Return to Video

01-27 อัตราส่วนด้านสำหรับสามเหลี่ยมคล้าย

 • 0:00 - 0:02
  ทีนี้, ผมจะกำกวมหน่อยตรงนี้
 • 0:02 - 0:04
  คำว่า "อัตราส่วน" นี่หมายถึงอะไร?
 • 0:04 - 0:07
  ลองกลับไปที่สามเหลี่ยมคล้ายของเรา เพื่อดูว่าผมหมายถึงอะไร
 • 0:07 - 0:09
  ตรงนี้, ผมมีสามเหลี่ยมสองรูป
 • 0:09 - 0:11
  พวกนั้นคล้ายกัน เพราะมุมเข้ากัน
 • 0:11 - 0:13
  ,แต่ด้านไม่เท่ากัน
 • 0:13 - 0:23
  ผมจะตั้งชื่อด้านว่า a,b, c และด้านนี้ว่า A,B และ C
 • 0:23 - 0:26
  คุณคงเห็นว่าแม้ว่าด้านพวกนี้จะยาวกว่า
 • 0:26 - 0:31
  มันมีความสัมพันธ์ระหว่าง A กับด้าน a
 • 0:31 - 0:35
  เช่นเดียวกับ C กับ c และ B กับ b
 • 0:35 - 0:37
  แต่ความสัมพันธืนี้คืออะไร?
 • 0:37 - 0:40
  สิ่งเหล่านี้มีอะไรเหมือนกัน?
 • 0:40 - 0:43
  ที่จริงมันมีอัตราส่วนร่วมกัน
 • 0:43 - 0:47
  ผมหมายความว่า มันเกี่ยวข้องกับด้วยอัตรา
 • 0:47 - 0:51
  หากผมหาอัตราด้าน A ต่อด้าน B
 • 0:51 - 0:57
  ผมจะหาว่ามันเท่ากับอัตราส่วนด้าน a ต่อด้าน b
 • 0:57 - 1:00
  ที่จริง, มันไม่สำคัญว่าสามเหลี่ยมนี้ใหญ่หรือเล็กแค่ไหน
 • 1:00 - 1:02
  สมการนี้จะเป็นจริงเสมอ
 • 1:02 - 1:06
  และนั่นคือเครื่องหมายสำคัญยิ่งที่เราใช้ได้
 • 1:06 - 1:10
  ตัวอย่างเช่น, สมมุติว่า ผมไม่รู้ตั้งชื่อตัวแปรตรงนี้ว่าอะไร
 • 1:10 - 1:12
  แต่ผมให้เป็นตัวเลขแล้วกัน
 • 1:12 - 1:18
  3 m, 4 m กับ 5 ท แทนด้านที่เรามีมาก่อน,
 • 1:18 - 1:20
  และพวกนี้ยังไม่ทราบค่า
 • 1:20 - 1:25
  แต่สมมุติผมบอกคุณว่า -- ไม่รู้สิ -- ด้าน B ยาว 6 m
 • 1:25 - 1:28
  ผมสามารถใช้นี่เพื่อคำนวณด้าน C ได้
 • 1:28 - 1:36
  เพราะผมรู้ว่า C/B เท่ากับ, ด้านที่เข้าคู่กัน -- 4/3
 • 1:36 - 1:40
  ให้ชัดกว่านั้นคือ 4 m ส่วน 3 m
 • 1:40 - 1:42
  สังเกตว่าตอนเราทำแบบนี้, หน่วยตัดกัน,
 • 1:42 - 1:44
  มันเลยไม่สำคัญว่าเราใช้หน่วยเมตรอยู่
 • 1:44 - 1:49
  เราอาจใช้หน่วยเป็นนิ้วหรือสเตเดีย หรือเฟอร์ลอง อะไรก็ได้ที่ต้องการ
 • 1:49 - 1:52
  ทีนี้, เรารู้อัตราส่วนนี้ --C/B -- เท่ากับ 4/3
 • 1:52 - 1:54
  แต่จำไว้วว่าเรามีข้อมูลอีกอย่างนึง
 • 1:54 - 1:59
  B ที่จริงยาว 6 m} งั้นเขียนนั่นลงไป
 • 1:59 - 2:03
  ทีนี้ผมอยากแก้หา C, ผมคูณทั้งสองข้างด้วย 6 m
 • 2:03 - 2:15
  นั่นให้ผมต่อไปนี้: C = 4/3*6 m, เลยได้เป็น 8 m
 • 2:15 - 2:17
  โอเค, ไม่แย่มาก
 • 2:17 - 2:21
  เราใช้พลังของอัตราส่วน ในการคำนวณความยาวด้านที่ไม่รู้
 • 2:21 - 2:24
  และนี่เป็นเครื่องมือสำคัญในมือเรา
 • 2:24 - 2:26
  คุณทำแบบเดียวกันกับ A ได้ไหม?
 • 2:26 - 2:28
  ด้าน A ยาวเท่าไหร่ในหน่วยเมตร
 • 2:28 -
  คุณแค่ใส่ตัวเลขลงไป ไม่ต้องพิมพ์ m ลงไปนะ
Title:
01-27 อัตราส่วนด้านสำหรับสามเหลี่ยมคล้าย
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
PH100 - Intro to Physics
Duration:
02:32
conantee added a translation

Thai subtitles

Revisions