Swedish subtitles

← Ännu ett skäl att sova ordentligt i natt

Hjärnan använder en fjärdedel av kroppens energiförråd, men utgör bara två procent av kroppsvikten. Hur tar detta unika organ emot näringsämnen, och kanske ännu viktigare, hur gör det sig av med avfallsprodukter? Ny forskning pekar på att det har med sömnen att göra.

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 19 created 12/20/2014 by Lisbeth Pekkari.

 1. Sömn.
 2. Det är något som vi ägnar
  ungefär en tredjedel av våra liv åt,
 3. men förstår någon av oss
  vad det egentligen handlar om?
 4. För tvåtusen år sedan föreslog Galen,

 5. en av de mest framstående
  medicinska forskarna
 6. under antiken,
 7. att när vi var vakna
 8. flödade hjärnans handlingskraft,
 9. dess bränsle,
 10. ut till andra delar av kroppen,
 11. och vitaliserade dem,
  men lämnade hjärnan uttorkad,
 12. och han trodde att när vi sover,
 13. kommer fukten som fyllde resten av kroppen
 14. att rusa tillbaka
 15. och återfukta hjärnan
 16. och friska upp sinnet.
 17. Det låter fullständigt löjligt för oss nu,
 18. men Galen försökte bara förklara
 19. någon om sömn
 20. som vi utsätts för varje dag.
 21. Vi vet alla av egen erfarenhet
 22. att när man sover rensar det sinnet,
 23. och när man inte sover,
 24. gör det sinnet grumligt.
 25. Och även om vi vet mycket mer om sömn nu
 26. än när Galen levde,
 27. har vi fortfarande inte förstått
  varför det är så att sömn,
 28. av alla våra aktiviteter, har en sådan
 29. uppbyggande effekt på vårt sinne.
 30. Så idag tänkte jag berätta
  om några nya forskningsresultat

 31. som kan kasta nytt ljus
  över den här frågan.
 32. Vi har upptäckt att sömn kanske kan vara
 33. en slags elegant designlösning
 34. för några av hjärnans
  mest grundläggande behov,
 35. ett unikt sätt som hjärnan
 36. möter de höga krav och små marginaler
 37. som gör att den skiljer sig
  från alla andra organ i kroppen.
 38. Nästan all biologi vi studerar

 39. kan beskrivas som en serie problem
 40. och deras respektive lösning,
 41. och det första problemet
  som varje organ måste lösa
 42. är hur den ska få
  ett tillräckligt tillflöde av näring
 43. till alla celler i kroppen.
 44. I hjärnan är detta speciellt kritiskt;
 45. dess intensiva elektriska aktivitet
 46. använder en fjärdedel
  av kroppens totala energiförråd,
 47. även om hjärnan bara utgör
 48. ungefär två procent av kroppsvikten.
 49. Blodomloppet löser problemet
  med näringstillförseln
 50. genom att skapa blodkärl
  som ger näringsämnen
 51. och syre till alla delar av vår kropp.
 52. Man kan faktiskt se det i den här filmen.

 53. Här visar vi blodkärl
 54. i hjärnan hos en levande mus.
 55. Blodkärlen bildar ett komplext nätverk
 56. som fyller hela hjärnans volym.
 57. De börjar på hjärnans yta
 58. och dyker ner i själva vävnaden,
 59. och där de sprider ut sig tillhandahåller
  de näringsämnen och syre
 60. till varje cell i hjärnan.
 61. På samma sätt som varje cell behöver

 62. näringsämnen som drivmedel,
 63. producerar också varje cell avfall
  som en biprodukt,
 64. och bortförandet av det avfallet
 65. är det andra grundproblemet
 66. som varje organ måste lösa.
 67. Det här diagrammet
  visar kroppens lymfsystem,
 68. som har utvecklats
  för att ta hand om det här behovet.
 69. Det är ett andra,
  parallellt nätverk av kärl
 70. som breder ut sig i hela kroppen.
 71. Det tar upp proteiner och annat avfall
 72. från mellanrummen mellan cellerna,
 73. samlar ihop dem
  och lämnar av dem i blodet
 74. så att vi kan göra oss av med dem.
 75. Men om du tittar noga
  på den här bilden

 76. ser du något
 77. som är väldigt konstigt.
 78. Om vi zoomar in på den här killens huvud
 79. är en av sakerna man ser
 80. att det inte finns
  några lymfkärl i hjärnan.
 81. Men det verkar inte vettigt, eller hur?
 82. Jag menar, hjärnan är ju
  ett högaktivt organ
 83. som producerar avfall i motsvarande mängd
 84. som måste forslas bort
  på ett effektivt sätt.
 85. Och ändå saknar det lymfkärl,
  vilket betyder att den metod
 86. som resten av kroppen använder
 87. för att göra sig av med sitt avfall
 88. inte fungerar i hjärnan.
 89. Hur löser då hjärnan

 90. sitt avfallsproblem?
 91. Det var den till synes banala frågan
 92. som gjorde att vår grupp
  gav sig in i den här historien,
 93. och vad vi upptäckte
 94. när vi gjorde en djupdykning in i hjärnan,
 95. därnere bland neuronerna och blodkärlen,
 96. var att hjärnans lösning
 97. på problemet med avfallstransport
 98. verkligen var oväntat.
 99. Det var uppfinningsrikt,
 100. men det var också vackert.
 101. Jag ska berätta vad vi såg.
 102. Hjärnan har en stor ansamling

 103. av en ren, klar vätska
  som kallas ryggmärgsvätska.
 104. Vi kallar den CSV.
 105. CSV:n fyller ut utrymmet runt hjärnan,
 106. och avfall inifrån hjärnan
 107. tar sig ut till CSV:n,
 108. som tillsammans med avfallet
  hamnar ute i blodet.
 109. På det viset låter det rätt likt
  det lymfatiska systemet, eller hur?
 110. Men det som är intressant
  är att vätskan och avfallet
 111. som kommer inifrån hjärnan
 112. inte bara sipprar helt slumpmässigt
 113. ut till ansamlingarna av CSV.
 114. Istället finns det
  ett specialiserat rörsystem
 115. som organiserar och underlättar processen.
 116. Ni kan se det i de här filmerna.
 117. Återigen ser vi en avbildad hjärna
 118. från levande möss.
 119. Rutan till vänster visar
 120. vad som händer på hjärnans yta,
 121. och rutan till höger visar
 122. vad som händer under ytan i hjärnan,
 123. inuti själva vävnaden.
 124. Vi har märkt ut blodkärlen i rött,
 125. och den CSV som omger hjärnan
 126. är grön.
 127. Det som förvånade oss
 128. var att vätskan på utsidan av hjärnan
 129. inte stannade på utsidan.
 130. Istället pumpades CSV:n tillbaka
 131. in i och genom hjärnan
 132. längs med utsidan av blodkärlen,
 133. och när den sköljde ner i hjärnan
 134. på utsidan av de här kärlen
 135. hjälpte den faktiskt till att städa undan,
 136. att rensa bort avfallet från utrymmet
 137. mellan hjärncellerna.
 138. Om man tänker på det
 139. är det en väldigt klurig designlösning
 140. att använda utsidan av blodkärlen så här,
 141. för hjärnan är innesluten
 142. i en hård skalle
 143. och den är fullpackad av celler,
 144. så det finns ingen extra plats inuti den
 145. för en andra uppsättning kärl
  som lymfsystemet.
 146. Men blodkärlen
 147. sträcker sig från ytan av hjärnan
 148. ner till var och en av hjärnans celler,
 149. vilket betyder att vätska
 150. som färdas längs med utsidan av dessa kärl
 151. lätt kan komma åt hela hjärnan,
 152. så det är verkligen ett smart sätt
 153. att hitta en ny funktion
  för en uppsättning kärl, blodkärlen,
 154. och få dem att ta över
  och ersätta den funktion
 155. som en andra uppsättning kärl,
  lymfkärlen, har
 156. och göra så att vi inte behöver dem.
 157. Och det som är otroligt
  är att inget annat organ
 158. tar till sådana här metoder
 159. för att transportera bort avfall
  från utrymmet mellan cellerna.
 160. Det är en lösning som är unik för hjärnan.
 161. Men vår mest överraskande upptäckt

 162. var att allt det här,
 163. allt som jag precis berättat om,
 164. all den här vätskan
  som sköljer genom hjärnan,
 165. bara händer i den sovande hjärnan.
 166. Titta här, videon till vänster
 167. visar hur mycket av CSV:n rör sig
 168. genom hjärnan på en levande mus
  medan den är vaken.
 169. Nästan ingenting.
 170. Men ändå ser man att i samma djur,
 171. om vi väntar bara en liten stund
  tills den har somnat,
 172. att CSV:n
 173. forsar genom hjärnan,
 174. och vi upptäckte att samtidigt
 175. som hjärnan somnar
 176. verkar själva hjärncellerna krympa,
 177. vilket öppnar utrymmen mellan dem,
 178. och låter vätska rusa igenom
 179. som kan rensa ut avfallet.
 180. Så det verkar som om Galen
  kanske ändå var på rätt spår

 181. när han skrev om vätskan
 182. som flödade genom hjärnan
 183. under sömnen.
 184. Vår egen forskning, nu 2 000 år senare,
 185. pekar på att det som händer är att
 186. när hjärnan är vaken
 187. och arbetar som mest,
 188. skjuter den upp till senare
  att göra sig av med avfall
 189. från utrymmet mellan hjärncellerna,
 190. och sedan när den somnar
 191. och inte behöver vara lika upptagen
 192. slår den om till en slags reningsfas
 193. för att rensa bort avfallet
 194. från utrymmet mellan hjärncellerna,
 195. det avfall som samlats under dagen.
 196. Det är lite grann som när du eller jag
 197. skjuter upp hushållssysslorna
  under arbetsveckan
 198. när vi inte har tid att göra dem,
 199. och sedan får vi ta tag
  i städningen och tvätten
 200. när helgen kommer.
 201. Jag har just pratat mycket
  om avfallshantering,

 202. men jag har inte varit så tydlig med
  vilket typ av avfall
 203. som hjärnan måste göra sig av med
 204. under sömnen
 205. för att den ska hålla sig frisk.
 206. Avfallsprodukten som de senaste studierna
  fokuserat mest på är beta-amyloid,
 207. som är ett protein
  som skapas i hjärnan hela tiden.
 208. Min hjärnan gör beta-amyloid just nu,
 209. och det gör din också.
 210. Men hos patienter med Alzheimers sjukdom
 211. byggs beta-amyloiden på och lagras
 212. i utrymmet mellan hjärncellerna
 213. istället för att rensas bort
  som det borde göra,
 214. och det är denna lagrade beta-amyloid
 215. som man tror är en av grundorsakerna
 216. till att man utvecklar
  av den fruktansvärda sjukdomen.
 217. Så vi mätte hur snabbt
  beta-amyloid rensas bort
 218. från hjärnan när den är vaken
 219. jämför med när den sover,
 220. och vi såg att bortforslandet
 221. av beta-amyloid
 222. går mycket snabbare i den sovande hjärnan.
 223. Så om sömn

 224. är en del av hjärnans lösning
 225. för att transportera bort avfall
 226. kan det innebära dramatiska förändringar
 227. i hur vi borde tänka kring sambandet
 228. mellan sömn, beta-amyloid
  och Alzheimers sjukdom.
 229. En serie kliniska studier
  som gjordes nyligen
 230. visar att bland patienter
 231. som inte än har fått Alzheimers sjukdom
 232. kopplas försämrad sömnkvalitet
  och förkortad sovtid ihop med
 233. en större mängd beta-amyloid
 234. som byggs upp i hjärnan,
 235. och även om det är viktigt att påpeka
 236. att de här studierna inte bevisar
 237. att för lite sömn eller bristfällig sömn
 238. kan orsaka Alzheimers sjukdom,
 239. antyder de att ifall hjärnan
 240. inte lyckas hålla rent hemma
 241. genom att städa undan avfall
  som beta-amyloid
 242. kan det bidra till utvecklingen
 243. av tillstånd som Alzheimers.
 244. Så vad den här nya forskningen säger oss

 245. är att den enda sak
 246. som ni alla redan visste om sömn,
 247. som till och med Galen visste om sömn,
 248. att den friskar upp och rensar sinnet,
 249. mycket väl kan vara en stor del
 250. av vad sömn handlar om.
 251. Ni och jag, vi somnar
 252. varje kväll,
 253. men våra hjärnor vilar aldrig.
 254. Medan våra kroppar ligger stilla
 255. och våra sinnen är borta i drömlandet,
 256. är det eleganta maskineriet i hjärnan
 257. i tysthet upptagen med hårt arbete,
 258. och städar och underhåller
 259. denna ofattbara komplexa maskin.
 260. Liksom vårt hushållsarbete
  är det ett smutsigt och otacksamt jobb,
 261. men det är också viktigt.
 262. Om du slutar städa köket
  hemma hos dig själv
 263. i en månad
 264. blir ditt hem ganska snabbt
 265. omöjligt att bo i.
 266. Men i hjärnan blir konsekvenserna
 267. av att hamna efter mycket större
 268. än skammen över smutsiga köksbänkar,
 269. för när det kommer till att städa hjärnan
 270. är det hälsan och funktionen
 271. hos sinnet och kroppen som står på spel,
 272. vilket är varför vi behöver förstå
 273. hjärnans grundläggande städfunktioner idag
 274. för att kunna förebygga och behandla
 275. sinnets sjukdomar imorgon.
 276. Tack.

 277. (Applåder)