Thai subtitles

← การเชื่อมโยงระหว่างเสือปลาและการอนุรักษ์ป่าชายเลน

Get Embed Code
31 Languages

Showing Revision 13 created 05/18/2020 by Unnawut Leepaisalsuwanna.

 1. (เลียนเสียงเสือปลา)
 2. ที่ผมเลียนแบบไป

 3. คือเสียงของเสือปลา
 4. เสียงจริงๆของมัน
 5. เหมือนแบบนี้มากครับ
 6. (เสียงเสือปลาที่อัดไว้ก่อนหน้า)

 7. มันคือแมว

 8. ที่รักแม่น้ำ
 9. ชอบจับปลา
 10. และอาศัยอยู่ตามระบบนิเวศที่มีเอกลักษณ์
 11. และมีค่าที่สุดบนโลก
 12. คือตามแหล่งน้ำและป่าชายเลน
 13. ของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 14. พวกมันไม่ได้จับปลายอดเยี่ยมหรอกหรือ
 15. (เสียงหัวเราะ)

 16. เสือปลาคือหนึ่งใน 40 สายพันธุ์ของแมวป่า

 17. เหมือนเสือและสิงโต
 18. แต่แค่เล็กกว่ามากเท่านั้น
 19. พวกมันน่าจะมีขนาดเท่ากับแมวบ้านมาตรฐาน
  ของเราประมาณสองเท่า
 20. ในประเทศอินโดนีเซีย
 21. ผู้คนเรียกพวกมันว่า
  กูชิง บากาว ("kucing bakau")
 22. แปลตามตัวหมายถึง
  “แมวแห่งป่าชายเลน”
 23. แต่ผมชอบเรียกว่า
  เสือแห่งป่าชายเลน
 24. ตอนนี้

 25. เราไม่รู้จักเสือปลาดีเหมือนที่
  ไม่รู้จักเสือดีนั่นแหละ
 26. แต่ที่เราได้รู้มาคือแมวพวกนี้
 27. อาจเป็นสายพันธุ์หลักๆ
 28. ที่ต่อชีวิตระบบนิเวศสำคัญทั่วโลกได้
 29. และเป็นเหยื่อที่ยึดติด
 30. กับสายเอ็นที่แข็งแกร่งของระบบนิเวศ
 31. พวกคุณโดนตกกันยังครับ?
 32. (เสียงหัวเราะ)

 33. เช่นเดียวกับสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์จำนวนมาก

 34. เสือปลาถูกคุกคามจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่
 35. หลักๆเพราะอุปสงค์ระหว่างประเทศ
 36. ของปลาที่เลี้ยงในฟาร์มและกุ้ง
 37. และการตัดไม้เกือบครึ่ง
  ที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนดั้งเดิม
 38. ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 39. ในอีกมุมหนึ่ง ป่าชายเลน
 40. เป็นมากกว่าถิ่นที่อยู่ของเสือปลา
 41. ป่าชายเลนเป็นบ้านให้สิ่งมีชีวิตที่แสนวิเศษ
 42. เช่น หมาแจ็คคัล
 43. เต่า
 44. นกชายเลน
 45. และพวกนาก
 46. ( เสียงหัวเราะ )

 47. ป่าชายเลนยังป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน

 48. และสามารถเป็นด่านแรกของแนวป้องกัน
  ระหว่างคลื่นพายุซัดฝั่ง
 49. สึนามิ
 50. และผู้คนนับล้าน
  ที่อาศัยอยู่ข้างๆป่าเหล่านี้
 51. ให้แต่ละวันอยู่รอดได้
 52. อีกประโยชน์หนึ่งคือ
 53. ป่าชายเลนสามารถกักเก็บ
 54. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า
  ป่าเขตร้อน 5 ถึง 10 เท่า
 55. ดังนั้นการคุ้มครองป่าชายเลน 1 เอเคอร์
 56. อาจดีเท่ากับ
 57. การคุ้มครองพื้นที่ป่าเขตร้อนถึง 5 เอเคอร์
 58. คุณอยากกำจัด
 59. รอยเท้าคาร์บอนออกไปจากทั้งชีวิตคุณไหม
 60. ถ้างั้น
 61. ป่าชายเลนสามารถให้
 62. ข้อเสนอที่คุ้มค่า
 63. คุ้มราคาการอนุรักษ์ที่สุดกับคุณครับ
 64. การตัดไม้ทำลายป่า

 65. การสูญพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 66. คือปัญหาระดับโลกทั้งหมด
  ที่เราสามารถแก้ไขได้
 67. ด้วยการให้คุณค่าสิ่งมีชีวิต
  และระบบนิเวศของเรา
 68. และด้วยการทำงานร่วมกันกับคนในพื้นที่
 69. ที่อาศัยอยู่ข้างๆระบบนิเวศนั้นๆ
 70. นี่คือ1ใน3 ของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ
 71. ทางชายฝั่งอินเดียใต้
 72. ที่ที่ชุมชนมารวมกัน
 73. เพื่อเปลี่ยนโฉมหน้า
 74. และอาจเปลี่ยนชะตากรรมของโลกใบนี้
 75. ในเวลาไม่ถึงหนึ่งทศวรรษ
 76. ด้วยการสนับสนุนระหว่างประเทศ
 77. หน่วยงานป่าไม้ของรัฐ
 78. และชุมชนท้องถิ่น
 79. ร่วมมือกันฟื้นฟู
 80. พื้นที่ฟาร์มกุ้งและเลี้ยงปลาไร้ประโยชน์
  มากกว่า 20,000 เอเคอร์
 81. ให้กลับไปเป็นป่าชายเลน
 82. ราว 5 ปีก่อน
 83. ให้ทายว่าเราพบใคร
 84. ในป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูเหล่านี้
 85. เมื่อเราแชร์ภาพเสือปลาพวกนี้

 86. กับคนในพื้นที่
 87. เราได้สร้างความภาคภูมิใจให้พวกเขา
 88. เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์
  และระบบนิเวศอันเป็นที่นับถือทั่วโลก
 89. ในสนามหลังบ้านพวกเขานี่เอง
 90. เราได้สร้างความเชื่อใจให้กับบางคน
 91. เพื่อช่วยพวกเขาดำเนินวิถีชีวิตทางเลือก
 92. พบกันซานโตช
  เด็กชายวัย 19 ปี

 93. เขาไม่ได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ
  การอนุรักษ์อย่างเดียว
 94. หลังจากทำงานกับเรามานานกว่าหนึ่งปี
 95. แต่เขายังมีส่วนร่วมกับชาวประมงท้องถิ่น
  หลายคน
 96. ในการช่วยศึกษาและปกป้องเหล่าเสือปลา
 97. พบกับโมชิ

 98. ผู้ลักลอบล่าสัตว์ชนเผ่า
 99. เขาไม่เพียงเลิกล่าสัตว์
 100. และยังกลายมาเป็นสมาชิก
  นักอนุรักษ์ทรงคุณวุฒิ
 101. แต่เขายังเคยใช้ความรู้เดิม
 102. มาสอนชุมชนทั้งหมดของเขาให้เลิกฆ่าเสือปลา
 103. นาก
 104. และสัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์อื่นๆ
  ที่อาศัยตามป่าชายเลนหลังบ้านเขา
 105. เกษตรกรเลี้ยงกุ้งและปลา
  อย่างคุณเวนกาต

 106. ตอนนี้เต็มใจทำงานกับเรา
  นักอนุรักษ์ธรรมชาติ
 107. เพื่อทดสอบการประมงที่ยั่งยืน
  ในระบบนิเวศ
 108. อย่างพวกปู
  และบางทีกระทั่งน้ำผึ้งจากป่าชายเลน
 109. แรงจูงใจที่ทำให้พวกเขาหันมาปกป้อง
 110. และปลูกป่าชายเลน
  ป่าที่เคยถูกทำลาย
 111. มีแต่ ได้-ได้-ได้
 112. นั่นคือเสือปลาสุขใจ
  คนในพื้นที่อุ่นใจ
 113. และประชาคมโลกสบายอุรา
 114. เรื่องทั้งหมดนี้ฉายชัดว่าเราทุกคน
  สามารถเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตได้

 115. สถานที่ที่เสือปลา
  และป่าชายเลนที่ถูกทำลาย
 116. ได้รับการปกป้องและฟื้นฟู
 117. จากตัวชาวประมงเอง
 118. การกักเก็บคาร์บอนฯ
 119. ที่สามารถช่วยทดแทน
  รอยเท้าทางนิเวศน์ของเรา
 120. ดังนั้นขณะที่เรื่องเสือปลาอาจดูเล็ก

 121. ผมหวังว่าพวกเราสามารถช่วยทำให้มัน
  เป็นเรื่องใหญ่ได้
 122. เป็นสิ่งที่เราทั้งหมดสามารถลงทุนได้
 123. เพื่อช่วยรักษาสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรา
 124. ให้ดำรงอยู่ต่ออีกหน่อย
 125. หรือตามที่เพื่อนของเราได้กล่าวไว้ตรงนี้
 126. (เสียงเสือปลา)

 127. ขอบคุณครับ

 128. (เสียงปรบมือ)