Return to Video

Ännu ett skäl att sova ordentligt i natt

 • 0:01 - 0:02
  Sömn.
 • 0:02 - 0:05
  Det är något som vi ägnar
  ungefär en tredjedel av våra liv åt,
 • 0:05 - 0:09
  men förstår någon av oss
  vad det egentligen handlar om?
 • 0:09 - 0:11
  För tvåtusen år sedan föreslog Galen,
 • 0:11 - 0:13
  en av de mest framstående
  medicinska forskarna
 • 0:13 - 0:14
  under antiken,
 • 0:14 - 0:16
  att när vi var vakna
 • 0:16 - 0:18
  flödade hjärnans handlingskraft,
 • 0:18 - 0:20
  dess bränsle,
 • 0:20 - 0:22
  ut till andra delar av kroppen,
 • 0:22 - 0:26
  och vitaliserade dem,
  men lämnade hjärnan uttorkad,
 • 0:26 - 0:28
  och han trodde att när vi sover,
 • 0:28 - 0:30
  kommer fukten som fyllde resten av kroppen
 • 0:30 - 0:32
  att rusa tillbaka
 • 0:32 - 0:34
  och återfukta hjärnan
 • 0:34 - 0:36
  och friska upp sinnet.
 • 0:36 - 0:39
  Det låter fullständigt löjligt för oss nu,
 • 0:39 - 0:41
  men Galen försökte bara förklara
 • 0:41 - 0:43
  någon om sömn
 • 0:43 - 0:45
  som vi utsätts för varje dag.
 • 0:45 - 0:47
  Vi vet alla av egen erfarenhet
 • 0:47 - 0:50
  att när man sover rensar det sinnet,
 • 0:50 - 0:51
  och när man inte sover,
 • 0:51 - 0:54
  gör det sinnet grumligt.
 • 0:54 - 0:57
  Och även om vi vet mycket mer om sömn nu
 • 0:57 - 0:59
  än när Galen levde,
 • 0:59 - 1:01
  har vi fortfarande inte förstått
  varför det är så att sömn,
 • 1:01 - 1:04
  av alla våra aktiviteter, har en sådan
 • 1:04 - 1:07
  uppbyggande effekt på vårt sinne.
 • 1:07 - 1:10
  Så idag tänkte jag berätta
  om några nya forskningsresultat
 • 1:10 - 1:12
  som kan kasta nytt ljus
  över den här frågan.
 • 1:12 - 1:16
  Vi har upptäckt att sömn kanske kan vara
 • 1:16 - 1:18
  en slags elegant designlösning
 • 1:18 - 1:21
  för några av hjärnans
  mest grundläggande behov,
 • 1:21 - 1:22
  ett unikt sätt som hjärnan
 • 1:22 - 1:25
  möter de höga krav och små marginaler
 • 1:25 - 1:29
  som gör att den skiljer sig
  från alla andra organ i kroppen.
 • 1:30 - 1:33
  Nästan all biologi vi studerar
 • 1:33 - 1:36
  kan beskrivas som en serie problem
 • 1:36 - 1:38
  och deras respektive lösning,
 • 1:38 - 1:41
  och det första problemet
  som varje organ måste lösa
 • 1:41 - 1:44
  är hur den ska få
  ett tillräckligt tillflöde av näring
 • 1:44 - 1:46
  till alla celler i kroppen.
 • 1:46 - 1:48
  I hjärnan är detta speciellt kritiskt;
 • 1:48 - 1:50
  dess intensiva elektriska aktivitet
 • 1:50 - 1:53
  använder en fjärdedel
  av kroppens totala energiförråd,
 • 1:53 - 1:55
  även om hjärnan bara utgör
 • 1:55 - 1:58
  ungefär två procent av kroppsvikten.
 • 1:58 - 2:02
  Blodomloppet löser problemet
  med näringstillförseln
 • 2:02 - 2:05
  genom att skapa blodkärl
  som ger näringsämnen
 • 2:05 - 2:08
  och syre till alla delar av vår kropp.
 • 2:08 - 2:11
  Man kan faktiskt se det i den här filmen.
 • 2:11 - 2:13
  Här visar vi blodkärl
 • 2:13 - 2:15
  i hjärnan hos en levande mus.
 • 2:16 - 2:18
  Blodkärlen bildar ett komplext nätverk
 • 2:18 - 2:20
  som fyller hela hjärnans volym.
 • 2:20 - 2:22
  De börjar på hjärnans yta
 • 2:22 - 2:25
  och dyker ner i själva vävnaden,
 • 2:25 - 2:29
  och där de sprider ut sig tillhandahåller
  de näringsämnen och syre
 • 2:29 - 2:32
  till varje cell i hjärnan.
 • 2:33 - 2:36
  På samma sätt som varje cell behöver
 • 2:36 - 2:38
  näringsämnen som drivmedel,
 • 2:38 - 2:41
  producerar också varje cell avfall
  som en biprodukt,
 • 2:41 - 2:43
  och bortförandet av det avfallet
 • 2:43 - 2:45
  är det andra grundproblemet
 • 2:45 - 2:48
  som varje organ måste lösa.
 • 2:48 - 2:50
  Det här diagrammet
  visar kroppens lymfsystem,
 • 2:50 - 2:53
  som har utvecklats
  för att ta hand om det här behovet.
 • 2:53 - 2:56
  Det är ett andra,
  parallellt nätverk av kärl
 • 2:56 - 2:58
  som breder ut sig i hela kroppen.
 • 2:58 - 3:00
  Det tar upp proteiner och annat avfall
 • 3:00 - 3:02
  från mellanrummen mellan cellerna,
 • 3:02 - 3:04
  samlar ihop dem
  och lämnar av dem i blodet
 • 3:04 - 3:07
  så att vi kan göra oss av med dem.
 • 3:07 - 3:08
  Men om du tittar noga
  på den här bilden
 • 3:08 - 3:10
  ser du något
 • 3:10 - 3:12
  som är väldigt konstigt.
 • 3:12 - 3:15
  Om vi zoomar in på den här killens huvud
 • 3:15 - 3:17
  är en av sakerna man ser
 • 3:17 - 3:20
  att det inte finns
  några lymfkärl i hjärnan.
 • 3:21 - 3:24
  Men det verkar inte vettigt, eller hur?
 • 3:24 - 3:28
  Jag menar, hjärnan är ju
  ett högaktivt organ
 • 3:28 - 3:30
  som producerar avfall i motsvarande mängd
 • 3:30 - 3:33
  som måste forslas bort
  på ett effektivt sätt.
 • 3:33 - 3:36
  Och ändå saknar det lymfkärl,
  vilket betyder att den metod
 • 3:36 - 3:38
  som resten av kroppen använder
 • 3:38 - 3:39
  för att göra sig av med sitt avfall
 • 3:39 - 3:42
  inte fungerar i hjärnan.
 • 3:42 - 3:45
  Hur löser då hjärnan
 • 3:45 - 3:46
  sitt avfallsproblem?
 • 3:46 - 3:50
  Det var den till synes banala frågan
 • 3:50 - 3:53
  som gjorde att vår grupp
  gav sig in i den här historien,
 • 3:53 - 3:55
  och vad vi upptäckte
 • 3:55 - 3:58
  när vi gjorde en djupdykning in i hjärnan,
 • 3:58 - 4:01
  därnere bland neuronerna och blodkärlen,
 • 4:01 - 4:03
  var att hjärnans lösning
 • 4:03 - 4:05
  på problemet med avfallstransport
 • 4:05 - 4:07
  verkligen var oväntat.
 • 4:07 - 4:10
  Det var uppfinningsrikt,
 • 4:10 - 4:12
  men det var också vackert.
 • 4:13 - 4:15
  Jag ska berätta vad vi såg.
 • 4:15 - 4:17
  Hjärnan har en stor ansamling
 • 4:17 - 4:21
  av en ren, klar vätska
  som kallas ryggmärgsvätska.
 • 4:21 - 4:22
  Vi kallar den CSV.
 • 4:22 - 4:26
  CSV:n fyller ut utrymmet runt hjärnan,
 • 4:26 - 4:28
  och avfall inifrån hjärnan
 • 4:28 - 4:30
  tar sig ut till CSV:n,
 • 4:30 - 4:33
  som tillsammans med avfallet
  hamnar ute i blodet.
 • 4:33 - 4:37
  På det viset låter det rätt likt
  det lymfatiska systemet, eller hur?
 • 4:37 - 4:40
  Men det som är intressant
  är att vätskan och avfallet
 • 4:40 - 4:41
  som kommer inifrån hjärnan
 • 4:41 - 4:44
  inte bara sipprar helt slumpmässigt
 • 4:44 - 4:46
  ut till ansamlingarna av CSV.
 • 4:46 - 4:50
  Istället finns det
  ett specialiserat rörsystem
 • 4:50 - 4:53
  som organiserar och underlättar processen.
 • 4:54 - 4:56
  Ni kan se det i de här filmerna.
 • 4:56 - 4:59
  Återigen ser vi en avbildad hjärna
 • 4:59 - 5:00
  från levande möss.
 • 5:00 - 5:02
  Rutan till vänster visar
 • 5:02 - 5:04
  vad som händer på hjärnans yta,
 • 5:04 - 5:06
  och rutan till höger visar
 • 5:06 - 5:08
  vad som händer under ytan i hjärnan,
 • 5:08 - 5:10
  inuti själva vävnaden.
 • 5:10 - 5:12
  Vi har märkt ut blodkärlen i rött,
 • 5:12 - 5:14
  och den CSV som omger hjärnan
 • 5:14 - 5:15
  är grön.
 • 5:16 - 5:18
  Det som förvånade oss
 • 5:18 - 5:21
  var att vätskan på utsidan av hjärnan
 • 5:21 - 5:24
  inte stannade på utsidan.
 • 5:24 - 5:27
  Istället pumpades CSV:n tillbaka
 • 5:27 - 5:29
  in i och genom hjärnan
 • 5:29 - 5:32
  längs med utsidan av blodkärlen,
 • 5:32 - 5:34
  och när den sköljde ner i hjärnan
 • 5:34 - 5:36
  på utsidan av de här kärlen
 • 5:36 - 5:39
  hjälpte den faktiskt till att städa undan,
 • 5:39 - 5:41
  att rensa bort avfallet från utrymmet
 • 5:41 - 5:44
  mellan hjärncellerna.
 • 5:44 - 5:46
  Om man tänker på det
 • 5:46 - 5:50
  är det en väldigt klurig designlösning
 • 5:50 - 5:52
  att använda utsidan av blodkärlen så här,
 • 5:52 - 5:55
  för hjärnan är innesluten
 • 5:55 - 5:57
  i en hård skalle
 • 5:57 - 5:59
  och den är fullpackad av celler,
 • 5:59 - 6:02
  så det finns ingen extra plats inuti den
 • 6:02 - 6:05
  för en andra uppsättning kärl
  som lymfsystemet.
 • 6:05 - 6:06
  Men blodkärlen
 • 6:06 - 6:08
  sträcker sig från ytan av hjärnan
 • 6:08 - 6:11
  ner till var och en av hjärnans celler,
 • 6:11 - 6:12
  vilket betyder att vätska
 • 6:12 - 6:15
  som färdas längs med utsidan av dessa kärl
 • 6:15 - 6:19
  lätt kan komma åt hela hjärnan,
 • 6:19 - 6:21
  så det är verkligen ett smart sätt
 • 6:21 - 6:25
  att hitta en ny funktion
  för en uppsättning kärl, blodkärlen,
 • 6:25 - 6:28
  och få dem att ta över
  och ersätta den funktion
 • 6:28 - 6:31
  som en andra uppsättning kärl,
  lymfkärlen, har
 • 6:31 - 6:34
  och göra så att vi inte behöver dem.
 • 6:34 - 6:36
  Och det som är otroligt
  är att inget annat organ
 • 6:36 - 6:38
  tar till sådana här metoder
 • 6:38 - 6:41
  för att transportera bort avfall
  från utrymmet mellan cellerna.
 • 6:41 - 6:45
  Det är en lösning som är unik för hjärnan.
 • 6:46 - 6:49
  Men vår mest överraskande upptäckt
 • 6:49 - 6:51
  var att allt det här,
 • 6:51 - 6:53
  allt som jag precis berättat om,
 • 6:53 - 6:56
  all den här vätskan
  som sköljer genom hjärnan,
 • 6:56 - 7:00
  bara händer i den sovande hjärnan.
 • 7:01 - 7:02
  Titta här, videon till vänster
 • 7:02 - 7:04
  visar hur mycket av CSV:n rör sig
 • 7:04 - 7:08
  genom hjärnan på en levande mus
  medan den är vaken.
 • 7:08 - 7:10
  Nästan ingenting.
 • 7:10 - 7:11
  Men ändå ser man att i samma djur,
 • 7:11 - 7:15
  om vi väntar bara en liten stund
  tills den har somnat,
 • 7:15 - 7:17
  att CSV:n
 • 7:17 - 7:20
  forsar genom hjärnan,
 • 7:20 - 7:22
  och vi upptäckte att samtidigt
 • 7:22 - 7:25
  som hjärnan somnar
 • 7:25 - 7:27
  verkar själva hjärncellerna krympa,
 • 7:27 - 7:29
  vilket öppnar utrymmen mellan dem,
 • 7:29 - 7:31
  och låter vätska rusa igenom
 • 7:31 - 7:34
  som kan rensa ut avfallet.
 • 7:34 - 7:38
  Så det verkar som om Galen
  kanske ändå var på rätt spår
 • 7:38 - 7:39
  när han skrev om vätskan
 • 7:39 - 7:42
  som flödade genom hjärnan
 • 7:42 - 7:43
  under sömnen.
 • 7:43 - 7:47
  Vår egen forskning, nu 2 000 år senare,
 • 7:47 - 7:49
  pekar på att det som händer är att
 • 7:49 - 7:51
  när hjärnan är vaken
 • 7:51 - 7:53
  och arbetar som mest,
 • 7:53 - 7:55
  skjuter den upp till senare
  att göra sig av med avfall
 • 7:55 - 7:58
  från utrymmet mellan hjärncellerna,
 • 7:58 - 8:00
  och sedan när den somnar
 • 8:00 - 8:03
  och inte behöver vara lika upptagen
 • 8:03 - 8:05
  slår den om till en slags reningsfas
 • 8:05 - 8:07
  för att rensa bort avfallet
 • 8:07 - 8:09
  från utrymmet mellan hjärncellerna,
 • 8:09 - 8:11
  det avfall som samlats under dagen.
 • 8:11 - 8:13
  Det är lite grann som när du eller jag
 • 8:13 - 8:16
  skjuter upp hushållssysslorna
  under arbetsveckan
 • 8:16 - 8:18
  när vi inte har tid att göra dem,
 • 8:18 - 8:21
  och sedan får vi ta tag
  i städningen och tvätten
 • 8:21 - 8:23
  när helgen kommer.
 • 8:24 - 8:27
  Jag har just pratat mycket
  om avfallshantering,
 • 8:27 - 8:30
  men jag har inte varit så tydlig med
  vilket typ av avfall
 • 8:30 - 8:32
  som hjärnan måste göra sig av med
 • 8:32 - 8:33
  under sömnen
 • 8:33 - 8:35
  för att den ska hålla sig frisk.
 • 8:35 - 8:39
  Avfallsprodukten som de senaste studierna
  fokuserat mest på är beta-amyloid,
 • 8:39 - 8:42
  som är ett protein
  som skapas i hjärnan hela tiden.
 • 8:42 - 8:44
  Min hjärnan gör beta-amyloid just nu,
 • 8:44 - 8:45
  och det gör din också.
 • 8:46 - 8:48
  Men hos patienter med Alzheimers sjukdom
 • 8:48 - 8:51
  byggs beta-amyloiden på och lagras
 • 8:51 - 8:53
  i utrymmet mellan hjärncellerna
 • 8:53 - 8:55
  istället för att rensas bort
  som det borde göra,
 • 8:56 - 8:58
  och det är denna lagrade beta-amyloid
 • 8:58 - 9:00
  som man tror är en av grundorsakerna
 • 9:00 - 9:03
  till att man utvecklar
  av den fruktansvärda sjukdomen.
 • 9:03 - 9:06
  Så vi mätte hur snabbt
  beta-amyloid rensas bort
 • 9:06 - 9:08
  från hjärnan när den är vaken
 • 9:08 - 9:09
  jämför med när den sover,
 • 9:09 - 9:12
  och vi såg att bortforslandet
 • 9:12 - 9:13
  av beta-amyloid
 • 9:13 - 9:17
  går mycket snabbare i den sovande hjärnan.
 • 9:18 - 9:19
  Så om sömn
 • 9:19 - 9:21
  är en del av hjärnans lösning
 • 9:21 - 9:23
  för att transportera bort avfall
 • 9:23 - 9:25
  kan det innebära dramatiska förändringar
 • 9:25 - 9:27
  i hur vi borde tänka kring sambandet
 • 9:27 - 9:31
  mellan sömn, beta-amyloid
  och Alzheimers sjukdom.
 • 9:31 - 9:33
  En serie kliniska studier
  som gjordes nyligen
 • 9:33 - 9:35
  visar att bland patienter
 • 9:35 - 9:38
  som inte än har fått Alzheimers sjukdom
 • 9:38 - 9:42
  kopplas försämrad sömnkvalitet
  och förkortad sovtid ihop med
 • 9:42 - 9:44
  en större mängd beta-amyloid
 • 9:44 - 9:46
  som byggs upp i hjärnan,
 • 9:46 - 9:48
  och även om det är viktigt att påpeka
 • 9:48 - 9:50
  att de här studierna inte bevisar
 • 9:50 - 9:52
  att för lite sömn eller bristfällig sömn
 • 9:52 - 9:54
  kan orsaka Alzheimers sjukdom,
 • 9:54 - 9:57
  antyder de att ifall hjärnan
 • 9:57 - 9:59
  inte lyckas hålla rent hemma
 • 9:59 - 10:02
  genom att städa undan avfall
  som beta-amyloid
 • 10:02 - 10:03
  kan det bidra till utvecklingen
 • 10:03 - 10:06
  av tillstånd som Alzheimers.
 • 10:07 - 10:09
  Så vad den här nya forskningen säger oss
 • 10:09 - 10:11
  är att den enda sak
 • 10:11 - 10:13
  som ni alla redan visste om sömn,
 • 10:13 - 10:15
  som till och med Galen visste om sömn,
 • 10:15 - 10:18
  att den friskar upp och rensar sinnet,
 • 10:18 - 10:20
  mycket väl kan vara en stor del
 • 10:20 - 10:22
  av vad sömn handlar om.
 • 10:22 - 10:24
  Ni och jag, vi somnar
 • 10:24 - 10:26
  varje kväll,
 • 10:26 - 10:29
  men våra hjärnor vilar aldrig.
 • 10:29 - 10:30
  Medan våra kroppar ligger stilla
 • 10:30 - 10:33
  och våra sinnen är borta i drömlandet,
 • 10:33 - 10:35
  är det eleganta maskineriet i hjärnan
 • 10:35 - 10:37
  i tysthet upptagen med hårt arbete,
 • 10:37 - 10:39
  och städar och underhåller
 • 10:39 - 10:42
  denna ofattbara komplexa maskin.
 • 10:42 - 10:46
  Liksom vårt hushållsarbete
  är det ett smutsigt och otacksamt jobb,
 • 10:46 - 10:48
  men det är också viktigt.
 • 10:48 - 10:51
  Om du slutar städa köket
  hemma hos dig själv
 • 10:51 - 10:52
  i en månad
 • 10:52 - 10:55
  blir ditt hem ganska snabbt
 • 10:55 - 10:57
  omöjligt att bo i.
 • 10:57 - 10:59
  Men i hjärnan blir konsekvenserna
 • 10:59 - 11:02
  av att hamna efter mycket större
 • 11:02 - 11:04
  än skammen över smutsiga köksbänkar,
 • 11:04 - 11:07
  för när det kommer till att städa hjärnan
 • 11:07 - 11:09
  är det hälsan och funktionen
 • 11:09 - 11:12
  hos sinnet och kroppen som står på spel,
 • 11:12 - 11:14
  vilket är varför vi behöver förstå
 • 11:14 - 11:19
  hjärnans grundläggande städfunktioner idag
 • 11:19 - 11:22
  för att kunna förebygga och behandla
 • 11:22 - 11:25
  sinnets sjukdomar imorgon.
 • 11:25 - 11:26
  Tack.
 • 11:26 - 11:29
  (Applåder)
Title:
Ännu ett skäl att sova ordentligt i natt
Speaker:
Jeff Iliff
Description:

Hjärnan använder en fjärdedel av kroppens energiförråd, men utgör bara två procent av kroppsvikten. Hur tar detta unika organ emot näringsämnen, och kanske ännu viktigare, hur gör det sig av med avfallsprodukter? Ny forskning pekar på att det har med sömnen att göra.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:41

Swedish subtitles

Revisions Compare revisions