Return to Video

Još jedan razlog da se dobro naspavate

 • 0:01 - 0:02
  San.
 • 0:02 - 0:05
  U njemu provedemo oko trećine života,
 • 0:05 - 0:09
  ali da li iko razume
  o čemu se tu zapravo radi?
 • 0:09 - 0:11
  Galen, jedan od najznačajnijih lekara
 • 0:11 - 0:13
  starog veka je pre 2.000 godina
 • 0:13 - 0:14
  pretpostavio da se
 • 0:14 - 0:16
  pokretačka sila našeg mozga,
 • 0:16 - 0:20
  njegovo gorivo, dok smo budni
 • 0:20 - 0:22
  sliva u ostatak tela
 • 0:22 - 0:26
  i oživljava ga, ali isušuje mozak,
 • 0:26 - 0:28
  a dok spavamo,
 • 0:28 - 0:30
  sva ta vlaga iz ostatka tela
 • 0:30 - 0:32
  se vraća,
 • 0:32 - 0:34
  vlaži mozak
 • 0:34 - 0:36
  i osvežava um.
 • 0:36 - 0:39
  Sada nam to zvuči kao budalaština,
 • 0:39 - 0:41
  ali to je bio Galenov pokušaj da objasni
 • 0:41 - 0:43
  jednu od odlika sna
 • 0:43 - 0:45
  sa kojom se svakodnevno susrećemo.
 • 0:45 - 0:47
  Svi iz iskustva znamo
 • 0:47 - 0:50
  da san bistri um,
 • 0:50 - 0:51
  ali u nedostatku sna,
 • 0:51 - 0:54
  on se usporava.
 • 0:54 - 0:57
  Iako se sad zna mnogo više o snu
 • 0:57 - 0:59
  nego u Galenovo vreme,
 • 0:59 - 1:01
  još uvek ne znamo zbog čega
 • 1:01 - 1:04
  od svih aktivnosti, baš san
 • 1:04 - 1:07
  tako uspešno obnavlja um.
 • 1:07 - 1:08
  Danas ću vam pričati o nekim
 • 1:08 - 1:10
  skorijim istraživanjima
 • 1:10 - 1:12
  koje prikazuju ovo pitanje u novom svetlu.
 • 1:12 - 1:16
  Otkrili smo da je san
 • 1:16 - 1:18
  možda elegantan odgovor
 • 1:18 - 1:21
  na neke od osnovnih potreba mozga,
 • 1:21 - 1:22
  jedinstven način na koji mozak
 • 1:22 - 1:25
  sa malo grešaka ispunjava teške zahteve
 • 1:25 - 1:30
  i koji ga odvaja od ostalih organa.
 • 1:30 - 1:33
  Gotovo celokupna biologija
 • 1:33 - 1:36
  može da se posmatra kao niz problema
 • 1:36 - 1:38
  i odgovarajućih rešenja,
 • 1:38 - 1:41
  a prvi problem
  koji svaki organ mora da reši
 • 1:41 - 1:44
  je neprekidna dostava hranljivih materija
 • 1:44 - 1:46
  koje napajaju ćelije tela.
 • 1:46 - 1:48
  Za mozak je to naročito važno;
 • 1:48 - 1:50
  njegova intenzivna električna aktivnost
 • 1:50 - 1:53
  troši četvrtinu energije tela,
 • 1:53 - 1:55
  iako mozak čini
 • 1:55 - 1:58
  svega dva procenta telesne mase.
 • 1:58 - 2:00
  Zbog toga krvotok rešava
 • 2:00 - 2:02
  problem dostave hranljivih materija
 • 2:02 - 2:05
  tako što krvnim sudovima šalje
 • 2:05 - 2:08
  hranljive materije
  i kiseonik u čitavo telo.
 • 2:08 - 2:11
  Na ovom snimku se to i vidi.
 • 2:11 - 2:13
  Prikazani su krvni sudovi
 • 2:13 - 2:16
  u mozgu živog miša.
 • 2:16 - 2:18
  Krvni sudovi čine složenu mrežu
 • 2:18 - 2:20
  koja prožima čitavu zapreminu mozga.
 • 2:20 - 2:22
  Kreću na površini mozga,
 • 2:22 - 2:25
  a zatim se spuštaju u samo tkivo
 • 2:25 - 2:28
  i čitavim putem u svaku ćeliju mozga
 • 2:28 - 2:33
  dostavljaju hranljive materije i kiseonik.
 • 2:33 - 2:36
  Kao što svakoj ćeliji
 • 2:36 - 2:38
  trebaju hranljive materije,
 • 2:38 - 2:41
  tako i svaka proizvodi otpadne materije,
 • 2:41 - 2:43
  a čišćenje tog otpada
 • 2:43 - 2:45
  je drugi problem
 • 2:45 - 2:48
  koji svaki organ mora da reši.
 • 2:48 - 2:50
  Ovaj dijagram prikazuje limfni sistem
 • 2:50 - 2:53
  koji se razvio da bi ispunio tu potrebu.
 • 2:53 - 2:56
  Paralelan je u odnosu na krvotok,
 • 2:56 - 2:58
  i on prožima čitavo telo.
 • 2:58 - 3:00
  Sakuplja proteine i ostali otpad
 • 3:00 - 3:02
  iz međućelijskog prostora,
 • 3:02 - 3:04
  a zatim ga ubacuje u krv
 • 3:04 - 3:07
  kako bi mogao da se odstrani.
 • 3:07 - 3:08
  Ako se ovaj dijagram dobro pogleda,
 • 3:08 - 3:10
  uočava se nešto
 • 3:10 - 3:12
  što nema smisla.
 • 3:12 - 3:15
  Ako mu uvećamo glavu,
 • 3:15 - 3:17
  između ostalog se vidi
 • 3:17 - 3:21
  da u mozgu nema limfnih sudova.
 • 3:21 - 3:24
  Ali to baš i nema smisla, zar ne?
 • 3:24 - 3:28
  Mozak je ipak vrlo aktivan organ
 • 3:28 - 3:30
  i shodno tome proizvodi dosta otpada
 • 3:30 - 3:33
  koji mora da se ukloni.
 • 3:33 - 3:36
  Ali ipak nema limfne sudove, što znači
 • 3:36 - 3:37
  da način na koji ostatak tela
 • 3:37 - 3:39
  uklanja otpad
 • 3:39 - 3:42
  kod mozga ne radi.
 • 3:42 - 3:45
  Kako onda mozak rešava
 • 3:45 - 3:46
  problem uklanjanja otpada?
 • 3:46 - 3:50
  Kod ovog naizgled običnog pitanja
 • 3:50 - 3:53
  se naša grupa prvi put uključila u priču
 • 3:53 - 3:55
  i pronicanjem u mozak,
 • 3:55 - 3:58
  u neurone i krvne sudove
 • 3:58 - 4:01
  smo otkrili
 • 4:01 - 4:03
  da mozak
 • 4:03 - 4:05
  problem uklanjanja otpada
 • 4:05 - 4:07
  rešava na neočekivan način.
 • 4:07 - 4:10
  Istovremeno je
 • 4:10 - 4:13
  i genijalno i prelepo.
 • 4:13 - 4:15
  Reći ću vam šta smo otkrili.
 • 4:15 - 4:17
  U mozgu postoji velika količina
 • 4:17 - 4:21
  čiste, prozirne tečnosti
  zvane moždano-moždinska tečnost.
 • 4:21 - 4:22
  Zvaćemo je CSF.
 • 4:22 - 4:26
  CSF ispunjava okolinu mozga,
 • 4:26 - 4:28
  a otpad iz unutrašnjosti mozga
 • 4:28 - 4:30
  prelazi CSF,
 • 4:30 - 4:33
  i sa ostalim otpadom se ubacuje u krv.
 • 4:33 - 4:34
  U tom pogledu
 • 4:34 - 4:37
  dosta liči na limfni sistem, zar ne?
 • 4:37 - 4:40
  Zanimljivo je to što tečnost
 • 4:40 - 4:41
  i otpad iz mozga
 • 4:41 - 4:44
  ne prelaze
 • 4:44 - 4:46
  u CSF nasumice.
 • 4:46 - 4:50
  Zapravo postoji
  specijalizovana mreža sudova
 • 4:50 - 4:54
  koja to omogućava.
 • 4:54 - 4:56
  Vidi se na ovom snimku.
 • 4:56 - 4:59
  Tu je ponovo prikazan
 • 4:59 - 5:00
  mozak živog miša.
 • 5:00 - 5:02
  Sa leve strane je prikazano
 • 5:02 - 5:04
  šta se dešava na površini mozga,
 • 5:04 - 5:06
  a sa desne
 • 5:06 - 5:08
  šta se dešava ispod površine,
 • 5:08 - 5:10
  unutar samog tkiva.
 • 5:10 - 5:12
  Krvni sudovi su obeleženi crvenom bojom,
 • 5:12 - 5:14
  a CSF koji okružuje mozak
 • 5:14 - 5:16
  je zelena.
 • 5:16 - 5:18
  Iznenadilo nas je
 • 5:18 - 5:21
  što tečnost koja okružuje mozak
 • 5:21 - 5:24
  nije ostala van njega.
 • 5:24 - 5:27
  CSF se ustvari vraćao unutar mozga
 • 5:27 - 5:29
  i kretao se kroz njega
 • 5:29 - 5:32
  duž spoljne strane krvnih sudova,
 • 5:32 - 5:34
  i tokom tog kretanja
 • 5:34 - 5:36
  je zapravo pomagao
 • 5:36 - 5:39
  u čišćenju otpada
 • 5:39 - 5:41
  iz prostora između
 • 5:41 - 5:44
  moždanih ćelija.
 • 5:44 - 5:46
  Korišćenje spoljašnjosti
 • 5:46 - 5:50
  krvnih sudova je
 • 5:50 - 5:52
  zapravo veoma dobro rešenje,
 • 5:52 - 5:55
  pošto je mozak okružen
 • 5:55 - 5:57
  čvrstom lobanjom
 • 5:57 - 5:59
  i sasvim popunjen ćelijama,
 • 5:59 - 6:02
  tako da u njemu nema prostora
 • 6:02 - 6:05
  za dodatnu mrežu sudova
  kao što je limfni sistem.
 • 6:05 - 6:06
  Međutim, krvni sudovi
 • 6:06 - 6:08
  dosežu od površine mozga
 • 6:08 - 6:11
  do svake ćelije,
 • 6:11 - 6:12
  što znači da tečnost
 • 6:12 - 6:15
  koja se kreće duž njih
 • 6:15 - 6:19
  može da prodre u čitavu zapreminu mozga
 • 6:19 - 6:21
  i to predstavlja veoma dobar način
 • 6:21 - 6:25
  da mreža krvnih sudova
 • 6:25 - 6:28
  preuzme ulogu druge mreže,
 • 6:28 - 6:31
  limfnog sistema,
 • 6:31 - 6:34
  i učini je nepotrebnom.
 • 6:34 - 6:36
  Neverovatno je to da ni jedan drugi organ
 • 6:36 - 6:38
  ne pristupa uklanjanju otpada
 • 6:38 - 6:41
  na ovakav način.
 • 6:41 - 6:46
  Ovo rešenje je jedinstveno za mozak.
 • 6:46 - 6:49
  Ali smo se najviše iznenadili
 • 6:49 - 6:51
  kad smo otkrili da se
 • 6:51 - 6:53
  sve ovo o čemu sam pričao,
 • 6:53 - 6:56
  tečnosti koje se kreću kroz mozak,
 • 6:56 - 7:01
  dešava samo dok spavamo.
 • 7:01 - 7:02
  Snimak sa leve strane
 • 7:02 - 7:04
  prikazuje kretanje CSF
 • 7:04 - 7:08
  u mozgu živog miša dok je budan.
 • 7:08 - 7:10
  Skoro da ga i nema.
 • 7:10 - 7:11
  Ali ako malo sačekamo
 • 7:11 - 7:15
  da životinja zaspi
 • 7:15 - 7:17
  vidimo kako CSF
 • 7:17 - 7:20
  teče kroz mozak,
 • 7:20 - 7:22
  a istovremeno se vidi
 • 7:22 - 7:25
  da se ćelije smanjuju
 • 7:25 - 7:27
  dok mozak spava,
 • 7:27 - 7:29
  čime stvaraju međućelijski prostor
 • 7:29 - 7:31
  i omogućavaju da
 • 7:31 - 7:34
  tečnost prođe i ukloni otpad.
 • 7:34 - 7:37
  Izgleda da Galen i nije
 • 7:37 - 7:39
  mnogo pogrešio kad je pisao
 • 7:39 - 7:42
  o tečnosti koja se kreće kroz mozak
 • 7:42 - 7:43
  dok spavamo.
 • 7:43 - 7:46
  Naše istraživanje,
 • 7:46 - 7:49
  2.000 godina kasnije,
 • 7:49 - 7:51
  pokazuje da mozak
 • 7:51 - 7:53
  odlaže čišćenje otpada
 • 7:53 - 7:55
  iz međućelijskog prostora
 • 7:55 - 7:58
  dok je budan i zauzet,
 • 7:58 - 8:00
  ali kad zaspi
 • 8:00 - 8:03
  i ne mora više da radi,
 • 8:03 - 8:05
  počinje da
 • 8:05 - 8:07
  iz međućelijskog prostora
 • 8:07 - 8:08
  čisti otpad
 • 8:08 - 8:11
  koji se nagomilao u toku dana.
 • 8:11 - 8:13
  Pomalo liči na to
 • 8:13 - 8:16
  kako odlažemo kućne poslove
  tokom radnih dana
 • 8:16 - 8:18
  jer nemamo vremena,
 • 8:18 - 8:21
  a onda moramo da nadoknadimo
  svo to čišćenje
 • 8:21 - 8:24
  u toku vikenda.
 • 8:24 - 8:27
  Dosta sam pričao o uklanjanju otpada,
 • 8:27 - 8:28
  ali nisam ništa određeno rekao
 • 8:28 - 8:30
  o vrsti otpada
 • 8:30 - 8:32
  koji mozak mora da ukloni
 • 8:32 - 8:35
  tokom sna kako bi ostao zdrav.
 • 8:35 - 8:36
  Studije su pre svega posmatrale
 • 8:36 - 8:39
  vrstu otpada zvanu amiloid-beta,
 • 8:39 - 8:42
  koju čini protein
  kog mozak stalno proizvodi.
 • 8:42 - 8:44
  Moj mozak ga trenutno prozvodi,
 • 8:44 - 8:46
  kao i vaš.
 • 8:46 - 8:48
  Kod obolelih od Alchajmerove bolesti
 • 8:48 - 8:51
  amiloid-beta se nagomilava
 • 8:51 - 8:53
  u međućelijskom prostoru mozga
 • 8:53 - 8:56
  umesto da se ukloni
  kao što bi trebalo,
 • 8:56 - 8:58
  te se smatra da je ovo nagomilavanje
 • 8:58 - 9:00
  amiloid-bete jedan od ključnih koraka
 • 9:00 - 9:03
  u razvoju ove strašne bolesti.
 • 9:03 - 9:06
  Izmerili smo brzinu
  uklanjanja amiloid-bete
 • 9:06 - 9:08
  dok smo budni
 • 9:08 - 9:09
  i dok spavamo
 • 9:09 - 9:11
  i otkrili smo da je
 • 9:11 - 9:13
  uklanjanje amiloid-bete zaista
 • 9:13 - 9:18
  mnogo brže dok spavamo.
 • 9:18 - 9:19
  Ukoliko je san
 • 9:19 - 9:21
  deo načina na koji mozak
 • 9:21 - 9:23
  rešava uklanjanje otpada,
 • 9:23 - 9:26
  to bi moglo znatno da promeni način
 • 9:26 - 9:28
  na koji gledamo odnos između sna,
 • 9:28 - 9:31
  amiloid-bete i Alchajmerove bolesti.
 • 9:31 - 9:33
  Niz nedavnih studija pokazuje
 • 9:33 - 9:35
  da je kod pacijenata
 • 9:35 - 9:38
  kod kojih se nije sasvim razvila
  Alchajmerova bolest
 • 9:38 - 9:41
  smanjenje kvaliteta i trajanja sna
 • 9:41 - 9:43
  povezano sa povećanim nagomilavanjem
 • 9:43 - 9:46
  amiloid-bete u mozgu.
 • 9:46 - 9:48
  Važno je napomenuti da
 • 9:48 - 9:50
  iako ove studije ne dokazuju
 • 9:50 - 9:52
  da loš san ili njegov nedostatak
 • 9:52 - 9:54
  izazivaju Alchajmerovu bolest,
 • 9:54 - 9:57
  ukazuju da nemogućnost mozga
 • 9:57 - 9:59
  da ukloni otpade
 • 9:59 - 10:02
  poput amiloid-bete
 • 10:02 - 10:03
  može da doprinese razvoju
 • 10:03 - 10:07
  bolesti kao što je Alchajmerova.
 • 10:07 - 10:09
  Ova istraživanja nam pokazuju
 • 10:09 - 10:11
  da ono što svi
 • 10:11 - 10:13
  znamo o snu,
 • 10:13 - 10:15
  što je i Galen znao,
 • 10:15 - 10:18
  da sam osvežava i bistri um,
 • 10:18 - 10:20
  može biti značajan deo
 • 10:20 - 10:22
  same suštine sna.
 • 10:22 - 10:24
  Svake noći
 • 10:24 - 10:26
  ležemo da spavamo,
 • 10:26 - 10:29
  ali mozak se nikad ne odmara.
 • 10:29 - 10:30
  Dok je telo nepomično,
 • 10:30 - 10:33
  a um je negde u zemlji snova,
 • 10:33 - 10:35
  elegantni mehanizam mozga
 • 10:35 - 10:37
  neprimetno radi
 • 10:37 - 10:39
  na čišćenju i održavanju
 • 10:39 - 10:42
  ove nezamislivo složene mašine.
 • 10:42 - 10:43
  Poput čišćenja kuće,
 • 10:43 - 10:46
  to je prljav i nezahvalan posao,
 • 10:46 - 10:48
  ali i vrlo važan.
 • 10:48 - 10:51
  Ako mesec dana ne čistite kuhinju
 • 10:51 - 10:52
  svoje kuće,
 • 10:52 - 10:55
  veoma brzo u kući neće moći
 • 10:55 - 10:57
  da se živi.
 • 10:57 - 10:59
  Što se mozga tiče, posledice
 • 10:59 - 11:02
  nemara mogu biti mnogo ozbiljnije
 • 11:02 - 11:04
  od sramote zbog prljavih pultova,
 • 11:04 - 11:07
  jer je kod čišćenja mozga
 • 11:07 - 11:09
  u igri samo zdravlje
 • 11:09 - 11:12
  i rad uma i tela,
 • 11:12 - 11:14
  i zbog toga je od ključne važnosti
 • 11:14 - 11:19
  za sprečavanje i lečenje
  budućih bolesti uma
 • 11:19 - 11:22
  razumevanje ovih osnovnih funkcija
 • 11:22 - 11:25
  održavanja mozga.
 • 11:25 - 11:27
  Hvala vam.
 • 11:27 - 11:29
  (Aplauz)
Title:
Još jedan razlog da se dobro naspavate
Speaker:
Džef Ilif (Jeff Iliff)
Description:

Mozak koristi četvrtinu enegrije tela, ali čini svega oko dva procenta telesne mase. Kako onda ovaj jedinstven organ prima, i možda još bitnije, uklanja neophodne hranljive materije? Nova istraživanja ukazuju da odgovor možda ima veze sa snom.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:41

Serbian subtitles

Revisions