Vietnamese subtitles

← Refine Your Product Idea Validation Product Design Udacity

Get Embed Code
15 Languages

Showing Revision 1 created 10/13/2015 by sp16.

 1. Anh đã hoàn thành nghiên cứu và phân tích
  đối thủ, vậy bây giờ nên tiếp tục làm gì?
 2. Hãy sử dụng nó.
 3. Anh có thể mài giũa hoặc thay đổi
  ý tưởng ban đầu của mình dựa trên
 4. điều anh biết được từ
  nghiên cứu người dùng
 5. và hoạt động thẩm định
  ý tưởng ban đầu khác.
 6. Chúng tôi có 4 hoạt động có thể giúp
  anh làm rõ hơn ý tưởng của mình.
 7. Đầu tiên là mô tả Twitter,
 8. Làm sao anh mô tả được sản phẩm của mình
  trong vòng 140 ký tự trở xuống?
 9. Việc này giúp anh đặt trọng tâm
  ngay và giá trị người dùng cốt lõi và
 10. sự phù hợp với thị trường của sản phẩm.
 11. Thứ hai là anh có thể viết về
  việc ra mắt sản phẩm với báo chí sau đó.
 12. Sản phẩm của anh sẽ lần đầu tiên
  xuất hiện trên các bản tin ra sao?
 13. Anh có thể sử dụng cấu trúc này để
  đặt trọng tâm cho anh và nhóm của anh.
 14. Cấu trúc này đảm bảo anh nắm bắt được
  tầm nhìn cho tương lai.
 15. Thứ ba là một trang tóm tắt
  việc thực hiện.
 16. Đây là cách ngắn nhất và rõ ràng nhất
  để xác định sản phẩm của anh.
 17. Và cuối cùng, thứ tư là khuôn mẫu chiến
  lược được phát triển dựa trên kinh nghiệm.
 18. Khuôn mẫu này rất thích hợp để
  xác định các hạng mục sản phẩm mới.
 19. Và trong ghi chú của người hướng dẫn,
  anh sẽ tìm thấy mẫu cho mỗi hoạt động này.
 20. Dành thời gian đọc qua chúng và
 21. suy nghĩ xem hoạt động nào sẽ giúp
  anh hiểu rõ hơn về ý tưởng của mình.