37 - 18:38
  តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?
 • 18:38 - 18:40
  តើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីក្នុងជីវិតរបស់អ្នក?
 • 18:40 - 18:42
  តើសុបិនធំរបស់អ្នកជាអ្វី?
 • 18:42 - 18:44
  កាលពីក្មេង តើសុបិនធំៗរបស់អ្នកជាអ្វី?
  នឹកមើល៍។
 • 18:44 - 18:46
  ខ្ញុំភ្នាល់ថាមិនអញ្ចឹងទេ មែនទេ?
 • 18:46 - 18:48
  តើសុបិនដ៏ធំបំផុតរបស់អ្នក
 • 18:48 - 18:50
  ដែលអ្នកធ្លាប់គិតថាវាចម្លែក
  និងមិនច្បាស់លាស់នោះជាអ្វី?
 • 18:50 - 18:54
  ខ្ញុំភ្នាល់ថានេះធ្វើឱ្យសុបិនហាក់ដូចជា
  មិនចម្លែកទេ មែនទេ?
 • 18:55 - 18:57
  តើដាវរបស់អ្នកជាអ្វី?
 • 18:57 - 18:59
  នរណាម្នាក់ក៏មានដាវ១ដែរ
 • 18:59 - 19:01
  ដាវមុខ២នៃភាពភ័យក្លាចនិងសុបិន។
 • 19:01 - 19:04
  លេបដាវហ្នឹងទៅ ទោះបីវាជាស្អីក៏ដោយចុះ។
 • 19:04 - 19:06
  លោក លោកស្រី សូមដេញតាមសុបិនរបស់លោកអ្នក។
 • 19:06 - 19:09
  អ្នកចង់ក្លាយជាអ្វីក៏ដោយ
  ក៏វាមិនទាន់ហួសពេលដែរ។
 • 19:10 - 19:13
  ចំពោះក្មេងទំនើងមានបាល់គប់ទាំងនោះ
  គេជាអ្នកដែលគិតថា
 • 19:13 - 19:15
  ខ្ញុំនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចបានទេ
 • 19:15 - 19:18
  ខ្ញុំមានពាក្យ១ម៉ាត់ប្រាប់ពួកគេ៖
 • 19:18 - 19:19
  សូមអរគុណ។
 • 19:19 - 19:22
  ព្រោះ បើគ្មានមនុស្សអាក្រក់
  វីរបុរសក៏គ្មានដែរ។
 • 19:23 - 19:27
  ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលមិនអាចទៅរួច
  មិនមែនមិនអាចទៅរួចទេ។
 • 19:28 - 19:32
  វាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់
  វាអាចធ្វើឱ្យខ្ញុំស្លាប់បាន។
 • 19:32 - 19:34
  ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងចូលចិត្ត។
 • 19:34 - 19:35
  (សំណើច)
 • 19:36 - 19:39
  ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកជួយខ្ញុំបន្តិច។
 • 19:47 - 19:48
  ទស្សនិកជន៖ ពីរ បី។
 • 19:48 - 19:52
  ដាន មេយើរ៖ ទេៗៗ។ សូមជួយរាប់ខ្ញុំ
  ទាំងអស់គ្នា អូខេ?
 • 19:52 - 19:53
  (សំណើច)
 • 19:53 - 19:56
  បើចេះរាប់? អូខេ?
  រាប់ជាមួយខ្ញុំ ហើយ?
 • 19:56 - 19:57
 • 19:57 - 19:58
 • 19:58 - 19:59
 • 19:59 - 20:01
  ទេ ទើបតែបាន២ទេ តែយល់ហើយមែនទេ។
 • 20:07 - 20:08
  ទស្សនិកជន៖ ១
 • 20:08 - 20:09
 • 20:09 - 20:10
 • 20:11 - 20:13
  (ការដង្ហក់)
 • 20:14 - 20:16
  (ស្នូរទះដៃ)
 • 20:16 - 20:17
  ដាន មេយើរ៖ បា៎!
 • 20:17 - 20:23
  (ស្នូរទះដៃ)(អបអរសាទរ)
 • 20:23 - 20:25
  អរគុណច្រើនណាស់។
 • 20:25 - 20:29
  អរគុណ អរគុណ អរគុណ។
  អរគុណអស់ពីដួងចិត្ត។
 • 20:29 - 20:31
  តាមពិត អរគុណអស់ពីក្រពះខ្ញុំ។
 • 20:32 - 20:35
  ដូចប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមកធ្វើអ្វីដែល
  មិនអាចទៅរួច ឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើហើយ។
 • 20:35 - 20:38
  តែនេះមិនមែនអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចទេ
  ខ្ញុំធ្វើវាបានរាល់ថ្ងៃ។
 • 20:38 - 20:43
  ការដែលមិនអាចទៅរួចគឺក្មេងសម្គម អៀនប្រៀន
  ញញើតញញើមប្រឈមមុខនឹងភាពភ័យខ្លាច
 • 20:43 - 20:45
  មកឈរទីនេះ ឆាកTEDx
 • 20:45 - 20:47
  និងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោក
  ១ម៉ាត់ម្ដងៗ
 • 20:47 - 20:49
  ដាវ១ម្ដងៗ ជីវិត១ម្ដងៗ។
 • 20:49 - 20:52
  បើខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់អ្នក
  បើខ្ញុំបានធ្វើឱ្យអ្នកជឿថា
 • 20:52 - 20:54
  អ្វីក៏អាចទៅរួចដែរ
 • 20:54 - 20:58
  បើខ្ញុំបានធ្វើឱ្យអ្នកដឹងថាអ្នកអាច
  ធ្វើអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចបានក្នងជីវិត
 • 20:58 - 21:01
  បានន័យថាខ្ញុំសម្រេចកិច្ចការខ្ញុំហើយ
  ហើយអ្នកទើបតែចាប់ផ្ដើមទេ។
 • 21:01 - 21:04
  សុបិនតទៀត។ មានជំនឿចិត្តតទៀត។
 • 21:05 - 21:06
  អរគុណដែលបានជឿជាក់លើខ្ញុំ
 • 21:06 - 21:08
  អរគុណដែលជាចំណែកនៃសុបិនរបស់ខ្ញុំ។
 • 21:08 - 21:10
  ហើយនេះជាអំណោយខ្ញុំឱ្យអ្នក៖
 • 21:10 - 21:11
  អ្វីដែលមិនអាចទៅរួចមិនមែន...
 • 21:11 - 21:13
  ទស្សនិកជន៖ មិនអាចធ្វើបានទេ។
 • 21:13 - 21:15
  ដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយជាផ្នែកនៃអំណោយ។
 • 21:15 - 21:20
  (ស្នូរទះដៃ)
 • 21:20 - 21:21
  អរគុណ។
 • 21:21 - 21:25
  (ស្នូរទះដៃ)
 • 21:26 - 21:28
  (អបអរសាទរ)
 • 21:28 - 21:30
  ពិធីករ៖ អរគុណ ដាន មេយើរ អស្ចារ្យមែន!
Title:
ធ្វើ​អ្វី​ដែល​មិន​អាច​ទៅ​រួច កាត់ចេញ​នូវ​ភាព​ភ័យខ្លាច | ដាន មេយើរ | ថេដអ៊ិចស៍ ម៉ាស្ទ្រីច
Description:

ធ្លាប់​ចង់​ក្លាយ​ជា​វីរបុរសទេ? ​ធ្លាប់​ចង់​ធ្វើ​អ្វី​ដែល​មិន​អាច​ទៅ​រួច​ទេ? ដាន មេយើរ ជឿ​ថា​ទោះ​បី​យើង​មាន​ភាព​ភ័យខ្លាចកម្រិត​ណា​ក៏​ដោយ ឬក៏ សុបិន​របស់​យើង​ប៉ុណ្ណា​ក៏​ដោយ ក៏​យើងម្នាក់ៗ​មាន​សក្ដានុពល​អាច​ក្លាយ​ជា​វីរបុរសបាន​ ធ្វើ​អ្វី​ដែល​មិន​អាច​ទៅ​រួចបាន និង ផ្លាស់ប្ដូរ​ពិភពលោក​បាន​ដែរ។ ដាន​ដែល​ជា​នាយក​នៃ​ភ្នាក់ងារ​ជំនួស​មនុស្សធម៌​ជួយ​ដល់​កុមារកំព្រា​ក្នុង​កាហ្សាក់ស្ថានចែក​រំលែក​ពី​របៀប​ដែល​គាត់​បាន​យក​ឈ្នះ​លើ​ភាពភ័យខ្លាច​ សង្គមារម្មណ៍​មិន​ប្រក្រតី និង ការ​ធ្វើបាប ហើយ​ក្លាយ​ជា​ម្នាក់​ដែល​មាន​រីវភាព អាច​ឈាន​ចូល​ដល់​វគ្គ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​ក្នុង​កម្មវិធី​អាមេរិកាំងមាន​ដុង ឈ្នះរង្វាន់​ណូបែល​២០០៧​ផ្នែក​ឱសថនៅ​ហាវើដ និង ក្លាយ​ជា​អ្នក​ឯកទេស​ជាប់​លំដាប់​ថ្នាក់​ពីភពលោក៣៩ដង​ផ្នែកសិល្បៈបុរាណ​ដ៏​គ្រោះ​ថ្នាក់ គឺ​សិល្បៈលេបដាវ ហើយ​លោក​ក៏​មាន​ឆន្ទៈ​ជួយ​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត​មនុស្សឱ្យ​អាច​ធ្វើ​អ្វី​ដែល​មិន​អាច​ទៅ​រួច​ក្នុង​ជីវិត​របស់​«ពួកគេ»។

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
21:38
 • Please review the translation if you would like to do the impossible. :)

Khmer subtitles

Revisions