Hebrew subtitles

תזדיין מפה בבקשה (לילי אלן)

Get Embed Code
3 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 06/21/2013 by Reuma Eshet.

 1. תזדיין, של לילי אלן.
 2. תסתכל פנימה
 3. תסתכל לתוך המוח הקטנטן שלך, ועכשיו תסתכל קצת יותר טוב.
 4. כי אנחנו כל כך לא מתרגשים, כל כך נמאס לנו
 5. מכל השנאה שאתה אוגר.
 6. אז אתה אומר,
 7. שזה לא בסדר להיות הומו, טוב, אני חושבת שאתה סתם מרושע.
 8. אתה סתם גזען שלא יכול לקשור את השרוכים שלי
 9. צורת המחשבה שלך שייכת לימי הביניים.
 10. תזדיןן. (תזדיין) תזדיין מפה בבקשה.
 11. כי אנחנו שונאים את מה שאתה עושה ואנחנו שונאים את הצוות שלך, אז אל תישאר בקשר.
 12. תזדיןן. (תזדיין) תזדיין מפה בבקשה.
 13. כי אין משמעות למילים שלך ונעשה מאוחר, אז אל תישאר בקשר בבקשה.
 14. האם זה,
 15. האם זה מצחיק אותך שהראש שלך סגור כל כך?
 16. אתה רוצה לניות כמו אבא שלך, אתה מחפש אישור חיצוני
 17. טוב, זו לא הדרך להשיג את זה.
 18. האם אתה,
 19. האם אתה באמת נהנה מלחיות חיים מלאי שנאה כל כך?
 20. כי יש חור במקום בו אמורה הייתה להיות הנשמה שלך, אתה מאבד שליטה
 21. זה ממש חסר טעם.
 22. תזדיןן. (תזדיין) תזדיין מפה בבקשה.
 23. כי אנחנו שונאים את מה שאתה עושה ואנחנו שונאים את הצוות שלך, אז אל תישאר בקשר.
 24. תזדיןן. (תזדיין) תזדיין מפה בבקשה.
 25. כי אין משמעות למילים שלך ונעשה מאוחר, אז אל תישאר בקשר בבקשה.
 26. תזדיין. (תזדיין, תזדיין)
 27. תזדיין. (תזדיין, תזדיין)
 28. תזדיין
 29. אתה אומר,
 30. אתה חושב שאנחנו צריכים לצאת למלחמה, טוב, אתה כבר נמצא באחת.
 31. כי זה אנשים כמוך שצריכים להיהרג.
 32. הדעות שלך לא מעניינות אף אחד.
 33. תזדיןן. (תזדיין) תזדיין מפה בבקשה.
 34. כי אנחנו שונאים את מה שאתה עושה ואנחנו שונאים את הצוות שלך, אז אל תישאר בקשר.
 35. תזדיןן. (תזדיין) תזדיין מפה בבקשה.
 36. כי אין משמעות למילים שלך ונעשה מאוחר, אז אל תישאר בקשר בבקשה.
 37. תזדיין. (תזדיין)...