Return to Video

การเชื่อมโยงระหว่างเสือปลาและการอนุรักษ์ป่าชายเลน

 • 0:01 - 0:03
  (เลียนเสียงเสือปลา)
 • 0:05 - 0:06
  ที่ผมเลียนแบบไป
 • 0:06 - 0:08
  คือเสียงของเสือปลา
 • 0:08 - 0:10
  เสียงจริงๆของมัน
 • 0:10 - 0:13
  เหมือนแบบนี้มากครับ
 • 0:13 - 0:15
  (เสียงเสือปลาที่อัดไว้ก่อนหน้า)
 • 0:17 - 0:18
  มันคือแมว
 • 0:19 - 0:21
  ที่รักแม่น้ำ
 • 0:21 - 0:22
  ชอบจับปลา
 • 0:22 - 0:25
  และอาศัยอยู่ตามระบบนิเวศที่มีเอกลักษณ์
 • 0:25 - 0:28
  และมีค่าที่สุดบนโลก
 • 0:28 - 0:30
  คือตามแหล่งน้ำและป่าชายเลน
 • 0:30 - 0:32
  ของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • 0:32 - 0:34
  พวกมันไม่ได้จับปลายอดเยี่ยมหรอกหรือ
 • 0:34 - 0:36
  (เสียงหัวเราะ)
 • 0:36 - 0:39
  เสือปลาคือหนึ่งใน 40 สายพันธุ์ของแมวป่า
 • 0:39 - 0:41
  เหมือนเสือและสิงโต
 • 0:41 - 0:42
  แต่แค่เล็กกว่ามากเท่านั้น
 • 0:42 - 0:46
  พวกมันน่าจะมีขนาดเท่ากับแมวบ้านมาตรฐาน
  ของเราประมาณสองเท่า
 • 0:46 - 0:47
  ในประเทศอินโดนีเซีย
 • 0:48 - 0:50
  ผู้คนเรียกพวกมันว่า
  กูชิง บากาว ("kucing bakau")
 • 0:50 - 0:53
  แปลตามตัวหมายถึง
  “แมวแห่งป่าชายเลน”
 • 0:53 - 0:57
  แต่ผมชอบเรียกว่า
  เสือแห่งป่าชายเลน
 • 0:57 - 0:58
  ตอนนี้
 • 0:58 - 1:01
  เราไม่รู้จักเสือปลาดีเหมือนที่
  ไม่รู้จักเสือดีนั่นแหละ
 • 1:01 - 1:03
  แต่ที่เราได้รู้มาคือแมวพวกนี้
 • 1:03 - 1:05
  อาจเป็นสายพันธุ์หลักๆ
 • 1:05 - 1:08
  ที่ต่อชีวิตระบบนิเวศสำคัญทั่วโลกได้
 • 1:08 - 1:11
  และเป็นเหยื่อที่ยึดติด
 • 1:11 - 1:14
  กับสายเอ็นที่แข็งแกร่งของระบบนิเวศ
 • 1:14 - 1:15
  พวกคุณโดนตกกันยังครับ?
 • 1:15 - 1:17
  (เสียงหัวเราะ)
 • 1:17 - 1:19
  เช่นเดียวกับสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์จำนวนมาก
 • 1:19 - 1:22
  เสือปลาถูกคุกคามจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่
 • 1:22 - 1:24
  หลักๆเพราะอุปสงค์ระหว่างประเทศ
 • 1:24 - 1:26
  ของปลาที่เลี้ยงในฟาร์มและกุ้ง
 • 1:26 - 1:30
  และการตัดไม้เกือบครึ่ง
  ที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนดั้งเดิม
 • 1:30 - 1:33
  ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • 1:33 - 1:34
  ในอีกมุมหนึ่ง ป่าชายเลน
 • 1:34 - 1:37
  เป็นมากกว่าถิ่นที่อยู่ของเสือปลา
 • 1:37 - 1:41
  ป่าชายเลนเป็นบ้านให้สิ่งมีชีวิตที่แสนวิเศษ
 • 1:41 - 1:42
  เช่น หมาแจ็คคัล
 • 1:42 - 1:44
  เต่า
 • 1:44 - 1:46
  นกชายเลน
 • 1:46 - 1:48
  และพวกนาก
 • 1:48 - 1:50
  ( เสียงหัวเราะ )
 • 1:50 - 1:52
  ป่าชายเลนยังป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน
 • 1:52 - 1:56
  และสามารถเป็นด่านแรกของแนวป้องกัน
  ระหว่างคลื่นพายุซัดฝั่ง
 • 1:56 - 1:57
  สึนามิ
 • 1:57 - 2:00
  และผู้คนนับล้าน
  ที่อาศัยอยู่ข้างๆป่าเหล่านี้
 • 2:00 - 2:02
  ให้แต่ละวันอยู่รอดได้
 • 2:03 - 2:07
  อีกประโยชน์หนึ่งคือ
 • 2:07 - 2:09
  ป่าชายเลนสามารถกักเก็บ
 • 2:09 - 2:14
  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า
  ป่าเขตร้อน 5 ถึง 10 เท่า
 • 2:15 - 2:17
  ดังนั้นการคุ้มครองป่าชายเลน 1 เอเคอร์
 • 2:17 - 2:18
  อาจดีเท่ากับ
 • 2:18 - 2:22
  การคุ้มครองพื้นที่ป่าเขตร้อนถึง 5 เอเคอร์
 • 2:23 - 2:24
  คุณอยากกำจัด
 • 2:24 - 2:27
  รอยเท้าคาร์บอนออกไปจากทั้งชีวิตคุณไหม
 • 2:27 - 2:28
  ถ้างั้น
 • 2:28 - 2:29
  ป่าชายเลนสามารถให้
 • 2:29 - 2:30
  ข้อเสนอที่คุ้มค่า
 • 2:30 - 2:32
  คุ้มราคาการอนุรักษ์ที่สุดกับคุณครับ
 • 2:34 - 2:35
  การตัดไม้ทำลายป่า
 • 2:35 - 2:37
  การสูญพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • 2:37 - 2:40
  คือปัญหาระดับโลกทั้งหมด
  ที่เราสามารถแก้ไขได้
 • 2:40 - 2:43
  ด้วยการให้คุณค่าสิ่งมีชีวิต
  และระบบนิเวศของเรา
 • 2:43 - 2:46
  และด้วยการทำงานร่วมกันกับคนในพื้นที่
 • 2:46 - 2:48
  ที่อาศัยอยู่ข้างๆระบบนิเวศนั้นๆ
 • 2:48 - 2:50
  นี่คือ1ใน3 ของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ
 • 2:50 - 2:52
  ทางชายฝั่งอินเดียใต้
 • 2:52 - 2:54
  ที่ที่ชุมชนมารวมกัน
 • 2:54 - 2:56
  เพื่อเปลี่ยนโฉมหน้า
 • 2:56 - 2:59
  และอาจเปลี่ยนชะตากรรมของโลกใบนี้
 • 2:59 - 3:00
  ในเวลาไม่ถึงหนึ่งทศวรรษ
 • 3:00 - 3:02
  ด้วยการสนับสนุนระหว่างประเทศ
 • 3:02 - 3:04
  หน่วยงานป่าไม้ของรัฐ
 • 3:04 - 3:06
  และชุมชนท้องถิ่น
 • 3:06 - 3:08
  ร่วมมือกันฟื้นฟู
 • 3:08 - 3:12
  พื้นที่ฟาร์มกุ้งและเลี้ยงปลาไร้ประโยชน์
  มากกว่า 20,000 เอเคอร์
 • 3:13 - 3:16
  ให้กลับไปเป็นป่าชายเลน
 • 3:16 - 3:18
  ราว 5 ปีก่อน
 • 3:18 - 3:20
  ให้ทายว่าเราพบใคร
 • 3:20 - 3:23
  ในป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูเหล่านี้
 • 3:25 - 3:27
  เมื่อเราแชร์ภาพเสือปลาพวกนี้
 • 3:27 - 3:29
  กับคนในพื้นที่
 • 3:29 - 3:32
  เราได้สร้างความภาคภูมิใจให้พวกเขา
 • 3:32 - 3:35
  เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์
  และระบบนิเวศอันเป็นที่นับถือทั่วโลก
 • 3:35 - 3:37
  ในสนามหลังบ้านพวกเขานี่เอง
 • 3:37 - 3:40
  เราได้สร้างความเชื่อใจให้กับบางคน
 • 3:40 - 3:43
  เพื่อช่วยพวกเขาดำเนินวิถีชีวิตทางเลือก
 • 3:43 - 3:45
  พบกันซานโตช
  เด็กชายวัย 19 ปี
 • 3:45 - 3:48
  เขาไม่ได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ
  การอนุรักษ์อย่างเดียว
 • 3:48 - 3:50
  หลังจากทำงานกับเรามานานกว่าหนึ่งปี
 • 3:50 - 3:53
  แต่เขายังมีส่วนร่วมกับชาวประมงท้องถิ่น
  หลายคน
 • 3:53 - 3:56
  ในการช่วยศึกษาและปกป้องเหล่าเสือปลา
 • 3:57 - 3:58
  พบกับโมชิ
 • 3:58 - 4:00
  ผู้ลักลอบล่าสัตว์ชนเผ่า
 • 4:00 - 4:01
  เขาไม่เพียงเลิกล่าสัตว์
 • 4:01 - 4:04
  และยังกลายมาเป็นสมาชิก
  นักอนุรักษ์ทรงคุณวุฒิ
 • 4:04 - 4:06
  แต่เขายังเคยใช้ความรู้เดิม
 • 4:06 - 4:10
  มาสอนชุมชนทั้งหมดของเขาให้เลิกฆ่าเสือปลา
 • 4:10 - 4:11
  นาก
 • 4:11 - 4:16
  และสัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์อื่นๆ
  ที่อาศัยตามป่าชายเลนหลังบ้านเขา
 • 4:16 - 4:19
  เกษตรกรเลี้ยงกุ้งและปลา
  อย่างคุณเวนกาต
 • 4:19 - 4:22
  ตอนนี้เต็มใจทำงานกับเรา
  นักอนุรักษ์ธรรมชาติ
 • 4:22 - 4:25
  เพื่อทดสอบการประมงที่ยั่งยืน
  ในระบบนิเวศ
 • 4:25 - 4:29
  อย่างพวกปู
  และบางทีกระทั่งน้ำผึ้งจากป่าชายเลน
 • 4:29 - 4:32
  แรงจูงใจที่ทำให้พวกเขาหันมาปกป้อง
 • 4:32 - 4:36
  และปลูกป่าชายเลน
  ป่าที่เคยถูกทำลาย
 • 4:36 - 4:38
  มีแต่ ได้-ได้-ได้
 • 4:38 - 4:40
  นั่นคือเสือปลาสุขใจ
  คนในพื้นที่อุ่นใจ
 • 4:40 - 4:43
  และประชาคมโลกสบายอุรา
 • 4:43 - 4:47
  เรื่องทั้งหมดนี้ฉายชัดว่าเราทุกคน
  สามารถเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตได้
 • 4:47 - 4:50
  สถานที่ที่เสือปลา
  และป่าชายเลนที่ถูกทำลาย
 • 4:50 - 4:52
  ได้รับการปกป้องและฟื้นฟู
 • 4:52 - 4:54
  จากตัวชาวประมงเอง
 • 4:54 - 4:56
  การกักเก็บคาร์บอนฯ
 • 4:56 - 5:00
  ที่สามารถช่วยทดแทน
  รอยเท้าทางนิเวศน์ของเรา
 • 5:00 - 5:04
  ดังนั้นขณะที่เรื่องเสือปลาอาจดูเล็ก
 • 5:04 - 5:07
  ผมหวังว่าพวกเราสามารถช่วยทำให้มัน
  เป็นเรื่องใหญ่ได้
 • 5:07 - 5:09
  เป็นสิ่งที่เราทั้งหมดสามารถลงทุนได้
 • 5:09 - 5:12
  เพื่อช่วยรักษาสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรา
 • 5:12 - 5:14
  ให้ดำรงอยู่ต่ออีกหน่อย
 • 5:14 - 5:16
  หรือตามที่เพื่อนของเราได้กล่าวไว้ตรงนี้
 • 5:17 - 5:20
  (เสียงเสือปลา)
 • 5:20 - 5:21
  ขอบคุณครับ
 • 5:21 - 5:26
  (เสียงปรบมือ)
Title:
การเชื่อมโยงระหว่างเสือปลาและการอนุรักษ์ป่าชายเลน
Speaker:
Ashwin Naidu
Description:

ป่าชายเลนเป็นป่าที่สำคัญต่อสุขภาพของโลก เพราะป่าชายเลนทั้งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศและเป็นบ้านให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิด แหล่งที่อยู่อุดมสมบูรณ์เหล่านี้อยู่ภายใต้การคุกคามจากการตัดไม้ทำลายป่าและโรงงานอุตสาหกรรมตลอดมา ในการพูดที่มีพลัง นักอนุรักษ์ธรรมชาติ Ashwin Naidu ได้แชร์ถึงความพยายามที่ขับเคลื่อนด้วยชุมชนกำลังปฏิบัติงานเพื่อปกป้องป่าชายเลนอย่างไรในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรวมถึงการช่วยเพียงน้อยนิดจากเสือปลาใกล้สูญพันธุ์และลึกลับนี่ด้วย

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
05:39

Thai subtitles

Revisions