Return to Video

7 BELIEVE THAT THE HARVEST IS READY And You Will See Great Things

 • 0:02 - 0:04
  De oproep van Jezus
 • 0:05 - 0:11
  Welkom bij deze les 7 genaamd
  "Belief that the Harvest is Ready".
 • 0:11 - 0:16
  De laatste keer hadden we het erover dat
  de oogst klaar is, de oogst is overvloedig,
 • 0:16 - 0:23
  zoals Jezus zegt in Lucas 10.
  En wat we ook zien in Johannes 4.
 • 0:23 - 0:25
  Maar we moeten het geloven.
 • 0:25 - 0:27
  Het is niet genoeg om er
  alleen maar over te horen.
 • 0:27 - 0:31
  We moeten geloven
  dat de oogst klaar is.
 • 0:31 - 0:36
  Ik zal deze keer beginnen met het lezen
  van Johannes 4. Laat ik het opnieuw lezen.
 • 0:36 - 0:38
  Jezus zegt dit (Johannes 4:35):
 • 0:38 - 0:42
  'Zeg je niet:' Het duurt nog vier
  maanden en dan komt de oogst?'
 • 0:42 - 0:48
  Zie, ik zeg je, hef uw ogen
  op en kijk naar de velden,
 • 0:48 - 0:53
  want ze zijn al
  wit voor de oogst!"
 • 0:54 - 0:58
  Dus wat ik wil is dat we begrijpen,
  dat we dit moeten geloven.
 • 0:58 - 1:03
  Het is niet genoeg om te horen dat de oogst
  klaar is, dat de oogst overvloedig is,
 • 1:03 - 1:07
  waar ik het de vorige keer over
  had. We moeten het geloven.
 • 1:07 - 1:12
  En dan moeten we ernaar handelen
  en dan moeten we het ervaren.
 • 1:13 - 1:15
  Ik wil meer getuigenissen delen.
 • 1:15 - 1:19
  Ik kan hier zoveel, heel
  veel getuigenissen over delen,
 • 1:19 - 1:24
  hoe belangrijk het is, dat
  we er niet alleen over horen,
 • 1:24 - 1:26
  maar dat we het geloven
  of ernaar handelen,
 • 1:26 - 1:32
  en hoe de oogst gereed
  is, zoals Jezus zegt.
 • 1:32 - 1:37
  De beste manier om iemand iets
  te leren, is door het te laten zien.
 • 1:37 - 1:41
  En we hebben geprobeerd je daar,
  dat te laten zien via onze video's,
 • 1:41 - 1:43
  en door getuigenissen,
  door onze films,
 • 1:43 - 1:46
  dat de oogst klaar is.
 • 1:46 - 1:50
  We probeerden mensen te laten zien
  door onze kickstart-weekends en training,
 • 1:50 - 1:55
  dat de oogst klaar is, de oogst is
  er in overvloed, zoals Jezus zegt.
 • 1:55 - 1:58
  Maar nu moeten
  we het gaan geloven.
 • 1:58 - 2:02
  Een getuigenis die ik kan delen,
  het is nu vele jaren geleden,
 • 2:02 - 2:07
  maar het is nog steeds een goed getuigenis,
  waaruit blijkt hoe belangrijk het is,
 • 2:07 - 2:08
  hoe we naar de oogst kijken.
 • 2:08 - 2:16
  Enkele jaren geleden ging ik naar
  Polen. Ik kwam eerst naar een kerk daar,
 • 2:16 - 2:20
  een grote kerk, en ik vertelde getuigenissen
  over wat God deed in Denemarken,
 • 2:20 - 2:25
  en over de hele wereld. En ze hadden zoiets
  van: Wauw, het is zo mooi! Het is zo mooi,
 • 2:25 - 2:29
  Torben, wat God doet in Denemarken en over
  de hele wereld, waar je ook bent geweest.
 • 2:29 - 2:33
  Het is zo mooi wat God
  daar doet, daar, daar en daar.
 • 2:33 - 2:38
  Maar, maar, maar, maar, maar.
  Dan komt het altijd de "maar".
 • 2:38 - 2:43
  Maaaar... Deze
  plek is nog niet klaar.
 • 2:43 - 2:48
  Zoals, aan de andere kant is het gras
  altijd groener. Maar deze plaats, Nee, nee.
 • 2:48 - 2:51
  En ze zeiden: Nee, nee. Hier in
  Polen willen mensen dat niet. Nee.
 • 2:51 - 2:56
  Het is mooi in andere landen, maar in
  dit land zijn de mensen er niet klaar voor.
 • 2:56 - 3:01
  Nee, nee, je kunt niet zomaar
  op straat gaan en Jezus delen.
 • 3:01 - 3:05
  Dat kan niet allemaal omdat
  de oogst hier niet klaar is.
 • 3:05 - 3:08
  Ik heb dat zo vaak gehoord.
  Daar word ik bijna moe van.
 • 3:08 - 3:11
  Ik word moe van het horen
  van voorgangers en leiders,
 • 3:11 - 3:14
  die de oogst altijd
  de schuld geven,
 • 3:14 - 3:16
  waarom dingen niet gebeuren.
 • 3:16 - 3:18
  Geef de oogst de schuld,
 • 3:18 - 3:21
  waarom er bijvoorbeeld geen
  pasgeboren gelovigen in de kerk zijn.
 • 3:22 - 3:26
  Ik heb nog nooit, een echt
  eerlijke voorganger gehoord.
 • 3:26 - 3:28
  Het kan leuk zijn om op een dag
  naar een plaats te komen en een heel,
 • 3:29 - 3:32
  heel eerlijke voorganger te
  ontmoeten, die zoiets zegt: Welkom!
 • 3:32 - 3:35
  Welkom, welkom,
  welkom in onze kerk!
 • 3:36 - 3:40
  Zoals je om ons heen kunt zien,
  zien we geen mensen tot geloof komen.
 • 3:40 - 3:44
  En de reden is, niet vanwege
  de oogst, omdat de oogst klaar is.
 • 3:44 - 3:47
  De reden is dat we zo lui zijn.
 • 3:48 - 3:52
  We zijn zo lui en we gaan er niet op uit en
  we doen niet wat Jezus ons heeft gezegd.
 • 3:52 - 3:56
  Ik heb dat nog nooit gehoord,
  maar. Dat is meer de waarheid.
 • 3:56 - 3:58
  Dan te zeggen dat de
  oogst het probleem is.
 • 3:58 - 4:02
  Omdat, zoals we de vorige keer
  lazen, de oogst niet het probleem is.
 • 4:02 - 4:06
  Het probleem zijn de arbeiders, en
  daar gaan we later meer naar kijken.
 • 4:06 - 4:11
  Maar hier kwam ik bij die kerk in Polen. Ze
  kwamen keer op keer met dezelfde excuses.
 • 4:11 - 4:15
  Je kunt het hier in Polen
  niet doen. Ze zijn te religieus.
 • 4:15 - 4:19
  Soms zeggen ze dat ze te niet-religieus
  zijn, of dat ze te rijk of te arm zijn.
 • 4:20 - 4:23
  En ze zeiden gewoon:
  Je kunt het niet doen.
 • 4:24 - 4:27
  Hebben ze het geprobeerd?
  Nee. Dat hebben ze niet.
 • 4:27 - 4:29
  Maar ze weten het. Ze
  weten het nog steeds.
 • 4:29 - 4:31
  Ze hebben het geprobeerd,
  maar niet zoals ik het doe.
 • 4:31 - 4:35
  De volgende dag ging ik naar de
  McDonald's met enkele jongeren van de kerk.
 • 4:36 - 4:40
  En daar zat ik bij McDonald's
  en ik vroeg een aantal jongeren:
 • 4:40 - 4:43
  Hé, heb je ooit God ervaren?
  Jaaa Jaaa. Heb jij? Ja.
 • 4:43 - 4:45
  Wil je God ervaren?
  En ze zeiden: Ja.
 • 4:45 - 4:50
  Doe alles wat ik je zeg de komende
  tien minuten en je zult God ervaren.
 • 4:50 - 4:54
  Ben je klaar? En ze zeiden: Ja. Kom,
  laten we opstaan. Laten we erop uitgaan.
 • 4:54 - 4:55
  En ik heb ze
  meegenomen naar buiten.
 • 4:55 - 5:01
  Ik kick-startte ze allebei in tien
  minuten, en ze werden zo opgewonden,
 • 5:01 - 5:05
  omdat ze dit meemaakten,
  en ze stonden in brand.
 • 5:05 - 5:06
  Wat is er gebeurd?
 • 5:06 - 5:08
  Ze bleven gewoon
  doorgaan. Bleven het doen.
 • 5:08 - 5:11
  En die avond spraken we met
  een jong meisje die genezen was.
 • 5:12 - 5:16
  De volgende dag in de kerk
  kwam dat jonge meisje naar de kerk,
 • 5:16 - 5:20
  met haar grote broer,
  kleine broer en haar ouders,
 • 5:20 - 5:25
  en ze gaven allemaal hun leven aan Christus,
  en werden gedoopt met de Heilige Geest,
 • 5:25 - 5:29
  en God veranderde hun leven.
 • 5:29 - 5:33
  En het was een groot, groot, groot
  getuigenis voor de hele kerk. Waarom?
 • 5:33 - 5:36
  Omdat het leiderschap, de voorgangers,
  daarvoor zeiden: Nee, je kunt het niet doen.
 • 5:36 - 5:39
  Je kunt het niet, je kunt het niet,
  mensen zijn er niet klaar voor,
 • 5:39 - 5:42
  de oogst is nog niet klaar, zoiets
  kun je niet doen in onze stad.
 • 5:42 - 5:44
  En toen gingen we
  erop uit en deden het.
 • 5:44 - 5:46
  En hun ogen gingen open.
 • 5:46 - 5:50
  En dat is het probleem. We
  zitten in onze kleine kooien,
 • 5:51 - 5:53
  we zitten in onze kleine doosje,
 • 5:53 - 5:58
  gevuld met angst, en met gekke
  ideeën, ideeën dat de oogst niet klaar is,
 • 5:58 - 6:00
  ideeën dat we er
  niet op uit kunnen,
 • 6:00 - 6:02
  ideeën dat we Jezus
  niet kunnen delen.
 • 6:03 - 6:07
  Aan onze buren, aan onze
  vrienden, vanuit ons huis, in ons huis.
 • 6:08 - 6:12
  Dat zijn allemaal leugens.
  En we moeten daar uitbreken,
 • 6:12 - 6:15
  en we moeten
  begrijpen wat Jezus zegt,
 • 6:15 - 6:18
  omdat Zijn woorden
  de waarheid zijn.
 • 6:18 - 6:21
  Nog een voorbeeld uit
  Polen. Ik reisde door Polen,
 • 6:21 - 6:23
  en toen kwam ik bij een
  man genaamd Michael.
 • 6:24 - 6:27
  Hij was de voorganger
  van een kleine, kleine kerk.
 • 6:27 - 6:32
  En hij had niet veel geloof,
  als het op de oogst aankwam.
 • 6:33 - 6:38
  Hoe wist ik dat? Want waar het
  hart vol van is, loopt de mond over.
 • 6:38 - 6:44
  En zijn woorden waren net als:
  Nee, nee, er gebeurt niets in mijn kerk.
 • 6:44 - 6:50
  Niemand wil de Heilige Geest ontvangen.
  Niemand staat open voor genezing,
 • 6:50 - 6:54
  niemand wil verlossing, niemand
  wil erop uitgaan. Mijn kerk...
 • 6:55 - 7:02
  En hij was gewoon vol ongeloof,
  als het ging om zijn eigen kerk.
 • 7:02 - 7:05
  En ik kwam daar en ik probeerde
  hem aan te moedigen: Kom op, Michael.
 • 7:05 - 7:10
  God kan het doen. God kan het doen.
  Ik heb het daar, daar en daar gezien.
 • 7:10 - 7:14
  Maar hij ging gewoon door.
  Nee, nee, mijn plaats, oh...
 • 7:14 - 7:21
  En hij had zoveel ongeloof. Waar
  je hart vol van is, loopt je mond over.
 • 7:23 - 7:27
  Maar ik had een samenkomst in zijn kerk
  en ik nam een ​​vrouw mee uit zijn kerk,
 • 7:27 - 7:29
  die de Heilige Geest wilde.
 • 7:29 - 7:34
  Michael heeft nog nooit iemand in zijn
  kerk de Heilige Geest zien ontvangen.
 • 7:34 - 7:38
  Ik nam die vrouw mee
  en belde Michael op,
 • 7:38 - 7:42
  en in plaats van dat ik voor haar bad,
  nam ik die vrouw daar, Michael daar,
 • 7:42 - 7:43
  en zei: Michael, nu bid je.
 • 7:43 - 7:48
  En daar bad Michael en die
  vrouw ontving de Heilige Geest,
 • 7:48 - 7:50
  en sprak in tongentaal.
  En wat is er gebeurd?
 • 7:50 - 7:52
  Michaels ogen gingen open.
 • 7:52 - 7:55
  De oogst in zijn
  kerk veranderde niet,
 • 7:55 - 7:58
  of, de mensen om hem heen,
  in de stad, veranderden niet.
 • 7:58 - 8:02
  Michael veranderde.
  Zijn ogen waren open,
 • 8:02 - 8:08
  door die ene ervaring. Zoals ik het
  noem, kreeg hij daar een kickstart.
 • 8:09 - 8:13
  Een jaar later kreeg ik een bericht
  van Michael en dit is wat hij me schreef.
 • 8:13 - 8:15
  Ik zal het hier
  lezen. Hij schreef:
 • 8:15 - 8:18
  'Torben, ik wil graag
  iets met je delen.
 • 8:18 - 8:23
  Dit jaar zijn acht personen in onze
  kerk gedoopt met de Heilige Geest,
 • 8:23 - 8:26
  en ze spreken nu
  allemaal in tongentaal.
 • 8:26 - 8:30
  Toen je bij ons kwam, liet je
  ons iets heel belangrijks zien,
 • 8:30 - 8:36
  en dit begon iets in mij en het
  is gewoon gegroeid en gegroeid.
 • 8:36 - 8:41
  God is goed en we verwachten
  nu dat er nog meer gaat gebeuren.
 • 8:41 - 8:43
  God zegene je.", Michael.
 • 8:44 - 8:50
  Halleluja! Ik heb de afgelopen jaren
  zoveel van zulke getuigenissen gezien.
 • 8:51 - 8:54
  Bouw niet voort op uw ervaring.
 • 8:54 - 8:57
  Bouw nooit de
  waarheid op ervaring.
 • 8:57 - 9:01
  Waarom? Ervaring kan
  onmiddellijk veranderen.
 • 9:01 - 9:02
  Bouw voort op het Woord van God.
 • 9:02 - 9:06
  Wat heeft Michael gedaan?
  Michael bouwt voort op zijn ervaring,
 • 9:06 - 9:11
  en zijn ervaring was: Niemand wil
  de Heilige Geest, niemand is open,
 • 9:11 - 9:14
  en hij kwam op een zeer
  negatieve manier van denken.
 • 9:15 - 9:17
  Maar wat gebeurde
  er die dag dat ik kwam?
 • 9:18 - 9:22
  Zijn ogen gingen open. Hij
  leerde iets heel, heel belangrijks.
 • 9:22 - 9:27
  In plaats van voort te bouwen op zijn ervaring,
  gebrek aan ervaring, slechte ervaring,
 • 9:27 - 9:32
  kreeg hij die ene kickstart en hij
  begon te geloven wat het Woord zegt.
 • 9:32 - 9:35
  En het volgende jaar was iedereen in
  de kerk vervuld met de Heilige Geest,
 • 9:35 - 9:38
  acht mensen daar, en het begon
  te groeien, te groeien, te groeien,
 • 9:38 - 9:41
  en het is sindsdien
  gegroeid en het blijft groeien.
 • 9:41 - 9:45
  En dit is hetzelfde met jou.
  Bouw niet voort op uw ervaring.
 • 9:45 - 9:48
  Bouw voort op het Woord van God.
  Het Woord van God is de waarheid.
 • 9:49 - 9:52
  Niet jouw ervaring. De oogst
  is klaar, zoals Jezus zegt.
 • 9:52 - 9:55
  Ik wil meer voorlezen
  uit mijn boek:
 • 9:55 - 10:00
  "Als een christen wakker wordt en het leven
  begint te leiden waartoe God hen heeft geroepen,
 • 10:00 - 10:06
  zien ze dat de oogst echt klaar
  is, zoals Jezus zegt dat het is,
 • 10:06 - 10:12
  en dit is wat ik opwekking noem.
  Het probleem is niet de oogst.
 • 10:12 - 10:18
  Nee, het probleem zijn de arbeiders,
  maar daar kunnen we iets aan doen.
 • 10:18 - 10:23
  Bedenk wat er zou gebeuren
  als het hele lichaam van Christus,
 • 10:23 - 10:31
  hun ogen open hadden, zodat ze konden
  leven zoals Jezus ons heeft geroepen,
 • 10:31 - 10:38
  om het te leven. Als dit zou gebeuren, zou
  de wereld binnen een paar jaar veranderen."
 • 10:38 - 10:41
  Halleluja! Ik hou
  ervan! Ik hou ervan!
 • 10:42 - 10:53
  Als jij dit ziet, begin
  dit dan te geloven,
 • 10:53 - 10:58
  en leidt vier of vijf mensen naar
  Christus en laat hen hetzelfde ervaren,
 • 10:58 - 11:05
  over een paar jaar zou de wereld
  veranderen. Het kan zo snel gaan.
 • 11:05 - 11:08
  Als we het beginnen te zien en
  het aan andere mensen uitleggen,
 • 11:08 - 11:12
  en we beginnen allemaal mensen in
  ons dagelijks leven tot Christus te leiden.
 • 11:12 - 11:17
  We hebben geen super-evangelist
  nodig. Een super-evangelist kan het niet.
 • 11:17 - 11:20
  We hebben een man nodig.
  We hebben een vrouw nodig.
 • 11:20 - 11:23
  We hebben je nodig die ouder zijn.
  We hebben jullie nodig die jonger zijn.
 • 11:23 - 11:27
  We hebben je nodig, dat je ziet
  dat waar je woont de oogst klaar is.
 • 11:27 - 11:31
  Je buren, je werkplek,
  mensen om je heen.
 • 11:31 - 11:37
  Wanneer je de oogst begint
  te zien zoals Jezus het zegt,
 • 11:37 - 11:40
  en het begint te geloven
  en ernaar handelt,
 • 11:40 - 11:43
  zal dit een normaal
  leven voor je zijn,
 • 11:43 - 11:47
  waar je ook mensen naar Christus begint te
  leiden, de zieken geneest, demonen uitdrijft,
 • 11:47 - 11:50
  mensen doopt in
  water en Heilige Geest.
 • 11:50 - 11:53
  Ik wil verder
  lezen uit mijn boek.
 • 11:53 - 11:59
  "Dus, geloof wat Jezus zegt. De oogst
  in jouw stad is overvloedig en klaar,
 • 11:59 - 12:05
  wachtend op jou. We hebben het er niet
  over dat het over drie maanden klaar is,
 • 12:05 - 12:08
  of drie jaar. Het
  is vandaag klaar.
 • 12:08 - 12:13
  De oogst is niet het probleem
  en zal nooit het probleem zijn.
 • 12:13 - 12:16
  Het is tijd om je ogen
  te openen en dit te zien.
 • 12:16 - 12:19
  Neem Jezus' woorden
  en mediteer erover.
 • 12:19 - 12:22
  Bid dat God je ogen zal
  openen om de waarheid te zien.
 • 12:22 - 12:26
  Als je begint te geloven
  wat Jezus hier zegt,
 • 12:26 - 12:30
  ga je ernaar handelen
  en het uiteindelijk ervaren.
 • 12:30 - 12:35
  Dan kunt je ook samen met
  ons en vele anderen getuigen,
 • 12:35 - 12:40
  dat de oogst werkelijk klaar en
  overvloedig is, precies zoals Jezus zegt.
 • 12:40 - 12:43
  Wauw, wat een geweldig nieuws!"
 • 12:44 - 12:49
  En dit is wat ik zeg. Wanneer je
  deze woorden begint aan te nemen,
 • 12:49 - 12:53
  en het gelooft, en er dan
  naar handelt, jij samen met ons,
 • 12:53 - 12:58
  en vele andere mensen beginnen
  te getuigen dat het de waarheid is.
 • 12:58 - 13:03
  De oogst is er in
  overvloed. De oogst is klaar.
 • 13:03 - 13:08
  Zeg niet dat het nog vier maanden
  duurt en dat de oogst dan komt.
 • 13:08 - 13:17
  Zoals Jezus zegt: Zie, ik zeg je,
  sla je ogen op en kijk naar de velden.
 • 13:17 - 13:21
  Ze zijn klaar,
  wit voor de oogst.
 • 13:21 - 13:26
  Zie, sla je ogen op.
 • 13:26 - 13:34
  Ik moedig je echt aan om dit aan te nemen,
  erin te geloven en ernaar te handelen.
 • 13:34 - 13:38
  Het is niet genoeg dat je er gewoon in
  gelooft. Geloof zonder daden is dood.
 • 13:39 - 13:42
  Als je zegt dat je gelooft,
  heb je acties nodig.
 • 13:42 - 13:47
  Echt geloof leidt tot actie. Dus
  je begint het eerst te geloven,
 • 13:48 - 13:54
  of je hoort het eerst, en dan geloof je
  het, maar dan moet je ernaar handelen.
 • 13:54 - 13:58
  En als je ernaar
  handelt, zul je zien,
 • 13:59 - 14:01
  dat dit de waarheid is.
 • 14:01 - 14:07
  En ik zeg ook: Stop, stop met
  bidden alsof de oogst nog niet klaar is.
 • 14:07 - 14:12
  Stop met bekennen. Stop met
  zeggen: Oh, het duurt nog vier maanden.
 • 14:12 - 14:14
  Of volgend jaar.
  Of over twee jaar.
 • 14:14 - 14:19
  Stop door gebruikt te worden door
  de vijand, door die leugens te zeggen,
 • 14:19 - 14:22
  en angst en leugens bij de
  andere mensen te brengen.
 • 14:22 - 14:26
  We hebben zoveel mensen die
  zo negatief spreken over de oogst.
 • 14:26 - 14:30
  Ze maken zichzelf
  blind door hun ongeloof.
 • 14:32 - 14:36
  Ja, we zullen nog steeds mensen
  ontmoeten die niet willen luisteren.
 • 14:36 - 14:39
  En er zijn mensen waar we gewoon het stof
  van onze handen en voeten moeten halen,
 • 14:39 - 14:42
  en verder moeten gaan,
  zoals Jezus ook zegt.
 • 14:42 - 14:46
  Het is iets waar we
  later naar zullen kijken.
 • 14:46 - 14:49
  Maar voor die mensen
  die er klaar voor zijn,
 • 14:49 - 14:55
  voor die mensen die God willen,
  het zijn er veel, en ze zijn zo klaar.
 • 14:55 - 14:59
  Ik wil zeggen met mijn boek "The
  Call of Jesus" en met deze videoserie,
 • 14:59 - 15:05
  we willen je helpen. We
  zijn er om je te helpen.
 • 15:05 - 15:06
  Ik ben hier om je te helpen.
 • 15:06 - 15:10
  Ja, misschien hebben sommigen
  van jullie slechte ervaringen,
 • 15:10 - 15:13
  maar misschien is het omdat
  je het verkeerd hebt gedaan.
 • 15:13 - 15:15
  En daarom heb je
  slechte ervaringen.
 • 15:15 - 15:20
  We zijn hier om je te helpen
  om je die goede ervaring te geven,
 • 15:20 - 15:23
  zodat je kunt beginnen te
  zien dat dit de waarheid is.
 • 15:24 - 15:28
  En nogmaals, de beste manier om de waarheid
  te tonen, de waarheid te onderwijzen,
 • 15:28 - 15:31
  is door het te ervaren.
 • 15:31 - 15:33
  De beste manier om les te
  geven is door het te laten zien.
 • 15:33 - 15:37
  Dus één ding moedig
  ik je aan om te doen:
 • 15:37 - 15:40
  Als je nog nooit hebt gebeden
  voor iemands genezing,
 • 15:40 - 15:43
  nooit iemand hebt gedoopt en
  niemand naar Christus hebt geleid,
 • 15:44 - 15:48
  ga naar TLRmap.com en
  zoek iemand bij jou in de buurt,
 • 15:48 - 15:55
  die je kan helpen, die je mee kan nemen
  en je kan laten zien dat de oogst klaar is,
 • 15:55 - 15:59
  die je een goede ervaring kan
  geven, en dan begin je het te zien,
 • 15:59 - 16:02
  en je begint het te geloven, en
  dan begin je ernaar te handelen,
 • 16:02 - 16:04
  en dan begin je
  de vruchten te zien.
 • 16:04 - 16:06
  Een andere manier, als je kunt,
  doe mee aan het kickstart-weekend.
 • 16:06 - 16:10
  We hebben zoveel, heel, heel
  veel getuigenissen van mensen,
 • 16:10 - 16:15
  die bij onze kickstarts kwamen,
  en het veranderde hun leven.
 • 16:15 - 16:19
  Ik herinner me een man, hij kwam uit
  Slowakije, hij kwam naar Nederland.
 • 16:19 - 16:26
  Hij zit al 40 jaar in de kerk. In 40
  jaar heeft hij nooit de zieken genezen,
 • 16:26 - 16:30
  wierp nooit een demon uit of
  leidde één persoon tot Christus.
 • 16:30 - 16:33
  Hij kwam naar ons kickstart-weekend
  en hij werd gekickstart.
 • 16:33 - 16:36
  Hij begreep dat
  de oogst klaar was.
 • 16:36 - 16:40
  De oogst in zijn land veranderde
  niet, maar hij veranderde.
 • 16:41 - 16:46
  Hij kwam thuis. In 40 jaar had hij
  niet één persoon tot Christus geleid.
 • 16:46 - 16:49
  Het jaar daarop
  doopte hij acht mensen.
 • 16:50 - 16:53
  Dat waren er acht meer
  dan de eerste 40 jaar.
 • 16:53 - 17:00
  Maar hij bleef leren, hij bleef groeien
  en het jaar daarop doopte hij er 107.
 • 17:00 - 17:03
  Wat is er gebeurd? Is de
  oogst in zijn land veranderd?
 • 17:04 - 17:06
  Nee, hij veranderde.
  En hij blijft veranderen.
 • 17:06 - 17:08
  Hij blijft leren.
  Hij blijft groeien.
 • 17:08 - 17:13
  Dus, de eerste stap, wat je
  kunt doen, ga naar TLRmap.com,
 • 17:13 - 17:20
  zoek iemand bij je in de buurt en ervaar
  uit de eerste hand dat de oogst klaar is.
 • 17:20 - 17:23
  Volgende stap, als je kunt, kom
  dan naar een kickstart-weekend.
 • 17:23 - 17:26
  Ik moedig je echt aan om
  naar TLRmap.com te gaan,
 • 17:26 - 17:28
  doe mee aan het
  kickstart bij jou in de buurt.
 • 17:28 - 17:30
  Het derde ding, ga
  het gewoon doen.
 • 17:30 - 17:31
  Ga het gewoon doen.
 • 17:31 - 17:34
  Ga gewoon naar buiten.
  Begin. Zo heb ik het gedaan.
 • 17:34 - 17:39
  Ik had niemand om het mij te laten zien.
  Ik lees Jezus' woorden: De oogst is klaar.
 • 17:39 - 17:42
  Oké, als de oogst klaar
  is, moeten we dat geloven,
 • 17:42 - 17:45
  en dan moeten we ernaar
  handelen, en nu kan ik het bevestigen,
 • 17:45 - 17:48
  de oogst is echt
  klaar, zoals Jezus zegt.
 • 17:48 - 17:50
  Dus handel ernaar.
 • 17:50 - 17:55
  En dan natuurlijk bidt God om
  je vrij te maken van die leugens.
 • 17:56 - 17:58
  Zoals ik al zei, ik ken veel mensen
  die in de kerk hebben gezeten,
 • 17:58 - 18:03
  al 20 jaar, 30 jaar.
  Er is niets gebeurd.
 • 18:03 - 18:08
  Als jij dat bent, dan is het echt, echt
  de tijd dat dingen beginnen te gebeuren.
 • 18:08 - 18:13
  Het is echt tijd dat je uit dat
  kader komt, uit die angst komt,
 • 18:13 - 18:16
  die satan in je leven heeft gestopt en
  om te begrijpen dat de oogst klaar is,
 • 18:16 - 18:20
  de oogst is er in overvloed
  en doe er dan iets aan.
 • 18:20 - 18:22
  Geloof het en handel ernaar.
 • 18:22 - 18:25
  Als je geen mensen om je heen
  hebt, doe het dan gewoon zelf.
 • 18:26 - 18:29
  Over het boek "The Call of
  Jesus", er is zoveel meer dan dat ik,
 • 18:29 - 18:32
  hierover zeg. In mijn boek kom
  ik met zoveel meer getuigenissen,
 • 18:32 - 18:35
  over hoe de oogst klaar is en hoe
  we naar de oogst moeten kijken,
 • 18:35 - 18:37
  en hoe hiermee om te gaan.
 • 18:38 - 18:42
  Ik moedig je aan om het boek te
  krijgen. Je kunt het krijgen op amazon.com,
 • 18:42 - 18:45
  of je kunt het verkrijgen op onze
  website thelastreformation.com.
 • 18:45 - 18:49
  Je kunt het boek krijgen als een
  e-boek, als gedrukt, hard kaft boek,
 • 18:49 - 18:51
  en ik moedig je aan om
  het boek te verkrijgen.
 • 18:51 - 18:56
  Als je het geld niet hebt,
  kunt je ons een e-mail sturen,
 • 18:56 - 19:01
  naar The Last Reformation,
  mail@thelastreformation.com,
 • 19:01 - 19:05
  en we kunnen je een code geven en
  dan kun je het gratis krijgen als e-book.
 • 19:05 - 19:07
  God zegent je! Tot
  de volgende keer!
 • 19:07 - 19:09
  Deel de video en laten
  we een opwekking zien.
 • 19:09 - 19:12
  Laten we zien dat mensen beginnen
  te geloven dat de oogst klaar is,
 • 19:12 - 19:14
  en er iets aan doen. Tot ziens!
 • 19:15 - 19:18
  De oproep van Jezus
Title:
7 BELIEVE THAT THE HARVEST IS READY And You Will See Great Things
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
19:24

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions