Return to Video

07-34 Update with the Other Buttons

 • 0:00 - 0:04
  Được rồi, bạn đã thay đổi đoạn mã
  để nút +3 Điểm
 • 0:04 - 0:08
  sẽ cộng thêm ba điểm,
  và liên tục tăng lên nữa.
 • 0:08 - 0:10
  Bây giờ, tôi muốn bạn thực hiện với
  nút +2 Điểm, và
 • 0:10 - 0:12
  nút Ném phạt.
 • 0:12 - 0:14
  Hãy suy nghĩ một chút.
 • 0:14 - 0:17
  Bạn có cần phải tạo ra bất kỳ
  biến bổ sung nào để thực hiện điều này?
 • 0:17 - 0:18
  Có hay không.
 • 0:18 - 0:20
  Sau khi bạn có câu trả lời, hãy
  tiếp tục và cập nhật ứng dụng của mình.
Title:
07-34 Update with the Other Buttons
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
0:22

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions