Galician subtitles

← Unha razón máis para durmir ben toda a noite

O cerebro emprega un cuarto da enerxía total do organismo, pero supón só un dous por cento da masa corporal. Como recibe, e máis importante, como se desfai este órgano único dos nutrientes vitais? Novas investigacións suxiren que ten que ver co sono.

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 15 created 04/19/2018 by Serv. de Norm. Lingüística U. de Santiago de Compostela.

 1. Durmir.
 2. Algo ao que lle dedicamos preto
  dun terzo da nosa vida
 3. mais algún de nós
  realmente sabe de que se trata?
 4. Hai dous mil anos, Galeno,
 5. un dos investigadores médicos
  máis destacados da Antigüidade
 6. postulou que mentres estamos espertos,
 7. a forza motriz do cerebro, o seu zume,
 8. fluía cara a todas
  as outras partes do corpo
 9. animándoas pero deixando o cerebro seco.
 10. Pensaba que cando durmimos
 11. toda esta humidade
  que enchía o resto do corpo
 12. volvía rapidamente
  para hidratar o cerebro
 13. e refrescar a mente.
 14. Isto hoxe soa totalmente ridículo,
 15. mais Galeno só trataba de explicar
  unha cousa sobre o sono
 16. coa que lidamos a diario.
 17. Todos sabemos, pola nosa experiencia,
  que durmir aclara a mente
 18. e non durmir deixa a cabeza turbia.
 19. Pese a que hoxe sabemos
  moitísimo máis sobre o sono
 20. que cando vivía Galeno,
 21. aínda non comprendemos por que o sono,
  de todas as nosas actividades
 22. ten esta incríbel función reparadora
  para a mente.
 23. Así que hoxe quero falar
  sobre investigacións recentes
 24. que poden botar luz sobre esta cuestión.
 25. Atopamos que o sono pode ser en realidade
 26. unha especie de solución
  elegante de deseño
 27. para algunhas das necesidades
  máis básicas do cerebro,
 28. un xeito único en que o cerebro
 29. resolve as amplas esixencias
  e as estreitas marxes
 30. que o fan distinto
  do resto de órganos do corpo.
 31. Case toda a bioloxía que observamos
 32. pode pensarse como unha serie de problemas
 33. e as súas solucións correspondentes.
 34. O primeiro problema
  que todo órgano ten que resolver
 35. é o do continuo fornecemento de nutrientes
  para alimentar todas as células do corpo.
 36. No cerebro é especialmente crítico;
 37. a súa intensa actividade eléctrica emprega
 38. un cuarto de todo o abastecemento
  de enerxía do corpo,
 39. a pesar de que o cerebro constitúe
  só arredor dun 2% da masa total do corpo.
 40. O sistema circulatorio soluciona
  o problema de reparto de nutrientes
 41. usando vasos sanguíneos,
  que levan nutrientes e osíxeno
 42. a cada recanto do noso corpo.
 43. Podémolo ver neste vídeo.
 44. Estamos a ver os vasos sanguíneos
  do cerebro dun rato vivo.
 45. Os vasos sanguíneos forman
  unha complexa rede
 46. que enche todo o volume do cerebro.
 47. Comezan na súa superficie
  e despois penetran no tecido.
 48. A medida que se espallan, levan nutrientes
 49. e osíxeno a todas e cada unha
  das células do cerebro.
 50. Dado que todas as células precisan
  nutrientes para funcionar,
 51. cada célula tamén produce refugallos
  como subproduto
 52. e a limpeza deses refugallos
  é o segundo problema básico
 53. que ten que resolver cada órgano.
 54. Este diagrama amosa o sistema linfático,
 55. que evolucionou
  para satisfacer esta necesidade.
 56. É unha segunda rede paralela de vasos
  que se estende ao longo do corpo.
 57. Recolle as proteínas e outros residuos
  dos espazos intercelulares
 58. para despois vertelos no sangue
  e que poidan ser eliminados.
 59. Se mirades ben este diagrama
  veredes algo
 60. que non ten moito sentido.
 61. Se ampliamos a cabeza deste individuo
 62. unha das cousas que se ven
  é que non hai vasos linfáticos no cerebro.
 63. Mais isto non ten moito sentido, non si?
 64. Quero dicir, o cerebro é un órgano
  cunha intensa actividade
 65. que produce unha cantidade
  igualmente grande de residuos
 66. que hai que limpar eficazmente.
 67. E aínda así non ten vasos linfáticos,
  o que significa
 68. que a solución que adopta
  o resto do corpo
 69. para limpar os residuos
  non funciona no cerebro.
 70. Entón como soluciona o cerebro
  o problema da limpeza dos seus residuos?
 71. Esta cuestión, aparentemente trivial,
 72. é a que motivou ao noso grupo
  a entrar nesta historia.
 73. E o que atopamos ao entrarmos no cerebro,
 74. entre as neuronas e os vasos sanguíneos,
  foi que a solución do cerebro
 75. para o problema da limpeza de residuos
  era totalmente inesperada.
 76. Era enxeñosa pero tamén fermosa.
 77. Vouvos contar o que atopamos.
 78. O cerebro ten unha bolsa grande
 79. de fluído limpo e claro,
  chamado líquido cefalorraquídeo,
 80. que abreviamos como LCR.
 81. O LCR enche o espazo que rodea o cerebro,
 82. de modo que os residuos
  do interior do cerebro
 83. saen cara ao LCR,
 84. que é vertido no sangue
  xunto cos residuos.
 85. Isto semella moi parecido
  ao sistema linfático, verdade?
 86. Pero o máis interesante é
  que o líquido mais os residuos
 87. do interior do cerebro
  non chegan así como así
 88. ata as bolsas do LCR.
 89. Ao contrario, hai
  unha rede especializada de condutos
 90. que organiza e facilita este proceso.
 91. Podédelo ver nestes vídeos.
 92. Aquí estamos vendo outra vez
  o cerebro de ratos vivos.
 93. A imaxe da esquerda amosa
  o que sucede na superficie do cerebro,
 94. mentres que a da dereita amosa
  o que ocorre dentro do cerebro,
 95. no interior do propio tecido.
 96. Marcamos os vasos sanguíneos en vermello
 97. e o LCR que rodea o cerebro
  vai aparecer en verde.
 98. O que nos sorprendeu
  foi que o líquido do exterior do cerebro
 99. non se mantiña no exterior,
  senón que era bombeado
 100. outra vez cara ao interior do cerebro
  polo exterior dos vasos sanguíneos
 101. e a medida que se filtraba no cerebro
  polo exterior dos vasos
 102. estaba axudando a desfacerse,
  a limpar os residuos
 103. dos espazos intercelulares do cerebro.
 104. Se vos parades a pensalo,
 105. empregar así o exterior
  dos vasos sanguíneos
 106. é unha solución de deseño moi intelixente,
 107. dado que o cerebro está encerrado
  nun cranio ríxido
 108. e está repleto de células,
  non hai espazo dentro del
 109. para un segundo conxunto de vasos
  coma o sistema linfático.
 110. Mais os vasos sanguíneos
  si se estenden desde a superficie
 111. ata o interior para chegar
  a todas as células do cerebro,
 112. o que significa que o líquido
  que circula polo exterior destes vasos
 113. pode chegar facilmente
  a todo o volume do cerebro,
 114. polo que é unha maneira moi intelixente
 115. de facer que un conxunto de vasos,
  os vasos sanguíneos,
 116. asuma e substitúa a función
 117. dun segundo conxunto de vasos,
  os vasos linfáticos,
 118. e evite así que sexan necesarios.
 119. E o máis impresionante é
  que ningún outro órgano
 120. adopta esta solución para desfacerse
  dos residuos intercelulares.
 121. É unha solución
  completamente única do cerebro.
 122. Pero o descubrimento máis sorprendente
  foi que todo isto,
 123. todo o que vos acabo de contar,
  o deste líquido que percorre o cerebro
 124. só ocorre no cerebro durmido.
 125. Aquí, o vídeo da esquerda
  amosa canto LCR se está a mover
 126. polo cerebro dun rato vivo
  que está esperto.
 127. Practicamente nada.
 128. Mais no mesmo animal,
  se agardamos un pouco a que adormeza,
 129. vemos o LCR circular polo cerebro,
 130. e descubrimos que no mesmo momento
  en que o cerebro comeza a durmir,
 131. as neuronas semellan encoller,
  abrindo espazos entre elas
 132. e permitindo que o líquido penetre
  e limpe os residuos.
 133. Entón parece que Galeno,
  en realidade, estaba no certo
 134. cando escribía sobre un fluído
  que percorría o cerebro
 135. cando comezabamos a durmir.
 136. A nosa investigación, 2000 anos despois,
  suxire que o que sucede
 137. é que cando o cerebro está esperto
  e na súa máxima actividade,
 138. adía a limpeza dos residuos
  dos espazos intercelulares
 139. e despois, cando durme
  e non precisa estar tan activo
 140. entra nunha especie de modo de limpeza
 141. para desfacerse dos residuos
  dos espazos intercelulares,
 142. residuos que foron acumulándose
  durante o día.
 143. Polo que en realidade é un pouco coma nós,
 144. cando atrasamos as tarefas da casa
  durante a semana,
 145. cando non temos tempo de facelas,
 146. e despois poñémonos ao día
  e facemos toda a limpeza
 147. cando chega a fin de semana.
 148. Ata agora falei moito
  sobre a limpeza de residuos,
 149. mais non fun moi específico
  sobre os tipos de residuos
 150. que o cerebro ten que eliminar
  durante o sono para manterse saudábel.
 151. O residuo en que se centraron
  os estudos máis recentes
 152. é a beta-amiloide,
 153. unha proteína que se fabrica no cerebro
  todo o tempo.
 154. Agora mesmo o meu cerebro
  está a producir beta-amiloide
 155. e tamén os vosos.
 156. Pero en pacientes con alzhéimer,
  a beta-amiloide acumúlase
 157. e concéntrase nos espazos entre neuronas
  no canto de ser limpada como debería.
 158. E esta acumulación de beta-amiloide
  cremos que é un dos pasos chave
 159. no desenvolvemento
  desta terrible enfermidade.
 160. Medimos a velocidade
  con que a beta-amiloide
 161. é eliminada do cerebro cando está esperto
  e cando está a durmir,
 162. e achamos que, efectivamente,
  a limpeza da beta-amiloide
 163. é moito máis rápida no cerebro
  que está a durmir.
 164. Polo tanto, se o sono é parte da solución
  que ten o cerebro
 165. para o problema da limpeza de residuos,
 166. entón pode mudar drasticamente
  a forma de pensarmos a relación
 167. entre o sono, a beta-amiloide
  e a enfermidade de alzhéimer.
 168. Algúns estudos clínicos recentes suxiren
 169. que entre pacientes
  que aínda non desenvolveron alzhéimer,
 170. o empeoramento da calidade
  e da duración do sono
 171. están asociadas a unha maior cantidade
  de beta-amiloide no cerebro.
 172. Porén, cómpre sinalar que estes estudos
  non demostran que a falta de sono
 173. ou o sono escaso
  provoquen a enfermidade de alzhéimer,
 174. pero si suxiren
  que a dificultade do cerebro
 175. para manter a súa casa limpa
  eliminando residuos coma a beta-amiloide
 176. pode contribuír ao desenvolvemento
  de doenzas como o alzhéimer.
 177. Entón, o que esta nova investigación di
 178. é que o que todos vós xa sabiades
  sobre o sono,
 179. o que incluso Galeno xa sabía,
  que refresca e despexa a mente,
 180. pode ser unha parte importante
  da función do sono.
 181. Mirade, vós e mais eu
  durmimos todas as noites
 182. mais os nosos cerebros nunca descansan.
 183. Mentres o noso corpo está parado
  e a nosa mente vaga por aí en soños,
 184. a elegante maquinaria do cerebro
  está en silencio traballando duro
 185. limpando e mantendo esta máquina
  incribelmente complexa.
 186. Igual que as tarefas de casa,
  é un labor sucio e ingrato
 187. pero tamén importante.
 188. Na casa, se estamos sen limpar a cociña
 189. durante un mes
 190. o fogar convértese rapidamente
  nun lugar no que é imposíbel vivir.
 191. Pero no cerebro, as consecuencias
  de atrasarse na limpeza
 192. poden ser moito máis graves
  que a vergoña de ter os mesados sucios,
 193. porque cando se trata de limpar o cerebro,
 194. son a saúde e a función da mente
  e do corpo as que están en xogo;
 195. e por iso comprender hoxe
 196. estas funcións básicas
  de mantemento do cerebro
 197. pode ser crucial para previr e tratar
  doenzas da mente o día de mañá.
 198. Grazas.
 199. (Aplauso)