YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Czech subtitles

← Ekosystémové služby

Přímé, nepřímé, estetické a etické služby ekosystémů.

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 16 created 07/08/2015 by Czech Grammar Bot.

 1. Povíme si, proč je pro biodiverzita důležitá
 2. pro nás pro lidi především ve formě ekosystémových služeb.
 3. Dejme tomu, že v polovině tohoto století
 4. bude ztraceno kolem 20% druhového bohatství.
 5. Měli bychom se ptát, proč by nás to mělo všechny zajímat.
 6. Měli bychom se těchto ztrát obávat?
 7. A proč už mnohým z nás tyto ztráty dělají starosti nyní?
 8. Biodiverzita je pro nás důležitá ve třech hlavních směrech.
 9. Za prvé jsou to přímé služby.
 10. Za druhé nepřímé služby.
 11. a za třetí má pro nás estetický a etický význam.
 12. Biodiverzita této planety nám přímo poskytuje mnoho věcí.
 13. Potraviny, oblečení, bydlení, dopravu,
 14. mnoho léků a zdravotnického materiálu,
 15. a v některých případech dokonce i energii.
 16. Tyto věci získáváme přímo z různých ekosystémů.
 17. O potravinách není pochyb.
 18. Veškeré rozmanité hlavní potraviny pocházejí z různých ekosystémů.
 19. Zjistili jsme, že v Peru se stále vyskytují divoce rostoucí druhy rajčat.
 20. Tato peruánská rajčata jsou druhově odlišná od rajčat, která běžně jíme,
 21. a jejich genetická informace má určitou diverzitu.
 22. Když je skřížíme s rajčaty, která dnes obvykle jíme,
 23. výnos z těchto kříženců může stoupnout až o 50%.
 24. Takové produktivity bychom nemohli dosáhnout, kdybychom nechali divoká peruánská rajčata vyhynout.
 25. Bez biodiverzity volné přírody by nebylo možné jiným způsobem získat tuto genetickou rozmanitost.
 26. Další přímou službou poskytovanou biodiverzitou je přístřeší.
 27. Původně jsme stavěli obydlí ze všech druhů biologických materiálů
 28. a dokonce i dnes stále užíváme stromy ke stavbě domů.
 29. A co léky?
 30. Skoro všechny léky vyvinuté lidmi,
 31. vznikly díky studiu vztahů mezi organismy a jejich prostředím -
 32. jak na sebe vzájemně působí a jaké chemické látky v těchto interakcích používají.
 33. Velmi známým příkladem je barvínek růžový,
 34. který roste v některých velmi odlehlých místech na Madagaskaru.
 35. Zjistilo se, že tato rostlina produkuje několik velmi zajímavých chemických látek,
 36. které jsou nyní užívány k léčbě dětské leukémie.
 37. I zde je jasné, že tyto léky bychom neměli, kdyby barvínek růžový vyhynul.
 38. Při přemýšlení o hodnotě biodiverzity lidé často zapomínají na zajímavější věci.
 39. Patří mezi ně nepřímé služby, které nám poskytují zdravé ekosystémy.
 40. Představte si mangrovové bažiny, tato fantastická místa podél pobřeží některých tropických států.
 41. Rostou tam zvláštní typy stromů, mangrovy.
 42. Dokážou růst ve slané vodě a vytváří takový polomořský prales na rozhraní moře a souše.
 43. existuje mnoho druhů mangrovových stromů a všechny jsou to velmi odolné rostliny,
 44. které prokazují ohromné služby nám i životnímu prostředí.
 45. Chrání pobřeží před činností vln a erozí,
 46. rozmnožuje se v nich mnoho různých druhů organismů,
 47. a některé z nich nám slouží jako velmi důležitý zdroj potravy.
 48. Bohužel, v některých částech světa lidé mangrovy ničí, aby zde mohli chovat krevety.
 49. Mangrovy odstraňují a místo nich zakládají farmy na krevety.
 50. Domnívají se, že povozem farem ke komerční produkci krevet na pobřeží zvyšují jeho ekonomickou hodnotu.
 51. Když se ale podíváte na graf hodnot, zjistíte že, hodnota farem na krevety
 52. je ve skutečnost pouhá třetina, možná dokonce i čtvrtina hodnoty původní neporušené mangrovové bažiny.
 53. Díky ochraně před bouřkami a erozí, kterou mangrovy poskytují,
 54. a jejich produkci našich potravin, třeba ryb,
 55. Je možné ve skutečnosti zjistit, jaká je hodnota těchto věcí,
 56. někdy se jen takto zjistí skutečná hodnota celých ekosystémů.
 57. Je to jediný způsob, jak lidé pochopí skutečnou hodnotu ekosystémových služeb pro lidstvo.
 58. Ekonomickou hodnotu nedotčené biodiverzity
 59. jsme také zjistili pro ekosystémy daleko od mangrovových bažin, ale mnohem blíže k nám.
 60. Před několika lety jedno nejmenované velké město na východním pobřeží,
 61. říká se mu New York,
 62. mělo problém s kvalitou zdroje vody.
 63. New York zásobují vodou řeky,
 64. a tyto vodní zdroje byly postiženy znečištěním a zhoršováním podmínek pro život,
 65. až do té míry, že v některých oblastech byla mizivá biodiverzita.
 66. Vedení města stálo před otázkou, jak ekonomicky efektivně vyřešit problém klesající kvality vody?
 67. Vyšlo najevo, vybudování čističek odpadních vod pro odstranění tohoto znečištění
 68. by stálo kolem 6 miliard dolarů, jen za stavbu čističek.
 69. Dalších 300 milionů dolarů ročně by stála údržba zařízení,
 70. která by zajistila, že plní svůj účel a odstraňují znečišťující látky z vody,
 71. které se tam dostávají z poškozených oblastí proti proudu řek.
 72. Potom si zjistili, kolik by stálo vyčistit a obnovit tyto biotopy,
 73. aby se zajistilo, že ekosystémy a jejich biodiverzita přirozeným způsobem udržují prostředí,
 74. odčerpáváním chemikálií z vody, v podstatě filtrací přes mokřadní biotop.
 75. mokřady jsou skvělé místo pro recyklaci nebezpečných chemických látek
 76. a pro odstraňování chemikálií z vody a její pročištění.
 77. Náklady na tuto obnovu by dosáhly jedné miliardy dolarů během deseti let.
 78. Mnohem, mnohem levnější.
 79. Takže odpověď na otázku byla vcelku jasná:
 80. investují jednu miliardu dolarů během deset let.
 81. Nejen že tím velmi efektivně vyřeší kvalitu vody,
 82. ale pomůže to i v jiném ohledu.
 83. Týká se to třetí a poslední oblasti hodnot biodiverzity:
 84. estetické a etické služby nebo hodnoty poskytované biodiverzitou.
 85. V určitém pohledu mohou být právě tyto služby těmi nejdůležitějšími.
 86. Peněžně ohodnotit přímé a nepřímé škody na diverzitě,
 87. službách životního prostředí a ekosystémů dokážeme,
 88. ale etická a estetická hodnota se peněžně hodnotí velmi obtížně.
 89. Sice víme, kolik nás stojí vstupenka do národního parku,
 90. nebo že výhled stojí za další minci do dalekohledu, abyste se mohli do krajiny ponořit,
 91. takové věci ale opravdu nemáme na mysli.
 92. V tomto případě hodnota vychází z toho, co po nás zbude v budoucnu.
 93. Pokles biologické rozmanitosti, odstranění biodiverzity, vymírání druhů,
 94. to jsou věci, které nelze napravit.
 95. Ztráta biodiverzity je něco, co nemůžeme vzít zpět.
 96. Naše děti proto zdědí ochuzenný svět.
 97. Etické a estetické kvality životního prostředí, které budou prožívat, budou nižší.
 98. Jak byste tohle vyjádřili penězi?
 99. Jsme správci životního prostředí,
 100. ale zároveň máme největší vliv na kvalitu životního prostředí
 101. a dnes zajisté i na ekosystémové funkce
 102. díky našim aktivitám, které vedou k znečištění, nadměrnému rybolovu, ničení biotopů
 103. vymizení některých druhů z životního prostředí.
 104. Nikdo nechce svět oživený jen pšenicí, kukuřicí, pampeliškami,
 105. nějakým dobytkem a námi.
 106. To je velmi jednoduchý a vratký ekosystém,
 107. který s sebou nese budoucí obtíže a nestabilitu.
 108. Pokud se biodiverzita sníží natolik, že ztráta druhů v potravních sítích
 109. způsobí ekologický kolaps tohoto systému,
 110. nebudeme jen stát a dívat se na ten kolaps,
 111. budeme jeho součástí.
 112. Je jasné, že v rozmanitých ekosystémech se hezky žije a chodí na výlety,
 113. je na co se koukat, jsme tam šťastní, odpočatí, vděční a ohromení,
 114. vědomi si toho, jak pozoruhodná a jedinečná je tato planeta.
 115. Koneckonců, je to naše planeta.
 116. Podle mě se zde zde projevuje nějaká hlubší společná psychologie.
 117. Svědčí nám, když se zabýváme nejen ekonomicky měřitelnými
 118. přímými a nepřímými službami a výhodami,
 119. které poskytují bohatě rozmanité, zdravé ekosystémy,
 120. ale také etickými a estetickými hodnotami těchto nádherných prostředí,
 121. které jsou naším odkazem dalším generacím.