YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hungarian subtitles

← Hódítások a szavak földjén | John Koenig | TEDxBerkeley

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 22 created 04/30/2017 by Csaba Lóki.

 1. Köszönöm, hogy itt maradtak
 2. egy nagy vörös X-szel
  a retinájukba égve
 3. a következő három napra.
 4. (Nevetés)
 5. Ma a szavak jelentéséről
  szeretnék beszélni,
 6. arról, hogyan értelmezzük őket,
 7. és hogy - szinte bosszúból -,
 8. hogyan határoznak meg minket.
 9. Az angol nyelv egy csodálatos szivacs.

 10. Imádom az angol nyelvet,
  örülök, hogy tudok angolul.
 11. Szerintem önök is szerencsésnek
  érezhetik magukat, hogy beszélnek angolul.
 12. De ettől függetlenül
  rengeteg hiányossága is van.
 13. Van egy görög szó, "lachesism",
 14. ami a katasztrófaéhséget jelenti.
 15. Tudják, amikor vihart látunk a horizonton
 16. és azon kapjuk magunkat,
  hogy a viharnak szurkolunk.
 17. Egy mandarin szó, a "yú yi" -
 18. helytelenül ejtem -
 19. az energikusság iránti vágyat jelenti,
 20. amilyenek gyerekkorunkban voltunk.
 21. Lengyelül van egy szó, a "jouska",
 22. mely egyfajta elképzelt párbeszéd,
 23. amit gondolatban
  kényszeresen újrajátszunk.
 24. És végül németül -
  hát persze, hogy németül -
 25. van egy szó, a "Zielschmerz",
 26. ami annyit tesz: rettegni attól,
  hogy megkapjuk, amit akarunk.
 27. (Nevetés)

 28. Hogy végre elérjük életünk álmát.

 29. Én német vagyok, szóval pontosan
  tudom, milyen érzés ez.
 30. Nem hiszem, hogy hétköznapjaimban

 31. valaha is használom majd ezen szavakat,
 32. de örülök, hogy léteznek.
 33. De az egyetlen ok, amiért léteznek,
  mert én kitaláltam őket.
 34. Én vagyok a szerzője a
  "Homályos Szomorúságok Szótárának",

 35. amelyet az elmúlt hét év során írtam.
 36. A projekt küldetése,
 37. hogy megtalálja a hiányosságokat
  az érzelmek nyelvezetében,
 38. és megkísérelje feltölteni azokat,
 39. hogy legyen módunk beszélni
  az embert körülvevő minden
 40. gyarlóságról és gúnyolódásról,
 41. melyeket érzünk, de nem is gondoljuk,
  hogy beszélhetnénk róluk,
 42. mert nincsenek rá szavaink.
 43. Úgy kezdődött, hogy épp a "Saturday
  Night Live" zárófőcímét bámultam,
 44. és körülölelt a leggyönyörűbb melankólia
  folyton visszatérő érzése.
 45. Ha egyszer fenn tudnak maradni
  éjjel ilyen sokáig,
 46. szívből ajánlom megtekintésre
  az SNL zárófőcímét.
 47. Akkor és ott elhatároztam,
  hogy megpróbálom definiálni ezt az érzést.
 48. Félúton a projektben

 49. megalkottam a "sonder" szót,
 50. azt az elképzelést, hogy mindannyian
  főszereplőnek érezzük magunkat,
 51. és mindenki más csak mellékszereplő.
 52. A valóságban azonban mind
  főszereplők vagyunk,
 53. és valaki másnak a történetében
  mellékszereplők is.
 54. Amint közzétettem ezt a szót,
 55. számos visszajelzést kaptam,
 56. melyben megköszönték, hogy hangot adtam
  valaminek, amit mindig is éreztek,
 57. de nem volt rá szavuk.
 58. Ettől kevésbé érezték egyedül magukat.
 59. Ez a szavak ereje,
 60. hogy segítségükkel
  kevésbé leszünk magányosak.
 61. Ez nem sokkal azután történt,
 62. hogy elkezdtem észrevenni az interneten,

 63. hogy beszélgetésekben
  ténylegesen használják,
 64. sőt, nemsokára
 65. egy mellettem folyó élő beszélgetésben
  is meghallottam ezt a szót.
 66. Nincs furcsább érzés,
  mint létrehozni egy új szót,
 67. majd végignézni, ahogy önálló életre kel.
 68. Erre még nincs szavam, de lesz.
 69. (Nevetés)

 70. Dolgozom rajta.

 71. Elkezdtem azon gondolkodni,
  hogy mi tesz egy szót élővé,

 72. mert rengetegen kérdezték tőlem,
 73. sőt, ez a leggyakoribb kérdés:
 74. "Szóval, ezek a szavak kitaláltak?
  Nem igazán értem."
 75. Nem igazán tudtam,
  mit feleljek nekik

 76. mert ha egyszer ez a szó elindult,
 77. akkor ki vagyok én, hogy valódinak
  vagy kitaláltnak tituláljak szavakat.
 78. Úgy éreztem magam,
  mint a megvilágosodott Steve Jobs,
 79. amikor rájött,
  hogy hétköznapjaink során
 80. a legtöbben igyekszünk nem túlságosan
  feszegetni a határainkat,
 81. inkább csak elboldogulni az életünkben.
 82. De ha egyszer rájövünk, hogy az emberek,
 83. akik ezt a világot felépítették, semmivel
  sem voltak okosabbak, mint mi,
 84. akkor elérhetjük és megérinthetjük
  azokat a határokat,
 85. vagy akár túl is nyúlhatunk rajtuk,
 86. és felismerhetjük, hogy megvan
  az erőnk a változtatáshoz.
 87. Elképesztő!
 88. Azóta másként tekintek a szavakra,
 89. és arra, mi teszi őket igazivá.
 90. Amikor az emberek azt kérdezik tőlem,
  "Valódiak ezek a szavak?",

 91. van néhány kipróbált válaszvariációm.
 92. Néhányuknak volt értelme,
  másoknak nem.
 93. Az egyik változatom ez volt:
 94. "A szó valódi, ha úgy akarod."
 95. Ez az ösvény azért valódi, mert az emberek
  azt akarták, hogy ott legyen.
 96. (Nevetés)

 97. Ez általános jelenség az egyetemeken.

 98. Én "áhított ösvénynek" hívom.
 99. (Nevetés)

 100. A nyelvek hasonlóképpen
  azzal kapcsolatos vágyainkat tükrözik
 101. hogy valami létezzen.
 102. És lehet, hogy egy járatlanabb úton,
 103. de mégiscsak megteremtik azt.
 104. De ez a válasz nem bizonyult
  túl meggyőzőnek,
 105. így aztán ejtettem.
 106. Majd arra jutottam,
  hogy amikor az emberek

 107. a szavak valódiságát firtatják,
  valójában arra kíváncsiak,
 108. hány másik elmével tudnak
  a segítségükkel kapcsolatba lépni.
 109. Mert szerintem leginkább
  ilyen szemmel tekintünk a nyelvre.
 110. A szó lényegében a kulcs ahhoz,
 111. mellyel bizonyos emberek
  elméjébe láthatunk.
 112. De ha csak egy ember agyához juttat el,
 113. akkor nem éri meg használni,
 114. nem éri meg ismerni.
 115. Két agy... hát, azon múlik,
  kihez tartoznak.
 116. Egymillió agy...
  Rendben, ez a beszéd.
 117. Tehát egy valódi szó a lehető
  legtöbb agyhoz ad hozzáférést.
 118. Ezért éri meg ismerni.
 119. Mellesleg ezen mérce alapján
  a legvalódibb szó a világon:

 120. [O.K.]

 121. Ennyi.

 122. A legvalódibb szavunk.
 123. Ez hasonlít legjobban a mesterkulcshoz.
 124. Ez a legszélesebb körben
  megértett szó a világon,
 125. bármely pontján is vagyunk.
 126. Csak az a gond vele,
 127. hogy látszólag senki nem tudja,
  mit jelent ez a két betű.
 128. (Nevetés)

 129. Ami elég furcsa, nem igaz?

 130. Esetleg a "minden rendben" félrebetűzve,
 131. vagy régi politikai utalás.
 132. Senki sem tudja igazán, de maga a tény,
  hogy ez nem is lényeges,
 133. jól szemlélteti, hogyan adunk
  jelentést a szavaknak.
 134. A jelentés nem kapcsolódik
  magához a szóhoz.
 135. Mi vagyunk azok, akik hozzákapcsoljuk.
 136. Úgy gondolom, hogy mindannyian
  az életünk értelmét keressük,

 137. vagy egyáltalán az élet értelmét,
 138. és szerintem a szavaknak közük van ehhez.
 139. Ha valaminek a jelentését keressük,
 140. a szótár egy remek kiindulópont.
 141. Egyszer láttam egy Reza Aslan
  vallástudóssal készült interjút.
 142. Épp egy általános félreértést mutatott be
 143. a vallással kapcsolatban.
 144. Azt mondta,
 145. hogy a vallás alapvetően olyan
  szimbólumok és metaforák készlete,
 146. melyeket az emberek
  saját magukkal töltenek meg,
 147. próbálva kifejezni a kifejezhetetlent.
 148. A vallás lényegében csak egy nyelv.
 149. Semmi több.
 150. Egy tartály az általunk beletöltött
  jelentések számára.
 151. Ez elgondolkodtatott...
 152. Mi van, ha a nyelv is egyfajta vallás?
 153. Eszerint ez lenne a mi szentírásunk.
 154. És ha belegondolunk a teremtéstörténetbe,
 155. az igazából egy definíciótörténet.
 156. Kezdetben káosz volt
  a Föld vizei felett,
 157. majd Isten elválasztotta
  a szárazföldet a tengertől,
 158. a halakat a madaraktól,
  a férfit a nőtől,
 159. az örökkévalót a múlandótól.
 160. Ez mind itt van, ezeken a lapokon.
 161. Ez jelenik meg a definícióban.
 162. Ha értelmet keresünk a világban,
 163. ez a mi vallásunk, a mi szent könyvünk.
 164. Mert valójában
 165. ennek a szent könyvnek -
 166. és szerintem minden
  szent könyvnek - az a lényege,
 167. hogy a rend érzetét adja
 168. egy rendkívül kaotikus univerzumban.
 169. Annyira szűk a látókörünk,
 170. az univerzum pedig annyira bonyolult,
 171. hogy sémákat és rövidítéseket
  kell kitalálnunk,
 172. módot találni a magyarázatára,
 173. és elboldogulni a mindennapokban.
 174. Ezért kellenek nekünk a szavak,
 175. hogy értelmet adjunk
  az életünknek.
 176. De ami ennél is fontosabb:
 177. szavak rendszerére van szükségünk,
  hogy meghatározhassuk magunkat.
 178. Szerintem mostanában leginkább
  erre használjuk a szavakat,
 179. mindannyian arra vágyunk, hogy
  valamiképp meghatározást nyerjünk.
 180. Különösen most, a technológiai fejlődés
  és a globalizáció idején
 181. olyan könnyű a ködbe veszni.
 182. Valamelyest mindannyian
  meghatározatlanok vagyunk,
 183. és a körülöttünk lévő világ
  még inkább azzá válik.
 184. Úgyhogy az általunk keresett,
 185. minket magába foglaló struktúrák
 186. legtöbbje így néz ki.
 187. Mind "font", mind "kettőskereszt"
  értelemben.
 188. (Nevetés)
 189. Bizonyos szempontok szerint
  próbáljuk magunkat behatárolni,
 190. címszavakat és kategóriákat keresünk,
 191. hogy kimondhassuk: "Igen, ez vagyok én."
 192. Másokat méregetünk
 193. és kijelentjük: "Te olyan vagy mint én...
 194. úgyhogy mi már "mi" vagyunk."
 195. Ez jelentést ad nekünk.
 196. De így csak kölcsönveszünk egy jelentést.
 197. Az a gond vele, hogy nagyrészt
  intézményektől függ,
 198. mi pedig már olyan sokan vagyunk,
 199. az élet pedig olyan bonyolult és kaotikus,
 200. hogy muszáj behatárolnunk magunkat.
 201. A saját hitünk fundamentalistáivá válunk.
 202. Mindent szó szerint értőkké.
 203. Mert érezzük, hogy ezek a kategóriák
  kezdenek szétesni.
 204. Észrevették már, hány beszélgetés
  indul mostanság azzal,
 205. hogy szavakat próbálunk definiálni?
 206. Számolni se tudom már, hány beszélgetést
  láttam a Huffington Post-on
 207. ezzel a felütéssel: "Ön feminista?"
 208. "Mit jelent a feminista?"
 209. "A vita jelenlegi állása szerint
  ki számít progresszívnek?"
 210. "Mit jelent a szocialista?"
 211. "Ki számít fasisztának?"
 212. "Ki számít nek?"
 213. Caitlyn Jenner.
 214. "Ki számít feketének?" Rachel Dolezal.
 215. Ilyen eszmecseréket
  folytatunk szakadatlan,
 216. de valójában nem a szavak
  jelentéséről szólnak.
 217. Hanem arról, hogyan csomagoljuk a világot.
 218. És bizony, a végeredmény
 219. valahogy így fog kinézni,
 220. ha engedjük, hogy a szavak
  határozzanak meg minket.
 221. Elfelejtjük, hogy a szavakat
  mi hoztuk létre.
 222. Csak modellezik, milyen lehetne
  a világ vagy milyennek kellene lennie,
 223. mi pedig visszahúzódunk a számunkra
  meghatározó közösségeinkbe,
 224. saját nyelvünkön beszélünk,
 225. holott a világ valójában több ennél.
 226. Úgy gondolom, mindannyian érezzük,
 227. hogy a kategóriák, amelyekbe megpróbáljuk
  beskatulyázni életünk értelmét,
 228. nem feltétlenül passzolnak hozzánk.
 229. Emiatt folyton magyarázkodásra
  kényszerülünk:
 230. "Igen, ezzel tudok azonosulni,
 231. de nem csak ez határoz meg engem."
 232. Újra és újra ezt kell tennünk,
 233. leegyeztetni, hogyan is passzolunk
  a rendelkezésünkre álló kategóriákba.
 234. Szerintem sokan korlátozva
  érezzük magunkat azáltal,
 235. ahogy ezeket a szavakat használjuk.
 236. Elfelejtjük, hogy a szavakat
  mi hoztuk létre.
 237. Nem csak az én szavaimat, mindegyiket.
 238. De nem mindegyik jelent is valamit.
 239. Azt hiszem, azt szeretném...
 240. A dolgok mai állása szerint a víziómban
 241. Anna Frank-ra gondolok.
 242. Mert ő ott ült amszterdami kis lakásában,
 243. és miközben körülötte mindenki
 244. az emberiség tiszta vonalak mentén
 245. és brutális hatékonysággal történő
  értelmes szervezésével foglalatoskodott,
 246. ő a saját belső emberiességét
  tette helyre.
 247. Van ebben valami igazán gyönyörű,
 248. mert a folyamat nagyrészt
  az ő saját zavarodottságáról
 249. és sebezhetőségéről szólt.
 250. Ezért gondolom azt, hogy egy újfajta
  nyelvre van szükségünk,
 251. mely inkább erre hasonlít.
 252. Mert bármelyikünkből lehetne bárki.
 253. Egy adott időben
  nemcsak egy személy vagyunk,
 254. hanem több személy egyszerre.
 255. Ezért jobban szinkronba
  kell kerülnünk a való világgal,
 256. és nem beragadnunk azokba a sablonokba,
  amelyeket mi erőltettünk a világra.
 257. A GPS eszközök figyelmeztetni szoktak,
 258. emlékeztetnek, hogy a megjelenő térkép
  nem azonos a valósággal,
 259. nehogy belehajtsunk egy tóba.
 260. (Nevetés)
 261. Szerintem pont ez
  a figyelmeztetés kell nekünk,
 262. hogy a térkép nem a valóság,
 263. úgyhogy ha belefutunk
  ezekbe a problémákba,
 264. létrehozhatjuk saját definícióinkat,
 265. nem kell feltétlenül átvennünk
  azokat a jelentéseket,
 266. amelyek értelmet adnak az életünknek.
 267. Lehetséges -
 268. és ezt tudom, mert hét éve ezt csinálom -
 269. új metaforákat alkotni,
 270. amelyek láthatóvá teszik a láthatatlant.
 271. Ebben van valami igazán gyönyörű.
 272. Azt gondolom, ha jobb kapcsolatot
  ápolunk a káosszal,
 273. ha felhagyunk a próbálkozással,
  hogy túlzottan leegyszerűsítsük
 274. a mindannyiunkban tomboló belső vihart,
 275. a zavarodottságot és sebezhetőséget,
 276. és ezt az igazán bonyolult világot,
 277. akkor kicsit komfortosabban
  érezhetnénk magunkat a bőrünkben,
 278. és nem kellene visszahúzódnunk
  azokba a kategóriákba,
 279. melyek a hozzájárulásunkkal
  adnak engedélyt meghatározásunkra.
 280. Így visszavehetnénk
  a hatalmat a szavaktól,
 281. és magunk definiálhatnánk őket.
 282. Szerintem ez valamivel
  egészségesebb kapcsolat.
 283. Rengeteg beszélgetésnek
  válna előnyére -
 284. Mint a "Tabu" társasjáték,
 285. amelyben a játékosnak körül kell írnia
  egy neki megadott szót,
 286. de magát a szót tilos kimondani.
 287. Szerintem mindannyian jobban járnánk,
  ha mi is így tennénk.
 288. Ez engedne némi
  lexikális mozgékonyságot,
 289. mely mostanság kiveszőben van.
 290. A saját lexikonjaink foglyai vagyunk,
 291. amiket már nem hozzánk
  hasonló emberek írtak,
 292. és úgy érzem, minden évben egyre
  jobban eltávolodunk egymástól,
 293. minél komolyabban vesszük a szavakat.
 294. Mert emlékezzünk rá:
  a szavak nem valódiak.

 295. Nincs jelentésük: nekünk van.
 296. Fontos, hogy ezt észben tartsuk.
 297. Ez pedig lehetséges,
  ha az önmagunkra találás során
 298. használjuk a kreativitásunkat
 299. és megragadjuk a szerzői jogot.
 300. Módunkban áll gazdagabb
  metaforák után kutatni.
 301. A világ még sosem volt ilyen összetett,
 302. és az életünk sem volt még
  soha ennyire bonyolult.
 303. Így ahelyett, hogy a legközelebbi
  bevett kifejezés után kutatnánk,
 304. vagy könyörögnénk, hogy valamit
  diagnosztizáljanak nálunk,
 305. érdemes ténylegesen jelen lenni
 306. például a szomorúságban.
 307. Az érzelmek zűrzavarában.
 308. Szerintem megéri.
 309. Új lencsékre van szükségünk,
 310. hogy segítsenek újraértelmezni a káoszt,
  amivel állandóan szembesülünk.
 311. Ha így teszünk,
 312. ha mindannyian hajlandók leszünk
  némi kreatív érzékkel
 313. meghatározni önmagunkat,
 314. a világ valahogy így nézhetne ki.
 315. Merő zűrzavar.
 316. Szerintem rendetlen népség vagyunk
 317. és a világ maga is elég rendetlen.
 318. De nem is lenne olyan rossz,
 319. ha kiszabadulnánk a rogyadozó,
 320. merev intézményekből,
 321. és úgy találkozhatnánk, amilyenek vagyunk,
 322. teljes sebezhetőségünkben,
 323. nyíltan megmutatva érzéseinket.
 324. Úgy gondolom,
 325. bármilyen felfordulással is jár,
 326. ez mégis közelebb vinne a teljességhez.
 327. Az egyik kedvenc filozófusom
 328. idézetével szeretnék zárni.
 329. Bill Watterson,
  aki a "Kázmér és Hubát" alkotta.
 330. Ő azt mondta:
 331. "Olyan életet teremteni, amely tükrözi
  értékeidet és megnyugtatja lelkedet,
 332. ritka teljesítmény.
 333. Kitalálni a saját életünk értelmét
 334. nem egyszerű,
 335. de még mindig szabad,
 336. és úgy hiszem, a küzdelemnek
  köszönhetően boldogabbak leszünk."
 337. Köszönöm.

 338. (Taps)