Czech subtitles

← O důvod víc, proč se dobře vyspat

Přestože mozek zabírá pouhá 2% tělesné hmotnosti, spotřebuje čtvrtinu přijímané energie. Jak přesně však tuto energii přijímá? A hlavně, jak se potom zbavuje odpadních produktů? Nový výzkum napovídá, že to souvisí se spánkem.

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 15 created 11/15/2014 by Jiřina Vítů.

 1. Spánek.
 2. Je to činnost, kterou trávíme
  přibližně třetinu svých životů.
 3. Ale rozumíme vlastně jeho podstatě?
 4. Před dvěma tisíci let Galénos,

 5. jeden z nejvýznamnějších
  starověkých badatelů
 6. v oblasti medicíny
 7. přišel s představou, že zatímco bdíme,
 8. hybná síla našeho mozku, jeho "šťáva",
 9. proudí do všech ostatních částí našeho těla
 10. a tím jim vdechuje život,
  ale samotný mozek tím vysychá.
 11. Kdežto když spíme,
 12. veškerá tato "šťáva" se z našeho těla
 13. nahrne zpět do hlavy,
 14. čímž rehydratuje mozek
 15. a osvěží naši mysl.
 16. Taková představa se nám nyní
  pochopitelně zdá naprosto směšná,
 17. ale Galénos se pouze snažil vysvětlit
 18. jednu vlastnost spánku,
 19. kterou pociťujeme
  na vlastní kůži každý den.
 20. Na základě zkušeností všichni víme,
 21. že když spíme, pročistí nám to mysl,
 22. kdežto nedostatek spánku
 23. naši mysl kalí.
 24. Avšak ačkoli o spánku nyní víme mnohem víc
 25. než za Galénových časů,
 26. stále ještě nerozumíme tomu,
 27. proč právě spánek má na naši mysl
 28. tak silný povzbuzující účinek.
 29. A dnes bych vám rád pověděl

 30. o nedávném výzkumu,
 31. který na tuto záhadu
  možná vrhne nové světlo.
 32. Zjistili jsme, že spánek je možná
 33. elegantním řešením některých
  nejzákladnějších překážek,
 34. se kterými se mozek musí vypořádat.
 35. Možná představuje jedinečný způsob,
  jakým mozek čelí
 36. vysokým nárokům na výkon
 37. a zároveň omezenému prostoru v lebce,
 38. a který ho odlišuje
  od všech ostatních orgánů.
 39. Na veškerou biologii,
  kterou kolem sebe vidíme,

 40. se lze dívat jako na soubor
 41. řešení určitých problémů.
 42. První problém, se kterým se každý orgán
  musí vypořádat
 43. je zajištění plynulého přísunu živin
 44. ke všem jeho buňkám.
 45. V případě mozku je to obzvlášť důležité.
 46. Jeho intenzivní elektrická aktivita
 47. je zodpovědná za čtvrtinu
  celkové tělesné spotřeby energie.
 48. A to přesto, že mozek
 49. tvoří jen 2 % tělesné hmotnosti.
 50. Tento problém
 51. tělo řeší oběhovým systémem,
 52. který do každého koutu našeho těla
 53. přivádí živiny a kyslík
  prostřednictvím cév.
 54. Je to patrné na tomto videu.

 55. Jsou na něm zobrazeny cévy
 56. v mozku živé myši.
 57. Cévy tvoří složitou síť,
 58. která prostupuje celým mozkem.
 59. Jsou přivedeny k povrchu,
 60. načež se zanořují dovnitř do mozkové tkáně
 61. a jak se větví, přivádějí živiny a kyslík
 62. každičké mozkové buňce.
 63. A nyní pojďme dál -

 64. - každá buňka jednak potřebuje živiny,
 65. ale také svou činností vytváří odpad,
 66. který z ní musí být odváděn.
 67. A tento úklid odpadních produktů
 68. je druhým základním problémem,
 69. který musí každý orgán vyřešit.
 70. Tento diagram ukazuje
  lymfatický systém lidského těla,
 71. který se pro tento účel vyvinul.
 72. Je to druhá, paralelní síť cév,
 73. která naším tělem prostupuje.
 74. Shromažďuje proteiny a jiný odpad
 75. z mezibuněčného prostoru.
 76. Následně tento odpad vyklopí do krve,
 77. odkud může být vyloučen z těla.
 78. Ale pokud se na tento diagram podíváte blíž,

 79. všimnete si něčeho,
 80. co zdánlivě nedává smysl.
 81. Když se podíváme zblízka na hlavu,
 82. je vidět, že v ní chybí
 83. lymfatické cévy.
 84. Jak je to možné?
 85. Mozek se přece vyznačuje
  intenzivní aktivitou,
 86. která produkuje
  odpovídající množství odpadu,
 87. který musí být nějak odváděn.
 88. A přesto mu chybí lymfatické cévy,
  což znamená,
 89. že problém odvádění odpadu
 90. nemůže řešit stejně
 91. jako zbytek těla.
 92. Ale pokud ne takto,

 93. jak tedy?
 94. Tato zdánlivě všední otázka
 95. je místem, kdy do celé záležitosti
  prvně vstoupila naše skupina.
 96. A když jsme se ponořili
 97. do hlubin mozku,
 98. mezi neurony a kapiláry,
 99. zjistili jsme,
 100. že způsob, jakým mozek tento problém řeší,
 101. je opravdu nečekaný.
 102. Je důmyslný,
 103. ale také krásný.
 104. Dovolte mi vám nyní ukázat,
  na co jsme přišli.
 105. Mozek je uložen v průzračné tekutině,

 106. která se jmenuje mozkomíšní mok.
 107. Říkejme mu zkráceně "MM".
 108. MM vyplňuje prostor okolo mozku
 109. a mozek do něj vylučuje
 110. své odpadní produkty.
 111. MM pak i s těmito odpadními produkty
  proudí do krve.
 112. Takže v tomto smyslu
 113. je to velmi podobné lymfatickému systému, že?
 114. Co je však pozoruhodné -
 115. ony odpadní produkty se spolu s MM
 116. z nitra mozku
  nedostávají jen tak náhodně.
 117. Místo toho využívají
  specializovanou síť "potrubí",
 118. která tento proces
  systematizuje a usnadňuje.
 119. Je to vidět na tomto videu.
 120. To, co vidíte, je pohled do mozku
 121. živé myši.
 122. Okno na levé straně ukazuje,
 123. co se děje na povrchu mozku.
 124. Okno vpravo ukazuje,
 125. co se děje v hloubce pod povrchem
 126. v samotné tkáni.
 127. Cévy jsou zbarveny červeně,
 128. tekutina MM, která mozek obklopuje,
 129. má zelenou barvu.
 130. Překvapilo nás,
 131. že ona tekutina z povrchu mozku
 132. nezůstávala na svém místě.
 133. Místo toho byla pumpována zpět
 134. dovnitř mozku a skrz něj
 135. podél vnějších stěn cév.
 136. A tak pomáhala vyčistit
 137. odpad z prostoru
 138. mezi mozkovými buňkami.
 139. Když se nad tím zamyslíte,
 140. využít vnějšek mozkových cév tímto způsobem
 141. je velmi chytré řešení,
 142. neboť mozek je uzavřen
 143. v pevné lebce
 144. a je napěchován buňkami,
 145. tudíž nemá prostoru nazbyt
 146. a nevejde se do něj další síť cév,
  třeba těch lymfatických.
 147. Zvlášť když síť těch krevních cév
 148. už z povrchu mozku
 149. ke každé mozkové buňce sahá,
 150. což znamená, že tekutina
 151. putující podél těchto cév
 152. zaručeně dosáhne do všech oblastí mozku.
 153. Je to tedy vlastně chytrý způsob,
 154. jak využít jednu síť cév - těch krevních -
 155. k dalšímu účelu a nechat ji převzít funkci
 156. sítě lymfatických cév,
 157. aby bylo možné
  se bez této druhé sítě obejít.
 158. Úžasné na tom je, že žádný jiný orgán
 159. nepoužívá stejnou strategii k tomu,
 160. aby se zbavil svého odpadu.
 161. Tímto řešením je mozek zcela unikátní.
 162. Ale to největší překvapení
  při našem výzkumu bylo,

 163. že toto všechno -
 164. - všechno o čem jsem dosud mluvil,
 165. celé to proudění tekutiny skrz mozek -
 166. se děje pouze ve spánku.
 167. Zde video na levé straně
 168. ukazuje, kolik MM proudí
 169. mozkem živé myši, když je vzhůru.
 170. Téměř žádná.
 171. A přesto, když vezmeme tu samou myš
 172. a počkáme až usne,
 173. vidíme, že MM
 174. se začne valit do mozku.
 175. Taky jsme zjistili,
 176. že ve chvíli, kdy mozek usne,
 177. samotné jeho buňky se trochu scvrknou
 178. a vytvoří mezi sebou prostor,
 179. čímž tekutině umožní je omýt
 180. a odplavit jejich odpadní produkty.
 181. Takže to vypadá, že Galén byl

 182. svým způsobem na správné stopě,
 183. když psal, že ve spánku
 184. naším mozkem protéká nějaká tekutina.
 185. Náš vlastní výzkum o 2000 let později
 186. naznačuje, že když je mozek vzhůru
 187. a je na vrcholu své aktivity,
 188. odkládá čištění odpadu
 189. z prostoru mezi svými buňkami na později.
 190. A potom, když jdeme spát
 191. a mozková aktivita poklesne,
 192. přepne se do "úklidového režimu",
 193. aby mezi svými buňkami
 194. uklidil odpad,
 195. který se tam nahromadil v průběhu dne.
 196. Takže je to trochu jako když já nebo vy
 197. zanedbáváme domácí práce během týdne,
 198. kdy na ně nemáme čas,
 199. a pak se to snažíme dohnat o víkendu.
 200. Doteď jsem hodně mluvil
  o odstraňování odpadu,

 201. ale nebyl jsem příliš konkrétní
 202. ohledně toho, co je to vlastně za odpad,
 203. který mozek potřebuje odstraňovat,
 204. aby se udržel v kondici.
 205. Mnoho studií se v poslední době zaměřilo
 206. na amyloid-beta, což je protein,
 207. který je v mozku vyráběn v jednom kuse.
 208. Můj mozek zrovna teď
  amyloid-beta vyrábí,
 209. a stejně tak váš.
 210. Je ale známo,
 211. že u lidí trpících Alzheimerovou chorobou
 212. se amyloid-beta hromadí a agreguje
 213. v prostoru mezi mozkovými buňkami,
 214. místo aby byl řádně odstraňován.
 215. Má se za to, že právě hromadění
  amyloidu-beta
 216. hraje jednu z klíčových rolí
 217. při rozvoji této obávané choroby.
 218. A tak jsme porovnali rychlost,
  s jakou je amyloid-beta
 219. z mozku odstraňován při bdění
 220. a během spánku,
 221. a zjistili jsme, že odstraňování amyloidu-beta
 222. ze spícího mozku
 223. skutečně probíhá o mnoho rychleji.
 224. Jestliže je tedy spánek

 225. zčásti opatřením,
  jímž mozek řeší
 226. odstraňování buněčného odpadu
 227. může to radikálně změnit
 228. naše chápání vztahu mezi spánkem,
 229. amyloidem-beta a Alzheimerovou chorobou.
 230. Několik nedávných klinických studií
 231. naznačuje, že mezi pacienty,
 232. u nichž se Alzheimerova choroba
  dosud nerozvinula,
 233. souvisí zkrácení doby
  a zhoršení kvality spánku
 234. s hromaděním amyloidu-beta v mozku.
 235. A přestože je nutné zdůraznit,
 236. že tyto studie neprokazují,
 237. že špatný spánek či jeho nedostatek
 238. Alzheimerovu chorobu přímo způsobují,
 239. přinejmenším svědčí o tom,
  že nemůže-li mozek
 240. provádět úklid
 241. a odstraňovat odpad jako je amyloid-beta,
 242. může to přispět k rozvoji
 243. potíží jako je Alzheimer.
 244. Takže to, co nám tento
  nový výzkum o spánku říká,

 245. je něco, co o něm už dávno víme
 246. a čemu rozuměl i Galén:
 247. že jeho smyslem
  je možná z podstatné časti
 248. pročištění a osvěžení naší mysli.
 249. Vy i já
 250. jdeme každou noc spát,
 251. ale naše mozky nikdy neodpočívají.
 252. Zatímco naše tělo je v klidu
 253. a naše mysl je ztracena
 254. kdesi v říši snů,
 255. elegantní mechanismy mozku
 256. tiše, ale tvrdě pracují:
 257. čistí a udržují tuto
 258. nepředstavitelně složitou mašinu.
 259. Stejně jako domácí práce -
 260. je to špinavá a nevděčná práce,
 261. ale je důležitá.
 262. Když doma na měsíc
 263. přestanete čistit kuchyň
 264. stane se váš byt brzy
  zcela neobyvatelným.
 265. Ale v případě mozku mohou být
 266. důsledky takového zanedbávání
 267. daleko vážnější než pouze špinavá linka.
 268. Zde je v sázce samotné zdraví
 269. a funkce vaší mysli a těla.
 270. Proto dnešní porozumění
 271. těmto základním mozkovým funkcím
 272. může být zásadní pro prevenci a léčbu
 273. mozkových chorob zítřka.
 274. Děkuji vám.

 275. (potlesk)