Return to Video

O důvod víc, proč se dobře vyspat

 • 0:01 - 0:02
  Spánek.
 • 0:02 - 0:05
  Je to činnost, kterou trávíme
  přibližně třetinu svých životů.
 • 0:05 - 0:09
  Ale rozumíme vlastně jeho podstatě?
 • 0:09 - 0:11
  Před dvěma tisíci let Galénos,
 • 0:11 - 0:13
  jeden z nejvýznamnějších
  starověkých badatelů
 • 0:13 - 0:14
  v oblasti medicíny
 • 0:14 - 0:16
  přišel s představou, že zatímco bdíme,
 • 0:16 - 0:20
  hybná síla našeho mozku, jeho "šťáva",
 • 0:20 - 0:22
  proudí do všech ostatních částí našeho těla
 • 0:22 - 0:26
  a tím jim vdechuje život,
  ale samotný mozek tím vysychá.
 • 0:26 - 0:28
  Kdežto když spíme,
 • 0:28 - 0:30
  veškerá tato "šťáva" se z našeho těla
 • 0:30 - 0:32
  nahrne zpět do hlavy,
 • 0:32 - 0:34
  čímž rehydratuje mozek
 • 0:34 - 0:36
  a osvěží naši mysl.
 • 0:36 - 0:39
  Taková představa se nám nyní
  pochopitelně zdá naprosto směšná,
 • 0:39 - 0:41
  ale Galénos se pouze snažil vysvětlit
 • 0:41 - 0:43
  jednu vlastnost spánku,
 • 0:43 - 0:45
  kterou pociťujeme
  na vlastní kůži každý den.
 • 0:45 - 0:47
  Na základě zkušeností všichni víme,
 • 0:47 - 0:50
  že když spíme, pročistí nám to mysl,
 • 0:50 - 0:51
  kdežto nedostatek spánku
 • 0:51 - 0:54
  naši mysl kalí.
 • 0:54 - 0:57
  Avšak ačkoli o spánku nyní víme mnohem víc
 • 0:57 - 0:59
  než za Galénových časů,
 • 0:59 - 1:01
  stále ještě nerozumíme tomu,
 • 1:01 - 1:04
  proč právě spánek má na naši mysl
 • 1:04 - 1:07
  tak silný povzbuzující účinek.
 • 1:07 - 1:08
  A dnes bych vám rád pověděl
 • 1:08 - 1:10
  o nedávném výzkumu,
 • 1:10 - 1:12
  který na tuto záhadu
  možná vrhne nové světlo.
 • 1:12 - 1:15
  Zjistili jsme, že spánek je možná
 • 1:15 - 1:18
  elegantním řešením některých
  nejzákladnějších překážek,
 • 1:18 - 1:20
  se kterými se mozek musí vypořádat.
 • 1:20 - 1:23
  Možná představuje jedinečný způsob,
  jakým mozek čelí
 • 1:23 - 1:25
  vysokým nárokům na výkon
 • 1:25 - 1:27
  a zároveň omezenému prostoru v lebce,
 • 1:27 - 1:30
  a který ho odlišuje
  od všech ostatních orgánů.
 • 1:30 - 1:33
  Na veškerou biologii,
  kterou kolem sebe vidíme,
 • 1:33 - 1:36
  se lze dívat jako na soubor
 • 1:36 - 1:38
  řešení určitých problémů.
 • 1:38 - 1:41
  První problém, se kterým se každý orgán
  musí vypořádat
 • 1:41 - 1:44
  je zajištění plynulého přísunu živin
 • 1:44 - 1:46
  ke všem jeho buňkám.
 • 1:46 - 1:48
  V případě mozku je to obzvlášť důležité.
 • 1:48 - 1:50
  Jeho intenzivní elektrická aktivita
 • 1:50 - 1:53
  je zodpovědná za čtvrtinu
  celkové tělesné spotřeby energie.
 • 1:53 - 1:55
  A to přesto, že mozek
 • 1:55 - 1:58
  tvoří jen 2 % tělesné hmotnosti.
 • 1:58 - 2:00
  Tento problém
 • 2:00 - 2:02
  tělo řeší oběhovým systémem,
 • 2:02 - 2:05
  který do každého koutu našeho těla
 • 2:05 - 2:08
  přivádí živiny a kyslík
  prostřednictvím cév.
 • 2:08 - 2:11
  Je to patrné na tomto videu.
 • 2:11 - 2:13
  Jsou na něm zobrazeny cévy
 • 2:13 - 2:16
  v mozku živé myši.
 • 2:16 - 2:18
  Cévy tvoří složitou síť,
 • 2:18 - 2:20
  která prostupuje celým mozkem.
 • 2:20 - 2:22
  Jsou přivedeny k povrchu,
 • 2:22 - 2:25
  načež se zanořují dovnitř do mozkové tkáně
 • 2:25 - 2:28
  a jak se větví, přivádějí živiny a kyslík
 • 2:28 - 2:33
  každičké mozkové buňce.
 • 2:33 - 2:36
  A nyní pojďme dál -
 • 2:36 - 2:38
  - každá buňka jednak potřebuje živiny,
 • 2:38 - 2:41
  ale také svou činností vytváří odpad,
 • 2:41 - 2:43
  který z ní musí být odváděn.
 • 2:43 - 2:44
  A tento úklid odpadních produktů
 • 2:44 - 2:46
  je druhým základním problémem,
 • 2:46 - 2:48
  který musí každý orgán vyřešit.
 • 2:48 - 2:50
  Tento diagram ukazuje
  lymfatický systém lidského těla,
 • 2:50 - 2:53
  který se pro tento účel vyvinul.
 • 2:53 - 2:56
  Je to druhá, paralelní síť cév,
 • 2:56 - 2:58
  která naším tělem prostupuje.
 • 2:58 - 3:00
  Shromažďuje proteiny a jiný odpad
 • 3:00 - 3:02
  z mezibuněčného prostoru.
 • 3:02 - 3:04
  Následně tento odpad vyklopí do krve,
 • 3:04 - 3:07
  odkud může být vyloučen z těla.
 • 3:07 - 3:09
  Ale pokud se na tento diagram podíváte blíž,
 • 3:09 - 3:10
  všimnete si něčeho,
 • 3:10 - 3:12
  co zdánlivě nedává smysl.
 • 3:12 - 3:15
  Když se podíváme zblízka na hlavu,
 • 3:15 - 3:17
  je vidět, že v ní chybí
 • 3:17 - 3:21
  lymfatické cévy.
 • 3:21 - 3:24
  Jak je to možné?
 • 3:24 - 3:28
  Mozek se přece vyznačuje
  intenzivní aktivitou,
 • 3:28 - 3:30
  která produkuje
  odpovídající množství odpadu,
 • 3:30 - 3:33
  který musí být nějak odváděn.
 • 3:33 - 3:36
  A přesto mu chybí lymfatické cévy,
  což znamená,
 • 3:36 - 3:37
  že problém odvádění odpadu
 • 3:37 - 3:39
  nemůže řešit stejně
 • 3:39 - 3:42
  jako zbytek těla.
 • 3:42 - 3:45
  Ale pokud ne takto,
 • 3:45 - 3:46
  jak tedy?
 • 3:46 - 3:50
  Tato zdánlivě všední otázka
 • 3:50 - 3:53
  je místem, kdy do celé záležitosti
  prvně vstoupila naše skupina.
 • 3:53 - 3:55
  A když jsme se ponořili
 • 3:55 - 3:58
  do hlubin mozku,
 • 3:58 - 4:01
  mezi neurony a kapiláry,
 • 4:01 - 4:03
  zjistili jsme,
 • 4:03 - 4:05
  že způsob, jakým mozek tento problém řeší,
 • 4:05 - 4:07
  je opravdu nečekaný.
 • 4:07 - 4:10
  Je důmyslný,
 • 4:10 - 4:12
  ale také krásný.
 • 4:12 - 4:15
  Dovolte mi vám nyní ukázat,
  na co jsme přišli.
 • 4:15 - 4:17
  Mozek je uložen v průzračné tekutině,
 • 4:17 - 4:21
  která se jmenuje mozkomíšní mok.
 • 4:21 - 4:22
  Říkejme mu zkráceně "MM".
 • 4:22 - 4:26
  MM vyplňuje prostor okolo mozku
 • 4:26 - 4:28
  a mozek do něj vylučuje
 • 4:28 - 4:30
  své odpadní produkty.
 • 4:30 - 4:33
  MM pak i s těmito odpadními produkty
  proudí do krve.
 • 4:33 - 4:34
  Takže v tomto smyslu
 • 4:34 - 4:37
  je to velmi podobné lymfatickému systému, že?
 • 4:37 - 4:40
  Co je však pozoruhodné -
 • 4:40 - 4:44
  ony odpadní produkty se spolu s MM
 • 4:44 - 4:46
  z nitra mozku
  nedostávají jen tak náhodně.
 • 4:46 - 4:50
  Místo toho využívají
  specializovanou síť "potrubí",
 • 4:50 - 4:54
  která tento proces
  systematizuje a usnadňuje.
 • 4:54 - 4:56
  Je to vidět na tomto videu.
 • 4:56 - 4:59
  To, co vidíte, je pohled do mozku
 • 4:59 - 5:00
  živé myši.
 • 5:00 - 5:02
  Okno na levé straně ukazuje,
 • 5:02 - 5:04
  co se děje na povrchu mozku.
 • 5:04 - 5:06
  Okno vpravo ukazuje,
 • 5:06 - 5:08
  co se děje v hloubce pod povrchem
 • 5:08 - 5:10
  v samotné tkáni.
 • 5:10 - 5:12
  Cévy jsou zbarveny červeně,
 • 5:12 - 5:14
  tekutina MM, která mozek obklopuje,
 • 5:14 - 5:16
  má zelenou barvu.
 • 5:16 - 5:18
  Překvapilo nás,
 • 5:18 - 5:21
  že ona tekutina z povrchu mozku
 • 5:21 - 5:24
  nezůstávala na svém místě.
 • 5:24 - 5:27
  Místo toho byla pumpována zpět
 • 5:27 - 5:29
  dovnitř mozku a skrz něj
 • 5:29 - 5:32
  podél vnějších stěn cév.
 • 5:32 - 5:38
  A tak pomáhala vyčistit
 • 5:38 - 5:41
  odpad z prostoru
 • 5:41 - 5:44
  mezi mozkovými buňkami.
 • 5:44 - 5:46
  Když se nad tím zamyslíte,
 • 5:46 - 5:50
  využít vnějšek mozkových cév tímto způsobem
 • 5:50 - 5:52
  je velmi chytré řešení,
 • 5:52 - 5:55
  neboť mozek je uzavřen
 • 5:55 - 5:57
  v pevné lebce
 • 5:57 - 5:59
  a je napěchován buňkami,
 • 5:59 - 6:02
  tudíž nemá prostoru nazbyt
 • 6:02 - 6:05
  a nevejde se do něj další síť cév,
  třeba těch lymfatických.
 • 6:05 - 6:07
  Zvlášť když síť těch krevních cév
 • 6:07 - 6:08
  už z povrchu mozku
 • 6:08 - 6:11
  ke každé mozkové buňce sahá,
 • 6:11 - 6:12
  což znamená, že tekutina
 • 6:12 - 6:15
  putující podél těchto cév
 • 6:15 - 6:19
  zaručeně dosáhne do všech oblastí mozku.
 • 6:19 - 6:21
  Je to tedy vlastně chytrý způsob,
 • 6:21 - 6:25
  jak využít jednu síť cév - těch krevních -
 • 6:25 - 6:28
  k dalšímu účelu a nechat ji převzít funkci
 • 6:28 - 6:31
  sítě lymfatických cév,
 • 6:31 - 6:34
  aby bylo možné
  se bez této druhé sítě obejít.
 • 6:34 - 6:36
  Úžasné na tom je, že žádný jiný orgán
 • 6:36 - 6:38
  nepoužívá stejnou strategii k tomu,
 • 6:38 - 6:41
  aby se zbavil svého odpadu.
 • 6:41 - 6:46
  Tímto řešením je mozek zcela unikátní.
 • 6:46 - 6:49
  Ale to největší překvapení
  při našem výzkumu bylo,
 • 6:49 - 6:51
  že toto všechno -
 • 6:51 - 6:53
  - všechno o čem jsem dosud mluvil,
 • 6:53 - 6:56
  celé to proudění tekutiny skrz mozek -
 • 6:56 - 7:01
  se děje pouze ve spánku.
 • 7:01 - 7:02
  Zde video na levé straně
 • 7:02 - 7:04
  ukazuje, kolik MM proudí
 • 7:04 - 7:08
  mozkem živé myši, když je vzhůru.
 • 7:08 - 7:10
  Téměř žádná.
 • 7:10 - 7:11
  A přesto, když vezmeme tu samou myš
 • 7:11 - 7:15
  a počkáme až usne,
 • 7:15 - 7:17
  vidíme, že MM
 • 7:17 - 7:20
  se začne valit do mozku.
 • 7:20 - 7:22
  Taky jsme zjistili,
 • 7:22 - 7:25
  že ve chvíli, kdy mozek usne,
 • 7:25 - 7:27
  samotné jeho buňky se trochu scvrknou
 • 7:27 - 7:29
  a vytvoří mezi sebou prostor,
 • 7:29 - 7:31
  čímž tekutině umožní je omýt
 • 7:31 - 7:34
  a odplavit jejich odpadní produkty.
 • 7:34 - 7:37
  Takže to vypadá, že Galén byl
 • 7:37 - 7:39
  svým způsobem na správné stopě,
 • 7:39 - 7:41
  když psal, že ve spánku
 • 7:41 - 7:43
  naším mozkem protéká nějaká tekutina.
 • 7:43 - 7:47
  Náš vlastní výzkum o 2000 let později
 • 7:47 - 7:51
  naznačuje, že když je mozek vzhůru
 • 7:51 - 7:53
  a je na vrcholu své aktivity,
 • 7:53 - 7:55
  odkládá čištění odpadu
 • 7:55 - 7:58
  z prostoru mezi svými buňkami na později.
 • 7:58 - 8:00
  A potom, když jdeme spát
 • 8:00 - 8:03
  a mozková aktivita poklesne,
 • 8:03 - 8:05
  přepne se do "úklidového režimu",
 • 8:05 - 8:07
  aby mezi svými buňkami
 • 8:07 - 8:08
  uklidil odpad,
 • 8:08 - 8:11
  který se tam nahromadil v průběhu dne.
 • 8:11 - 8:13
  Takže je to trochu jako když já nebo vy
 • 8:13 - 8:16
  zanedbáváme domácí práce během týdne,
 • 8:16 - 8:18
  kdy na ně nemáme čas,
 • 8:18 - 8:23
  a pak se to snažíme dohnat o víkendu.
 • 8:23 - 8:26
  Doteď jsem hodně mluvil
  o odstraňování odpadu,
 • 8:26 - 8:29
  ale nebyl jsem příliš konkrétní
 • 8:29 - 8:31
  ohledně toho, co je to vlastně za odpad,
 • 8:31 - 8:33
  který mozek potřebuje odstraňovat,
 • 8:33 - 8:35
  aby se udržel v kondici.
 • 8:35 - 8:37
  Mnoho studií se v poslední době zaměřilo
 • 8:37 - 8:39
  na amyloid-beta, což je protein,
 • 8:39 - 8:42
  který je v mozku vyráběn v jednom kuse.
 • 8:42 - 8:44
  Můj mozek zrovna teď
  amyloid-beta vyrábí,
 • 8:44 - 8:46
  a stejně tak váš.
 • 8:46 - 8:47
  Je ale známo,
 • 8:47 - 8:49
  že u lidí trpících Alzheimerovou chorobou
 • 8:49 - 8:51
  se amyloid-beta hromadí a agreguje
 • 8:51 - 8:53
  v prostoru mezi mozkovými buňkami,
 • 8:53 - 8:56
  místo aby byl řádně odstraňován.
 • 8:56 - 8:58
  Má se za to, že právě hromadění
  amyloidu-beta
 • 8:58 - 9:00
  hraje jednu z klíčových rolí
 • 9:00 - 9:03
  při rozvoji této obávané choroby.
 • 9:03 - 9:06
  A tak jsme porovnali rychlost,
  s jakou je amyloid-beta
 • 9:06 - 9:08
  z mozku odstraňován při bdění
 • 9:08 - 9:09
  a během spánku,
 • 9:09 - 9:11
  a zjistili jsme, že odstraňování amyloidu-beta
 • 9:11 - 9:13
  ze spícího mozku
 • 9:13 - 9:18
  skutečně probíhá o mnoho rychleji.
 • 9:18 - 9:19
  Jestliže je tedy spánek
 • 9:19 - 9:21
  zčásti opatřením,
  jímž mozek řeší
 • 9:21 - 9:23
  odstraňování buněčného odpadu
 • 9:23 - 9:26
  může to radikálně změnit
 • 9:26 - 9:28
  naše chápání vztahu mezi spánkem,
 • 9:28 - 9:31
  amyloidem-beta a Alzheimerovou chorobou.
 • 9:31 - 9:33
  Několik nedávných klinických studií
 • 9:33 - 9:35
  naznačuje, že mezi pacienty,
 • 9:35 - 9:38
  u nichž se Alzheimerova choroba
  dosud nerozvinula,
 • 9:38 - 9:41
  souvisí zkrácení doby
  a zhoršení kvality spánku
 • 9:41 - 9:46
  s hromaděním amyloidu-beta v mozku.
 • 9:46 - 9:48
  A přestože je nutné zdůraznit,
 • 9:48 - 9:50
  že tyto studie neprokazují,
 • 9:50 - 9:52
  že špatný spánek či jeho nedostatek
 • 9:52 - 9:54
  Alzheimerovu chorobu přímo způsobují,
 • 9:54 - 9:57
  přinejmenším svědčí o tom,
  že nemůže-li mozek
 • 9:57 - 9:59
  provádět úklid
 • 9:59 - 10:02
  a odstraňovat odpad jako je amyloid-beta,
 • 10:02 - 10:03
  může to přispět k rozvoji
 • 10:03 - 10:07
  potíží jako je Alzheimer.
 • 10:07 - 10:09
  Takže to, co nám tento
  nový výzkum o spánku říká,
 • 10:09 - 10:13
  je něco, co o něm už dávno víme
 • 10:13 - 10:15
  a čemu rozuměl i Galén:
 • 10:15 - 10:20
  že jeho smyslem
  je možná z podstatné časti
 • 10:20 - 10:22
  pročištění a osvěžení naší mysli.
 • 10:22 - 10:24
  Vy i já
 • 10:24 - 10:26
  jdeme každou noc spát,
 • 10:26 - 10:29
  ale naše mozky nikdy neodpočívají.
 • 10:29 - 10:30
  Zatímco naše tělo je v klidu
 • 10:30 - 10:33
  a naše mysl je ztracena
 • 10:33 - 10:35
  kdesi v říši snů,
 • 10:35 - 10:37
  elegantní mechanismy mozku
 • 10:37 - 10:39
  tiše, ale tvrdě pracují:
 • 10:39 - 10:41
  čistí a udržují tuto
 • 10:41 - 10:42
  nepředstavitelně složitou mašinu.
 • 10:42 - 10:44
  Stejně jako domácí práce -
 • 10:44 - 10:46
  je to špinavá a nevděčná práce,
 • 10:46 - 10:48
  ale je důležitá.
 • 10:48 - 10:51
  Když doma na měsíc
 • 10:51 - 10:53
  přestanete čistit kuchyň
 • 10:53 - 10:56
  stane se váš byt brzy
  zcela neobyvatelným.
 • 10:56 - 10:59
  Ale v případě mozku mohou být
 • 10:59 - 11:02
  důsledky takového zanedbávání
 • 11:02 - 11:04
  daleko vážnější než pouze špinavá linka.
 • 11:04 - 11:08
  Zde je v sázce samotné zdraví
 • 11:08 - 11:12
  a funkce vaší mysli a těla.
 • 11:12 - 11:14
  Proto dnešní porozumění
 • 11:14 - 11:19
  těmto základním mozkovým funkcím
 • 11:19 - 11:22
  může být zásadní pro prevenci a léčbu
 • 11:22 - 11:25
  mozkových chorob zítřka.
 • 11:25 - 11:27
  Děkuji vám.
 • 11:27 - 11:29
  (potlesk)
Title:
O důvod víc, proč se dobře vyspat
Speaker:
Jeff Iliff
Description:

Přestože mozek zabírá pouhá 2% tělesné hmotnosti, spotřebuje čtvrtinu přijímané energie. Jak přesně však tuto energii přijímá? A hlavně, jak se potom zbavuje odpadních produktů? Nový výzkum napovídá, že to souvisí se spánkem.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:41

Czech subtitles

Revisions