Return to Video

7 BELIEVE THAT THE HARVEST IS READY And You Will See Great Things

 • 0:02 - 0:04
  Isusov poziv
 • 0:05 - 0:11
  Dobrodošli na ovu 7. lekciju koja se zove
  "Verujte da je žetva spremna".
 • 0:11 - 0:17
  Prošli put smo govorili kako je žetva
  spremna, kako je žetva obilna,
 • 0:17 - 0:23
  kao što Isus kaže u Luki 10.
  Isto to vidimo i u Jovanu 4.
 • 0:23 - 0:25
  Ali moramo u to verovati.
 • 0:25 - 0:31
  Nije dovoljno samo da čujemo to.
  Moramo verovati da je žetva spremna.
 • 0:32 - 0:36
  Počeću čitanjem iz Jovana 4 ovoga puta,
  Pročitaću opet.
 • 0:36 - 0:38
  Isus kaže sledeće (Jovan 4:35):
 • 0:38 - 0:43
  "Zar ne kažete, 'Ima četiri meseca
  do žetve?'
 • 0:43 - 0:48
  Gle, kažem vam, podignite oči
  i pogledajte polja,
 • 0:48 - 0:53
  jer se već žute za žetvu!"
 • 0:54 - 0:58
  Želim da razumemo
  da moramo verovati u ovo.
 • 0:58 - 1:03
  Nije dovoljno samo čuti da je žetva
  spremna, da je žetva obilna,
 • 1:03 - 1:08
  kao što sam prošli put govorio.
  Moramo verovati u to.
 • 1:08 - 1:13
  A onda moramo delati po tome
  i to iskusiti.
 • 1:13 - 1:15
  Želim da podelim sa vama još
  svedočanstava.
 • 1:15 - 1:19
  Mogu podeliti mnogo, mnogo, mnogo
  svedočanstava o ovome,
 • 1:19 - 1:23
  koliko je ovo važno,
  ne samo da slušamo o ovome,
 • 1:24 - 1:26
  već da verujemo u to
  i postupamo po tome,
 • 1:26 - 1:32
  da je žetva spremna,
  kako Isus kaže.
 • 1:32 - 1:38
  Najbolji način da nekoga nešto
  naučite je da mu pokažete.
 • 1:38 - 1:41
  Pokušali smo da vam pokažemo
  kroz naša videa
 • 1:41 - 1:44
  i kroz svedočanstva,
  kroz naše filmove,
 • 1:44 - 1:46
  da je žetva spremna.
 • 1:46 - 1:50
  Pokušali smo da ljudima pokažemo
  na našim kikstart vikendima i obukama
 • 1:50 - 1:55
  da je žetva spremna, da je žetva
  obilna, kao što Isus kaže.
 • 1:55 - 1:58
  Ali sada moramo početi u to
  da verujemo.
 • 1:58 - 2:02
  Jedno svedočanstvo mogu podeliti.
  Od pre mnogo godina je,
 • 2:02 - 2:06
  ali je dobro svedočanstvo ipak,
  koje pokazuje to koliko je važno
 • 2:06 - 2:09
  kako gledamo na žetvu.
 • 2:09 - 2:16
  Pre nekih godina išao sam u Poljsku.
  Prvo sam došao u tamošnju crkvu,
 • 2:16 - 2:20
  veliku crkvu, i iznosio sam svedočanstva
  o tome šta Bog radi u Danskoj,
 • 2:20 - 2:25
  i širom sveta. Govorili su:
  Vau, divno je! Divno je,
 • 2:25 - 2:30
  Torben, to što Bog radi u Danskoj
  i širom sveta, gde si bio.
 • 2:30 - 2:34
  Divno je to što Bog radi tamo,
  tamo, tamo i tamo.
 • 2:34 - 2:38
  Ali, ali, ali, ali, ali...
  Uvek dolazi to "ali".
 • 2:38 - 2:43
  Aaali... Na ovom mestu nije spremna.
 • 2:44 - 2:48
  Trava je uvek zelenija s druge strane ograde.
  Ali na ovom mestu... Ne, ne.
 • 2:48 - 2:51
  Rekli su: Ne, ne. ovde u Poljskoj
  ljudi to ne žele. Ne.
 • 2:51 - 2:56
  Divno je u drugim zemljama,
  ali u ovoj zemlji ljudi nisu spremni.
 • 2:56 - 3:01
  Ne, ne, ne možeš izlaziti na ulice
  i govoriti o Isusu.
 • 3:01 - 3:05
  Ne možeš sve to, jer žetva ovde
  nije spremna.
 • 3:05 - 3:08
  Čuo sam to toliko puta.
  Skoro da sam se umorio od toga.
 • 3:08 - 3:14
  Umorio sam se od toga da pastori
  i lideri uvek krive žetvu
 • 3:14 - 3:17
  zbog toga što se stvari ne dešavaju.
 • 3:17 - 3:22
  Bacaju krivicu na žetvu zašto nema
  nanovorođenih vernika u crkvi, na primer.
 • 3:22 - 3:26
  Još uvek nisam čuo zaista iskrenog pastora.
 • 3:26 - 3:30
  Bilo bi fino da jednog dana dođem na
  neko mesto i sretnem vrlo iskrenog pastora
 • 3:30 - 3:32
  koji kaže nešto kao:
  Dobro došli!
 • 3:32 - 3:35
  Dobro došli, dobro došli, dobro došli
  u našu crkvu!
 • 3:36 - 3:40
  Kao što vidite oko nas, mi ne vidimo
  da ljudi dolaze u veru.
 • 3:40 - 3:44
  Razlog nije žetva,
  jer je žetva spremna.
 • 3:44 - 3:48
  Razlog je što smo mi tako lenji.
 • 3:48 - 3:52
  Lenji smo i ne izlazimo napolje i ne radimo
  to što nam je Isus rekao.
 • 3:52 - 3:56
  Nikada to nisam čuo, ali...
  To je više istina...
 • 3:56 - 3:59
  nego reći da je žetva problem.
 • 3:59 - 4:02
  Jer, kao što smo prošli put čitali,
  žetva nije problem.
 • 4:02 - 4:06
  Problem su radnici, a to ćemo
  pogledati kasnije.
 • 4:06 - 4:11
  I tako sam došao u tu crkvu u Poljskoj.
  Opet isti izgovori iznova i iznova.
 • 4:11 - 4:15
  Ne možeš to raditi u Poljskoj.
  Previše su religiozni.
 • 4:15 - 4:19
  Nekada kažu da su previše ne-religiozni,
  ili su previše bogati ili previše siromašni.
 • 4:20 - 4:23
  I tako su rekli: Ne možeš to raditi.
 • 4:24 - 4:27
  Jesu li probali? Ne. Nisu.
 • 4:27 - 4:31
  Ali znaju. Znaju. Probali su,
  ali ne onako kako ja to radim.
 • 4:31 - 4:36
  Sledećeg dana otišao sam u Mekdonalds
  sa nekim mladim ljudima iz crkve.
 • 4:36 - 4:40
  Sedeli smo u Mekdonaldsu i tamo sam
  pitao te mlade ljude:
 • 4:40 - 4:43
  Hej, jesi li ti iskusio Boga?
  Da, da. Jesi li ti? Da.
 • 4:43 - 4:45
  Želiš li ti da iskusiš Boga?
  Rekla je: Da.
 • 4:45 - 4:50
  Radi sve što ti kažem u sledećih deset
  minuta i iskusićeš Boga.
 • 4:50 - 4:54
  Jesi li spremna? Rekle su: Da.
  Hajdemo, ustajemo. Idemo napolje.
 • 4:54 - 5:01
  Izveo sam ih i kikstartovao ih za
  deset minuta i bile su tako uzbuđene
 • 5:01 - 5:05
  jer su to doživele,
  i gorele su.
 • 5:05 - 5:06
  Šta se dogodilo?
 • 5:06 - 5:08
  Samo su radile i radile.
 • 5:08 - 5:12
  Te noći smo razgovarali sa jednom devojkom
  koja je bila izlečena.
 • 5:12 - 5:16
  Sutradan je ta devojka došla u crkvu
 • 5:16 - 5:20
  sa svojim starijim i mlađim bratom
  i sa svojim roditeljima,
 • 5:20 - 5:25
  i svi su oni dali svoj život Hristu,
  krstili se Svetim Duhom
 • 5:25 - 5:29
  i Bog im je promenio živote.
 • 5:29 - 5:33
  Bilo je to veliko, veliko, veliko
  svedočanstvo celoj crkvi. Zašto?
 • 5:33 - 5:36
  Jer su lideri, pastori, pre toga rekli:
  Ne, ne možete to raditi.
 • 5:36 - 5:39
  Ne možete to raditi, ne možete to raditi.
  Ljudi nisu spremni.
 • 5:39 - 5:43
  Žetva nije spremna.
  Ne možete to raditi u našem gradu.
 • 5:43 - 5:45
  A onda smo mi izašli i uradili to.
 • 5:45 - 5:47
  I njihove oči su se otvorile.
 • 5:47 - 5:53
  U tome je problem. Sedimo u našim malim
  kavezima, sedimo u našim malim kutijama,
 • 5:53 - 5:58
  ispunjeni strahom i ludim predstavama,
  predstavama da žetva nije spremna,
 • 5:58 - 6:02
  da ne možemo izlaziti i da ne možemo
  govoriti o Isusu
 • 6:03 - 6:07
  svojim susedima, svojim prijateljima,
  van svojih kuća, u svojim kućama.
 • 6:08 - 6:12
  Sve su to laži.
  Moramo pobeći od toga
 • 6:12 - 6:15
  i moramo shvatiti to što kaže Isus,
 • 6:15 - 6:18
  jer su Njegove reči istina.
 • 6:18 - 6:21
  Drugi primer iz Poljske.
  Putovao sam po Poljskoj
 • 6:21 - 6:24
  i došao sam do čoveka koji se zove
  Majkl.
 • 6:24 - 6:27
  On je bio pastor male, male crkve.
 • 6:27 - 6:33
  On nije imao mnogo vere,
  kada se radilo o žetvi.
 • 6:33 - 6:34
  Kako sam to znao?
 • 6:34 - 6:38
  Jer na usta izlazi ono
  čega je srce puno.
 • 6:38 - 6:44
  Govorio je: Ne, ne,
  ništa se ne dešava u mojoj crkvi.
 • 6:44 - 6:50
  Niko ne želi da primi Svetoga Duha.
  Niko nije otvoren za lečenje.
 • 6:50 - 6:55
  Niko ne želi oslobođenje,
  niko ne želi da izlazi. Moja crkva...
 • 6:55 - 7:03
  Bio je ispunjen neverovanjem,
  kada se radilo o njegovoj crkvi.
 • 7:03 - 7:06
  Došao sam tamo i pokušao da ga
  ohrabrim: Hajde, Majkl.
 • 7:06 - 7:11
  Bog to može. Bog to može.
  Video sam tamo, tamo i tamo.
 • 7:11 - 7:15
  Ali on je samo nastavljao.
  Ne, ne, moje mesto, oh...
 • 7:15 - 7:22
  Imao je toliko mnogo neverovanja.
  Na usta izlazi ono čega je srce puno.
 • 7:23 - 7:28
  Ali ja sam imao sastanak u njegovoj crkvi.
  Izveo sam jednu ženu iz njegove crkve
 • 7:28 - 7:29
  koja je želela Svetoga Duha.
 • 7:29 - 7:35
  Majkl nije video ni jednu osobu iz njegove
  crkve da je primila Svetoga Duha.
 • 7:35 - 7:38
  Izveo sam tu ženu i onda sam
  pozvao Majkla
 • 7:38 - 7:42
  i umesto da se ja molim za nju,
  stavio sam tu ženu tu, Majkla ovde,
 • 7:42 - 7:44
  i rekao: Majkl, sada se ti moli.
 • 7:44 - 7:48
  I tada se Majkl molio
  i ta žena je primila Svetoga Duha
 • 7:48 - 7:50
  i govorila je u jezicima.
  I šta se dogodilo?
 • 7:50 - 7:52
  Majklove oči su se otvorile.
 • 7:53 - 7:56
  Žetva u njegovoj crkvi se nije promenila.
 • 7:56 - 7:58
  Ljudi oko njega, u gradu,
  nisu se promenili.
 • 7:58 - 8:03
  Majkl se promenio.
  Njegove oči su se otvorile
 • 8:03 - 8:05
  zbog tog jednog iskustva.
 • 8:05 - 8:08
  Kako ja to zovem, bio je kikstartovan tada.
 • 8:09 - 8:13
  Posle godinu dana primio sam poruku
  od Majkla. Napisao mi je sledeće.
 • 8:13 - 8:15
  Pročitaću.
  Napisao je:
 • 8:15 - 8:18
  "Torben, voleo bih da podelim nešto
  sa tobom.
 • 8:18 - 8:23
  Ove godine, osmoro ljudi iz naše crkve
  kršteno je Svetim Duhom,
 • 8:23 - 8:27
  i svi govore u jezicima.
 • 8:27 - 8:30
  Kada si došao kod nas,
  pokazao si nam nešto veoma važno.
 • 8:30 - 8:36
  To je pokrenulo nešto u meni
  i samo je raslo i raslo.
 • 8:36 - 8:41
  Bog je dobar, i sada očekujemo da
  se još toga desi.
 • 8:41 - 8:43
  Bog te blagoslovio." Majkl
 • 8:44 - 8:51
  Aleluja! Video sam mnogo ovakvih
  svedočanstava u proteklim godinama.
 • 8:51 - 8:54
  Ne gradite na svom iskustvu.
 • 8:54 - 8:58
  Nikada ne gradite istinu na iskustvu.
 • 8:58 - 9:01
  Zašto? Iskustvo se može promeniti
  preko noći.
 • 9:01 - 9:02
  Gradite na Božjoj Reči.
 • 9:02 - 9:06
  Šta je Majkl radio?
  Majkl je gradio na svom iskustvu,
 • 9:06 - 9:11
  a njegovo iskustvo je bilo: niko ne želi
  Svetoga Duha, niko nije otvoren,
 • 9:11 - 9:15
  i ušao je u taj veoma negativni
  način razmišljanja.
 • 9:15 - 9:18
  Ali šta se dogodilo tog dana
  kada sam došao?
 • 9:18 - 9:22
  Otvorile su mu se oči.
  Naučio je nešto vrlo, vrlo važno.
 • 9:22 - 9:27
  Umesto što je gradio na svom iskustvu,
  nedostatku iskustva, lošem iskustvu,
 • 9:27 - 9:32
  dobio je taj jedan kikstart i počeo je
  da veruje šta Reč govori.
 • 9:32 - 9:35
  Sledeće godine svi u crkvi bili su
  ispunjeni Svetim Duhom,
 • 9:35 - 9:39
  osmoro ljudi, i počelo je da
  raste, raste, raste
 • 9:39 - 9:41
  i nastavilo je da raste od tada,
  i nastavlja da raste.
 • 9:41 - 9:45
  Isto je i sa vama.
  Ne gradite na svom iskustvu.
 • 9:45 - 9:49
  Gradite na Božjoj Reči.
  Božja Reč je istina.
 • 9:49 - 9:53
  Ne vaše iskustvo.
  Žetva je spremna, kao što kaže Isus.
 • 9:53 - 9:55
  Želim da pročitam još iz moje knjige:
 • 9:55 - 10:01
  "Kada se hrišćani probude i počnu
  da žive životom na koji ih je Bog pozvao,
 • 10:01 - 10:06
  videće da je žetva istinski spremna,
  kao što Isus kaže da jeste,
 • 10:06 - 10:12
  i to je ono što ja nazivam oživljenjem.
  Problem nije žetva.
 • 10:12 - 10:18
  Ne, problem su radnici, ali mi
  možemo nešto učiniti u vezi sa time.
 • 10:18 - 10:23
  Pomislite šta bi se dogodilo
  kada bi se celom telu Hristovom
 • 10:23 - 10:31
  otvorile oči i kada bi mogli da počnu živeti
  životom na koji nas je Isus pozvao,
 • 10:31 - 10:38
  kada bi se to desilo, svet bi se promenio
  za nekoliko godina."
 • 10:38 - 10:42
  Aleluja! Volim to! Volim to!
 • 10:43 - 10:53
  Ako biste vi koji ovo gledate,
  samo počeli da verujete ovo,
 • 10:53 - 10:58
  i odveli četvoro, petoro ljudi Hristu,
  vodili ih da i oni iskuse isto,
 • 10:58 - 11:05
  za nekoliko godina svet bi bio
  promenjen. Može ići tako brzo.
 • 11:05 - 11:08
  Ako uvidimo i počnemo da učimo
  druge ljude,
 • 11:08 - 11:12
  i ako svi počnemo da vodimo ljude
  Hristu u našem svakodnevnom životu.
 • 11:12 - 11:18
  Ne treba nam jedan super evanđelista.
  Jedan super evanđelista ne može to da uradi.
 • 11:18 - 11:20
  Treba nam muž.
  Treba nam žena.
 • 11:20 - 11:23
  Trebate nam vi koji ste stariji.
  Trebate nam vi koji ste mlađi.
 • 11:23 - 11:27
  Potrebno nam je da uvidite da je
  žetva spremna tamo gde ste.
 • 11:27 - 11:31
  Vaši susedi, vaše radno mesto,
  ljudi oko vas.
 • 11:31 - 11:37
  Kada počnete da gledate na žetvu
  onako kako Isus kaže,
 • 11:37 - 11:40
  i počnete da verujete u to,
  i postupate po tome...
 • 11:40 - 11:43
  ovo će biti normalan život za vas.
 • 11:43 - 11:47
  Tako da i vi počnete da vodite ljude Hristu,
  lečite bolesne, izgonite demone,
 • 11:47 - 11:50
  krštavate ljude u vodi i Svetome Duhu.
 • 11:50 - 11:53
  Želim da nastavim da čitam
  iz svoje knjige.
 • 11:53 - 12:00
  "Zato, verujte u to što Isus kaže.
  Žetva u vašem gradu je obilna i spremna,
 • 12:00 - 12:05
  i čeka na vas, Ne govorimo o tome da
  će biti spremna za tri meseca
 • 12:05 - 12:09
  ili za tri godine. Spremna je danas.
 • 12:09 - 12:13
  Žetva nije problem
  i nikada neće biti problem.
 • 12:13 - 12:16
  Vreme je da otvorite oči
  i uvidite ovo.
 • 12:16 - 12:19
  Razmislite o Isusovim rečima.
 • 12:19 - 12:23
  Molite se da vam Bog otvori oči
  da uvidite istinu.
 • 12:23 - 12:27
  Kada počnete da verujete
  u ovo što Isus kaže,
 • 12:27 - 12:30
  postupićete po tome
  i doživećete to.
 • 12:30 - 12:35
  Onda ćete zajedno sa nama i mnogim
  drugima svedočiti
 • 12:35 - 12:40
  da je žetva istinski spremna i obilna,
  baš kao što Isus kaže.
 • 12:40 - 12:43
  Vou, kako divne vesti!"
 • 12:44 - 12:49
 • 12:49 - 12:53
 • 12:53 - 12:58
 • 12:58 - 13:03
 • 13:03 - 13:09
 • 13:09 - 13:17
 • 13:17 - 13:21
 • 13:21 - 13:26
 • 13:26 - 13:34
 • 13:34 - 13:39
 • 13:39 - 13:42
 • 13:42 - 13:47
 • 13:48 - 13:54
 • 13:54 - 13:58
 • 13:59 - 14:01
 • 14:01 - 14:07
 • 14:07 - 14:12
 • 14:12 - 14:14
 • 14:14 - 14:20
 • 14:20 - 14:22
 • 14:22 - 14:26
 • 14:26 - 14:30
 • 14:32 - 14:36
 • 14:36 - 14:40
 • 14:40 - 14:46
 • 14:46 - 14:49
 • 14:49 - 14:55
 • 14:55 - 14:59
 • 14:59 - 15:05
 • 15:05 - 15:10
 • 15:10 - 15:13
 • 15:13 - 15:15
 • 15:15 - 15:20
 • 15:20 - 15:23
 • 15:24 - 15:29
 • 15:29 - 15:31
 • 15:31 - 15:33
 • 15:33 - 15:37
 • 15:37 - 15:40
 • 15:40 - 15:43
 • 15:44 - 15:48
 • 15:48 - 15:55
 • 15:55 - 15:59
 • 15:59 - 16:02
 • 16:02 - 16:04
 • 16:04 - 16:06
 • 16:06 - 16:11
 • 16:11 - 16:15
 • 16:15 - 16:19
 • 16:19 - 16:26
 • 16:26 - 16:30
 • 16:30 - 16:34
 • 16:34 - 16:36
 • 16:36 - 16:41
 • 16:42 - 16:46
 • 16:46 - 16:50
 • 16:50 - 16:54
 • 16:54 - 17:00
 • 17:00 - 17:03
 • 17:04 - 17:06
 • 17:06 - 17:09
 • 17:09 - 17:13
 • 17:13 - 17:20
 • 17:20 - 17:23
 • 17:23 - 17:26
 • 17:26 - 17:28
 • 17:28 - 17:30
 • 17:30 - 17:31
 • 17:31 - 17:34
 • 17:34 - 17:39
 • 17:39 - 17:42
 • 17:42 - 17:45
 • 17:45 - 17:49
 • 17:49 - 17:50
 • 17:50 - 17:55
 • 17:56 - 17:58
 • 17:58 - 18:03
 • 18:03 - 18:08
 • 18:08 - 18:13
 • 18:13 - 18:17
 • 18:17 - 18:20
 • 18:20 - 18:22
 • 18:22 - 18:25
 • 18:26 - 18:29
 • 18:29 - 18:33
 • 18:33 - 18:36
 • 18:36 - 18:38
 • 18:38 - 18:42
 • 18:42 - 18:45
 • 18:45 - 18:50
 • 18:50 - 18:51
 • 18:51 - 18:56
 • 18:56 - 19:01
 • 19:01 - 19:05
 • 19:05 - 19:07
 • 19:07 - 19:09
 • 19:09 - 19:12
 • 19:12 - 19:14
Title:
7 BELIEVE THAT THE HARVEST IS READY And You Will See Great Things
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
19:24

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions