Czech subtitles

← Záleží na úhlu pohledu

Možná nezáleží ani tak na okolnostech našeho života, jako na tom, jak je vnímáme, tvrdí Rory Sutherland. Na TEDxAthens uvede přesvědčivé argumenty, proč klíčem ke štěstí je podívat se na věci z jiného pohledu.

Get Embed Code
36 Languages

Showing Revision 41 created 04/28/2014 by Jan Kadlec.

 1. Toto je elektronická cigareta.
 2. Od doby, kdy byla před rokem či dvěma vynalezena,
 3. mi přináší nepopsatelné štěstí.
 4. (Smích)
 5. Z malé části za to může nikotin,
 6. ale je zde ještě něco podstatnějšího.
 7. Od doby, kdy v Británii
  zakázali kouření na veřejných místech,
 8. jsem si už neužil žádný večírek.
 9. (Smích)
 10. Teprve nedávno jsem přišel na to, proč:
 11. Když jdete na večírek,
 12. tak sice stojíte a držíte skleničku červeného vína
 13. a donekonečna mluvíte s lidmi,
 14. ale vlastně nechcete strávit všechen čas mluvením.
 15. To by bylo velmi unavující.
 16. Někdy chcete jen potichu stát
  sám se svými myšlenkami.
 17. Někdy chcete jen stát v rohu a koukat z okna.
 18. Ovšem pokud nemůžete kouřit
 19. a stojíte sám a koukáte z okna,
 20. vypadáte jako asociální idiot.
 21. (Smích)
 22. Pokud stojíte sám a koukáte z okna s cigaretou,
 23. jste sakra filozof!
 24. (Smích)
 25. (Potlesk)
 26. To, z jakého úhlu se na věci díváme,

 27. má ohromnou moc.
 28. Máme zde dvě úplně stejné činnosti,
 29. ale při jedné z nich se cítíte skvěle,
 30. zatímco při druhé, jen mírně pozměněné,
 31. se cítíte strašně.
 32. Myslím, že jeden z problémů klasické ekonomie je to,
 33. že se zabývá pouze realitou.
 34. A realita není zrovna dobrý ukazatel lidského štěstí.
 35. Proč jsou například lidé v důchodu
 36. mnohem šťastnější, než mladí nezaměstnaní?
 37. Nachází se přeci v úplně stejném stavu:
 38. mají příliš mnoho času a nepříliš mnoho peněz.
 39. Ovšem důchodci jsou údajně velmi, velmi šťastní,
 40. zatímco nezaměstnaní
  jsou extrémně nešťastní a deprimovaní.
 41. Důvodem je to, že důchodci věří,
  že si sami zvolili být důchodci,
 42. zatímco mladí nezaměstnaní mají pocit,
 43. že jsou v této situaci z donucení.
 44. V Anglii tento problém skvěle vyřešila
  vyšší střední vrstva,

 45. když změnila nálepku nezaměstnanosti.
 46. Angličan vyšší střední třídy
 47. nazve nezaměstnanost "rokem volna".
 48. (Smích)
 49. Mít nezaměstnaného syna v Manchesteru
 50. je trochu ostuda,
 51. ale mít nezaměstnaného syna v Thajsku
 52. je považováno spíše za úspěch.
 53. (Smích)
 54. Ale vážně, schopnost dívat se na věci novým pohledem --
 55. chápat, že naše prožitky, hodnoty, věci
 56. příliš nezáleží na tom, jaké opravdu jsou,
 57. ale na tom, jak se na ně díváme --
 58. je velmi mocná.
 59. Existuje pokus, na který odkazuje Daniel Pink,

 60. ve kterém dáte dva psy do krabice,
 61. která má elektrické dno.
 62. Čas od času pustíme do podlahy proud,
 63. což psům způsobí bolest.
 64. Jeden ze psů má ve své části krabice tlačítko.
 65. Pokud do něj strčí čumákem, elektrický šok ustane.

 66. Druhý pes takové tlačítko nemá.
 67. Je tedy vystaven úplně stejné bolesti jako první pes,

 68. ale nemůže situaci nijak ovlivňovat.
 69. První pes bývá obecně docela spokojený,
 70. zatímco druhý propadá hluboké depresi.
 71. Okolnosti našeho života mohou být
  pro naše štěstí méně důležité než to,

 72. jaký máme nad svým životem pocit vlády.
 73. Je to zajímavá otázka.
 74. Celý západní svět diskutuje
 75. o výšce daní.
 76. Myslím, že je třeba mluvit i o tom,
 77. jakou máme nad našimi daněmi kontrolu.
 78. V jedné situaci můžeme proklínat to, co nás stojí 10 liber.
 79. V jiné situaci bychom to naopak uvítali.
 80. Pokud zaplatíte 20,000 liber za zdravotní pojištění,
 81. budete se cítit, jako by vás oškubali.
 82. Pokud zaplatíte 20,000 liber jako dotaci pro nemocnici,
 83. budete filantrop.
 84. Pro hovory o ochotě platit daně jsem asi ve špatné zemi.
 85. (Smích)
 86. Na oplátku něco pro vás. Opravdu záleží na tom, jak věci formulujete.

 87. Říkáte "pomoc Řecku",
 88. anebo "pomoc blbým bankám, které půjčily Řecku"?
 89. Protože je to v podstatě totéž.
 90. To, jak to nazýváte, však ovlivní to,
 91. jak k tomu přistoupíte.
 92. Upřímě si myslím, že psychologická hodnota je skvělá.
 93. Jeden můj dobrý přítel, profesor Nick Chater,
 94. který se zabývá výzkumem rozhodování v Londýně,
 95. je toho názoru, že bychom měli trávit mnohem méně času
 96. zkoumáním skrytých hloubek lidské duše,
 97. a naopak mnohem více času
  prozkoumáváním skrytých mělčin.
 98. Myslím, že má pravdu.
 99. Myslím, že naše dojmy mají neskutečný vliv na to,
 100. co si myslíme a co děláme.
 101. Chybí nám ovšem dobrý model lidské psychologie.
 102. Minimálně v dobách před Kahnemanem
 103. jsme neměli opravdu dobrý model lidské psychologie,
 104. který by se vyrovnal modelům inženýrství
  či neoklasické ekonomie.
 105. Lidé, kteří důvěřovali psychologickým řešením, tedy neměli model.

 106. Chyběl nám konceptuální rámec,
 107. tedy to, co Charlie Munger,
  obchodní partner Warrena Buffetta, nazývá
 108. "mřížoví pro uchycení nápadů".
 109. Pro inženýry i klasické ekonomy
 110. existuje velice robustní mřížoví,
 111. na které lze zavěsit prakticky každý nápad.
 112. My máme pouze sbírku náhodných individuálních náhledů
 113. namísto uceleného modelu.
 114. Důsledkem toho jsme při hledání řešení
 115. věnovali přiliš velkou prioritu tomu,
 116. co já nazývám technická inženýrská řešení
  či Newtonovská řešení,
 117. a dostatečně se nevěnovali psychologickým řešením.
 118. Příklad všichni znáte - vlaky Eurostar.

 119. Šest miliónů liber utracených za zkrácení jízdního času
 120. mezi Paříží a Londýnem o zhruba 40 minut.
 121. Za 0.01 % těchto peněz byste mohli mít ve vlacích Wi-Fi,
 122. což by sice nesnížilo délku jízdy,
 123. ale mnohem více by zvýšilo požitek z jízdy i její užitečnost.
 124. Za nějakých 10 % těchto peněz
 125. byste mohli zaplatit topmodelky a modely,
 126. kteří by procházeli vlakem
  a všem cestujícím zdarma rozlévali Château Pétrus.
 127. Pořád by vám zbývalo pět miliónů liber
 128. a lidé by prosili, aby vlaky zpomalily.
 129. (Smích)
 130. Proč jsme nedostali šanci

 131. vyřešit tento problém z psychologického hlediska?
 132. Důvodem je nerovnováha či asymetrie
 133. mezi způsobem, jakým se stavíme ke kreativním, emočně orientovaným psychologickým nápadům
 134. oproti tomu, jak se stavíme k racionálním,
  číselným nápadům, která lze vsadit do tabulek.
 135. Pokud jste kreativní člověk,
 136. musíte si své nápady nechat schválit
 137. lidmi mnohem racionálnějšími, než jste vy sám.
 138. Musíte si nechat vytvořit analýzu nákladů a přínosů
 139. a studii proveditelnosti, vyhodnotit návratnost investice atd.
 140. A myslím, že to je správné.
 141. Ovšem opačným způsobem to takto nefunguje.
 142. Lidé, kteří mají k dispozici konceptuální rámec,
 143. ať už ekonomický nebo inženýrský,
 144. mají pocit, že odpovědí je logika sama o sobě.
 145. Neřeknou "Čísla nám souhlasí,
 146. ale než tento nápad představím, ukážu ho několika bláznivým lidem,
 147. jestli nepřijdou s něčím lepším."
 148. A takto uměle upřednostňujeme
 149. to, čemu já říkám "mechanické návrhy" před "psychologickými návrhy".
 150. Jeden skvělý "psychologický návrh":

 151. Největší vzestup spokojenosti cestujících v londýnském metru v poměru k utraceným penězům
 152. nenastal s přidáním spojů nebo změnou jejich frekvence,
 153. ale s umístěním informačních displejů na nástupiště.
 154. Naše pocity při čekání
 155. nezávisí pouze na číselném údaji, tedy délce čekání,
 156. ale také na míře nejistoty, kterou při čekání zakoušíme.
 157. Čekat na spoj sedm minut, vidíme-li odpočítávání času,
 158. je méně frustrující a znervózňující,
 159. než čekat čtyři minuty a okusovat si nehty
 160. s myšlenkou "Sakra kdy už ten vlak pojede?"
 161. Tady vidíte krásnou ukázku psychologického řešení,
  které použili v Koreji.

 162. Na červených světlech na semaforech mají odpočítávání.
 163. Experimenty prokázaly snížení počtu nehod.
 164. Proč? Vztek, netrpělivost a nervozita na silnicích
 165. se podstatně sníží, pokud vidíte,
  jak dlouho ještě musíte čekat.
 166. V Číně, kde asi úplně nepochopili princip tohoto jevu,
 167. použili stejnou strategii na zelenou.
 168. (Smích)
 169. Což není moc dobrý nápad.
 170. Když jste 200 metrů od křižovatky a máte pět sekund,
 171. tak na to šlápnete.
 172. (Smích)
 173. Korejci svědomitě otestovali obě možnosti.
 174. Pokud použijete odpočítávání na červenou, nehodovost klesne.
 175. Pokud na zelenou, nehodovost stoupne.
 176. Při jakémkoli rozhodování bych si opravdu přál

 177. vzít v úvahu tyto tři věci.
 178. Nechci, aby jakákoli z nich převážila nad ostatními.
 179. Říkám pouze to, že řešíme-li problémy,
 180. měli bychom vzít v úvahu všechny tři
 181. a pokud možno hledat řešení
  v tom místečku uprostřed.
 182. a pokud možno hledat řešení
  v tom místečku uprostřed.
 183. Pokud se podíváte na jakýkoli úspěšný podnik,

 184. téměř vždy jsou v něm zastoupeny všechny tři věci.
 185. Například velmi úspěšný podnik, jakým je Google,
 186. je vydařený nejen po technologické stránce,
 187. ale je založen i na dobrém pochopení psychologie:
 188. Lidé jsou toho názoru, že pokud něco dělá pouze jednu věc,
 189. je v tom lepší, než něco,
  co dělá to samé a ještě něco navíc.
 190. Je to přirozená věc
  zvaná "zředění cíle",
 191. kterou vědecky popsala Ayelet Fishbachová.
 192. Víceméně všichni ostatní se tehdy

 193. snažili vytvořit portál,
 194. který uměl nejen vyhledávat,
 195. ale bylo zde i počasí, výsledky sportovních utkání, zprávy.
 196. V Googlu pochopili, že pokud máme pouze vyhledávač,
 197. lidé předpokládají, že se jedná o neobyčejně dobrý vyhledávač.
 198. Všichni to znáte ze situace,
 199. kdy jdete kupovat televizi.
 200. V nejomšelejším úseku řady plochých televizních obrazovek
 201. leží celkem opovrhované televize s DVD přehrávačem.
 202. Nemáme ani ponětí o kvalitě těchto věcí,
 203. ale podíváme se na TV s DVD přehrávačem
  a odfrkneme si "Pche,
 204. to bude asi mizerná telka
  a jako přehrávač to bude taky stát za houby."
 205. Takže z obchodu odkráčíme s jedním kusem od každého.
 206. Google je stejně tak psychologický úspěch jako úspěch technologický.
 207. Psychologii můžeme použít k řešení problémů,

 208. o kterých jsme ani netušili, že to jsou problémy.
 209. Toto je můj návrh, jak přimět lidi dobrat balení antibiotik:
 210. Nedávejte jim 24 bílých prášků.
 211. Dejte jim 18 bílých prášků a šest modrých
 212. a řekněte jim, aby užívali nejprve bílé, a až potom modré.
 213. Říká se tomu "kouskování".
 214. Pravděpodobnost, že lidé dojdou až do konce je mnohem větší,
 215. je-li někde uprostřed milník.
 216. Jedna z obrovských chyb ekonomie je podle mě

 217. nepochopení toho, že cokoli,
 218. ať už důchody, nezaměstnanost či náklady,
 219. je funkce, jejíž proměnnou je nejen
  množství dané věci, ale i její význam.
 220. Toto je mýtná brána v Británii.

 221. V mýtných branách se často tvoří fronty.
 222. Občas i velmi dlouhé fronty.
 223. Nebo si vezměte například
 224. fronty na odbavení na letišti.
 225. Co by se stalo, pokud byste mohli
  za přejetí mostu zaplatit dvakrát více,
 226. ale mohli byste jet ve vyhrazeném pruhu?
 227. To nezní špatně. A je to ekonomicky efektivní.
 228. Pro některé lidi znamená čas více, než pro jiné.
 229. Pokud byste jeli na pracovní pohovor,
 230. zřejmě byste zaplatili o pár liber víc,
  abyste mohli jet v rychlém pruhu.
 231. Pokud byste byli na cestě za tchýní,
 232. pravděpodobně byste radši zůstali v pomalém pruhu.
 233. Problém je, že pokud toto
  ekonomicky efektivní řešení zavedete,

 234. lidé ho budou nesnášet.
 235. Budou si myslet, že vytváříte před mostem zpoždění schválně,
 236. abyste maximalizovali svůj zisk,
 237. a "Proč bych měl platit za vaši neschopnost já?"
 238. Udělejme ale malou změnu
 239. a uvažme dobročinnost,
 240. takže peníze, které vyděláme navíc,
  nepřipadnou vlastníkům mostu, ale charitě,
 241. a vnitřní ochota lidí zaplatit se zcela změní.
 242. Máme poměrně ekonomicky efektivní řešení,
 243. které veřejné mínění schvaluje,
 244. a dokonce je vnímáno jako sympatické,
 245. a nikoli jako sviňárna.
 246. Ekonomové dělají základní chybu,

 247. když říkají, že "peníze jsou peníze".
 248. To, jak moc mi vadí zaplatit pět liber,
 249. nezávisí pouze na placené částce,
 250. ale také na tom, co se s těmito penězi stane.
 251. Pochopení tohoto principu
  může způsobit převrat v daňové politice
 252. i ve veřejných službách,
 253. opravdu by to mohlo přinést významnou změnu.
 254. Měli byste si najít něco o tomhle chlápkovi.

 255. Je to ekonom rakouské školy,
 256. který začal působit v první polovině 20. století ve Vídni.
 257. Co je zajímavé na rakouské škole je to,
 258. že vyrůstala bok po boku Freuda.
 259. Takže se zabývá převážně psychologií.
 260. Měli za to, že je třeba ovládnout vědu zvanou praxeologie,
 261. než se člověk začne zabývat ekonomií.
 262. Praxeologie je věda o lidském jednání,
  výběru a rozhodovacím procesu.
 263. Myslím, že měli pravdu.
 264. Je nebezpečné, že v dnešním světě
 265. se zabýváme nejprve ekonomií,
 266. a teprve poté psychologií.
 267. Jak říká Charlie Munger: "Pokud ekonomie není behaviorální,
 268. pak co k čertu je".
 269. Zajímavé je, že von Mises považuje ekonomii
  za část psychologie.

 270. Ekonomii popisuje jako
 271. "studium lidské praxeologie v případě omezených zdrojů".
 272. Von Mises mimo jiné používá analogii,
 273. která velmi dobře vysvětluje a dokazuje,
 274. že k marketingové hodnotě,
  tedy zákazníkem vnímané hodnotě,
 275. bychom měli přistupovat úplně stejně
 276. jako k jakýmkoli jiným hodnotám.
 277. Všichni včetně nás, kteří pracujeme v marketingu,

 278. máme sklon vnímat hodnotu dvěma způsoby.
 279. Máme opravdovou hodnotu,
 280. když něco vyrobíme v továrně nebo poskytneme službu,
 281. a pak máme trochu pochybnou hodnotu,
 282. která vznikne tak, že změníme pohled lidí na danou věc.
 283. Von Mises odmítá takovéto dělení
 284. a používá k tomu následující analogii.
 285. Vlastně se odvolává na podivné ekonomy
  zvané francouzští fyziokraté,
 286. kteří se domnívali, že jedinou opravdovou hodnotou
  jsou produkty půdy.
 287. Takže pokud jste pastevec, kameník nebo sedlák,
 288. vytváříte opravdovou hodnotu.
 289. Pokud ovšem odkoupíte od pastevce trochu vlny,
 290. upletete z ní čepici a prodáte ji dráž,
 291. vlastně jste nevytvořili hodnotu,
 292. ale vykořistili pastevce.
 293. Von Mises tvrdí, že moderní ekonomové dělají tutéž chybu

 294. v souvislosti s reklamou a marketingem.
 295. Říká, že pokud provozujete restauraci,
 296. neexistuje rozumné odlišení
 297. mezi hodnotou, kterou vytvoříte, když uvaříte jídlo,
 298. a hodnotou, kterou vytvoříte tím, že zametete podlahu.
 299. Jedna z nich je možná primární produkt,
 300. tedy ta věc, o které se domníváme, že za ni platíme,
 301. ta druhá vytváří kontext, ve kterém si můžeme
  daný produkt užít a ocenit.
 302. A názor, že jedna z hodnot by měla mít přednost před druhou,
 303. je už z principu mylný.
 304. Zamyslete se nad tímto:

 305. Představte si restauraci, ve které podávají jídlo
  oceněné michelinskými hvězdami,
 306. ovšem kde zapáchá kanalizace
 307. a na zemi jsou lidské výkaly.
 308. Abyste vytvořili hodnotu, nejlepší bude
 309. už dále nevylepšovat kvalitu jídla,
 310. ale zbavit se smradu a vytřít podlahu.
 311. Je nutné, abychom toto chápali.
 312. Pokud vám to připadá divné a nepochopitelné,

 313. v Británii měla pošta 98% úspěšnost
 314. při doručování prioritní pošty do druhého dne.
 315. Rozhodli se, že to není dostatečně dobré
 316. a chtěli úspěšnost zvýšit na 99 %.
 317. A toto úsilí téměř zničilo celou organizaci.
 318. Pokud byste tehdy položili lidem otázku:
 319. "Jaké procento prioritní pošty je doručeno do druhého dne?",
 320. průměrná, resp. nejčastější odpověď by byla 50 až 60 procent.
 321. Pokud je vnímaná hodnota tak odlišná od reality,
 322. proč se proboha snažit změnit realitu?
 323. To je jako snažit se vylepšit jídlo v restauraci, která smrdí.
 324. Jako první je potřeba říci lidem,
 325. Jako první je potřeba říci lidem,
 326. že 98 % prioritní pošty je doručeno do druhého dne.
 327. To je docela dobrý výkon.
 328. V Británii existuje ještě lepší způsob, jak se na to dívat,
 329. a sice říci lidem,
 330. že v Británii je do druhého dne doručena
  větší část prioritní pošty, než v Německu.
 331. že v Británii je do druhého dne doručena
  větší část prioritní pošty, než v Německu.
 332. Protože pokud nás v Británii chcete potěšit,
 333. stačí říct, že jsme v něčem lepší než Němci.
 334. (Smích)
 335. (Potlesk)
 336. Při pohledu z jiného úhlu se vnímaná hodnota,

 337. a tedy i opravdová hodnota, zcela změní.
 338. Je třeba říct,
 339. že Němci a Francouzi odvádějí skvělou práci
 340. na spojování Evropy.
 341. Jenom netuší, že sjednocují Evropu
 342. díky sdílené mírné averzi vůči Francouzům a Němcům.
 343. Ale já jsem Brit, nám to takto vyhovuje.
 344. Můžete si povšimnout, že naše vnímání vždy "prosakuje"

 345. Neumíme odlišit kvalitu jídla
 346. od kvality prostředí, ve kterém ho konzumujeme.
 347. Tento jev můžete zažít na vlastní kůži,
 348. když si necháte umýt nebo vyčistit auto.
 349. Až budete odjíždět, vaše auto pojede lépe.
 350. A důvodem bude to --
 351. pokud tedy na myčce nějakou záhadou nevyměnili olej
 352. nebo neprovedli práci, o které nevíte a kterou jste nezaplatili --
 353. že naše vnímání se prolíná.
 354. Značková analgetika tlumí bolest mnohem efektivněji

 355. než neznačková.
 356. Nejedná se přitom jen o udávané snížení bolesti,
 357. ale i o skutečně změřené snížení.
 358. Vnímání se tedy vždy prolíná.
 359. Takže pokud uděláte něco,
  co je v jednom ohledu vnímáno jako špatné,
 360. můžete tím poškodit i ostatní ohledy.
 361. Mockrát děkuji.
 362. (Potlesk)