Czech subtitles

← Dělat nemožné, prořezat se strachem | Dan Meyer | TEDxMaastricht

Get Embed Code
85 Languages

Showing Revision 9 created 05/09/2016 by Jan Kadlec.

 1. Děkuji vám.
 2. Byl kdysi v Indii jeden král, maharádža,
  který ke svým narozeninám vydal dekret,
 3. aby každá hlava každé vesnice
  přinesla dar hodný krále.
 4. Někteří přinesli nejjemnější hedvábí,
  jiní přinesli přenádherné meče,
 5. další přinesli zlato.
 6. Na konec řady se postavil
  velmi vrásčitý, malý a starý muž,
 7. který ze své vesnice urazil
  po moři několikadenní cestu.
 8. A jak tak šel, králův syn se ho zeptal:
  „Jaký dar přinášíš králi?“
 9. A ten starý muž pomaličku
  otevřel dlaň a odhalil
 10. přenádhernou lasturu, která vířila
  fialovou a žlutou, červenou a modrou.
 11. A králův syn se divil:
 12. „To není dar hodný krále!
  Co je toto za dárek?“
 13. Starý muž k němu pomalu vzhlédl a řekl:
 14. „Dlouhá cesta… součást daru.“
 15. (Smích)
 16. Za několik okamžiků
  vám dám dar.
 17. Dar, o kterém věřím,
  že je to dar hodný šíření.
 18. Ale než tak učiním,
  dovolte mi ukázat vám
 19. mou dlouhou cestu.
 20. Jako většina z vás jsem do života
 21. vykročil jako malé dítě.
 22. Kolik z vás začínalo jako malé dítě?
 23. Kdo se narodil mladý?
 24. Zhruba polovina… Dobrá.
 25. (Smích)
 26. A ten zbytek, co s vámi?
  Narodili jste se dospělí?
 27. Hochu, chci vidět tvou mámu!
 28. Ty mi povídej o nemožném!
 29. Jako malý kluk jsem byl
  vždy fascinován nemožným.
 30. Dnes je den,
  na který jsem se těšil mnoho let,
 31. protože je to den, kdy se pokusím
 32. o nemožné přímo před vašima očima.
 33. Právě tady na TEDxMaastricht.
 34. Začnu tím,
 35. že vám prozradím konec:
 36. Dokážu vám,
 37. že nemožné není nemožné.
 38. A skončím tím,
  že vám dám dar hodný šíření:
 39. Ukážu vám, že i ve svém životě
  můžete dělat nemožné.
 40. Při své honbě za nemožným
  jsem zjistil, že existují dvě věci,
 41. které mají společné
  všichni lidé na světě.
 42. Každý se něčeho bojíme –
 43. a každý máme své sny.
 44. Při své honbě za nemožným
  jsem objevil tři věci,
 45. které mě během let
 46. přiměly dělat nemožné:
 47. Dodgeball, hezky česky „vybíjená“,
 48. Superman
 49. a komár.
 50. To jsou má tři klíčová slova.
 51. Teď víte, proč v životě
  dosahuji nemožných věcí.
 52. Vezmu vás nyní na svou cestu,
 53. od strachu ke snům,
 54. od slov k mečům,
 55. od vybíjené
 56. přes Supermana
 57. až k tomu komárovi.
 58. A doufám, že vám ukážu,
 59. jak v životě dělat nemožné.
 60. 4. říjen 2007.
 61. Srdce mi bušilo jak splašené
  a kolena se třásla,
 62. jak jsem kráčel po pódiu
 63. v Sanders Theatre
 64. na Harvardově univerzitě,
  abych převzal
 65. Ig Nobelovu cenu za medicínu pro rok 2007
 66. za výzkumný článek,
  jehož jsem spoluautorem,
 67. nazvaný „Polykání mečů…
 68. … a jeho vedlejší účinky“.
 69. (Smích)
 70. Byl zveřejněn v malém odborném časopise,
  který jsem nikdy předtím nečetl:
 71. British Medical Journal.
 72. Pro mě to bylo splnění nemožného snu.
 73. Nečekané překvapení
  pro někoho, jako jsem já.
 74. Pocta, kterou nikdy nezapomenu.
 75. Nebyl to ale ten nejpamětihodnější
  okamžik mého života.
 76. 4. října 1967
 77. toto vyděšené, stydlivé,
  hubené a neprůbojné dítě
 78. trpělo nesmírnými obavami.
 79. Jakmile mělo vyjít na pódium,
 80. srdce se mu splašilo
 81. a kolena se mu třásla.
 82. Jakmile otevřelo pusu –
 83. slova prostě nešla ven.
 84. Stálo tam utopené v slzách,
 85. znehybněné panikou,
 86. ztuhlé strachem.
 87. Ten vyděšený, stydlivý,
  hubený a neprůbojný kluk
 88. trpěl mnoha strachy.
 89. Bál se tmy
 90. a bál se výšek,
 91. bál se pavouků a hadů…
 92. Bojí se tu někdo pavouků a hadů?
 93. Jasně, pár vás tu je…
 94. Bál se vody a žraloků…
 95. I doktorů a sestřiček a zubařů,
 96. bál se jehel a vrtaček a všeho ostrého.
 97. Ale víc než čehokoli jiného se bál
 98. lidí.
 99. Ten vyděšený, stydlivý,
  hubený a neprůbojný hoch
 100. jsem byl já.
 101. Bál jsem se selhání a odmítnutí,
 102. měl jsem nízké sebevědomí
  a komplex méněcennosti.
 103. A taky něco, o čem jsme tehdy
  ani nevěděli, že to vůbec existuje:
 104. úzkostná sociální fobie.
 105. Protože jsem se tolik bál,
  ve škole mě zlobili a mlátili mě.
 106. Posmívali se mi a nadávali mi.
  Nikdy mi nedovolili zapojit se
 107. do jejich dětských her.
 108. No, byla tu jedna hra,
  kterou mi dovolili hrát.
 109. Vybíjenou.
 110. A nebyl jsem zrovna dobrý vybíječ.
 111. Agresoři na mě křikli jménem,
 112. já jsem vzhlédl a už jsem viděl balon,
 113. jak letí k mé tváři nadzvukovou rychlostí:
 114. bum, bum, bum!
 115. Pamatuju si na spoustu dní,
  jak běžím domů ze školy,
 116. jak zarudlá tvář mi brní
  a v uších červených mi zvoní,
 117. jak v oku mě pálí slza
 118. a v uších mi hoří jejich slova.
 119. A kdokoli kdy řekl, že:
 120. „Klacky a kameny mi mohou zlámat kosti,
  ale slova mi nikdy neublíží…“
 121. Byla to lež.
 122. Slova mohou řezat jako nože.
 123. Slova mohou bodat jako meče.
 124. Slova mohou zanechat rány tak hluboké,
 125. že je nikdo neuvidí.
 126. Trpěl jsem strachy.
  A slova byla mým nejhorším nepřítelem.
 127. A jsou pořád.
 128. Měl jsem ale také sny.
 129. Doma jsem se zavíral
  s komiksy se Supermanem
 130. a četl jsem knížky o Supermanovi
 131. a snil jsem o tom, že jednou budu
  superhrdina, jako je Superman.
 132. Chtěl jsem bojovat
  za pravdu a spravedlnost,
 133. chtěl jsem bojovat
  proti zlotřilcům a kryptonitu,
 134. chtěl jsem létat po světě a vykonávat
  superhrdinské skutky a zachraňovat životy.
 135. Také mě fascinovaly věci,
  které byly reálné.
 136. Četl jsem Guinnessovu knihu rekordů
  a Ripleyho Věřte nevěřte.
 137. Kdo jste četli Ripleyho nebo
  Guinnesovu knihu rekordů?
 138. Miluju ty knížky!
 139. Viděl jsem, jak lidé
  dělají opravdové činy.
 140. A řekl jsem si: Já chci taky!
 141. Když mě ti tyrani ve škole
 142. nenechají zapojit se do jejich her,
 143. chci dělat opravdová kouzla,
  opravdové superčiny.
 144. Chci dělat něco opravdu pozoruhodného,
  co oni nedokážou.
 145. Chci najít důvod svého bytí, své poslání,
 146. chci vědět, že můj život má smysl,
 147. chci udělat něco neuvěřitelného,
  abych změnil svět;
 148. chci dokázat,
  že nemožné není nemožné.
 149. Přeskočme o deset let vpřed.
 150. Toto je týden před mými 21. narozeninami.
 151. Ten den se staly dvě věci,
  které mi navždy změnily život.
 152. Žil jsem v Tamil Nadu v jižní Indii.
 153. Byl jsem tam jako misionář
 154. a můj mentor a blízký přítel se mě zeptal:
 155. „Máš thromy, Danieli?“
 156. A já na to: „Thromy?
  Co jsou thromy?“
 157. A on: „Thromy jsou tvé hlavní životní cíle.
 158. Jsou kombinací snů a cílů.
  Jako… Kdybys mohl
 159. dělat cokoli chceš,
  jít kamkoli chceš,
 160. být kýmkoli chceš být,
 161. kam bys šel?
  Co bys dělal?
 162. Kdo bys byl?“
 163. Řekl jsem: „To nemůžu udělat!
  Jsem strašpytel, tolik se bojímí!“
 164. Té noci jsem si vytáhl karimatku
  na střechu bungalovu,
 165. lehl si pod hvězdy
 166. a pozoroval, jak netopýři loví komáry.
 167. A přemýšlel jsem jen
  o thromech, snech a cílech,
 168. a taky o tyranech z vybíjené.
 169. Probudil jsem se za pár hodin.
 170. Srdce mi bilo jako splašené.
  Kolena se mi třásla.
 171. Tentokrát nikoli strachem.
 172. Celé tělo se mi zmítalo v křečích.
 173. A dalších pět dní
 174. jsem na smrtelné posteli bojoval o život,
  střídavě při vědomí a v bezvědomí.
 175. Mozek mi hořel čtyřicítkou horečkou.
  Malárie.
 176. Kdykoli jsem byl při vědomí,
  dokázal jsem přemýšlet jen o thromech.
 177. Přemýšlel jsem:
  „Co si se životem počnu?“
 178. Nakonec, noc před mými 21. narozeninami,
 179. v momentu náhlého osvícení,
 180. jsem si uvědomil…
 181. Uvědomil jsem si, že maličký komár,
 182. Anopheles Stephensi,
 183. že ten maličký komár,
 184. který váží méně než 5 mikrogramů,
 185. méně než zrnko soli,
 186. že ten komár složil na lopatky
  80kilového chlapa.
 187. Pochopil jsem, že je to můj kryptonit.
 188. A pak jsem si uvědomil:
  Ne, ne, nemůže za to komár.
 189. To ten maličký parazit
  uvnitř komára,
 190. Plasmodium Falciparum,
  zabije ročně přes milion lidí.
 191. A uvědomil jsem si:
  Ne, ne, je to ještě menší.
 192. Ale mně to připadá mnohem větší.
 193. Pochopil jsem,
 194. že právě strach byl můj kryptonit,
 195. můj parazit,
 196. který mě celý život mrzačil a ochromoval.
 197. Víte, je rozdíl mezi
  nebezpečím a strachem.
 198. Nebezpečí je opravdové.
 199. Strach je naše volba.
 200. Uvědomil jsem si, že mám na výběr:
 201. Mohl bych žít ve strachu
  a tu noc zemřít vyčerpáním;
 202. nebo můžu strach uložit k ledu
 203. a dosáhnout svých snů
  a odvážit se konečně žít.
 204. A popravdě řečeno,
  na smrtelné posteli se děje něco,
 205. že když čelíte smrti, opravdu strašně moc
  chcete začít doopravdy žít.
 206. Ačkoli všichni jednou umřeme,
  ne všichni doopravdy žijeme.
 207. Žijeme ve smrti.
 208. A když už víte, jak zemřít,
 209. najednou víte, jak opravdu žít.
 210. Rozhodl jsem se té noci
 211. změnit svůj příběh.
 212. Nechtěl jsem zemřít.
 213. Odříkal jsem modlitbičku:
 214. „Dobrý bože, dožiju-li se
  svých 21. narozenin,
 215. nenechám se už nikdy
  ovládat svým strachem.
 216. Uložím své strachy k ledu
 217. a budu dosahovat svých snů,
 218. chci změnit svůj postoj,
 219. chci v životě dosáhnout
  něčeho neuvěřitelného,
 220. chci najít své poslání
  a důvod svého bytí.
 221. Chci vědět, že nemožné není nemožné.“
 222. Nepovím vám, jestli jsem tu noc přežil.
  Zkuste si na to přijít sami.
 223. (Smích)
 224. Té noci jsem vytvořil seznam
  svých prvních 10 thromů:
 225. Chtěl jsem navštívit velké kontinenty,
 226. prohlédnout si 7 divů světa,
 227. naučit se spoustu jazyků,
 228. žít na opuštěném ostrově,
 229. žít na lodi uprostřed oceánu,
 230. žít v Amazonii s kmenem indiánů,
 231. vylézt na vrcholek nejvyšší švédské hory,
 232. vidět Mt. Everest při východu slunce,
 233. pracovat v hudební branži v Nashvillu,
 234. pracovat v cirkusu
 235. a vyskočit z letadla.
 236. Během dalších dvaceti let jsem si
  většinu těch thromů odškrtl.
 237. Pokaždé, když jsem
  odškrtl nějaký throme,
 238. připsal jsem dalších 5 nebo 10
  a seznam tak rostl a rostl.
 239. Sedm let jsem žil
  na malém ostrůvku na Bahamách.
 240. Zhruba sedm let života
 241. ve slaměné chýši.
 242. K jídlu jsem si lovil žraloky a rejnoky,
  jediný živáček na ostrově,
 243. v bederní roušce.
 244. Musel jsem se naučil plavat se žraloky.
 245. Odsud jsem se přestěhovat do Mexika
 246. a potom k povodí Amazonky v Ekvádoru,
 247. místa Pujo Pongo, kde jsem
  žil s místním kmenem.
 248. A krůček po krůčku mi
  mé thromy zvyšovaly sebevědomí.
 249. Přesunul jsem se do hudební branže
  v Nashvillu a pak ve Švédsku,
 250. přestěhoval jsem se do Stockholmu
  a dělal hudbu tam.
 251. Vylezl jsem na vrcholek Mt. Kebnekaise,
  vysoko nad polárním kruhem.
 252. Naučil jsem se klaunské triky,
 253. žonglování,
 254. chůzi na chůdách,
 255. jízdu na jednokolce,
  polykání ohně i skla.
 256. A v roce 1997 jsem se doslechl,
  že už je jen necelý tucet polykačů mečů.
 257. Řekl jsem si: „To musím umět!“
 258. Setkal jsem se s jedním polykačem mečů
  a poprosil ho o pár tipů.
 259. A on na to: „Jasně, dám ti dvě rady:
 260. Zaprvý: Je to zatraceně nebezpečný.
 261. Umíraj při tom lidi.
 262. Zadruhý:
 263. Ani to nezkoušej!“
 264. (Smích)
 265. A tak jsem si to přidal na seznam thromů.
 266. A cvičil jsem, 10-12× denně, den co den,
 267. čtyři roky.
 268. Spočítal jsem si to.
 269. 4 × 365 × 12
 270. Trvalo mi asi 13 000
  neúspěšných pokusů,
 271. než jsem v roce 2001
  do krku dostal první meč.
 272. Během té doby jsem si dal throme,
 273. že se stanu světovým expertem
  na polykání mečů.
 274. Vyhledal jsem každou knihu,
  časopis, novinový článek,
 275. lékařskou zprávu.
  Studoval jsem fyziologii, anatomii,
 276. mluvil jsem s lékaři i sestrami,
 277. spojil jsem všechny
  polykače mečů dohromady
 278. v Mezinárodní asociaci polykačů mečů
 279. a vedl jsem dvouletý výzkum na téma
 280. Polykání mečů a jeho vedlejší účinky,
 281. který byl publikován
  v British Medical Journal.
 282. (Smích)
 283. Děkuji.
 284. (Potlesk)
 285. O polykání mečů jsem se
  naučil pár fascinujících věcí.
 286. Některé z nich by vás
  až dodneška ani nenapadly.
 287. Až přijdete domů a zakrojíte se
  do svého steaku nožem
 288. nebo mečem nebo příborem,
  bude se vám to honit hlavou…
 289. Zjistil jsem, že polykání mečů
  začalo v Indii –
 290. přesně tam, kde jsem to
  jako 20letý mladík viděl poprvé –
 291. asi před 4000 lety,
  2000 let před naším letopočtem.
 292. V posledních 150 letech
  se polykači mečů osvědčili
 293. na poli vědy a medicíny,
 294. když v roce 1868 pomáhali
  vyvinout tubusový endoskop
 295. s dr. Adolfem Kussmaulem
  v německém Freiburgu.
 296. V roce 1906 to byl
  elektrokardiogram ve Walesu
 297. studium poruch polykání a trávení,
 298. bronchoskopy a tak podobně.
 299. V posledních 150 letech
 300. ovšem víme i o stovkách zranění
  a desítkách úmrtí.
 301. Tady vidíte tubusový endoskop
  vyvinutý dr. Adolfem Kussmaulem.
 302. Objevili jsme ale také
  29 úmrtí za posledních 150 let
 303. včetně polykače mečů z Londýna,
  který si mečem probodl srdce.
 304. Rovněž jsme zjistili, že se ročně přihodí
 305. 3 až 8 vážných zranění
  způsobených polykáním mečů.
 306. Vím to, protože mi volají.
 307. Dva hovory byly nedávno.
 308. Jeden ze Švédska a jeden z Orlanda,
  jen za posledních pár týdnů.
 309. Polykači mečů, které zranění
  dostalo až do nemocnice.
 310. Je to velice nebezpečné.
 311. Další věcí, kterou jsem zjistil,
  je to, že polykání mečů
 312. vyžaduje 2 až 10 roků,
  než se většina lidí naučí
 313. spolknout meč.
 314. Můj nejvíce fascinující objev je ale ten,
 315. jak se polykači mečů učí dělat nemožné.
 316. Povím vám malé tajemství:
 317. Nezaměřujte se na těch 99,9 % nemožného.
 318. Zaměřte se na 0,1 % toho, co možné je,
  a zkuste přijít na to, jak to udělat.
 319. Vezmu vás teď na exkurzi
  do mysli polykače mečů.
 320. Abyste dokázali polknout meč,
  musíte v meditaci oddělit mysl od těla,
 321. nabrousit soustředění
  a mít přesnost špičky jehly,
 322. abyste oddělili vnitřní orgány
  a překonali reflexy svého těla
 323. tím, že posílíte synopse v mozku,
  tím, že posilujete svalovou paměť
 324. vědomým cvičením
  po více jak 10 000 opakování.
 325. Ukážu vám teď, jak to
  vypadá v těle polykače mečů.
 326. Abych spolkl meč,
 327. musím čepelí sjet po jazyku,
 328. potlačit dávivý reflex
  v krčním jícnu,
 329. uřídit 90stupňovou otočku
  skrze hrtanovou příklopku,
 330. projít přes horní jícnový svěrač ,
 331. potlačit polykací reflex,
 332. sjet čepelí do hrudní dutiny
 333. mezi plícemi.
 334. V tuto chvíli
 335. musím pošťouchnout srdce bokem.
 336. Když se podíváte pozorněji,
 337. uvidíte, jak srdce tluče o můj meč,
 338. protože se ten meč o srdce opírá
 339. a odděluje ho jen
  pár milimetrů tlustá stěna jícnu.
 340. Tohle neošidíte.
 341. Pak musím mečem sjet skrze hrudník
 342. skrz dolní jícnový svěrač
  až dolů do žaludku,
 343. potlačovat nutkání ke zvracení
  až úplně dolů ke dvanáctníku.
 344. Hračka.
 345. (Smích)
 346. Kdyby to mělo pokračovat dál,
 347. došlo by to až k vejcovodům.
  Vejcovody!
 348. Pánové, na to se pak někdy
  zeptejte svých drahých poloviček.
 349. Lidé se mě často ptají:
 350. „To musí chtít hodně kuráže
  takhle riskovat život,
 351. šťouchat se do srdce
  a polykat meče…“
 352. Vůbec ne. Opravdovou odvahou
 353. pro toho vystrašeného, stydlivého,
  hubeného a vyjukaného kluka
 354. je riskovat selhání a odmítnutí,
 355. otevřít své srdce
 356. a potlačit pýchu
 357. a postavit se před dav
  naprosto cizích lidí
 358. a vyprávět jim příběh
  o svých obavách a snech,
 359. risknout své niterné já –
  jak obrazně, tak doslova –
 360. Víte – děkuji vám.
 361. (Potlesk)
 362. Víte, opravdu úžasné je,
 363. že jsem v životě chtěl
  vždy dělat pozoruhodné věci.
 364. A teď se mi to daří.
 365. Těmi pozoruhodnými věcmi ale nemyslím to,
  že zvládnu spolknout
 366. 21 mečů najednou
 367. nebo 6 metrů pod vodou
  v nádrži s 88 žraloky a rejnoky
 368. pro Ripleyho Věřte nevěřte
 369. nebo polykat na 800 °C rozpálený meč
  pro show Superlidé Stana Leeho
 370. jako „Muž z oceli“ –
 371. a to ten mizera byl pořádně horkej!
 372. Nebo za meč táhnout auto pro Ripleyho
 373. nebo Guinnesse
 374. nebo se dostat do finále
  Amerika má talent
 375. nebo v roce 2007 vyhrát
  Ig Nobelovu cenu za medicínu.
 376. Ne, to není opravdu pozoruhodné.
 377. To si jen lidé myslí.
  Ne, ne, ne. To není ono.
 378. Opravdu pozoruhodné je,
 379. že Bůh dokázal přimět toho
  vyjukaného pohublého klučinu,
 380. který se bál výšek
 381. a vody a žraloků
 382. a doktorů a sestřiček
  a jehel a ostrých předmětů
 383. a mluvení před lidmi…
 384. Že mě dokázal přimět
  létat po celém světě
 385. ve výšce okolo 10 000 metrů,
 386. polykat ostré předměty
  pod vodou v nádrži se žraloky
 387. a mluvit s doktory a sestrami
  a k lidem po celém světě.
 388. To mi připadá jako opravdu ohromné.
 389. Vždycky jsem chtěl dělat nemožné…
 390. Děkuji vám.
 391. (Potlesk)
 392. Děkuji.
 393. (Potlesk)
 394. Vždycky jsem chtěl dělat nemožné
  a teď to dělám.
 395. Vždycky jsem chtěl se svým životem dělat
  něco úžasného a změnit svět
 396. a teď to dělám.
 397. Vždycky jsem chtěl létat po světě
  a dělat superhrdinské skutky
 398. a zachraňovat životy. A teď to dělám.
 399. A víte co?
 400. Někde hodně hluboko
  je ještě pořád schovaný
 401. kousek toho dětského snu.
 402. (Smích)
  (Potlesk)
 403. Vždycky jsem chtěl najít
  důvod svého bytí a své poslání.
 404. A teď jsem ho našel.
 405. Ale víte vy co?
 406. Nejsou to meče, má síla,
  jak byste si mohli myslet.
 407. Ve skutečnosti to jsou slova, má slabina.
 408. Důvodem mého bytí,
  mým posláním je měnit svět
 409. prosekáváním se strachem,
 410. meč za mečem, slovo za slovem,
 411. nůž za nožem, život za životem,
 412. abych inspiroval lidi,
  aby se stali superhrdiny
 413. a dělali v životě nemožné.
 414. Mým posláním je
  pomáhat lidem hledat to jejich.
 415. Jaké je to vaše?
 416. Jaké je vaše poslání?
 417. Od čeho tady jste?
 418. Věřím, že všichni můžeme být superhrdiny.
 419. Jaká je vaše superschopnost?
 420. V celé světové populaci
  asi 7 miliard lidí
 421. dnes existuje pár tuctů polykačů mečů
 422. roztroušených po celém světě,
 423. ale vy jste jen jeden.
 424. Jste unikát.
 425. Jaký je váš příběh?
 426. Co vás odlišuje?
 427. Vyprávějte svůj příběh,
 428. i když šeptáte a třese se vám hlas.
 429. Jaké jsou vaše thromy?
 430. Kdybyste mohli dělat cokoli,
  být kdokoli a jít kamkoli –
 431. Co byste dělali?
  Kam byste šli?
 432. Co byste dělali?
 433. Co chcete se svým životem udělat?
 434. Jaké jsou vaše největší sny?
 435. O čem jste snili jako malí?
  Vraťte se do dětství.
 436. Nebylo to to, co teď, co?
 437. Jaké byly ty nejdivočejší sny,
 438. o kterých jste si mysleli,
  že jsou divné a podivné?
 439. Teď už tak podivně nevyznívají, že?
 440. Co je váš meč?
 441. Každý z nás máme meč,
 442. oboustranný meč obav a snů.
 443. Polkněte ten meč, ať už vypadá jakkoli.
 444. Následujte své sny, dámy a pánové.
 445. Nikdy není pozdě být tím, kým chcete.
 446. Těm tyranům z vybíjené,
  těm, co si mysleli,
 447. že nikdy nedokážu nemožné,
 448. těm chci říct jen jedno:
 449. Děkuji vám.
 450. Protože kdyby nebylo zloduchů,
  neměli bychom ani superhrdiny.
 451. Jsem tu, abych ukázal,
  že nemožné není nemožné.
 452. Toto je mimořádně nebezpečné.
  Může mě to zabít.
 453. Tak si to užijte.
 454. (Smích)
 455. S tímhletím budu potřebovat vaši pomoc.
 456. Publikum: Dva, tři.
 457. Dan Meyer: Ne, ne, ne, potřebuju pomoct
  s počítáním od vás všech, jasné?
 458. (Smích)
 459. Znáte ta slůvka? Ano?
  Počítejte se mnou. Připraveni?
 460. Raz.
 461. Dva.
 462. Tři.
 463. Ne, to je dvojka, ale asi víte, co chci.
 464. Publikum: Raz.
 465. Dva.
 466. Tři.
 467. (Lapání po dechu)
 468. (Potlesk)
 469. DM: Jo!
 470. (Potlesk)
  (Jásot)
 471. Mockrát díky.
 472. Díky, díky, díky.
  Z celého srdce vám děkuju.
 473. Vlastně vám děkuju
  z celého žaludku.
 474. Řekl jsem vám, že jsem sem
  přišel dělat nemožné – a udělal jsem to.
 475. Toto ale nebylo nemožné.
  Dělám to den co den.
 476. To nemožné bylo to, že ten
  vyjukaný klučina čelil svému strachu,
 477. postavil se na pódium akce TEDx
 478. a měnil svět,
  slovo po slovu,
 479. meči po meči, život po životě.
 480. Pokud jsem vám osvěžil myšlení,
  pokud jsem vás přiměl věřit,
 481. že nemožné není nemožné,
 482. pokud jsem vám pomohl uvědomit si,
  že v životě můžete dokázat nemožné,
 483. pak je má práce u konce –
  a ta vaše právě začíná.
 484. Nepřestávejte snít. Nepřestávejte věřit.
 485. Děkuji za vaši důvěru ve mě.
 486. Děkuji, že jste součást mého snu.
 487. A zde je můj dárek pro vás:
 488. Nemožné není…
 489. Publikum: Nemožné.
 490. Dlouhá cesta… součást daru.
 491. (Potlesk)
 492. Děkuji vám.
 493. (Potlesk)
 494. (Jásot)
 495. Moderátorka: Díky! To byl Dan Meyer!